LINE

ไทม์ไลน์ และหน้าหลัก

ไม่มีการแจ้งเตือน

วิธีการตรวจสอบเมื่อไม่มีการแจ้งเตือน

วิธีการตรวจสอบเมื่อไม่ได้รับการแจ้งเตือนไทม์ไลน์ toggle
กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าแจ้งเตือนไทม์ไลน์จากหน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้

- วิธีการตั้งค่าแจ้งเตือนไทม์ไลน์

กรณีที่ตรวจสอบคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือข้างต้นแล้วแต่ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ กรุณาลองปฏิบัติตามวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นดังต่อไปนี้

- วิธีการแก้ไขเบื้องต้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแก้ไขเบื้องต้น toggle
กรณีที่พบปัญหาใน LINE กรุณาลองปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

- ปิดแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานอยู่ทั้งหมด
- ปิดและเปิดแอปพลิเคชัน LINE ใหม่อีกครั้ง
- อัปเดต LINE

นอกจากนี้ หากใช้งานนอกเหนือจากสภาพแวดล้อมที่แนะนำอาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานได้ กรุณาตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่แนะนำ ที่นี่
* อุปกรณ์ที่มีการ Jailbreak หรือ Root จะอยู่นอกเหนือการรองรับของทีมงาน

ทั้งนี้ หากพบระบบเชื่อมต่อเครือข่ายขัดข้องหรือรูปภาพแสดงไม่ปกติ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพิ่มเติม

- ลบแคชไฟล์, ลบแอปพลิเคชันและข้อมูลที่ไม่ใช้งานออกจากอุปกรณ์
- ตรวจสอบการจำกัดความเร็วของอินเทอร์เน็ต, การตั้งค่าคัดกรองจำกัดการใช้งานเว็บไซต์, สถานะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ลบแคชไฟล์ใน LINE

ขั้นตอนการลบแคชไฟล์ของ LINE
1. เลือก "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > "แอปพลิเคชัน" > "LINE"
2. เลือก "ที่เก็บข้อมูล" > "ล้างแคช"
* ขั้นตอนอาจแตกต่างกันออกไปตามประเภทของอุปกรณ์ใช้งาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ถูกบังคับปิดการใช้งาน

วิธีการตรวจสอบเมื่อแอปพลิเคชันปิดตัวไปเอง/ระบบขัดข�

การตรวจสอบเมื่อพบปัญหาแอปพลิเคชันปิดเองขณะดูไทม์ไลน์ toggle
หากแอปพลิเคชันปิดเองขณะที่คุณกำลังดูไทม์ไลน์ ปัญหาดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากการใช้อักขระพิเศษ (Unicode) ในข้อความบนไทม์ไลน์

โปรดตั้งค่าอีเมลแอดเดรสตามวิธีการที่ระบุในหน้าช่วยเหลือด้านล่าง หลังจากนั้นให้ตรวจสอบไทม์ไลน์บน LINE สำหรับ PC ว่ามีโพสต์ใดที่ใช้อักขระพิเศษต่างๆ (Unicode) อยู่หรือไม่

- วิธีการลงทะเบียนอีเมลแอดเดรส

- ดาวน์โหลด LINE สำหรับ PC
* คุณสามารถล็อกอินได้ด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านที่ตั้งค่าไว้ใน LINE

เมื่อตรวจพบว่ามีโพสต์ที่ใช้อักขระพิเศษต่างๆ (Unicode) อยู่ในไทม์ไลน์ กรุณาบล็อคบุคคลดังกล่าวที่โพสต์ข้อความเพื่อตรวจสอบว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หากดำเนินการตามคำแนะนำข้างต้นแล้วแต่ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ กรุณาลองปฏิบัติตามวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นดังต่อไปนี้

- วิธีการแก้ไขเบื้องต้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีปัญหาเกี่ยวกับโพสต์

วิธีการตรวจสอบเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการโพสต์

โพสต์ของเพื่อนบางคนไม่แสดงบนไทม์ไลน์ toggle
โพสต์จะไม่แสดงขึ้นมาในกรณีดังต่อไปนี้
- คุณเพิ่มอีกฝ่ายเอาไว้ในรายการผู้ใช้ที่ซ่อนบนไทม์ไลน์ หรือเคยเพิ่มไว้ในอดีต
- อีกฝ่ายเพิ่มคุณเอาไว้ในผู้ใช้ที่บล็อค หรือเคยเพิ่มไว้ในอดีต
- อีกฝ่ายตั้งค่าการแชร์ไทม์ไลน์เป็น "ไม่แชร์โพสต์"

ทั้งนี้ เมื่อเพิ่มอีกฝ่ายเข้ารายการผู้ใช้ที่ซ่อนบนไทม์ไลน์ โพสต์ของฝ่ายตรงข้ามจะถูกซ่อนจากไทม์ไลน์ของคุณทั้งหมด แม้จะยกเลิกการตั้งค่าจาก "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ไทม์ไลน์" > "ผู้ใช้ที่ซ่อนไว้" แล้วก็ตาม คุณจะไม่สามารถดูโพสต์ที่เคยถูกซ่อนจากไทม์ไลน์ไปแล้วครั้งหนึ่งอีกครั้งได้
* หลังจากที่ยกเลิกการตั้งค่าซ่อนแล้ว คุณสามารถดูได้เฉพาะโพสต์ใหม่ในไทม์ไลน์เท่านั้น

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
- โพสต์ของเพื่อนทั้งหมดไม่แสดงในไทม์ไลน์
- วิธีการแก้ไขเบื้องต้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์ของเพื่อนทั้งหมดไม่แสดงในไทม์ไลน์ toggle

กรณีที่เปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งานแล้วแต่ยังไม่ได้โอนย้ายบัญชี

ระบบจะไม่แสดงโพสต์ที่เคยแสดงบนไทม์ไลน์ของบัญชีก่อนหน้านี้ แม้จะเพิ่มเป็นเพื่อนอีกครั้งแล้วก็ตาม โพสต์ที่หายไปจากไทม์ไลน์ครั้งหนึ่งจะไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้
* คุณสามารถตรวจสอบโพสต์ในอดีตได้จากหน้าหลักของเพื่อน

กรณีที่โพสต์ใหม่ของเพื่อนไม่แสดงขึ้นมาบนไทม์ไลน์
กรุณาตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณได้เลือกที่ "ตั้งค่าการแชร์โพสต์" > "แชร์โพสต์" บนไทม์ไลน์ให้เพื่อนดังกล่าวได้เห็นหรือไม่

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
- โพสต์ของเพื่อนบางคนไม่แสดงในไทม์ไลน์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีปัญหาเกี่ยวกับรูปภาพ

วิธีการตรวจสอบเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับรูปภาพ

รูปภาพในไทม์ไลน์และหน้าหลักไม่แสดงขึ้นมา toggle
กรณีที่รูปภาพไม่แสดงขึ้นมา กรุณาตรวจสอบตามคำแนะนำต่อไปนี้

- กรุณาตรวจสอบพื้นที่ว่างในอุปกรณ์ใช้งานคุณ หรือพื้นที่ว่างใน SD การ์ด
- หากพบปัญหากับสติกเกอร์ กรุณาลองดาวน์โหลดสติกเกอร์ดังกล่าวอีกครั้ง

วิธีการดาวน์โหลดสติกเกอร์อีกครั้ง
1. เลือกที่แท็บ "เพื่อน" ในเมนูหลัก > แล้วเลือก "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สติกเกอร์" > "สติกเกอร์ของฉัน" > "แก้ไข"
2. เลือกปุ่ม "ลบ" ที่สติกเกอร์ที่พบปัญหา > เลือก "ลบ" อีกครั้งเพื่อยืนยัน
3. กลับไปที่เมนู "สติกเกอร์"
4. เลือก "ประวัติการซื้อ" > เลือกสติกเกอร์ที่ลบออกไป > "ดาวน์โหลด"

 

กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยคำแนะนำข้างต้น หรือพบปัญหาอื่นๆ กรุณาลองปฏิบัติตามวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านล่างเพิ่มเติม

- วิธีการแก้ไขเบื้องต้น 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระบบ/การตั้งค่าแสดงโพสต์

ระบบ/การตั้งค่าของโพสต์

โพสต์อะไรลงบนไทม์ไลน์ได้บ้าง toggle
คุณสามารถโพสต์สิ่งเหล่านี้ลงบนไทม์ไลน์ได้
- ข้อความไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร
- รูปภาพ, วิดีโอ ไม่เกิน 20 ไฟล์
- สติกเกอร์ปกติ ไม่เกิน 20 ภาพ
- สติกเกอร์มีเสียง, สติกเกอร์อนิเมชัน, สติกเกอร์ป๊อปอัพ อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ภาพ
* ไม่สามารถโพสต์พร้อมกับสติกเกอร์ปกติได้
- ลิงก์ URL หรือข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ข้อมูล

สิ่งที่โพสต์บนไทม์ไลน์จะแสดงที่หน้าหลักด้วยเช่นกัน ผู้ที่เป็นเพื่อนกับคุณจะสามารถเห็นโพสต์เหล่านั้นได้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการแชร์โพสต์ กรณีที่ไม่ต้องการให้เห็นโพสต์ คุณสามารถตั้งค่าการแชร์ด้วยตนเองก่อนโพสต์ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการโพสต์ลงไทม์ไลน์ toggle
คุณสามารถโพสต์ลงไทม์ไลน์ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

LINE เวอร์ชันต่ำกว่า 8.12.0
- เลือกที่แท็บ "เพื่อน" > เลือกที่โปรไฟล์ของตนเอง > "หน้าหลัก" > เลือกไอคอนดินสอรูปวงกลมด้านขวาล่าง
- เลือกที่แท็บ "ไทม์ไลน์" > "โพสต์เรื่องราวใหม่ๆ ของคุณ" หรือไอคอนรูป "ดินสอ" "กล้อง" "สติกเกอร์" ด้านบนหน้าจอ

LINE เวอร์ชัน 8.12.0 ขึ้นไป
- เลือกที่แท็บ "เพื่อน" > เลือกที่โปรไฟล์ของตนเอง > "โพสต์" หรือ "รูป/วิดีโอ" > เลือกไอคอนดินสอรูปวงกลมด้านขวาล่าง
- เลือกที่แท็บ "ไทม์ไลน์" > เลือกที่ไอคอนรูปดินสอด้านขวาล่าง > เลือกที่ "โพสต์" หรือ "กล้อง"

* คุณสามารถอัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การแจ้งเตือนเมื่อมีการกดถูกใจและความเห็นที่โพสต์ของตนเอง toggle
เมื่อมีผู้กด "ถูกใจ" หรือแสดงความคิดเห็นที่โพสต์ของตนเอง ตัวเลขจะปรากฏที่ไอคอนรูประฆังที่อยู่ส่วนบนของหน้าจอไทม์ไลน์

ทั้งนี้ ระบบจะแจ้งเตือนไปที่สมาร์ทโฟนด้วยเช่นกัน หากตั้งค่าเปิดการตั้งค่าในส่วน "การแจ้งเตือนไทม์ไลน์" เอาไว้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตอบความคิดเห็นของเพื่อน toggle
คุณสามารถตอบกลับความคิดเห็นเพื่อนได้โดยเลือกที่ข้อความที่ต้องการตอบกลับ > พิมพ์ความคิดเห็น > เลือกที่ปุ่ม "ส่ง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการกดถูกใจและแสดงความเห็นที่โพสต์บนไทม์ไลน์หรือหน้าหลัก toggle
กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "ไทม์ไลน์"
2. เลือกที่ "ถูกใจ" หรือ "ความคิดเห็น" ที่อยู่ใต้โพสต์ดังกล่าว

การแสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดของคุณที่มีต่อโพสต์ต่างๆ ได้ด้วยการส่งข้อความหรือสติกเกอร์ คุณสามารถลบความคิดเห็นที่โพสต์ไปได้ด้วยการสไลด์ไปทางซ้ายหรือแตะค้างที่ความคิดเห็นดังกล่าว แล้วเลือกที่ "ลบ"

การกดถูกใจ
คุณสามารถแสดงความรู้สึกของคุณในขณะนั้นได้อย่างง่ายดายผ่านตัวละคร 6 ชนิดของ LINE

ทั้งนี้ ระบบจะแชร์ไปยังไทม์ไลน์ของเพื่อนเมื่อคุณกดถูกใจโพสต์ที่ตั้งค่าการแชร์เป็นสาธารณะ หากไม่ต้องการแชร์การกดถูกใจดังกล่าว กรุณานำเครื่องหมายถูกออกจาก "แชร์บนไทม์ไลน์"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้อมูลใหม่ในโพสต์ toggle
หากคุณต้องการแก้ไขเนื้อหาที่โพสต์ลงในไทม์ไลน์และหน้าหลัก กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอนรูป " V " หรือ "" ด้านขวาโพสต์บนโพสต์ดังกล่าว > "แก้ไขโพสต์"
2. แก้ไขหรือเพิ่มเนื้อหาที่ต้องการ > จากนั้นเลือก "โพสต์" ที่อยู่ด้านขวาบน

ทั้งนี้ หากใช้งานแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชันต่ำกว่า 6.6 เมื่อโพสต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลอื่นๆ ได้นอกจากข้อความตัวอักษร และไม่สามารถเพิ่มข้อมูลรูปภาพหรือสติกเกอร์ต่างๆ ได้เช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การแสดงผลบนไทม์ไลน์มีจำนวนจำกัดหรือไม่ toggle
บนไทม์ไลน์จะจำกัดการแสดงผลของโพสต์เอาไว้ระดับหนึ่ง หากต้องการดูโพสต์ของบุคคลนั้นทั้งหมด กรุณาตรวจสอบจากหน้าหลักของอีกฝ่ายโดยตรง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการใส่แฮชแท็ก toggle
ภายในเนื้อหาที่โพสต์ คุณสามารถใส่เครื่องหมายแฮชแท็ก " # " ที่หน้าข้อความที่ต้องการแท็กได้ (ตัวอย่าง : #LINE)

เมื่อกดที่ข้อความแท็ก คุณจะสามารถดูโพสต์ที่มีแท็กเดียวกันได้แบบภาพรวม

ทั้งนี้ หากโพสต์ใส่แท็กไว้มีการตั้งค่าการแชร์เป็น "สาธารณะ" โพสต์ดังกล่าวจะแสดงผลในการค้นหาแท็กของผู้ใช้งานอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนของคุณด้วย

กรุณาทดลองใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวหากต้องการแชร์โพสต์ของคุณให้กับผู้ใช้งานอื่น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแท็กเพื่อน toggle
คุณจะสามารถแท็กเพื่อนได้โดยการใส่เครื่องหมายแอท " @ " หน้าชื่อเพื่อนในข้อความที่จะโพสต์ (ตัวอย่าง : @Brown)

กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าการแชร์โพสต์ของคุณด้วยว่า ได้ตั้งค่าให้เพื่อนที่ถูกแท็กสามารถมองเห็นโพสต์ได้หรือไม่
* เพื่อนคนดังกล่าวจะไม่สามารถดูโพสต์นั้นได้ หากไม่ถูกตั้งค่าอยู่ในขอบข่ายการแชร์โพสต์

เมื่อโพสต์ข้อความเสร็จสิ้นแล้ว การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปหาเพื่อนที่ถูกแท็ก

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใช้ฟังก์ชันการลบโพสต์อัตโนมัติได้อย่างไร toggle
คุณสามารถตั้งเวลาให้ลบโพสต์อัตโนมัติได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ใส่ข้อมูลที่ต้องการโพสต์บนหน้าจอการโพสต์
2. เลือกที่ไอคอนรูป "..." > แล้วเลือก "ตัวจับเวลา"
3. กำหนดระยะเวลาที่ต้องการลบแล้วเลือก "โพสต์"

ทั้งนี้ หากโพสต์ดังกล่าวถูกลบ การกด "ถูกใจ" และ "ความคิดเห็น" จะถูกลบไปด้วย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการกดถูกใจที่ความคิดเห็น toggle
กรุณาเลือกที่ปุ่ม "ถูกใจ" ที่อยู่ตรงความคิดเห็นดังกล่าว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์รีเลย์คืออะไร toggle
"โพสต์รีเลย์" คือ ไทม์ไลน์ที่สามารถโพสต์ร่วมกับเพื่อนได้

คุณสามารถแชร์เรื่องราวต่างๆ เช่น ความทรงจำเมื่อไปเที่ยวกับเพื่อน, สถานที่เป็นความลับของเรา หรือเสื้อผ้าที่ซื้อมาใหม่ ฯลฯ กับเพื่อนของคุณผ่าน "โพสต์รีเลย์" บนไทม์ไลน์ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์รีเลย์สามารถสร้างได้ทุกคนหรือไม่ toggle
ทุกคนสามารถสร้าง "โพสต์รีเลย์" ได้จากไทม์ไลน์
ลองเชิญเพื่อนมาเข้าร่วมแบ่งปันเรื่องราวสนุกๆ ด้วยกันสิ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใครสามารถเข้าร่วมโพสต์รีเลย์ได้บ้าง toggle
คุณสามารถเลือกเพื่อนที่จะให้เข้าร่วม "โพสต์รีเลย์" ได้

หากต้องการให้เพื่อนทุกคนของคุณเข้าร่วม กรุณาตั้งค่าผู้ที่เข้าร่วมได้เป็น "เพื่อน"
นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่า "รายการแชร์" หรือ "กลุ่ม" สำหรับการแชร์เฉพาะเพื่อนสนิทได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ตั้งค่าการแจ้งเตือนของโพสต์รีเลย์ได้อย่างไร toggle
ก่อนเริ่ม "โพสต์รีเลย์" คุณสามารถส่ง "การแจ้งเตือน" ให้เพื่อนที่ต้องการให้เข้าร่วมทราบได้

คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้จากสัญลักษณ์ "รูปคน" ที่อยู่ส่วนบนของหน้าจอโพสต์รีเลย์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์วันเกิดคืออะไร toggle

หากวันที่ใช้งานเป็นวันเกิดของเพื่อนหรือวันเกิดตนเอง ระบบจะสร้างโพสต์วันเกิดเพื่อส่งการ์ดอวยพรวันเกิดให้กันและกันได้

คุณสามารถร่วมอวยพรวันเกิดได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่ระบบสร้างโพสต์วันเกิดขึ้นมา แต่หากเวลาผ่านไปเกิน 48 ชั่วโมง คุณจะไม่สามารถร่วมอวยพรได้อีก
* สำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์ภายในระยะเวลาของโพสต์วันเกิด คุณสามารถตรวจสอบได้ภายหลังตามต้องการ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์วันเกิดไม่แสดงขึ้นมา toggle

คุณไม่สามารถใช้งานโพสต์วันเกิดได้หากปิดการตั้งค่า "แสดงวันเกิด" เอาไว้ กรุณาเปิดการตั้งค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้
 
1. เลือกที่แท็บ "เพื่อน" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "โปรไฟล์" > "วันเกิด"
3. เปิดการตั้งค่าที่ "แสดงวันเกิด"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งในห้องแชท toggle
คุณสามารถโพสต์ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งลงไทม์ไลน์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "แชร์ตำแหน่งที่ตั้ง" ในหน้าจอเขียนโพสต์
2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการ > จากนั้นเลือกที่ "แชร์ตำแหน่งที่ตั้ง"
3. เลือกที่ "โพสต์"

หากไม่พบตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการส่ง คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวได้โดยกรอกชื่อสถานที่หรือที่อยู่ลงในช่องค้นหาภายในหน้าจอเลือกตำแหน่งที่ตั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการสร้างวิดีโอจากภาพหลายภาพเพื่อโพสต์ในไทม์ไลน์ toggle
คุณสามารถนำภาพหลายภาพมาสร้างเป็นวิดีโอ (สไลด์โชว์หรือภาพเคลื่อนไหว GIF) เพื่อโพสต์ในไทม์ไลน์ได้

สไลด์โชว์ และ GIF คืออะไร
ฟังก์ชันที่คุณสามารถสร้างวิดีโอได้อย่างง่ายดายโดยใช้รูปภาพที่ต้องการ และสามารถแต่งวิดีโอด้วยเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ได้เพื่อสร้างวิดีโอในรูปแบบของคุณ
* สไลด์โชว์สามารถใส่เพลง ฟิลเตอร์ เอฟเฟกต์และครอบตัดรูปได้
* ภาพ GIF สามารถตั้งค่าความเร็วและขนาดรูปได้

กรุณาตรวจสอบวิธีการโพสต์สไลด์โชว์หรือภาพ GIF ในไทม์ไลน์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "..." ในหน้าจอโพสต์ > แล้วเลือกที่ "สร้างภาพ GIF" หรือ "สร้างสไลด์โชว์"
2. เลือกรูปภาพที่ต้องการ > แล้วเลือกที่ "ต่อไป"
* รูปภาพที่เลือกจะปรากฏด้านล่างหน้าจอตามลำดับการเลือก
* สามารถเปลี่ยนลำดับของรูปภาพที่ปรากฏได้โดยการแตะค้างที่รูปภาพ แล้วปล่อยนิ้วที่ตำแหน่งที่ต้องการ
3. ตกแต่งวิดีโอตามความต้องการ > เลือกที่ "เสร็จสิ้น" > "โพสต์"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระบบ/การตั้งค่าแสดงหรือแชร์โพสต์

วิธีการตั้งค่าแชร์หรือซ่อนโพสต์ toggle
หากไม่ต้องการแชร์เนื้อหาที่โพสต์ในหน้าไทม์ไลน์หรือหน้าหลัก กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งด้านล่างนี้

ขั้นตอนการตั้งค่าไม่แชร์ก่อนโพสต์ (LINE เวอร์ชัน 6.6 ขึ้นไป)
1. เลือกที่ "เพื่อน" ("สาธารณะ" หรือ "ส่วนตัว") ที่แสดงอยู่ส่วนบนของหน้าจอเขียนโพสต์

* หากตั้งค่าการแชร์เป็น "ส่วนตัว" คุณจะเห็นโพสต์ของตนเองแต่ผู้อื่นจะไม่เห็นโพสต์ของคุณ
* คุณสามารถแชร์ให้กับเพื่อนบางส่วนได้ กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

ขั้นตอนการตั้งค่าไม่แชร์โพสต์จากเมนูตั้งค่า
1. เลือกที่แท็บ "เพื่อน" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ไทม์ไลน์"
2. เลือกที่ "ตั้งค่าการแชร์โพสต์" > แล้วเลือกที่แท็บ "แชร์โพสต์" ด้านบน
3. เลือกปุ่ม "ไม่แชร์โพสต์" ที่อยู่ด้านข้างบุคคลที่ต้องการตั้งค่า
* เมื่อตั้งค่าไม่แชร์โพสต์แล้ว ฝ่ายตรงข้ามจะไม่เห็นโพสต์ทั้งหมดของคุณ

กรณีที่ต้องการตั้งค่ากลับมาเป็น "แชร์โพสต์" อีกครั้ง กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "เพื่อน" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ไทม์ไลน์"
2. เลือกที่แท็บ "ไม่แชร์โพสต์" ด้านบนหน้าจอตั้งค่าการแชร์โพสต์
3. เลือกปุ่ม "แชร์โพสต์" ที่อยู่ด้านข้างบุคคลที่ต้องการตั้งค่า

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตั้งค่าแชร์โพสต์ให้เฉพาะเพื่อนบางคนเห็น toggle
คุณสามารถแชร์โพสต์ของคุณในไทม์ไลน์และหน้าหลักให้เฉพาะเพื่อนบางคนเห็นได้โดยการตั้งค่าแชร์เป็น "กลุ่ม" หรือแชร์เฉพาะ "รายชื่อ" ที่สร้างขึ้นตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. การตั้งค่าการแชร์โพสต์
กรุณาตั้งค่าการแชร์โพสต์ก่อนที่จะโพสต์ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือกที่แท็บ "ไทม์ไลน์" > เลือกที่ไอคอนรูปดินสอด้านขวาล่าง > เลือกที่ "โพสต์"
2. เลือกที่ "ตั้งค่าการแชร์โพสต์" บริเวณส่วนบนหน้าจอ
* การตั้งค่าการแชร์โพสต์ที่เลือกก่อนโพสต์จะถูกนำไปใช้ในการโพสต์ครั้งถัดไปด้วยเช่นกัน

2. การตั้งค่าการแชร์เป็นเพื่อน
กรุณาตั้งค่าเพื่อนที่ต้องการแชร์โพสต์ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือกที่แท็บ "ไทม์ไลน์" > เลือกที่ไอคอนรูปดินสอด้านขวาล่าง > เลือกที่ "โพสต์"
2. เลือกที่ "ตั้งค่าการแชร์โพสต์" บริเวณส่วนบนหน้าจอ
3. เลือกที่ไอคอนรูป " > " ที่อยู่ด้านข้าง "เพื่อนทั้งหมด" ภายในหัวข้อ "เพื่อน"
4. เลือกที่ "แชร์โพสต์" หรือ "ไม่แชร์โพสต์" ที่แสดงอยู่ด้านข้างเพื่อนที่ต้องการตั้งค่า

3. สร้างรายการเพื่อนที่ต้องการแชร์โพสต์
กรุณาสร้างรายชื่อเพื่อนที่ต้องการแชร์โพสต์แล้วตั้งค่าการแชร์แยกแต่ละโพสต์ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือกที่แท็บ "ไทม์ไลน์" > เลือกที่ไอคอนรูปดินสอด้านขวาล่าง > เลือกที่ "โพสต์"
2. เลือกที่ "ตั้งค่าการแชร์โพสต์" บริเวณส่วนบนหน้าจอ

ขั้นตอนต่อจากนี้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณได้สร้างรายชื่อเพื่อนที่แชร์โพสต์เอาไว้หรือไม่

- กรณีที่ไม่ได้สร้างรายชื่อเพื่อนที่แชร์โพสต์เอาไว้
3. เลือกที่ "+ เพิ่มรายชื่อเพื่อนสนิท" ที่อยู่ในหัวข้อ "เพื่อน"
4. เลือก "เพื่อน" หรือ "กลุ่ม" ที่ต้องการเพิ่มเข้ารายชื่อ > "ต่อไป"
5. กรอกชื่อรายชื่อที่ต้องการลงในช่อง "เพื่อนสนิท" > เลือก "บันทึก" ที่ด้านขวาบน

- กรณีที่สร้างรายชื่อเพื่อนที่แชร์โพสต์เอาไว้แล้ว
3. เลือกที่รายชื่อที่ต้องการแชร์โพสต์จากภายในหัวข้อ "เพื่อน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ทราบได้อย่างไรเมื่อเพื่อนโพสต์ลงในไทม์ไลน์ toggle
เมื่อมีโพสต์ใหม่ในไทม์ไลน์ระหว่างที่คุณกำลังเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน LINE สัญลักษณ์การแจ้งเตือนจะปรากฏบนแท็บไทม์ไลน์เพื่อแจ้งเตือนว่ามีโพสต์ใหม่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตั้งค่าไทม์ไลน์ของตนเองไม่ให้เปิดเผยกับคนที่เป็นเพื่อนใหม่ toggle
เมื่อมีการเพิ่มเพื่อนเข้ามาใหม่ ระบบจะตั้งค่าการแชร์โพสต์บนไทม์ไลน์และหน้าหลักให้เพื่อนคนนั้นเห็นได้โดยอัตโนมัติ

หากไม่ต้องการให้เพื่อนใหม่เห็นไทม์ไลน์ของคุณ กรุณาตั้งค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "เพื่อน" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "ไทม์ไลน์"
3. เลือกที่ "แชร์โพสต์กับเพื่อนใหม่โดยอัตโนมัติ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการซ่อนโพสต์ของผู้ใช้บางคนบนไทม์ไลน์ toggle
โพสต์ของเพื่อนจะปรากฏบนไทม์ไลน์ของคุณ
กรณีที่ไม่ต้องการให้โพสต์ของเพื่อนบางคนแสดงบนไทม์ไลน์ กรุณาตั้งค่าซ่อนตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีการซ่อนโพสต์
1. เลือกไอคอนรูป "..." ที่อยู่ด้านขวาบนโพสต์ของเพื่อนที่ต้องการซ่อน
2. เลือกที่ "ซ่อนโพสต์ทั้งหมดของผู้ใช้นี้" > "ตกลง"

หมายเหตุ :
- โพสต์ของเพื่อนที่คุณตั้งค่าซ่อนเอาไว้จะถูกลบออกจากไทม์ไลน์ทั้งหมด และโพสต์ใหม่หลังจากที่ตั้งค่าซ่อนก็จะไม่แสดงเช่นกัน
- ระบบจะไม่แจ้งให้ฝ่ายตรงข้ามทราบเกี่ยวกับการตั้งค่าการซ่อนบนไทม์ไลน์

หากต้องการให้โพสต์ใหม่ของเพื่อนแสดงบนไทม์ไลน์อีกครั้ง กรุณายกเลิกการซ่อนตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีการยกเลิกการซ่อนโพสต์
1. เลือกที่แท็บ "เพื่อน" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "ไทม์ไลน์" > "ผู้ใช้ที่ซ่อนไว้"
3. เลือกปุ่ม "แสดง" ที่อยู่ด้านข้างชื่อบุคคลที่ต้องการยกเลิกการซ่อน
* ไม่สามารถให้ระบบแสดงโพสต์ที่ถูกโพสต์ระหว่างการตั้งค่าซ่อนได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

บุคคลอื่นสามารถดูไทม์ไลน์ของเราได้หรือไม่ toggle
โพสต์บนไทม์ไลน์จะแชร์ถึงกันได้ก็ต่อเมื่อเป็นเพื่อนกันแล้วทั้งสองฝ่ายเท่านั้น หากเพิ่มเพื่อนเพียงฝ่ายเดียว โพสต์บนไทม์ไลน์จะไม่แสดงให้อีกฝ่ายเห็น
* กรณีที่ตั้งค่าการแชร์โพสต์เป็น "สาธารณะ" บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนจะสามารถดูโพสต์ดังกล่าวได้เช่นกัน

กรณีที่เป็นเพื่อนกันใน LINE แล้วแต่มีเพื่อนที่ไม่ต้องการแชร์ไทม์ไลน์ให้เห็น กรุณาตั้งค่าที่ "ตั้งค่าการแชร์โพสต์"

ทั้งนี้ หากคุณไม่ต้องการแชร์ไทม์ไลน์กับบุคคลที่จะเพิ่มเป็นเพื่อนนับจากนี้ไป กรุณาปิดการตั้งค่าที่ "แชร์โพสต์กับเพื่อนใหม่โดยอัตโนมัติ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์ในไทม์ไลน์ของเพื่อนไม่แสดงขึ้นมา toggle
กรณีที่โพสต์ในไทม์ไลน์ของเพื่อนไม่แสดงขึ้นมา อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
- คุณบล็อคอีกฝ่ายเอาไว้
- คุณถูกอีกฝ่ายบล็อค
- อีกฝ่ายถูกเพิ่มไว้ใน "ผู้ใช้ที่ซ่อนไว้" ในเมนูตั้งค่าของไทม์ไลน์
- อีกฝ่ายตั้งค่าการแชร์โพสต์เอาไว้ที่ "ไม่แชร์"
* กรณีที่คุณลงทะเบียนสร้างบัญชีใหม่ กรุณาตรวจสอบกับฝ่ายตรงข้ามเกี่ยวกับการ "ตั้งค่าการแชร์โพสต์" โดยตรง

หากคุณบล็อคหรือเพิ่มฝ่ายตรงข้ามไว้ใน "ผู้ใช้ที่ซ่อนไว้" ในเมนูตั้งค่าของไทม์ไลน์เอาไว้ กรุณา "ปลดบล็อค" หรือ "แสดง" จากนั้นคุณจะสามารถดูไทม์ไลน์ของอีกฝ่ายได้อีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์ในไทม์ไลน์ที่มีไอคอนรูปคนแสดงอยู่ด้านขวาบนคืออะไร toggle
ไอคอนรูปคนที่ปรากฏอยู่บนโพสต์ไทม์ไลน์ หมายถึงเพื่อนที่มีไอคอนดังกล่าวแสดงอยู่เท่านั้นจึงจะสามารถดูโพสต์ได้

โพสต์บนไทม์ไลน์สามารถตั้งค่าจำกัดการแชร์ให้เฉพาะเพื่อนบางคนได้จาก "ตั้งค่าการแชร์โพสต์"

นอกจากนี้หากเลือกที่ไอคอนดังกล่าว จะสามารถไปยังหน้าโน้ตของห้องแชทแบบตัวต่อตัวหรือแชทกลุ่มได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์ที่ตั้งค่าจำกัดการแชร์ในไทม์ไลน์แสดงขึ้นมาบนหน้าหลัก toggle

โพสต์ที่คุณตั้งค่าไว้ให้แชร์เฉพาะเพื่อนบางคน รวมถึงโพสต์ที่ตั้งค่าแชร์เป็นส่วนตัวจะปรากฏทั้งหมดในหน้าหลัก ซึ่งเนื้อหาของโพสต์เหล่านี้จะแสดงเฉพาะบนอุปกรณ์ของคุณเองเท่านั้น

 

หากคุณระบุการตั้งค่าแชร์เมื่อโพสต์บนไทม์ไลน์ เนื้อหาดังกล่าวจะไม่ปรากฏให้กับเพื่อนที่ไม่อยู่ในขอบข่ายการแชร์ และผู้ที่ตั้งค่า "ไม่แชร์โพสต์" ไทม์ไลน์เอาไว้ และโพสต์ที่ตั้งค่าแชร์เป็น "ส่วนตัว" จะไม่แสดงให้ผู้อื่นนอกจากตัวคุณเองเห็น

 

ทั้งนี้ ระบบจะแสดงเฉพาะโพสต์ที่ตั้งค่าการแชร์เป็น "สาธารณะ" เท่านั้น เมื่อผู้ใช้ที่ไม่ใช่เพื่อนของคุณใน LINE รวมถึงผู้ใช้ที่คุณตั้งค่าไม่แชร์โพสต์ไทม์ไลน์เอาไว้เข้ามาเยี่ยมชมหน้าหลักของคุณ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีโพสต์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนแสดงขึ้นมาเมื่อค้นหาด้วยแฮชแท็ก toggle
ผู้ใช้งานอื่นสามารถดูโพสต์ได้ หากมีการตั้งค่าการแชร์โพสต์เป็น "สาธารณะ" ซึ่งในผลการค้นหาแท็กจะแสดงโพสต์ของผู้ใช้งานอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนของคุณด้วย

ทั้งนี้ คุณสามารถแชร์โพสต์ที่ตั้งค่าการแชร์เป็น "สาธารณะ" ให้กับเพื่อนคนอื่นได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์ไม่เรียงตามลำดับการอัปเดตล่าสุด toggle

คุณสามารถตั้งค่าการเรียงลำดับของการแสดงโพสต์ในไทม์ไลน์ได้ตามการอัปเดตล่าสุดหรือโพสต์ยอดนิยมได้

หากต้องการให้โพสต์ในไทม์ไลน์เรียงตามลำดับการอัปเดตล่าสุด กรุณาตั้งค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "เพื่อน" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ไทม์ไลน์"
2. ปิดการตั้งค่าที่ "แสดงโพสต์ยอดนิยมก่อน"

 

[Official] วิธีเปลี่ยนลำดับการแสดงของโพสต์บนไทม์ไลน์ (Android)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใครสามารถดูโพสต์รีเลย์ได้บ้าง toggle
เพื่อนที่สามารถดู "โพสต์รีเลย์" ได้คือเพื่อนที่เข้าร่วมในโพสต์รีเลย์ ดังนั้นเพื่อนที่เข้าร่วมโพสต์รีเลย์ทั้งหมดจะเห็นโพสต์ดังกล่าว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ดูสิ่งที่โพสต์หลังหมดระยะเวลาของโพสต์รีเลย์ได้หรือไม่ toggle
ระบบจะจำกัดเฉพาะฟังก์ชันการโพสต์เท่านั้นเมื่อหมดระยะเวลา คุณสามารถดูสิ่งที่โพสต์ในช่วงก่อนหมดระยะเวลาเข้าร่วมได้เช่นเดิม

ทั้งนี้ คุณสามารถตั้งค่าระยะเวลาของโพสต์รีเลย์ได้จากไอคอน "รูปคน" ที่อยู่ด้านบนหน้าจอโพสต์รีเลย์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การใช้งาน และการตั้งค่าอื่นๆ

การใช้งานพื้นฐาน

ความแตกต่างระหว่างไทม์ไลน์กับหน้าหลัก toggle
"ไทม์ไลน์" กับ "หน้าหลัก" คือ พื้นที่ที่ทำให้การสื่อสารระหว่างคุณกับผู้ใช้งานอื่นสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

ไทม์ไลน์
"ไทม์ไลน์" เป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ดูความเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ของตนเองและเพื่อนๆ ได้ผ่านการโพสต์ข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอ หรือสติกเกอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดถูกใจหรือแสดงความคิดเห็นที่โพสต์ของเพื่อนบนไทม์ไลน์ได้ หรือสามารถตอบกลับความคิดเห็นบนโพสต์ของตนเองได้

หน้าหลัก
"หน้าหลัก" เป็นพื้นที่ที่จะแสดงเฉพาะโพสต์ที่เป็นของตนเองเท่านั้น เพื่อนที่เข้ามาเยี่ยมชมหน้าหลักของคุณสามารถกดถูกใจหรือแสดงความคิดเห็นให้กับคุณได้ และคุณก็สามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าหลักของเพื่อนได้เช่นกัน

สิ่งที่โพสต์บนหน้าหลักจะถูกอัปเดตขึ้นที่ไทม์ไลน์เช่นเดียวกัน หากเป็นเพื่อนกันก็จะสามารถมองเห็นโพสต์เหล่านั้นได้ กรณีที่คุณไม่ต้องการให้เพื่อนเห็นโพสต์ดังกล่าว กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากหน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้

- บุคคลอื่นสามารถดูไทม์ไลน์ของเราได้หรือไม่

ทั้งนี้ บุคคลที่ไม่ใช่เพื่อนของคุณสามารถเข้ามาเยี่ยมชมหน้าหลักของคุณได้จากผลการค้นหาแท็ก
* ผู้ใช้งานอื่นสามารถดูได้เฉพาะโพสต์ที่ตั้งค่าการแชร์เป็น "สาธารณะ" เท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อุปกรณ์ชนิดใดที่สามารถใช้งานไทม์ไลน์และหน้าหลักได้บ้าง toggle
คุณสามารถใช้งานไทม์ไลน์และหน้าหลักได้ด้วยแอปพลิเคชัน LINE สำหรับ iOS และ Android, LINE สำหรับ Windows 10 Mobile, LINE สำหรับ PC และ LINE TIMELINE (ไทม์ไลน์บนเบราว์เซอร์)
* ไทม์ไลน์และหน้าหลักไม่สามารถใช้งานได้บน LINE สำหรับ Chrome

หากคุณต้องการใช้งานไทม์ไลน์บนเบราว์เซอร์ กรุณาตรวจสอบที่ลิงก์ด้านล่าง
- LINE TIMELINE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปิดหน้าหลักของเพื่อน toggle
คุณสามารถเปิดหน้าหลักของเพื่อนได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

- เลือกที่ชื่อของเพื่อนจากรายการเพื่อน
- เลือกที่ไอคอนของเพื่อนภายในห้องแชท
- เลือกที่ไอคอนหรือชื่อของเพื่อนในโพสต์บนไทม์ไลน์
- เลือกที่ไอคอนหรือชื่อของเพื่อนที่แสดงความคิดเห็นหรือกดถูกใจที่โพสต์บนไทม์ไลน์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปิดหน้าหลักของตัวเอง toggle
คุณสามารถเปิดหน้าหลักของตัวเองได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

- เลือกไอคอนของคุณเองที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอรายการเพื่อน
- เลือกที่ไอคอนหรือชื่อของคุณเองบนไทม์ไลน์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การลบเนื้อหาการโพสต์ต่างๆ

วิธีการลบโพสต์ในหน้าหลักและไทม์ไลน์ toggle
คุณสามารถลบโพสต์ของตนเองบนไทม์ไลน์และหน้าหลักได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "..." ด้านขวาโพสต์บนโพสต์ดังกล่าว > "ลบโพสต์"
2. เลือกที่ "ตกลง" หรือ "ลบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการลบหรือคัดลอกความคิดเห็น toggle
คุณสามารถลบความคิดเห็นได้โดยการแตะค้างที่ความคิดเห็นที่ต้องการลบ > จากนั้นเลือกที่ "ลบ"
* ระบบปฏิบัติการ Android ไม่สามารถคัดลอกความคิดเห็นได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการลบถูกใจของตนเองและเพื่อน toggle
คุณสามารถเลือกที่ "ถูกใจ" อีกครั้งเพื่อลบการกดถูกใจที่คุณเป็นผู้กดเองได้ แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการกดถูกใจของเพื่อนได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลบการกดถูกใจหรือความคิดเห็นของบัญชีที่ใช้งานไม่ได้แล้วได้หรือไม่ toggle
คุณไม่สามารถลบการกดถูกใจหรือความคิดเห็นของบัญชีที่ใช้งานไม่ได้แล้วได้ หากต้องการลบหรือซ่อน คุณจำเป็นต้องให้อีกฝ่ายเป็นผู้ดำเนินการให้โดยตรง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การใช้งาน และการตั้งค่าอื่นๆ

วิธีเปลี่ยนรูปหน้าปก toggle
คุณสามารถเปลี่ยนรูปหน้าปกเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับหน้าหลักของคุณเองได้อย่างง่ายดายตามขั้นตอนต่อไปนี้
* รูปหน้าปกคือภาพที่แสดงเป็นพื้นหลังของหน้าโปรไฟล์

1. เลือกที่ไอคอนของคุณเองที่อยู่ด้านบนของรายการเพื่อน หรือเลือกที่ไอคอนหรือชื่อของตนเองบนไทม์ไลน์
2. เลือกที่ "แก้ไขโปรไฟล์" > เลือกที่ภาพหน้าปกด้านบน
* หรือแตะค้างที่รูปหน้าปก > "เปลี่ยนรูปหน้าปก"
3. เลือกรูปภาพ > หลังจากปรับพื้นที่รูปในหน้าจอแสดงตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เลือกที่ "ต่อไป"
4. แก้ไขตามความต้องการ > เลือกที่ "เสร็จสิ้น"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการปิดการแจ้งเตือนไทม์ไลน์ที่ส่งไปยังหน้าจอโฮมของอุปกรณ์ใช้งาน toggle
คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนไทม์ไลน์ที่ส่งไปยังหน้าโฮมของอุปกรณ์ได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "เพื่อน" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "การแจ้งเตือน"
2. เปลี่ยนการตั้งค่าที่หัวข้อ "การแจ้งเตือนไทม์ไลน์"

 

อย่างไรก็ตาม แม้คุณจะปิดการแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว แต่คุณยังสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนในโพสต์ของคุณบนไทม์ไลน์ได้จากไอคอนรูปกระดิ่งที่อยู่ส่วนบนหน้าจอไทม์ไลน์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีปิดการแจ้งเตือนไทม์ไลน์เมื่อมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือรูปหน้าปก toggle
คุณสามารถปิดการโพสต์ลงไทม์ไลน์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปโปรไฟล์หรือรูปหน้าปกได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือกที่แท็บ "เพื่อน" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์"
2. เลือกปิดที่หัวข้อ "แชร์รูปโปรไฟล์"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

พบโพสต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมในไทม์ไลน์ toggle
กรณีที่พบโพสต์บนไทม์ไลน์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม คุณสามารถรายงานปัญหาได้จากหน้าจอไทม์ไลน์ดังกล่าว
* ระบบจะไม่แจ้งเกี่ยวกับการรายงานให้อีกฝ่ายทราบ

ขั้นตอนการรายงานโพสต์
1. เลือกไอคอน "..." ด้านขวาบนของโพสต์ที่ต้องการรายงาน
2. เลือกที่ "รายงานปัญหา"
3. เลือกเหตุผลที่รายงานปัญหา จากนั้นเลือก "รับทราบและส่ง"

ขั้นตอนการรายงานความคิดเห็น
1. แตะค้างที่ความคิดเห็นที่ต้องการรายงานปัญหา
2. เลือกที่ "รายงานปัญหา"
3. เลือกเหตุผลที่รายงานปัญหา จากนั้นเลือก "รับทราบและส่ง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อมูลที่จะปรากฏบนหน้าโปรไฟล์/หน้าหลัก toggle
ข้อมูลที่จะปรากฏบนหน้าโปรไฟล์/หน้าหลักมีดังต่อไปนี้
- รูปโปรไฟล์
- รูปหน้าปก
- ชื่อ
- ข้อความสถานะที่ตั้งไว้บางส่วน

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ ได้โดยการเลือกที่ไอคอน " " ซึ่งข้อมูลที่จะตรวจสอบได้มีดังต่อไปนี้
- ข้อความสถานะที่ตั้งไว้แบบเต็ม
- วันเกิด

หมายเหตุ :
* กรณีที่ไม่ได้ตั้งค่าวันเกิดหรือตั้งค่าซ่อนวันเกิดเอาไว้ ข้อมูลจะไม่ปรากฏในส่วนนี้
* ผู้ใช้งานอื่นจะไม่เห็น LINE ID ของคุณแต่อย่างใด

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีปัญหาอื่นๆ

วิธีการตรวจสอบเมื่อพบปัญหาอื่นๆ

การตรวจสอบเมื่อพบปัญหาอื่นบนไทม์ไลน์และหน้าหลัก toggle
กรณีที่พบปัญหาอื่นๆ บนไทม์ไลน์และหน้าหลัก กรุณาลองดำเนินการตามคำแนะนำใน วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

ทั้งนี้ หากพบปัญหาด้านล่างบนไทม์ไลน์จะสามารถแก้ไขได้ด้วยการเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวอีกครั้ง
- กลุ่มที่เคยเข้าร่วมแสดงชื่อกลุ่มเป็นคำว่า "Unknown" (ไม่รู้จัก)
- เมื่อเลือกที่โพสต์ของกลุ่มที่เคยเข้าร่วมแล้วมีข้อความว่า "คุณไม่ได้รับอนุญาตสำหรับกลุ่มนี้"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP