LINE

เพื่อนและกลุ่ม

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

LINE เปลี่ยนเมนูหลักใหม่แล้ว toggle
เมนูหลักของ LINE ในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

- แท็บ "เพื่อน" ที่เคยมีแต่เดิมจะเปลี่ยนเป็นแท็บ "หน้าหลัก"
- แท็บ "เพื่อน" จะย้ายไปอยู่ภายในแท็บ "หน้าหลัก"
- ภายในแท็บ "หน้าหลัก" เพิ่มเมนู "บัญชีทางการ" "บริการ" "สติกเกอร์" "ธีม"


ดีไซน์ใหม่ครั้งนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆ จากแท็บ "หน้าหลัก" ได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณสามารถลองใช้งานแท็บเมนูแบบใหม่ได้โดยการอัปเดต ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เพิ่มเพื่อนไม่ได้ มีข้อความว่า "บัญชีนี้ถูกจำกัดการเพิ่มเพื่อนอยู่ในขณะนี้" toggle
ระบบมีการจำกัดจำนวนผู้ใช้ที่คุณสามารถเพิ่มเป็นเพื่อน และจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มคุณเป็นเพื่อนได้

กรณีที่เพิ่มเพื่อนแล้วมีข้อความแจ้งเตือนว่า "ไม่สามารถเพิ่มเป็นเพื่อนได้ เนื่องจากบัญชีนี้ถูกจำกัดการเพิ่มเพื่อนอยู่ในขณะนี้" ปรากฏขึ้นหมายความว่า มีผู้ใช้อื่นจำนวนมากเพิ่มผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มเป็นเพื่อนครบจำนวนที่กำหนดแล้ว จึงทำให้ไม่สามารถเพิ่มเป็นเพื่อนอีกได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติจากสมุดโทรศัพท์ toggle
หากต้องการเพิ่มเพื่อนใน LINE โดยอัตโนมัติจากรายชื่อที่บันทึกอยู่ในสมุดโทรศัพท์ กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "เพื่อน"
3. เปิดการตั้งค่า "เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ"

หากเปิดการตั้งค่าเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติเอาไว้อยู่แล้ว กรุณาเลือกปุ่มอัปเดตที่อยู่ในช่องแสดงวันเพิ่มเพื่อนล่าสุดเพื่อซิงก์ข้อมูลรายการเพื่อน


กรณีที่ไม่สามารถเพิ่มเป็นเพื่อนได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการกู้รายการเพื่อนที่ถูกลบกลับคืน toggle
กรณีที่คุณลบเพื่อนออกแล้วแต่ต้องการเพิ่มเพื่อนคนดังกล่าวกลับไปยังรายการเพื่อนอีกครั้ง คุณจะไม่สามารถเพิ่มเพื่อนโดยการใช้ฟังก์ชันเพิ่มเพื่อนโดยอัตโนมัติจากสมุดโทรศัพท์ได้

หมายเหตุ: แม้คุณจะเลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "เพื่อน" > เลือกปุ่มอัปเดตด้านข้างคำว่า "เพิ่มเพื่อนล่าสุด" ก็ตาม เพื่อนคนดังกล่าวจะไม่ถูกเพิ่มกลับเข้าไปในรายการเพื่อน

กรุณาเพิ่มเพื่อนด้วยตนเองโดยการค้นหาด้วย LINE ID, QR Code, ฟังก์ชันเขย่าสิ

คุณสามารถตรวจสอบวิธีการเพิ่มเพื่อนด้วยตนเองได้จากลิงก์ด้านล่าง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ผู้ที่ปรากฏในรายการเพื่อนกับผู้ที่ใช้แอปพลิเคชัน LINE ไม่ใช่คนเดียวกัน toggle
กรณีที่คุณเพิ่มเพื่อนด้วยการซิงค์ข้อมูลจากสมุดโทรศัพท์ ชื่อของเพื่อนที่แสดงในรายการเพื่อนจะเหมือนกับชื่อที่คุณบันทึกเอาไว้ในรายชื่อของสมุดโทรศัพท์
หมายเหตุ: ชื่อที่เพื่อนคนดังกล่าวตั้งเอาไว้บน LINE จะแสดงในหน้าจอโปรไฟล์เป็นตัวอักษรขนาดเล็กด้านล่างชื่อที่คุณบันทึกเอาไว้ในสมุดโทรศัพท์

ด้วยเหตุดังกล่าว หากเพื่อนของคุณยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณบันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์หรือบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ผิด บุคคลอื่น (บัญชีของผู้ใช้งานหมายเลขโทรศัพท์นั้นในปัจจุบัน) จะแสดงขึ้นมาในรายการเพื่อนของคุณด้วยชื่อเพื่อนที่คุณบันทึกข้อมูลไว้

อย่างไรก็ตาม หากตรงกับกรณีต่อไปนี้ กรุณาติดต่อกับเพื่อนคนดังกล่าวด้วยวิธีอื่นนอกจาก LINE เพื่อตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง

กรณีที่เกิดปัญหาขึ้นบนอุปกรณ์ของคุณเอง
- บัญชีอื่นปรากฏขึ้นมาเป็นชื่อของคุณเองในรายการเพื่อน
กรุณาตรวจสอบว่ามีหมายเลขโทรศัพท์เก่าที่คุณบันทึกเป็นชื่อของตนเองอยู่ในสมุดโทรศัพท์หรือไม่

- ผู้ที่ไม่ได้ใช้งาน LINE ปรากฏในรายการเพื่อนของคุณเอง
กรุณาตรวจสอบสมุดโทรศัพท์ว่าคุณได้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนผิด หรือมีหมายเลขโทรศัพท์เก่าบันทึกอยู่หรือไม่

- ชื่อของผู้ใช้ที่ปรากฏในรายการเพื่อนเปลี่ยนอย่างกะทันหัน
กรุณาตรวจสอบว่าชื่อที่คุณบันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

- นึกว่าแชทกับเพื่อน A แต่แท้จริงแล้วแชทกับ B ที่เป็นคนอื่น
กรุณาตรวจสอบว่าคุณได้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อน A ซ้ำกันหลายหมายเลขหรือไม่

กรณีที่เกิดปัญหาขึ้นบนอุปกรณ์ของอีกฝ่าย
- มีเพื่อนบอกว่า "เราใช้งาน LINE อยู่" แต่แท้จริงแล้วไม่ได้ใช้งาน LINE
กรุณาตรวจสอบว่าเพื่อนของคุณได้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์เก่าของคุณเอาไว้บนอุปกรณ์หรือไม่

- ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำสัญญาใช้งานใหม่ แต่ชื่อตนเองไปปรากฏในรายการเพื่อนของบุคคลที่ไม่รู้จัก
มีความเป็นไปได้ว่าบุคคลที่คุณไม่รู้จักอาจบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้งานคนเก่าเอาไว้ในอุปกรณ์

- บัญชีที่มีชื่อเดียวกับของตนเองปรากฏซ้ำกันหลายบัญชีบน LINE ของเพื่อน
กรุณาตรวจสอบว่าเพื่อนของคุณยังบันทึกหมายเลขโทรศัพท์เก่าเอาไว้ในสมุดโทรศัพท์อยู่หรือไม่

หากมีบุคคลที่คุณไม่รู้จักปรากฏขึ้นมาในรายการเพื่อน กรุณาซ่อนหรือบล็อค แล้วดำเนินการลบในลำดับถัดไป

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เพื่อนไม่แสดงขึ้นมาหรือหายไปจากรายการเพื่อน toggle
กรณีที่เพื่อนทั้งหมดไม่แสดงขึ้นมา
มีความเป็นไปได้ว่ารายการเพื่อนของคุณอาจอยู่ในสถานะที่ถูกย่อปิด (ซ่อน) เอาไว้ เมื่อเลือกที่แถบสีเทาอ่อนคำว่า "เพื่อน (ตัวเลข)" รายชื่อเพื่อนทั้งหมดจะแสดงขึ้นมาอีกครั้ง

กรณีที่เพื่อนบางส่วนไม่แสดงขึ้นมา
สาเหตุที่เพื่อนไม่แสดงขึ้นมามีดังต่อไปนี้
- เพื่อนคนดังกล่าวลบบัญชี LINE
- คุณบล็อค/ซ่อน/ลบเพื่อนคนดังกล่าว

หมายเหตุ :
* ตรวจสอบวิธีการปลดบล็อค ที่นี่
* ตรวจสอบวิธีการยกเลิการซ่อน ที่นี่
* ไม่สามารถนำเพื่อนที่ลบไปแล้วกลับมาตามเดิมได้ กรุณาเพิ่มเพื่อนอีกครั้ง
* กรณีที่โอนย้ายบัญชีแล้วแต่รายการเพื่อนหรือกลุ่มหายไป กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เปิดการตั้งค่าเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติแล้วแต่เพิ่มเพื่อนไม่ได้ toggle
เมื่อเปิดการตั้งค่า "เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ" แล้วแต่ไม่สามารถเพิ่มฝ่ายตรงข้ามเข้ารายการเพื่อน ได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การตั้งค่า LINE ของฝ่ายตรงข้าม
ระบบจะไม่เพิ่มเป็นเพื่อนอัตโนมัติในกรณีที่การตั้งค่า LINE และสถานะการลงทะเบียนของฝ่ายตรงข้ามตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- ฝ่ายตรงข้ามปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อน" ใน LINE เอาไว้
* ฝ่ายตรงข้ามอาจปรากฏอยู่ในรายการ "แนะนำ" กรุณาตรวจสอบที่รายการแนะนำอีกครั้ง
- ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ในบัญชี LINE 

การตั้งค่า LINE ของคุณ
มีความเป็นไปได้ว่ามีการซ่อนหรือบล็อคฝ่ายตรงข้ามเอาไว้ กรุณาตรวจสอบว่าฝ่ายตรงข้ามอยู่ในรายการผู้ใช้ที่ซ่อนหรือผู้ใช้ที่บล็อคหรือไม่

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "เพื่อน"
3. เลือกที่ "ผู้ใช้ที่ซ่อน" หรือ "ผู้ใช้ที่บล็อค"

กรณีที่มีชื่อของฝ่ายตรงข้าม กรุณาเลือกที่ "แก้ไข" แล้วเลือกที่ "เลิกซ่อน" หรือ "ปลดบล็อค"
* กรณีที่ลบฝ่ายตรงข้ามออกจากรายการ "ผู้ใช้ที่ซ่อน" หรือ "ผู้ใช้ที่บล็อค" ชื่อของฝ่ายตรงข้ามจะไม่แสดงขึ้นมา กรุณาเพิ่มฝ่ายตรงข้ามเป็นเพื่อนอีกครั้ง

กรณีที่ตรวจสอบการตั้งค่าแล้วแต่ยังไม่สามารถเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติได้ กรุณาเพิ่มเพื่อนอีกครั้งโดยตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เพื่อน

เพื่อน

เพื่อนใน LINE คืออะไร toggle
ผู้ใช้ที่สามารถติดต่อกันได้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE จะเรียกว่า "เพื่อน" เมื่อเพิ่มชื่อผู้ใช้เข้ารายการเพื่อน คุณจะสามารถแชทหรือเชิญผู้ใช้ดังกล่าวเข้าร่วมห้องแชทหรือกลุ่มแชทได้ และหากเพิ่มกันเป็นเพื่อนทั้งสองฝ่ายจะสามารถโทรด้วยเสียงได้
* อุปกรณ์บางชนิดไม่สามารถโทรด้วยเสียงได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระบบการแสดงชื่อในรายการเพื่อนหลังติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE toggle
หากหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณบันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์บนอุปกรณ์มีผู้ใช้งาน LINE อยู่ ระบบจะเพิ่มผู้ใช้ดังกล่าวเข้ารายการเพื่อนเป็นอันดับแรก 

กรณีที่ไม่ต้องการเพิ่มเป็นเพื่อนโดยอัตโนมัติเมื่อลงทะเบียน LINE กรุณาลงทะเบียนโดยปิดการตั้งค่า "เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ" และ "อนุญาตให้เพิ่มเป็นเพื่อน" ในขั้นตอนการลงทะเบียนใหม่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จำนวนเพื่อนที่เพิ่มได้มากที่สุด toggle
คุณสามารถเพิ่มเพื่อนได้มากที่สุด 5,000 คน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เกี่ยวกับการเพิ่มเพื่อน

พบปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่มเพื่อน

เพิ่มเพื่อนไม่ได้ มีข้อความว่า "บัญชีนี้ถูกจำกัดการเพิ่มเพื่อนอยู่ในขณะนี้" toggle
ระบบมีการจำกัดจำนวนผู้ใช้ที่คุณสามารถเพิ่มเป็นเพื่อน และจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มคุณเป็นเพื่อนได้

กรณีที่เพิ่มเพื่อนแล้วมีข้อความแจ้งเตือนว่า "ไม่สามารถเพิ่มเป็นเพื่อนได้ เนื่องจากบัญชีนี้ถูกจำกัดการเพิ่มเพื่อนอยู่ในขณะนี้" ปรากฏขึ้นหมายความว่า มีผู้ใช้อื่นจำนวนมากเพิ่มผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มเป็นเพื่อนครบจำนวนที่กำหนดแล้ว จึงทำให้ไม่สามารถเพิ่มเป็นเพื่อนอีกได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เพิ่มเพื่อนจากการค้นหา LINE ID ไม่ได้ toggle
หากเพิ่มเพื่อนด้วยการค้นหา LINE ID ไม่ได้ กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าด้านล่างเพิ่มเติมตามสถานะของคุณ

กรณีที่เพื่อนค้นหาคุณด้วย LINE ID ไม่พบ
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์"
2. เปิดการตั้งค่าที่ "อนุญาตให้เพิ่มเพื่อนด้วย ID"


กรณีที่คุณค้นหาเพื่อนด้วย LINE ID ไม่พบ
เพื่อนของคุณอาจปิดการตั้งค่าอนุญาตให้เพิ่มเพื่อนด้วย LINE ID เอาไว้ กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าดังกล่าวกับเพื่อนของคุณอีกครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการค้นหา LINE ID ในทางที่ไม่เหมาะสม หากค้นหา LINE ID ผิดพลาดเกินจำนวนครั้งที่กำหนดภายในระยะเวลาสั้น คุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการค้นหาได้ชั่วคราว

หมายเหตุ: เราไม่สามารถแจ้งเกี่ยวกับระยะเวลาการระงับที่กำหนดไว้ได้ เนื่องด้วยเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เพิ่มเพื่อนด้วยฟังก์ชันเขย่าสิไม่ได้ toggle
การเพิ่มเพื่อนด้วยฟังก์ชัน "เขย่าสิ" จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายเลือกที่ "เพิ่มเพื่อน" แล้วมีข้อความว่า "เพิ่มเพื่อนแล้ว" แสดงขึ้นมา กรณีไม่สามารถเพิ่มเพื่อนได้ กรุณาลองดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: การใช้งานฟังก์ชันนี้จำเป็นต้องเปิดการตั้งค่าบริการหาตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน หากเปิดการตั้งค่าบริการหาตำแหน่งที่ตั้งแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาลองปิดและเปิดอุปกรณ์ใช้งานอีกครั้ง

ขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนด้วยฟังก์ชันเขย่าสิ
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > เลือกไอคอน "เพิ่มเพื่อน" ด้านขวาบน
2. เลือกที่ฟังก์ชัน "เขย่าสิ"
3. เขย่าอุปกรณ์ทั้งสองฝ่ายหรือแตะที่หน้าจอ
4. เลือกที่ชื่อฝ่ายตรงข้ามที่ปรากฏในรายการเพื่อนบนหน้าจอ
5. เลือกที่ "เพิ่ม"
6. หากมีข้อความว่า "เพิ่มเพื่อนแล้ว" ปรากฏขึ้น หมายความว่าการเพิ่มเพื่อนดำเนินการเสร็จสิ้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เพิ่มเพื่อนด้วย QR Code ไม่ได้ toggle
กรณีที่อ่าน QR Code ไม่ได้ กรุณาอัปเดต QR Code ตามขั้นตอนด้านล่างแล้วลองดำเนินการอีกครั้ง

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์"
2. เลือกที่ "คิวอาร์โค้ด" หรือ "คิวอาร์โค้ดของฉัน"
3. เลือกที่ไอคอน " : " หรือ " V "
4. เลือกที่ "สร้างคิวอาร์โค้ดใหม่"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเพิ่มเพื่อน

วิธีการเพิ่มเพื่อนด้วยการค้นหา LINE ID toggle
คุณสามารถเพิ่มเพื่อนได้โดยการค้นหาด้วย LINE ID ของเพื่อนตามวิธีการดังต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไอคอน "เพิ่มเพื่อน"
2. เลือกที่ "ค้นหา"
3. ทำเครื่องหมายเลือกที่ "LINE ID"
4. กรอก LINE ID ของเพื่อนแล้วเลือกที่ไอคอน "ค้นหา"


กรณีที่ไม่สามารถค้นหาด้วย LINE ID ได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าช่วยเหลือ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเพิ่มเพื่อนด้วย QR Code toggle
คุณสามารถเพิ่มเพื่อนได้โดยการให้ฝ่ายตรงข้ามสแกน QR Code ของคุณ หรือสแกน QR Code ของฝ่ายตรงข้ามด้วยตัวคุณเอง

ขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนโดยให้ฝ่ายตรงข้ามสแกน QR Code ของคุณ
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "เพิ่มเพื่อน" > "คิวอาร์โค้ด" > "คิวอาร์โค้ดของฉัน"
* หรือเลือกที่ "แสดง QR Code ของตัวเอง" ด้านล่าง
2. ให้ฝ่ายตรงข้ามสแกน QR Code ด้วยตัวอ่าน QR Code
3. เลือกที่ "เพิ่มเพื่อน"


ขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนโดยการสแกน QR Code ของฝ่ายตรงข้าม
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "เพิ่มเพื่อน" > "คิวอาร์โค้ด"
* หรือเลือกที่ "สแกน QR Code ของฝ่ายตรงข้าม" ด้านล่าง
2. สแกน QR Code ของฝ่ายตรงข้าม
3. เลือกที่ "เพิ่มเพื่อน"


คุณสามารถส่ง QR Code ทางอีเมลได้โดยเลือกที่ "เพิ่มเพื่อน" > "เชิญ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเพิ่มเพื่อนด้วยฟังก์ชันเขย่าสิ toggle
ฟังก์ชัน "เขย่าสิ" จะใช้งานข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งในการเพิ่มเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าของคุณ

ขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนด้วยฟังก์ชันเขย่าสิ
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > เลือกไอคอน "เพิ่มเพื่อน" ด้านขวาบน
2. เลือกที่ฟังก์ชัน "เขย่าสิ"
3. เขย่าอุปกรณ์ทั้งสองฝ่ายหรือแตะที่หน้าจอ
4. เลือกที่ชื่อฝ่ายตรงข้ามที่ปรากฏในรายการเพื่อนบนหน้าจอ
5. เลือกที่ "เพิ่ม"
6. หากมีข้อความว่า "เพิ่มเพื่อนแล้ว" ปรากฏขึ้น หมายความว่าการเพิ่มเพื่อนดำเนินการเสร็จสิ้น


หมายเหตุ :
* กรณีที่ทั้งสองฝ่ายเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วใน LINE ระบบจะแสดงโลโก้ "LINE" ขึ้นมาแทน
* หลังจากที่กด "เพิ่ม" แล้วข้อความ "กำลังส่งคำขอ" เปลี่ยนเป็น "เพิ่มเพื่อนแล้ว" แสดงว่าการเพิ่มเพื่อนเสร็จสิ้น
* การใช้งานฟังก์ชันนี้จำเป็นต้องเปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเพิ่มสมาชิกที่อยู่ในห้องแชทเป็นเพื่อน toggle
กรณีที่ต้องการเพิ่มสมาชิกในห้องแชทเดียวกันเป็นเพื่อน กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ชื่อกลุ่มแชทที่อยู่ส่วนบนของหน้าจอแชท
2. เลือกที่ไอคอนของสมาชิก
3. เลือกเพื่อนที่ต้องการเพิ่มจากรายชื่อสมาชิก > "เพิ่ม"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเพิ่มเพื่อนจากรายการแนะนำ toggle
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "เพื่อน" > "แนะนำ"
2. เลือกที่เครื่องหมาย " + " ด้านขวาของชื่อบุคคลที่ต้องการเพิ่มเป็นเพื่อน
 
ไปที่รายการแนะนำ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ toggle
คุณสามารถเพิ่มเพื่อนได้ด้วยการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ แต่การค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์จำเป็นต้องให้อีกฝ่ายเปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อน" เอาไว้ล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบการตั้งค่า "อนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อน" แล้วดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไอคอน "เพิ่มเพื่อน"
2. เลือกที่ "ค้นหา"
3. ทำเครื่องหมายเลือกที่ "หมายเลขโทรศัพท์"
4. เลือกประเทศ > กรอกหมายเลขโทรศัพท์แล้วเลือกที่ไอคอน "ค้นหา"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการไม่เพิ่มเพื่อนบางคนโดยอัตโนมัติจากสมุดโทรศัพท์ toggle
หากคุณใส่เครื่องหมาย # หน้าชื่อของบุคคลที่บันทึกข้อมูลไว้ในสมุดโทรศัพท์ ระบบจะไม่เพิ่มบุคคลนั้นเป็นเพื่อนให้โดยอัตโนมัติ
* ระบบนี้จะใช้งานได้กับ LINE เวอร์ชัน 5.6.0 เป็นต้นไป

วิธีการตั้งค่าไม่ให้ระบบเพิ่มเพื่อนบางคนโดยอัตโนมัติ
1. ใส่เครื่องหมาย # หน้าชื่อของบุคคลที่ต้องการในสมุดโทรศัพท์
* กรุณาใช้เครื่องหมาย # แบบตัวอักษรไบต์เดี่ยว
ตัวอย่าง: #โคนี่ กระต่ายน้อย

2. เปิดการเพิ่มเพื่อนโดยอัตโนมัติจากเมนู "ตั้งค่า"


กรุณาตรวจสอบข้อควรทราบดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
- การใส่เครื่องหมาย # หน้าชื่อของบุคคลที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วใน LINE จะไม่มีผลให้บุคคลดังกล่าวถูกลบออกจากรายการเพื่อน
- การใส่เครื่องหมาย # หน้าชื่อของบุคคลที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วใน LINE จะทำให้ชื่อของบุคคลดังกล่าวเปลี่ยนเป็นชื่อที่อีกฝ่ายตั้งค่าไว้บน LINE

กรณีที่ต้องการเพิ่มเพื่อนเพียงไม่กี่คนจากสมุดโทรศัพท์ กรุณาเพิ่มเพื่อนโดยการค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การตั้งค่าและระบบแนะนำเพื่อน

การตั้งค่าและระบบแนะนำเพื่อน

ระบบการแสดงผลที่รายการแนะนำเพื่อน toggle
ระบบการแสดงผลที่รายการแนะนำเพื่อน
- อีกฝ่ายเป็นผู้ใช้งาน LINE ที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของคุณอยู่ (แต่คุณไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายตรงข้าม)
- อีกฝ่ายทราบ LINE ID ของคุณ แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนด้วยการค้นหา ID
- อีกฝ่ายเพิ่มคุณเป็นเพื่อนจากรายชื่อสมาชิกของการสนทนาหลายคนหรือกลุ่มเดียวกัน
- เพื่อนของคุณส่ง "รายชื่อผู้ติดต่อ" (ข้อมูลบัญชี LINE) ของคุณให้กับอีกฝ่ายเพื่อใช้ในการเพิ่มเพื่อน
* กรณีที่มีการส่ง "รายชื่อผู้ติดต่อ" ให้กับอีกฝ่าย สิ่งที่อีกฝ่ายจะตรวจสอบได้คือ ชื่อบน LINE, รูปภาพโปรไฟล์, ข้อความสถานะเท่านั้น
- เพิ่มเพื่อนจากการกดลิงก์ที่ระบุอยู่ในอีเมลเชิญหรือเพิ่มเพื่อนจาก QR Code ของคุณ

ทั้งนี้ ภายในรายการ "แนะนำเพื่อน" อาจมีการระบุวิธีการที่อีกฝ่ายเพิ่มคุณเพื่อนเอาไว้หรือไม่มีการระบุ

กรณีที่มีการระบุวิธีการถูกเพิ่มเป็นเพื่อน
- ถูกเพิ่มเป็นเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์
- ถูกเพิ่มเป็นเพื่อนด้วย QR Code
- ถูกเพิ่มเป็นเพื่อนด้วย LINE ID

กรณีที่ไม่มีการระบุวิธีการถูกเพิ่มเป็นเพื่อน
- ถูกเพิ่มเป็นเพื่อนโดยตรงจากรายชื่อสมาชิกภายในกลุ่มเดียวกัน 
- เพื่อน ก. ส่งข้อมูล "รายชื่อผู้ติดต่อ" ของคุณให้กับเพื่อน ข. แล้วเพื่อน ข. เพิ่มคุณเป็นเพื่อน

กรณีเปิดการตั้งค่า "เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ" เอาไว้แล้วบุคคลที่บันทึกอยู่สมุดโทรศัพท์ไปปรากฏที่รายการแนะนำเพื่อน
การตั้งค่า "เพื่อน" ของบุคคลดังกล่าวเป็นดังนี้
- เปิดการตั้งค่า "เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ" เอาไว้
- ปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้เพิ่มเป็นเพื่อน" เอาไว้

* ชื่อที่แสดงในรายการแนะนำเพื่อนจะเป็นชื่อที่อีกฝ่ายตั้งค่าเอาไว้ใน LINE
* กรณีมีชื่อที่ไม่ทราบที่มาปรากฏอยู่ จะไม่มีวิธีตรวจสอบอื่นนอกจากคุณต้องถามจากบุคคลดังกล่าวโดยตรงเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีปฏิเสธการเพิ่มเพื่อน toggle
หากไม่ต้องการให้อีกฝ่ายที่ทราบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพิ่มเป็นเพื่อนโดยอัตโนมัติ กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
* การตั้งค่านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เป็นเพื่อนอยู่แล้วใน LINE

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "เพื่อน"
3. ปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการปฏิเสธการค้นหาด้วย LINE ID toggle
หากไม่ต้องการให้บุคคลอื่นค้นหาคุณได้ด้วย LINE ID กรุณาตั้งค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนตั้งค่า) > "โปรไฟล์"
2. ปิดการตั้งค่าที่ "อนุญาตให้เพิ่มเพื่อนด้วย ID"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการปฏิเสธรับข้อความจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เพื่อน toggle
หากต้องการปฏิเสธรับข้อความจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เพื่อน กรุณาตั้งค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนตั้งค่า)
2. เลือกที่ "ความเป็นส่วนตัว"
3. เปิดการตั้งค่าที่ "ปฏิเสธการรับข้อความ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการบล็อคบุคคลที่ปรากฏอยู่ในรายการแนะนำ toggle
คุณสามารถปฏิเสธไม่รับข้อความแชทจากบุคคลที่ปรากฏอยู่ในรายการแนะนำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "เพื่อน" > "แนะนำ"
2. แตะค้างที่เพื่อนที่ต้องการบล็อค
3. เลือกที่ "บล็อค"
* อาจใช้เวลาสักครู่ในการอัปเดตข้อมูล

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ปัญหาเกี่ยวกับรายชื่อเพื่อน

ปัญหาเกี่ยวกับรายชื่อเพื่อน

ชื่อไม่ปรากฏในรายการเพื่อนทั้งที่มีบันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์ toggle
กรณีชื่อที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์ไม่แสดงที่รายการเพื่อน อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
- คุณหรือเพื่อนปิดการตั้งค่าเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติเอาไว้
- เพื่อนถูกเพิ่มไว้ในรายการผู้ใช้ที่บล็อคหรือซ่อน
- เพื่อนปรากฏอยู่ในรายการแนะนำเพื่อน

กรุณาตรวจสอบขั้นตอนเพิ่มเติมที่หน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เพื่อนที่ลบ/บล็อคไปแล้วยังปรากฏอยู่ในอันดับเกม toggle
สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละเกมอาจไม่เหมือนกัน กรุณาแจ้งปัญหาผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถามภายในเกมดังกล่าว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การตั้งค่าและระบบรายชื่อเพื่อน

เกี่ยวกับการซ่อน/บล็อค/ลบ

ระบบและวิธีการซ่อนเพื่อน toggle

การซ่อนคืออะไร
- เมื่อคุณซ่อนเพื่อน คุณยังสามารถรับข้อความแชทจากเพื่อนคนดังกล่าวได้ 
- ชื่อของบุคคลดังกล่าวจะหายไปจากรายการ "เพื่อน" แต่จะปรากฏใน "ผู้ใช้ที่ซ่อน"
- คุณยังคงสามารถดูโปรไฟล์หรือไทม์ไลน์ของบุคคลดังกล่าวได้เหมือนเดิม
* ปัจจุบันยังไม่มีฟังก์ชันที่สามารถลบผู้ใช้ออกจากรายการ "เพื่อน" หรือ"แนะนำ" ได้อย่างสมบูรณ์ กรณีที่ต้องการลบบุคคลดังกล่าว กรุณาตรวจสอบเกี่ยวกับระบบและวิธีการลบเพื่อน ที่นี่

วิธีการซ่อนเพื่อน
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "เพื่อน"
2. แตะค้างที่เพื่อนที่ต้องการซ่อน
3. เลือกที่ "ซ่อน" > "ตกลง"

วิธีการยกเลิกการซ่อนเพื่อน
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "เพื่อน"
3. เลือกที่ "ผู้ใช้ที่ซ่อน"
4. เลือกที่ "แก้ไข" ด้านข้างเพื่อนที่ต้องการยกเลิกการซ่อน
5. เลือกที่"แสดง"เพื่อยกเลิกการตั้งค่าดังกล่าว
* ระบบอาจใช้เวลาประมวลผลสักครู่
 

ไปที่หน้าการตั้งค่า


สำหรับวิธีการซ่อนห้องแชท กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าช่วยเหลือด้านล่าง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระบบและวิธีการบล็อคเพื่อน toggle
การบล็อคคืออะไร
- เมื่อคุณบล็อคบุคคลดังกล่าวจะไม่สามารถแชท, โทรฟรีหรือวิดีโอคอลกับคุณได้
- ชื่อของบุคคลดังกล่าวจะหายไปจากรายการ "เพื่อน" แต่จะปรากฏใน "ผู้ใช้ที่บล็อค"
* ปัจจุบันยังไม่มีฟังก์ชันที่สามารถลบผู้ใช้ออกจากรายการ "เพื่อน" หรือ "แนะนำ" ได้อย่างสมบูรณ์ กรณีที่ต้องการลบบุคคลดังกล่าวออก กรุณาตรวจสอบเกี่ยวกับระบบและวิธีการลบเพื่อน ที่นี่

วิธีการบล็อค
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "เพื่อน"
2. แตะค้างเพื่อนที่ต้องการบล็อค
3. เลือกที่ "บล็อค"

วิธีการปลดบล็อค
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "เพื่อน"
3. เลือกที่ "ผู้ใช้ที่บล็อค"
4. เลือกที่ "แก้ไข" ด้านข้างเพื่อนที่ต้องการปลดบล็อค
5. เลือกที่ "ปลดบล็อค" เพื่อยกเลิกการตั้งค่าดังกล่าว
* ระบบอาจใช้เวลาประมวลผลสักครู่

ไปที่หน้าการตั้งค่า

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระบบและวิธีการลบเพื่อนออกจากผู้ใช้ที่ซ่อนและผู้ใช้ที่บล็อค toggle
การลบเพื่อนไม่สามารถยกเลิกกลับคืนมาได้เหมือนการบล็อคหรือซ่อน
* กรุณาใช้ความระมัดระวังในการลบเพื่อนที่ไม่สามารถติดต่อได้ด้วยวิธีอื่นนอกจากแอปพลิเคชัน LINE

ขั้นตอนการลบเพื่อน
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "เพื่อน"
3. เลือกที่ "บัญชีที่ซ่อน" หรือ "ผู้ใช้ที่บล็อค"
4. เลือกที่ "แก้ไข" ด้านข้างเพื่อนที่ต้องการลบ
5. เลือกที่ "ลบ"

ไปที่หน้าการตั้งค่า

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เกี่ยวกับการตั้งค่าอื่นๆ

ระบบการแสดงชื่อของเพื่อนและภาพโปรไฟล์ toggle
ชื่อ
ชื่อของเพื่อนที่แสดงบน LINE ของคุณอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขการตั้งค่าของคุณและเพื่อนดังต่อไปนี้

1. แสดงเป็นชื่อที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์
เพื่อนที่เพิ่มเข้ามาโดยใช้ข้อมูลจากสมุดโทรศัพท์ของอุปกรณ์ใช้งานจะแสดงชื่อตามที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์

2. แสดงเป็นชื่อที่อีกฝ่ายตั้งเอาไว้บน LINE
เพื่อนที่เพิ่มเข้ามาโดยใช้วิธีการอื่นๆ เช่น ค้นหาด้วย LINE ID, ฟังก์ชันเขย่าสิ, QR Code เป็นต้น จะแสดงชื่อตามที่อีกฝ่ายตั้งเอาไว้บน LINE

3. แสดงเป็นชื่อที่คุณแก้ไขใหม่ด้วยตนเอง
ระบบจะแสดงชื่อในรายการเพื่อนตามที่คุณแก้ไขใหม่ด้วยตนเอง
* ชื่อดังกล่าวที่มีการแก้ไขจะแสดงผลเฉพาะในรายการเพื่อนของคุณเท่านั้น

ภาพโปรไฟล์
ภาพโปรไฟล์จะแสดงเป็นรูปภาพที่อีกฝ่ายตั้งค่าเอาไว้ในหน้าโปรไฟล์ของตนเอง คุณสามารถเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ของตนเองได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขภาพโปรไฟล์ของอีกฝ่ายได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปลี่ยนชื่อและภาพโปรไฟล์ toggle
วิธีการเปลี่ยนชื่อของตนเอง
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์"
2. เลือกที่ "ชื่อ"
3. กรอกชื่อตามต้องการแล้วเลือกที่ "บันทึก"

ไปที่หน้าจอโปรไฟล์

วิธีการเปลี่ยนชื่อของเพื่อน
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "เพื่อน"
2. เลือกที่ชื่อของเพื่อนที่ต้องการเปลี่ยน
3. เลือกที่ไอคอนรูปดินสอที่อยู่ข้างชื่อ
4. กรอกชื่อตามต้องการแล้วเลือกที่ "บันทึก"

วิธีการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ของตนเอง
1. เลือกที่แท็บ "เพื่อน" > เลือกที่ไอคอนของคุณเองหรือชื่อที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ
2. เลือกที่ "แก้ไขโปรไฟล์"
3. เลือกที่ภาพโปรไฟล์
4. เลือกที่ "กล้อง" หรือ "เลือกรูปหรือวิดีโอ"
5. แก้ไขตามความต้องการ จากนั้นเลือกที่ไอคอน "เครื่องบินกระดาษ" หรือ "เสร็จสิ้น"
* ไม่สามารถเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ของเพื่อนได้
* บางอุปกรณ์อาจตั้งค่าได้แค่ภาพนิ่งเท่านั้น

ไปที่หน้าจอโปรไฟล์

เมื่อเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของตนเอง ระบบจะโพสต์ลงไทม์ไลน์หรือสตอรี่ให้โดยอัตโนมัติ กรณีที่ต้องการปิดไม่ให้โพสต์ลงไทม์ไลน์หรือสตอรี่ กรุณาตรวจสอบเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ชื่อใน LINE ไม่แสดงผลตามที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์ toggle
กรณีมีผู้ใช้ที่คุณบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในสมุดโทรศัพท์ลงทะเบียน LINE ด้วยหมายเลขดังกล่าว ระบบจะแสดงชื่อของผู้ใช้นั้นในรายการเพื่อนบน LINE ตามที่คุณบันทึกข้อมูลไว้ แต่หากไม่มีการบันทึกข้อมูลด้วยหมายเลขนั้น ระบบจะแสดงด้วยชื่อที่ผู้ใช้ดังกล่าวตั้งเอาไว้บน LINE

อย่างไรก็ตาม หากเพิ่มเพื่อนที่คุณบันทึกหมายเลขไว้ในสมุดโทรศัพท์ด้วยการค้นหา LINE ID ชื่อของบุคคลนั้นจะแสดงในรายการเพื่อนเป็นผู้ใช้ดังกล่าวตั้งเอาไว้บน LINE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ชื่อแสดงเป็นตัวอักษรผิดเพี้ยน toggle
กรณีที่ชื่อของเพื่อนที่คุณบันทึกข้อมูลอยู่ในสมุดโทรศัพท์แสดงเป็นตัวอักษรที่ผิดเพี้ยนในรายการเพื่อน อาจมีสาเหตุจากชื่อดังกล่าวในสมุดโทรศัพท์มีการใช้งานอิโมจิ หากมีการใช้งานอิโมจิ กรุณาลบอิโมจิดังกล่าว

กรณีที่ลองดำเนินการตามคำแนะนำข้างต้นแล้วแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาลองดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างเพิ่มเติม

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "เพื่อน"
3. เปิดการตั้งค่าที่ "เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ"
* กรณีที่เปิดการตั้งค่า "เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ" เอาไว้อยู่แล้ว กรุณาเลือกที่ปุ่มอัปเดตในหัวข้อ "เพิ่มเพื่อนล่าสุด"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การเชิญเพื่อน

การเชิญเพื่อน

วิธีการเชิญเพื่อน toggle
การเชิญเพื่อน คือ ฟังก์ชันการเชิญเพื่อนที่ไม่ได้ใช้งาน LINE ให้มาใช้ LINE คุณสามารถเชิญเพื่อนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "เพิ่มเพื่อน" > "เชิญ"
2. เลือกวิธีการเชิญด้วย "SMS" หรือ "อีเมล"
3. เลือกเพื่อนที่ต้องการเชิญจากรายชื่อ แล้วเลือกที่ "เชิญ"

* กรณีที่เชิญเพื่อนด้วย SMS (หมายเลขโทรศัพท์) สามารถเชิญได้เฉพาะบุคคลที่ไม่มีไอคอน "LINE" ปรากฏอยู่เท่านั้น 
* กรณีที่เชิญเพื่อนด้วยอีเมลจะสามารถเชิญได้เฉพาะบุคคลที่มีปุ่ม "เชิญ" ปรากฏอยู่เท่านั้น

ข้อควรทราบ :
- การเชิญด้วยอีเมล หรือ SMS จะใช้ฟังก์ชันการส่ง (อีเมล หรือ SMS) ของอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน กรณีที่พบปัญหาเกี่ยวกับการเชิญ กรุณาติดต่อไปยังบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้งานโดยตรง
- ชื่อผู้เชิญที่ปรากฏภายในอีเมลการเชิญ จะเป็นชื่อที่ตั้งเอาไว้ภายในแอปพลิเคชัน LINE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เกี่ยวกับกลุ่ม

เกี่ยวกับกลุ่ม

วิธีการสร้างกลุ่มแชท toggle
คุณสามารถสร้างกลุ่มแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > เลือกที่ไอคอน "เพิ่มเพื่อน" ด้านขวาบนหน้าจอ > "สร้างกลุ่ม"
2. เลือกเพื่อนที่ต้องการเพิ่มเข้ากลุ่มแล้วเลือกที่ "ต่อไป"
3. ใส่ชื่อกลุ่มที่ต้องการแล้วเลือกที่ "สร้าง"

หากสมาชิกที่เชิญไม่กดปุ่ม "เข้าร่วม" จะไม่ใช่สมาชิกกลุ่มอย่างเป็นทางการ

หมายเหตุ :
* ตั้งชื่อกลุ่มได้ความยาวสูงสุด 50 ตัวอักษร
* คุณสามารถอัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเชิญสมาชิกใหม่เข้ากลุ่ม toggle
คุณสามารถเชิญสมาชิกใหม่เข้ากลุ่มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "เพื่อน" > เลือกกลุ่มที่ต้องการเชิญสมาชิกใหม่
2. เลือกที่เครื่องหมาย " > " ด้านข้างไอคอนของสมาชิก
3. เลือกที่สัญลักษณ์ " : " ทางด้านขวาบน > "เชิญ"
4. เลือกสมาชิกที่ต้องการเชิญเข้ากลุ่ม > แล้วเลือกที่ "เชิญ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จำนวนเพื่อนที่สามารถเชิญเข้ากลุ่มได้สูงสุด toggle
คุณสามารถเชิญสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มได้มากสุดกลุ่มละ 499 คน (ไม่รวมผู้เชิญ)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการยกเลิกการเชิญในกรณีที่เชิญสมาชิกผิด toggle
ขั้นตอนยกเลิกการเชิญในกรณีที่เชิญสมาชิกผิด
1. เลือกที่แท็บ "เพื่อน" > เลือกกลุ่มที่ต้องการ
2. เลือกไอคอน " > " ที่อยู่ด้านข้างสมาชิก
3. เลือกที่ "สมาชิก" > เลือกสมาชิกที่ต้องการยกเลิกการเชิญจากรายการ "กำลังเชิญ"
4. เลือกที่ "ยกเลิก"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เผลอกดปฏิเสธการเชิญจากสมาชิกโดยไม่ได้ตั้งใจ toggle
หากคุณต้องการได้รับการเชิญเข้ากลุ่มอีกครั้ง กรุณาขอให้สมาชิกในกลุ่มลบการเชิญครั้งหนึ่งแล้วเชิญคุณเข้ากลุ่มอีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปิดดูโน้ต/อัลบั้มในกลุ่ม toggle
คุณสามารถเปิดดูโน้ตหรืออัลบั้มในกลุ่มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกกลุ่มที่ต้องการจากรายการเพื่อน
2. เลือกที่ "อัลบั้ม" หรือ "โน้ต"

ตัวเลขที่อยู่ข้างไอคอนโปรไฟล์ของสมาชิกที่ปรากฏอยู่ในอัลบั้มคือจำนวนสมาชิกที่มีการโพสต์รูปภาพหรือวิดีโอลงในอัลบั้ม เมื่อเลือกที่ตัวเลขจะสามารถตรวจสอบรูปภาพหรือวิดีโอแยกตามสมาชิกที่โพสต์ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการสร้างโน้ตกลุ่ม toggle
คุณสามารถสร้างโน้ตกลุ่มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกกลุ่มแชทที่ต้องการจากรายการเพื่อน
2. เลือกที่ "โน้ต"
3. เลือกที่ไอคอนรูปดินสอด้านขวาล่าง > "โพสต์"
4. ใส่ข้อความที่ต้องการในช่อง "โพสต์เรื่องราวของคุณเลย" > จากนั้นเลือกที่ "โพสต์"

กรณีที่ต้องการโพสต์รูปภาพ กรุณาใช้ฟังก์ชัน "อัลบั้ม" ที่มีไว้สำหรับโพสต์รูปภาพหรือเก็บรูปภาพโดยเฉพาะ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์กลุ่มที่แสดงบนไทม์ไลน์จะปรากฏบนไทม์ไลน์ของเพื่อนใน LINE ด้วยหรือไม่ toggle
โพสต์กลุ่มที่ปรากฏบนไทม์ไลน์จะแสดงให้สมาชิกกลุ่มเห็นเท่านั้น ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มไม่สามารถเห็นโพสต์ดังกล่าวได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีลบโน้ตกลุ่มหรือความคิดเห็น/การกดถูกใจในโน้ตกลุ่ม toggle
คุณสามารถลบโน้ตกลุ่มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* สามารถลบได้เฉพาะโน้ตที่คุณเป็นคนสร้างเท่านั้น

1. เลือกกลุ่มที่ต้องการจากรายการเพื่อน
2. เลือกที่ "โน้ต"
3. เลือกที่สัญลักษณ์ "..." ทางด้านขวาบนของโพสต์ที่ต้องการลบ
4. เลือกที่ "ลบโพสต์"
5. เลือกที่ "ตกลง" หรือ "ลบ"

หมายเหตุ :
* ผู้ที่สร้างโน้ตหรือผู้ที่โพสต์ความคิดเห็นเท่านั้นที่สามารถลบ "ความคิดเห็น" ดังกล่าวได้
* คุณสามารถลบการกด "ถูกใจ" ได้โดยการเลือกสติกเกอร์ถูกใจซ้ำอีกครั้ง
* กรณีที่เข้าร่วมกลุ่มเดียวกันอีกครั้งด้วยบัญชี LINE อื่น เนื้อหาที่โพสต์ในโน้ตโดยใช้บัญชีเก่า (รวมถึงการกดถูกใจ หรือความคิดเห็นในโพสต์ของฝ่ายตรงข้าม) จะไม่สามารถลบออกได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการออกจากกลุ่ม toggle
แม้ว่าคุณจะออกจากกลุ่มไปแล้ว แต่โพสต์/อัลบั้ม/รูปภาพของคุณที่เคยโพสต์เอาไว้จะยังคงอยู่เช่นเดิม กรณีที่ต้องการลบโพสต์/อัลบั้ม/รูปภาพ กรุณาลบก่อนออกจากกลุ่มดังกล่าว

ทั้งนี้ กรณีสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มลบบัญชีของตนเอง หรือออกจากกลุ่มจะมีข้อความแชทแจ้งเตือนว่า "...... ออกจากกลุ่ม"

วิธีการออกจากกลุ่ม
1. เลือกกลุ่มที่ต้องการออกจากรายการเพื่อน
2. เลือกที่ "แชท"
3. เลือกที่ไอคอน " V " ที่อยู่มุมขวาบนหน้าจอ
4. เลือกที่ "ออก" > "ตกลง"

ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกในกลุ่มออกจากกลุ่มทั้งหมด สิ่งที่โพสต์ในกลุ่มนั้นจะถูกลบทั้งหมดด้วยเช่นกัน กรณีที่สมาชิกทุกคนออกจากกลุ่ม จะไม่สามารถกู้ข้อมูลที่เคยโพสต์กลับมาได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การแสดงผลเมื่อปฏิเสธการเข้าร่วมกลุ่ม toggle
แม้คุณจะกด "ปฏิเสธ" การเชิญเข้ากลุ่ม บัญชีของคุณก็ยังคงปรากฏอยู่ในรายการ "กำลังเชิญ" ของกลุ่ม หากไม่ต้องการให้บัญชีของคุณปรากฏในกลุ่ม กรุณาให้ผู้เชิญ "ลบ" คุณออกจากรายการ "กำลังเชิญ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สมาชิกใหม่ที่กำลังเชิญดูสิ่งที่โพสต์ก่อนเข้าร่วมในกลุ่มได้หรือไม่ toggle
สมาชิกใหม่สามารถย้อนดูโพสต์ในโน้ตหรืออัลบั้มที่โพสต์ในระหว่างการเชิญจนถึงเข้าร่วมกลุ่มได้ แต่ไม่สามารถย้อนดูประวัติการแชทได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการลบโพสต์ของสมาชิกที่ออกจากกลุ่มไปแล้ว toggle
คุณไม่สามารถลบโพสต์ของสมาชิกที่ออกจากกลุ่มไปแล้วได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการลบกลุ่มหรือลบสมาชิกในกลุ่ม toggle
คุณสามารถลบสมาชิกในกลุ่มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "เพื่อน" > เลือกที่ชื่อกลุ่ม
2. เลือกที่เครื่องหมาย " > " ด้านข้างไอคอนของสมาชิก
3. เลือกที่สัญลักษณ์ " : " ทางด้านขวาบน > "แก้ไข" > "ลบ"

หลังจากลบสมาชิกคนอื่นนอกจากคุณหมดแล้ว คุณสามารถลบกลุ่มได้ด้วยการเลือกที่ "ออก"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเข้าร่วมกลุ่มแชท toggle
คุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "เพื่อน" > เลือกที่ชื่อกลุ่มแชทที่ได้รับการเชิญเข้าร่วม
2. เลือกที่ "เข้าร่วม"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีลบอัลบั้ม/รูปในอัลบั้ม toggle
คุณสามารถลบอัลบั้มหรือรูปในอัลบั้มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการลบอัลบั้ม
1. เลือกที่ไอคอน " V " ด้านขวาบนของห้องแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกที่สัญลักษณ์ "..." ด้านขวาล่างของอัลบั้ม หรือเลือกที่อัลบั้มแล้วเลือกที่สัญลักษณ์ " : " ด้านขวาบน
3. เลือกที่ "ลบอัลบั้ม" > "ลบ"

ขั้นตอนการลบรูปในอัลบั้ม
1. เลือกที่ไอคอน " V " ด้านขวาบนของห้องแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกอัลบั้มที่ต้องการ แล้วเลือกที่สัญลักษณ์ " : " ทางด้านขวาบน > เลือกที่ "เลือกรูป"
3. เลือกรูปที่ต้องการลบ แล้วเลือกที่ไอคอนถังขยะด้านซ้ายล่าง > เลือกที่ "ลบ"

หมายเหตุ :
* คุณสามารถเลือกรูปทั้งหมดได้โดยเลือกที่ "เลือกทั้งหมด"
* หากลบอัลบั้มหรือรูปภาพไปแล้วจะไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้อีก

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่มรูปในอัลบั้ม toggle
คุณสามารถเพิ่มรูปในอัลบั้มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน " V " ด้านขวาบนของห้องแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกที่สัญลักษณ์ "..." ด้านขวาล่างของอัลบั้ม > "เพิ่มรูป"
3. เลือกรูปที่ต้องการเพิ่มในอัลบั้มแล้วเลือกที่ "ต่อไป" > "เพิ่ม"

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพที่รับส่งในห้องแชทเข้าอัลบั้มได้โดยการแตะค้างที่รูปภาพ > แล้วเลือกที่ "บันทึกในอัลบั้ม"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จำนวนที่โพสต์ได้สูงสุดในอัลบั้ม toggle
จำนวนอัลบั้มที่สามารถสร้างได้ในแต่ละห้องแชท : สูงสุด 100 อัลบั้ม
จำนวนรูปภาพที่สามารถอัปโหลดได้ในแต่ละอัลบั้ม : สูงสุด 1000 รูป
จำนวนรูปภาพที่สามารถอัปโหลดได้ใน 1 ครั้ง : สูงสุด 300 รูป

* กรณีที่บันทึกรูปภาพลงอัลบั้มโดยการแตะค้างที่รูปภาพในห้องแชท คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพได้สูงสุด 20 รูปต่อการอัปโหลด 1 ครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนรูปหน้าปกของกลุ่ม toggle
คุณสามารถเปลี่ยนรูปหน้าปกของกลุ่มแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "เพื่อน" > เลือกกลุ่มที่ต้องการตั้งค่า
2. แตะค้างที่รูปหน้าปก > เลือกที่ "เปลี่ยนรูปหน้าปกของกลุ่ม"
3. เลือกรูปภาพ > หลังจากปรับพื้นที่รูปในหน้าจอแสดงตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เลือกที่ "ต่อไป"
4. แก้ไขรูปภาพตามความต้องการ > เลือกที่ "เสร็จสิ้น"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP