LINE

การก่อกวนที่เกี่ยวข้องกับแชท/กลุ่ม

การก่อกวนในห้องแชทและกลุ่มแชท toggle
กรณีที่คุณได้รับความเดือดร้อนจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย ทีมงานขอแนะนำให้คุณปรึกษากับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเป็นอันดับแรก

เราจัดการดูแลรักษาข้อมูลประวัติการแชทในบัญชี LINE ของผู้ใช้บริการทุกคนด้วยความปลอดภัยอย่างสูงสุดตามกฎหมายว่าด้วยการกำกับกิจการโทรคมนาคมเกี่ยวกับการเก็บรักษาความลับของข้อมูล

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับรองการใช้บริการช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เป็นอิสระ ทีมงานที่ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารจึงไม่สามารถดูข้อความการสนทนาระหว่างผู้ใช้งานได้ หากเราไม่สามารถตรวจสอบความจริงได้ ก็ไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน

หากมีบุคคลที่ไม่รู้จักเพิ่มคุณเป็นเพื่อน หรือพบการก่อกวน เช่น ได้รับข้อความแชทที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม เป็นต้น กรุณาตรวจสอบคำแนะนำเพิ่มเติมในหน้าช่วยเหลือด้านล่าง

- วิธีป้องกันแชทจากบุคคลที่ไม่รู้จัก

กรณีที่พบปัญหาใน LINE เนื่องจากสาเหตุของ Unicode (อักขระพิเศษหรือสัญลักษณ์เฉพาะ) กรุณาตรวจสอบคำแนะนำเพิ่มเติมในหน้าช่วยเหลือด้านล่าง

- พบปัญหาเกี่ยวกับอักขระพิเศษและสัญลักษณ์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

พบปัญหาเกี่ยวกับอักขระพิเศษและสัญลักษณ์ toggle
กรณีที่พบปัญหาที่มีสาเหตุจาก Unicode (อักขระพิเศษหรือสัญลักษณ์เฉพาะ) คุณสามารถใช้งานจาก LINE สำหรับ PC เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวได้

สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งาน LINE สำหรับ PC กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้
- ใช้งาน LINE สำหรับ PC ได้อย่างไร

หากสามารถใช้งาน LINE สำหรับ PC ได้ กรุณาลองดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

กรณีที่พบปัญหาในห้องแชทแบบตัวต่อตัว
- ลบประวัติการแชทที่มี Unicode (อักขระพิเศษ) รวมอยู่ด้วย
1. ไปที่เมนู "แชท" แล้วคลิกขวาที่ห้องแชทดังกล่าวในรายการ
2. คลิกที่ "ลบ"

กรณีที่พบปัญหาจากการเชิญเข้ากลุ่ม
- ปฏิเสธการเชิญเข้ากลุ่ม
1. คลิกขวาที่กลุ่มแชทดังกล่าวในรายการเชิญเข้ากลุ่ม
2. คลิกที่ "ปฏิเสธ"

กรณีที่พบปัญหาในกลุ่มแชท
- ออกจากกลุ่มแชทนั้น
1. คลิกขวาที่กลุ่มแชทดังกล่าวในรายการเพื่อน
2. คลิกที่"ออกจากกลุ่ม"

กรณีที่พบปัญหาในรายการเพื่อน
- เปลี่ยนชื่อเพื่อน
1. คลิกขวาที่ผู้ใช้ดังกล่าวในรายการเพื่อน
2. คลิกที่ "แก้ไขชื่อเพื่อน"
3. แก้ไขชื่อเพื่อน แล้วคลิกที่ไอคอนรูป "เครื่องหมายถูก" หรือกดปุ่ม Enter เพื่อบันทึก

กรณีที่พบปัญหาในไทม์ไลน์
- บล็อคฝ่ายตรงข้าม
1. คลิกขวาที่ผู้ใช้ดังกล่าวในรายการเพื่อน
2. คลิกที่ "บล็อค"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีรายงานปัญหาเมื่อถูกเชิญเข้าแชทกลุ่มหรือถูกเชิญเข้าการแชทแบบหลายคนที่สร้างความรบกวน toggle
คุณสามารถรายงานปัญหาการถูกเชิญเข้าแชทกลุ่มหรือถูกเชิญเข้าการแชทแบบหลายคนที่สร้างความรบกวนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* ระบบจะไม่แจ้งเกี่ยวกับการรายงานให้อีกฝ่ายทราบ

1. เปิดห้องแชทที่ต้องการรายงาน 
2. เลือกที่ "รายงานปัญหา" 
3. เลือกเหตุผลที่รายงานปัญหา
4. เลือกที่ "รับทราบและส่ง"

ทีมงานจะดำเนินการตามความเหมาะสมหากพบการละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการจากเนื้อหาของปัญหาที่รายงาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP