LINE

การใช้งานทั่วไป

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้ข้อมูลผู้ใช้คืออะไร toggle
การใช้ข้อมูลผู้ใช้ คือ การขอความร่วมมือจากผู้ใช้ในการให้ความยินยอมต่อการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงบริการ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากลิงก์ด้านล่าง
 
LINE ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้ทุกท่าน และจะนำไปอัปเดตแอปพลิเคชันเพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและมั่นใจในความปลอดภัยยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อมูลของผู้ใช้ที่ LINE จะนำไปใช้งานใหม่เพื่อนำไปใช้พัฒนาปรับปรุงบริการคืออะไร toggle
ข้อมูลใหม่ที่ทางบริษัทจะนำไปใช้งานมีดังต่อไปนี้
 
ข้อมูลภายในห้องแชทกับเพื่อน
สถานะการใช้งานต่างๆ เช่น เพื่อนที่แชท, วันและเวลาที่รับส่งแชท, การอ่านข้อความแล้ว, รูปแบบข้อมูล, การใช้ฟังก์ชันยกเลิกข้อความ, การเข้าถึง URL เป็นต้น
 
ทั้งนี้ โปรดวางใจได้ว่าบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นเนื้อหาในการแชท, รูปภาพและวิดีโอ, เนื้อหาในการโทรของคุณกับเพื่อน
 
ข้อมูลภายในห้องแชทกับบัญชีทางการ
การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการแชท (ข้อความแชท, รูปภาพ, วิดีโอ) แต่ตามข้อกำหนดของ LINE จะไม่มีการนำข้อมูลบางส่วนไปใช้งาน เช่น ข้อมูลการแชทกับบัญชีทางการบางหน่วยงาน เช่น การเงิน, การเมือง, หน่วยงานเกี่ยวกับรัฐ, โรงพยาบาล ฯลฯ ที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอ่อนไหว (ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับ)
 
ข้อมูลบนไทม์ไลน์
ข้อความที่โพสต์, วันและเวลาที่โพสต์, รูปแบบของข้อมูล, สติกเกอร์ในช่องแสดงความคิดเห็น, เวลาและจำนวนครั้งที่มีการเปิดดู ฯลฯ แต่โพสต์ที่ตั้งค่าการแชร์เอาไว้เป็น "ส่วนตัว" จะอยู่นอกเหนือการนำไปใช้งาน
 
สถานะการใช้งานต่างๆ เช่น การบันทึก, การแชร์, การใช้งานเบราว์เซอร์ของแอปพลิเคชัน LINE
กรณีที่ใช้งานฟังก์ชันการบันทึกหรือแชร์ในห้องแชท จะมีการเก็บรูปแบบข้อมูลหรือวันและเวลาที่ดูข้อมูลดังกล่าว เป็นต้น
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์
ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิด URL หรือ URL ต้นทางที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน LINE
 
บริษัทจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานเพื่อการนำเสนอบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้ทุกท่าน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จำเป็นต้องยินยอมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนาบริการหรือไม่ toggle
หากยินยอมข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลต่อการพัฒนาบริการสำหรับผู้ใช้ทุกท่าน ดังนั้นบริษัทจึงขอความร่วมมือในการยินยอมข้อตกลงดังกล่าว

เมื่อยินยอมข้อตกลงดังกล่าวแล้ว การพัฒนาบริการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้
การป้องกันการใช้บริการอย่างผิดวิธี
- เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันพฤติกรรมก่อกวนหรือการโจรกรรมบัญชี

ช่วยพัฒนาบริการของบริษัทให้ดีขึ้นและเป็นข้อมูลในการคิดค้นพัฒนา
- เพิ่มประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือเป็นข้อมูลในการพิจารณาเพื่อเป็นแปลงดีไซน์หน้าจอให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น

ช่วยในการปรับเปลี่ยนคอนเทนต์การบริการให้เหมาะสม
- ช่วยในการปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ตามความสนใจของผู้ใช้หรือการโฆษณา

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปลี่ยนแปลงการยินยอมสำหรับการให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนาบริการ toggle
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการยินยอมได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ความเป็นส่วนตัว"
2. เลือกที่ "ให้ข้อมูลการใช้งาน" > เลือกเปิดที่ "ข้อมูลห้องแชท"
3. เลือกเกี่ยวกับการยินยอมในหน้าแสดงความยินยอม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การตั้งค่า "เข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก" คืออะไร toggle
"การเข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก" คือ การตั้งค่าเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล กรณีที่เพื่อนใน LINE ใช้งานแอปพลิเคชันภายนอก (แอปพลิเคชันที่ให้บริการโดยบริษัทอื่นนอกจาก LINE Corporation) แล้วแอปพลิเคชันดังกล่าวต้องการเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณภายใน LINE

หากตั้งค่าอนุญาตเอาไว้ แอปพลิเคชันภายนอกจะสามารถเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณใน LINE ได้ ซึ่งแอปพลิเคชันภายนอกจะนำข้อมูลที่เข้าถึงได้ไปใช้ในการเชิญเพื่อนหรือจัดอันดับชื่อต่างๆ
* ข้อมูลโปรไฟล์ หมายถึง ชื่อ, รูปภาพโปรไฟล์, ข้อความสถานะใน LINE และหมายเลขระบุภายในที่ LINE กำหนด (หมายเลขเฉพาะที่ LINE เป็นผู้กำหนดให้แต่ละบัญชีผู้ใช้งาน)

กรณีที่เป็น LINE Game หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ LINE จะสามารถเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่า "เข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก" กรุณาตรวจสอบเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของ LINE เพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก toggle
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า "เข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก" ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ความเป็นส่วนตัว"
2. เลือกที่ "เข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก"

คุณสามารถตั้งค่าได้ตามตัวเลือกดังต่อไปนี้
- อนุญาตเสมอ
ตั้งค่าอนุญาตให้สามารถเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณได้เสมอ

- อนุญาตเฉพาะผู้อยู่ในรายชื่อเพื่อน
ตั้งค่าอนุญาตให้เฉพาะเพื่อนบน LINE เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณได้

- ไม่อนุญาต
ตั้งค่าไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อมูลที่นำไปใช้แสดงคอนเทนต์ด้านบนรายการแชท toggle
ข้อมูลที่ถูกนำไปใช้แสดงคอนเทนต์ด้านบนรายการแชทมีดังต่อไปนี้

คอนเทนต์เกี่ยวกับข้อมูลหรือการโฆษณา
ข้อมูลคอนเทนต์จะแสดงตามผลการคาดเดาและจัดประเภทข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจหรือคุณลักษณะของผู้ใช้ที่ระบบประมวลผลโดยอัตโนมัติจากข้อมูลลงทะเบียนหรือประวัติการใช้ผู้ใช้บริการ*

* ตัวอย่างการนำข้อมูลไปใช้
- ข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ เช่น อายุ, เพศ, ประเทศหรือภูมิภาคที่พำนัก
- ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น ประเภทอุปกรณ์ใช้งาน, ระบบปฏิบัติการ, ID โฆษณา หรือข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย เช่น IP Address
- ประวัติการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับ LINE เช่น บัญชีทางการที่เพิ่มเป็นเพื่อน, สติกเกอร์ที่ดาวน์โหลด, โฆษณาที่ดูหรือคลิก
- ข้อมูลตำแหน่งที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการโดยสังเขปและข้อมูลพยากรณ์อากาศของพื้นที่ดังกล่าว (ไม่ใช่ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งโดยละเอียด)

คุณสามารถตรวจสอบเกี่ยวกับรายละเอียดการปรับบริการให้เหมาะสมตามคุณลักษณะได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การเปิดใช้งาน

เปิดใช้งานไม่ได้/แอปพลิเคชันบังคับปิด

เปิดใช้งานไม่ได้/แอปพลิเคชันบังคับปิด (แอปพลิเคชันปิดเอง) toggle
กรณีที่เปิดแอปพลิเคชัน LINE ไม่ได้ หรือแอปพลิเคชันปิดเอง คุณสามารถตรวจสอบวิธีการแก้ไขเบื้องต้นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. อัปเดตเวอร์ชันแอปพลิเคชัน LINE ที่นี่
2. อัปเดตเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ iOS
เลือกที่ "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ใช้งาน > "ทั่วไป" > "รายการอัปเดตซอฟต์แวร์" > "ดาวน์โหลดและติดตั้ง"


* ชื่อเมนูที่แสดงอาจแตกต่างกันออกไปตามเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน

3. ปิด-เปิดแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ใช้งาน
4. ลบแอปพลิเคชันและข้อมูลที่ไม่จำเป็น
5. ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าคัดกรองจำกัดการใช้งานเว็บไซต์หรือไม่ หรือยกเลิกการใช้งานนั้น
* หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ โปรดตรวจสอบวิธีการในคู่มือการใช้งาน หรือติดต่อสอบถามไปยังบริษัทผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีข้อความแจ้งเตือนว่า "ปิดการทำงาน LINE" หรือ "LINE หยุดการทำงาน" toggle
ความผิดพลาดทางระบบที่พบได้บ่อย
- เกิดข้อผิดพลาด ปิดการทำงาน LINE
- LINE หยุดการทำงานซ้ำหลายครั้ง
- LINE หยุดการทำงาน

หากพบการแจ้งระบบผิดพลาดข้างต้น กรุณาลองดำเนินการตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
- อัปเดต LINE
- ลบแอปพลิเคชันและข้อมูลที่ไม่ใช้งานออกจากอุปกรณ์
- ปิดและเปิดแอปพลิเคชัน LINE/อุปกรณ์อีกครั้ง
- เอาแอปที่ไม่ได้ใช้งานออก

ขั้นตอนการเอาแอปที่ไม่ได้ใช้งานออก
1. เลือก "การตั้งค่า" ของ iPhone > "ทั่วไป" > "พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone"
2. เลือกที่ "LINE" จากรายการแอปพลิเคชัน
3. เลือกที่ "เอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออก" > "เอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออก"
4. เลือกที่ "ติดตั้งแอปอีกครั้ง" ที่ปรากฏหลังจากที่แอปถูกเอาออก
* การเลือก "เอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออก" เป็นการนำตัวแอปออกเท่านั้นแต่ข้อมูลการใช้งานยังคงเหลืออยู่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

บัญชีทางการ

ระบบการทำงานของบัญชีทางการ

บัญชีทางการคืออะไร toggle
บัญชีทางการ คือ บัญชีที่ได้รับการรับรองจาก LINE อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

บัญชีทางการประกอบด้วยบัญชีของผู้มีชื่อเสียง (เช่น นายแบบ,นางแบบ, นักแสดง, ศิลปิน), ข่าววงการบันเทิง, ข่าวทั่วไป, และระบบการแปลภาษา เป็นต้น

เมื่อเพิ่มบัญชีทางการของผู้มีชื่อเสียงเป็นเพื่อน คุณจะสามารถรับข้อความส่งตรงจากผู้มีชื่อเสียงนั้นได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อน toggle
คุณสามารถเพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "บัญชีทางการ" > "บัญชีทางการ"
2. เลือกบัญชีทางการจากรายการหรือเลือกไอคอนด้านซ้ายบนเพื่อค้นหา > เลือกที่ "เพิ่มเพื่อน"

* ID ของบัญชีทางการจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย @

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับการแจ้งเตือนการล็อกอินจากบัญชีทางการ LINE toggle
ข้อความที่คุณได้รับจากบัญชีที่ชื่อ "LINE" คือข้อความจากบัญชีทางการของ LINE

เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยในการใช้งาน LINE เมื่อโอนย้ายบัญชี LINE หรือล็อกอินเข้าบริการที่เกี่ยวข้องกับ LINE ระบบจะส่งข้อความแจ้งให้คุณทราบ

ข้อความแชทที่ได้รับจะมีเนื้อหาแตกต่างกันตามสิ่งที่ดำเนินการ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในหน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้เพิ่มเติม

- ได้รับข้อความว่า "LINE เข้าสู่ระบบ PC (iPad) แล้ว/ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ"
- ได้รับข้อความว่า "LINE สำหรับ PC เวอร์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป"
- ได้รับข้อความว่า "ข้อความแจ้งเมื่อเข้าสู่ระบบ LINE บนอุปกรณ์อื่น"
- ได้รับข้อความว่า "ประกาศสำคัญ: มีการขอยืนยันบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณจากอุปกรณ์อื่น"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความว่า "LINE เข้าสู่ระบบ PC (iPad) แล้ว/ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ" toggle
คุณจะได้รับข้อความดังกล่าวก็ต่อเมื่อกรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชี LINE ในการล็อกอินเข้าสู่ LINE สำหรับ PC (หรือ LINE สำหรับ iPad)

กรณีที่ได้รับข้อความแชทว่า "ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ"
ล็อกอินไม่สำเร็จเนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

กรณีที่ได้รับข้อความแชทว่า "เข้าสู่ระบบแล้ว"
ล็อกอินสำเร็จเนื่องจากอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านถูกต้อง

กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ล็อกอินแต่มีข้อความดังกล่าวส่งมาถึงคุณ อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ผู้อื่นที่ลงทะเบียนด้วยอีเมลแอดเดรสที่คล้ายกับของคุณกรอกข้อมูลอีเมลแอดเดรสผิดเป็นข้อมูลของคุณ
2. มีบุคคลที่สามพยายามล็อกอินด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ

กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อพบปัญหาดังกล่าว

คุณสามารถตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ทั้งนี้ หากปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ" เอาไว้ จะไม่สามารถล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC ได้แม้ว่าอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านจถูกต้องก็ตาม
* หากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

กรุณาตรวจสอบเกี่ยวกับการตั้งค่า "อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ" เพิ่มเติม ที่นี่

หากเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วแต่ยังได้รับข้อความดังกล่าว คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนไว้กับ LINE

คุณสามารถตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความว่า "LINE สำหรับ PC เวอร์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป" toggle
คุณอาจได้รับข้อความว่า "LINE สำหรับ PC เวอร์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป" ในกรณีที่พยายามล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC เวอร์ชันเก่า
หากได้รับข้อความดังกล่าว คุณจะไม่สามารถล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC ได้

กรณีที่คุณเป็นผู้ล็อกอินด้วยตนเอง
กรุณาอัปเดต LINE สำหรับ PC ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ล็อกอินด้วยตนเอง
มีความเป็นได้ว่าอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ผู้อื่นที่ลงทะเบียนด้วยอีเมลแอดเดรสที่คล้ายกับของคุณกรอกข้อมูลอีเมลแอดเดรสผิดเป็นข้อมูลของคุณ
2. มีบุคคลที่สามพยายามล็อกอินด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ

กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ล็อกอินแต่มีข้อความดังกล่าวส่งมาถึงคุณ กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านทันที

คุณสามารถตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หากเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วแต่ยังได้รับข้อความดังกล่าว คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนไว้กับ LINE

กรุณาตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความว่า "ข้อความแจ้งเมื่อเข้าสู่ระบบ LINE บนอุปกรณ์อื่น" toggle
เมื่อคุณดำเนินการโอนย้ายบัญชีหรือล็อกอินโดยใช้ข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชี LINE ระบบจะส่งข้อความแชทดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ทราบ

กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการข้างต้นแต่มีข้อความดังกล่าวส่งมาถึงคุณ มีความเป็นไปได้ว่ามีบุคคลที่สามพยายามล็อกอินเข้าบัญชี LINE ด้วยข้อมูลบัญชีของคุณ

หากปัจจุบันคุณยังคงใช้งานบัญชี LINE ได้อยู่ บุคคลที่สามจะไม่สามารถล็อกอินได้สำเร็จ

กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ตามขั้นตอนในหน้าช่วยเหลือด้านล่าง
- วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

ทั้งนี้ หากเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วแต่ยังได้รับข้อความดังกล่าว ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนไว้กับ LINE 

กรุณาตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความว่า "ประกาศสำคัญ: มีการขอยืนยันบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณจากอุปกรณ์อื่น" toggle
คุณจะได้รับข้อความดังกล่าวในกรณีที่มีการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ใน LINE

กรณีที่คุณไม่ได้เป็นผู้ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์แต่มีข้อความดังกล่าวส่งมาถึงคุณ อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ผู้อื่นกรอกหมายเลขโทรศัพท์ขณะยืนยันตัวตนผิดเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
2. มีบุคคลที่สามนำหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไปใช้ยืนยันตัวตนด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง

หากมีบุคคลสอบถามรหัสยืนยันจากคุณ กรุณาอย่าเปิดเผยรหัสดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบอย่างเด็ดขาด

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความแชทว่า "มีการเข้าสู่ระบบ....อุปกรณ์...." toggle
กรณีที่ผู้ใช้เคยล็อกอินเข้าเว็บไซต์ที่ใช้งาน LINE Login เวอร์ชัน 2.1 เมื่อล็อกอินที่เว็บไซต์อื่นด้วย SSO *1 ระบบของ LINE Official Account จะส่งข้อความแจ้งเตือนการล็อกอิน SSO มาถึงคุณ ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยของระบบ

กรณีที่พบว่ามีการแจ้งเตือนล็อกอิน SSO โดยไม่ทราบที่มาชัดเจน กรุณาล็อกเอาท์โดยการเลือกที่ลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในข้อความ

ทั้งนี้ หากล็อกอินเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ได้ใช้งาน LINE Login เวอร์ชัน 2.1 ระบบจะส่งการแจ้งเตือนการล็อกอินแบบทั่วไป

การแจ้งเตือนล็อกอิน SSO มีดังต่อไปนี้

ข้อความแจ้งเตือนกรณีที่ล็อกอินสำเร็จ

มีการเข้าสู่ระบบ [บริการ หรือ ชื่อเว็บไซต์ (LINE STORE, LINE Timeline เป็นต้น)] ที่ [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (iPad, Mac เป็นต้น)]*2
- IP Address : {ww.xxx.yyy.zzz}
- สถานที่ : {ตำแหน่ง}
หากคุณไม่ได้พยายามเข้าสู่ระบบ เราขอแนะนำให้ออกจากระบบแล้วเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ
- ออกจากระบบ : https://line.me/R/nv/connectedDevices/
- เปลี่ยนรหัสผ่าน : https://help.line.me/line/?contentId=20000062

ข้อความแจ้งเตือนกรณีที่ล็อกอินไม่สำเร็จ

ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ [บริการ หรือ ชื่อเว็บไซต์ (LINE STORE, LINE Timeline เป็นต้น)] ที่ [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (iPad, Mac เป็นต้น)]*2
- IP Address: {ww.xxx.yyy.zzz}
- สถานที่ : {ตำแหน่ง}
หากคุณไม่ได้พยายามเข้าสู่ระบบ เราขอแนะนำให้ออกจากระบบแล้วเปลี่ยนรหัสผ่าน​​ของคุณ
- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบ : https://line.me/R/nv/connectedDevices/
- เปลี่ยนรหัสผ่าน : https://help.line.me/line/?contentId=20000062

หมายเหตุ:
*1 SSO (Single Sign On) คือฟังก์ชันการลดขั้นตอนการกรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านในเว็บไซต์ที่ใช้งานครั้งแรกโดยใช้ข้อมูลที่เคยล็อกอินผ่านเว็บไซต์อื่นก่อนหน้านี้
*2 บางกรณีอาจมีการย่อข้อความแจ้งเตือน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ LINE หรือไม่ toggle
คุณสามารถใช้บริการพื้นฐานของ LINE ได้ทั้งหมดโดยไม่เสียค่าใช้บริการ
หมายเหตุ: มีไอเทมบางส่วน เช่น สติกเกอร์ เหรียญ ฯลฯ ที่ต้องซื้อหากต้องการใช้งานใน LINE

อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมในการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตตามที่บริษัทผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้บริการ หากคุณไม่ได้ใช้โปรโมชันอินเทอร์เน็ตแบบเหมาจ่าย คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อซึ่งอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เราจึงขอแนะนำให้คุณใช้โปรโมชันอินเทอร์เน็ตแบบเหมาจ่าย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใช้งานบัญชีเดียวกันบนอุปกรณ์หลายเครื่องได้หรือไม่ toggle

แอปพลิเคชัน LINE สำหรับสมาร์ทโฟนไม่สามารถใช้งานบัญชีเดียวกันบนอุปกรณ์หลายอุปกรณ์ได้

คุณสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลแอดเดรสเพื่อยืนยันบัญชีได้เพียง 1 บัญชีต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น

 

หากนำหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสเดียวกันไปยืนยันบนอุปกรณ์เครื่องอื่น จะทำให้บัญชีในอุปกรณ์เครื่องเดิมถูกลบ และไม่สามารถใช้งาน LINE ได้โดยอัตโนมัติ

 

ทั้งนี้ คุณสามารถใช้งานบัญชีเดียวกันบนอุปกรณ์เครื่องอื่นได้ก็ต่อเมื่อใช้งาน LINE สำหรับ PC หรือ iPad

 

- LINE สำหรับ PC

- LINE สำหรับ iPad

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชันของ LINE ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน toggle
คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันของ LINE ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE ขึ้นมา
2. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
3. เลือกที่ "เกี่ยวกับ LINE"
4. ตรวจสอบ "เวอร์ชันที่ใช้อยู่" ที่ปรากฏภายในหัวข้อ "เกี่ยวกับ LINE"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถใช้งานในต่างประเทศได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถใช้บริการของ LINE ได้โดยไม่เสียค่าบริการแม้จะอยู่ต่างประเทศ และเมื่อใช้ติดต่อกับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศก็จะไม่เสียค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศต่างๆ เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม แม้คุณจะอยู่ต่างประเทศ คุณจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมในการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตตามที่บริษัทผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้บริการกำหนดไว้

กรณีที่อยู่ต่างประเทศแล้วใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทำสัญญาการใช้งานภายในประเทศ การใช้งานภายในประเทศและต่างประเทศจะมีค่าธรรมเนียมในการใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการทำสัญญาดังกล่าว

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการใช้งานข้อมูลเมื่ออยู่ต่างประเทศ โปรดสอบถามไปที่บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สภาพแวดล้อมแนะนำสำหรับใช้งาน LINE toggle
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการใช้งาน LINE มีดังต่อไปนี้
 
สมาร์ทโฟน
ผู้ใช้งาน iOS : iOS เวอร์ชัน 11.0 ขึ้นไป
ผู้ใช้งาน Android : Android เวอร์ชัน 5.0 ขึ้นไป
 
คอมพิวเตอร์ (PC)
ผู้ใช้งาน Windows : Windows 8.1 ขึ้นไป
ผู้ใช้งาน Mac : OS X เวอร์ชัน 10.13 ขึ้นไป
ผู้ใช้งาน LINE สำหรับ Chrome : เบราว์เซอร์ Google Chrome เวอร์ชัน 42 ขึ้นไป
 
iPad
iPad 4 ขึ้นไป (iOS เวอร์ชัน 11.0 ขึ้นไป)
 
Smart Watch
ผู้ใช้งาน Apple Watch : Apple Watch ระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 6 ขึ้นไป
ผู้ใช้งาน Wear OS by Google(Android Wear) : ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 4.3 ขึ้นไป
* ไม่สามารถลงทะเบียนสร้างบัญชีใหม่บน Smart Watch ได้
 
กรณีที่ใช้งานระบบปฏิบัติการเวอร์ชันเก่า คุณยังคงใช้งาน LINE เวอร์ชันดังต่อไปนี้ได้ (ไม่แนะนำ)
* ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันเก่าอาจไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชันได้

ผู้ใช้งาน iOS :
- ระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่เวอร์ชัน 10.0 - 10.3.4 : ใช้ LINE ได้ถึงเวอร์ชัน 9.16.1
- ระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 9.3.6 และต่ำกว่า : ไม่สามารถสร้างบัญชีใหม่หรือโอนย้ายบัญชีได้

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการหยุดให้บริการฟังก์ชันสร้างบัญชีใหม่และล็อกอิน​เข้า LINE เวอร์ชัน 9.1.0 และต่ำกว่าได้ ที่นี่
 
ผู้ใช้งาน Android :
- ระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่เวอร์ชัน 4.4 - 4.4.4 : ใช้ LINE ได้ถึงเวอร์ชัน 9.10.2
- ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 4.3.1 และต่ำกว่า : ไม่สามารถสร้างบัญชีใหม่หรือโอนย้ายบัญชีได้

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการหยุดให้บริการฟังก์ชันสร้างบัญชีใหม่และล็อกอิน​เข้า LINE เวอร์ชัน 9.1.1 และต่ำกว่าได้ ที่นี่
* แม้จะใช้งานระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่เวอร์ชัน 5.0 ขึ้นไป อาจไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE จาก Store ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ให้บริการโดยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์หรือบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ (PC) :
Windows 7, Windows 8
 
อุปกรณ์ที่ไม่รองรับการใช้งานมีดังต่อไปนี้
- iPod touch
- WALKMAN
- Smart TV BOX
- อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Fire OS เช่น Kindle
- อุปกรณ์ PHS (เช่น โทรศัพท์ PCT)
- Simulator, Emulator (โปรแกรมจำลองระบบปฏิบัติการ)
- แท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android
- อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการดัดแปลง (Custom ROM)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

แจ้งเกี่ยวกับกำหนดการของอุปกรณ์ที่จะรองรับในอนาคตให้ทราบได้หรือไม่ toggle
ทีมงานไม่สามารถแจ้งช่วงเวลาหรือรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำหนดการของอุปกรณ์ที่จะรองรับในอนาคตให้ทราบได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปลี่ยนภาษาภายในแอปพลิเคชัน LINE toggle
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่แสดงในแอปพลิเคชัน LINE ได้ด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของอุปกรณ์ที่ใช้งาน

กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ตารางนัด

ลบกิจกรรมที่สร้างขึ้นมาได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถลบได้เฉพาะกิจกรรมที่คุณเป็นผู้สร้างเองเท่านั้น หากไม่มีการอัปเดตข้อมูลในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่มีการแก้ไขครั้งล่าสุด ระบบจะลบกิจกรรมดังกล่าวเองโดยอัตโนมัติ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ผู้ใช้งานทุกคนสามารถแก้ไขกิจกรรมได้หรือไม่ toggle
ผู้ใช้งานที่ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถแก้ไขกิจกรรมได้ทุกคน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ผู้ใช้งานทุกคนสามารถเชิญบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้หรือไม่ toggle
ผู้ใช้งานทุกคนสามารถเชิญเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ โดยสามารถเชิญได้ 30 คนต่อ 1 ครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ส่งข้อความถึงผู้ตอบคืออะไร toggle
ส่งข้อความถึงผู้ตอบ คือฟังก์ชันที่สามารถส่งข้อความแชทถึงเพื่อนที่ตอบกลับกิจกรรมได้ หากผู้ตอบไม่ใช่เพื่อนของคุณใน LINE จะไม่สามารถส่งข้อความแชทหาได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อความเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งไปไม่ถึงเพื่อน toggle
กรณีที่ข้อความเชิญส่งไปไม่ถึงเพื่อน แต่มีชื่อเพื่อนปรากฏในรายชื่อผู้รับในขั้นตอนการเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม มีความเป็นไปได้ว่าเพื่อนคนดังกล่าวปิดการตั้งค่าการรับข้อความจาก "แอปที่ไม่อนุญาต" เอาไว้

คุณสามารถรับข้อความที่ส่งจาก LINE ตารางนัดได้โดยตั้งค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "การแจ้งเตือน"
2. เปิดการตั้งค่าที่ "แอปที่ไม่อนุญาต"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การโหวต

วิธีการสร้างหน้าโหวต toggle
คุณสามารถสร้างหน้าโหวตได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 
1. เปิดกลุ่มแชทหรือการแชทแบบวงสนทนาหลายคนที่ต้องการสร้างหน้าโหวตขึ้นมา
2. เลือกปุ่ม " + " ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกลุ่มแชท > "โหวต" เพื่อสร้างหน้าโหวต
 
กรณีห้องแชทที่เคยมีการสร้างหน้าโหวต
3. เลือกที่ปุ่ม " + " ด้านขวาล่างของรายการโหวตเพื่อสร้างหน้าโหวต

กรณีที่ต้องการประกาศให้สมาชิกทุกคนในห้องแชททราบเกี่ยวกับการโหวต กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

รูปแบบของตัวเลือกในการโหวต toggle
คุณสามารถใส่ข้อความได้หากเลือก "ข้อความ" ในหน้าจอสร้างหน้าโหวต และยังสามารถใส่ทั้ง "ข้อความ" และ "รูปภาพ" เป็นตัวเลือกในการโหวตได้อีกด้วย

หากเลือกที่ "วัน" คุณจะสามารถสร้างตัวเลือกเป็นวันที่แบบหลายวันได้

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งค่าให้เลือกโหวตได้หลายตัวเลือก หรือร่วมโหวตได้โดยไม่เปิดเผยชื่อได้อีกด้วย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

แก้ไขหน้าโหวตที่สร้างไปแล้วได้อย่างไร toggle
กรณีที่สร้างหน้าโหวตขึ้นมาแต่ยังไม่มีผู้ใดเข้าร่วมการโหวต ผู้สร้างหน้าโหวตเท่านั้นที่สามารถแก้ไขเนื้อหาทั้งหมดได้

แต่กรณีที่มีผู้อื่นเข้าร่วมโหวตแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้

ทั้งนี้ หากในขั้นตอนการสร้างโหวตได้เลือกเป็นแบบ "เพิ่มตัวเลือก" เอาไว้ สมาชิกทุกคนในห้องแชทจะสามารถเพิ่มตัวเลือกของการโหวตได้
* กรณีที่มีสมาชิกร่วมโหวตแล้วก็สามารถเพิ่มตัวเลือกได้เช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแก้ไขหน้าโหวตที่สร้างเสร็จแล้ว toggle
กรณีที่สร้างหน้าโหวตขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่มีผู้เข้าร่วมการโหวต ผู้สร้างหน้าโหวตสามารถแก้ไขเนื้อหาทั้งหมดได้ แต่กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการโหวตแล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขได้

ทั้งนี้ สมาชิกภายในห้องแชททุกคนสามารถเพิ่มตัวเลือกในหน้าโหวตได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เมื่อปิดการโหวตแล้วจะเป็นอย่างไร toggle
หากหมดระยะเวลาการโหวตที่ตั้งค่าเอาไว้ตอนสร้างหน้าโหวต หรือผู้สร้างหน้าโหวตปิดการโหวตดังกล่าว ระบบจะส่งข้อความแจ้งการปิดโหวตไปยังห้องแชท

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลบหน้าโหวตได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถลบได้เฉพาะหน้าโหวตที่ตนเองสร้างเท่านั้น ไม่สามารถลบหน้าโหวตที่สมาชิกอื่นเป็นผู้สร้างได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE Beacon

LINE Beacon คืออะไร toggle
LINE Beacon (ไลน์บีคอน) คือบริการสำหรับรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น ข้อมูลสินค้าใหม่, บริการ, คูปอง, การลดราคา หรือข้อความแนะนำอื่นๆ ผ่าน LINE โดยใช้ข้อมูลจากสัญญาณ Beacon (เครื่องปล่อยสัญญาณ Bluetooth) ที่ติดตั้งเอาไว้ภายในร้านค้าหรือสถานี

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน LINE Beacon มีดังต่อไปนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการใช้บริการ LINE Beacon toggle
คุณสามารถใช้บริการ LINE Beacon ได้เมื่อตั้งค่าครบตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
* จำเป็นต้องใช้งานแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชัน 9.8.0 ขึ้นไป

- เปิดใช้งาน Bluetooth บนสมาร์ทโฟน

- เปิดการใช้งานฟังก์ชันภายในแอปพลิเคชัน LINE โดยเลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ความเป็นส่วนตัว" > "ให้ข้อมูลการใช้งาน" > "LINE Beacon"
* เปิดการตั้งค่า "ให้ข้อมูลการใช้งาน" ได้ ที่นี่ (เฉพาะบนสมาร์ทโฟน)

- เปิดการอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของสมาร์ทโฟน
* หากปิดการอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของแอปพลิเคชัน LINE เอาไว้ อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของฟังก์ชันในบางอุปกรณ์

iOS : อาจมีการจำกัดการใช้งาน
Android : ไม่สามารถใช้ LINE Beacon ได้

- ใช้งานบนสมาร์ทโฟนตามสภาพแวดล้อมที่แนะนำ
* ไม่รองรับการใช้งานบน iPad หรือแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android

หากตั้งค่าครบตามเงื่อนไขข้างต้นเอาไว้ เมื่อเข้าใกล้ร้านค้าหรือสถานีที่ติดตั้ง LINE Beacon คุณจะได้รับข้อมูลต่างๆ ผ่าน LINE ดังต่อไปนี้
- ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่หรือบริการ
- ข้อความแนะนำเกี่ยวกับคูปองหรือการลดราคาต่างๆ

ทั้งนี้ คุณจำเป็นต้องเพิ่มบัญชีทางการของร้านค้าหรือบริการดังกล่าวเป็นเพื่อนก่อน จึงสามารถรับข้อมูลจากบัญชีทางการนั้นได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

พบปัญหาในการใช้งาน LINE Beacon toggle
กรณีที่พบปัญหาในการใช้งาน LINE Beacon กรุณาอัปเดตแอปพลิเคชัน LINE หรือปิด-เปิดอุปกรณ์ที่ใช้งานอีกครั้ง

ทั้งนี้ คุณสามารถรับข้อมูลต่างๆ ผ่าน LINE ได้เฉพาะข้อมูล Beacon ที่รองรับบริการของ LINE เท่านั้น

หากคุณปิด Bluetooth เอาไว้ หน้าต่างการใช้บริการ Beacon จะไม่ปรากฏขึ้นมาแม้จะอยู่ใกล้เคียงเครื่องส่งสัญญาณแล้วก็ตาม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE Things

LINE Things คืออะไร toggle
LINE Things คือ บริการที่ทำให้มนุษย์และสรรพสิ่ง (IoT) ที่อยู่รอบตัวสามารถสื่อสารกันได้ทั้งสองฝ่ายผ่านการเชื่อมต่อกับ LINE เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ LINE ด้วย LINE Things คุณจะสามารถควบคุมหรือตรวจสอบข้อมูลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวผ่าน LINE ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE LIVE

LINE LIVE เป็นบริการแบบไหน toggle
LINE LIVE คือบริการที่ทำให้คุณสามารถสร้างไลฟ์ (การถ่ายทอดสด) ของตนเองหรือเข้าชมไลฟ์ของเพื่อนๆ ได้อย่างง่ายดาย
 
จุดเด่นของ LINE LIVE
- การไลฟ์จะมีสีสันและสนุกขึ้นด้วยใช้ไลฟ์สติกเกอร์และฟิลเตอร์
คุณสามารถแสดงความเป็นตัวตนของคุณได้ด้วยการใช้งาน "LIVE สติกเกอร์" หรือ "ฟิลเตอร์" สุดเก๋ที่จะเปลี่ยนแปลงตามการเคลื่อนไหวของใบหน้าและการเปลี่ยนสีหน้า โดยที่คุณสามารถเลือกเปลี่ยน "LIVE สติกเกอร์" หรือ "ฟิลเตอร์" ได้ระหว่างการไลฟ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
* สำหรับประเทศไทย บัญชีทางการเท่านั้นที่สามารถใช้งานฟังก์ชันไลฟ์ภายในแอปพลิเคชัน LINE ได้
 
- ให้กำลังใจผู้ไลฟ์ด้วยการส่งหัวใจหรือไอเทม และความคิดเห็น
ผู้ชมไลฟ์สามารถส่ง "ความคิดเห็น" หรือ "หัวใจ" ระหว่างชมไลฟ์ได้แบบเรียลไทม์ คุณสามารถซื้อไอเทมสำหรับส่งหัวใจหลายดวงในครั้งเดียว เพื่อแสดงระดับความรู้สึกและกำลังใจของคุณให้กับผู้ไลฟ์ได้
ทั้งนี้ ผู้ไลฟ์สามารถสร้าง "Channel" ของตัวเองได้ หากได้รับหัวใจหรือมีผู้ชมจำนวนมาก Channel ของคุณก็จะขึ้นไปอยู่ระดับต้นๆ ของ Chennel ที่ได้รับความนิยม ผู้ชมที่ส่งหัวใจจำนวนมากจะทำให้ระดับ "การจัดอันดับแฟน" (Fan ranking) เพิ่มขึ้น และจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ไลฟ์ได้รู้จักกับคุณมากขึ้นอีกด้วย
 
- ติดตาม Channel เพื่อไม่ให้พลาดการไลฟ์
หากกดติดตาม Channel (ผู้ไลฟ์) ที่คุณถูกใจ ระบบจะแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อมีการเริ่มไลฟ์ ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่พลาดการชมไลฟ์อย่างแน่นอน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อห้ามในการใช้บริการ LINE LIVE toggle
หากทีมงานตรวจสอบพบพฤติกรรมที่เข้าข่ายข้อห้ามในการใช้บริการจะมีบทลงโทษ เช่น ลบโพสต์ที่เกี่ยวข้อง, จำกัดการเข้าใช้ฟังก์ชันการโพสต์, ระงับการใช้งานบัญชี เป็นต้น ข้อห้ามในการใช้บริการ LINE LIVE มีดังต่อไปนี้
 
ห้ามใช้คำที่ไม่เหมาะสม (เช่น คำไม่สุภาพ คำรุนแรง คำยุยงหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน)
- มีพฤติกรรมที่เป็นสิ่งรบกวนต่อการไลฟ์หรือการรับชม
- มีการด่าทอผู้ไลฟ์
 
ห้ามใช้คำที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจ
- มีพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย
- มีพฤติกรรมที่สนับสนุนหรือแสดงออกอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย เช่น ข่มขู่ว่าจะก่ออาชญากรรม, โอ้อวดหรือชื่นชมการก่ออาชญากรรม เป็นต้น
- มีพฤติกรรมหรือเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องลามกอนาจาร
- มีโพสต์ที่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การพูดที่แสดงการแบ่งแยกหรือกีดกัน เป็นต้น
- มีการด่าทอเกี่ยวกับเนื้อหาการไลฟ์
- มีการไลฟ์หรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมโดยมีการเปิดเผยชื่อบนโปรไฟล์ LIVE ต่อสาธารณะ หรือทำให้สามารถระบุตัวตนได้ด้วยวิธีใดก็ตาม
 
ห้ามมีพฤติกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อการนัดพบ
- มีการไลฟ์หรือความคิดเห็นที่มีจุดประสงค์เพื่อหาคู่หรือนัดพบในสถานที่อื่นนอกจากไลฟ์
- มีการไลฟ์หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการขายหรือซื้อบริการทางเพศ
- มีพฤติกรรมอื่นๆ ที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร
 
ห้ามโพสต์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอเกี่ยวกับเรื่องลามกอนาจาร
- มีการโพสต์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร
* การไลฟ์หรือความคิดเห็นที่ส่อเสียดถึงเรื่องพฤติกรรมทางเพศจะถูกลบ
 
ห้ามลงข้อมูลส่วนบุคคล
- มีการลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- มีการลงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม
- มีการแสดง QR Code ของ LINE บนหน้าจอไลฟ์
- มีการลงข้อมูลรหัสประจำตัวประชาชน
- มีการไลฟ์หรือความคิดเห็นที่แสดงให้เห็นว่ามีการรวบรวมหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สาม
- มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการบอกหรือสอบถามข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สาม
* ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, อีเมลแอดเดรส เป็นต้น
 
ห้ามใช้พฤติกรรมที่มีการละเมิดสิทธิ์
- มีพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิ์ในรูปภาพบุคคลหรือละเมิดลิขสิทธิ์
- มีการโพสต์ข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอที่ตนเองไม่มีสิทธิ์นำไปใช้
 
ข้อห้ามอื่นๆ
- มีพฤติกรรมที่หลอกลวงทีมงานผู้ให้บริการหรือผู้ใช้งานอื่น
- มีการล่อลวงให้ไปที่เว็บไซต์ที่ทีมงานผู้ให้บริการพิจารณาว่าเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานอื่น
- ส่งเสริมหรือโน้มน้าวให้เกิดการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
- ส่งข้อความสแปมจำนวนมากโดยไม่นึกถึงความต้องการของผู้อื่น
- พฤติกรรมอื่นๆ ที่ทีมงานผู้ให้บริการพิจารณาว่าเป็นการขัดขวางการให้บริการ
 
หมายเหตุ : ข้อห้ามหรือรายละเอียดของบทลงโทษอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE สำหรับ PC

LINE สำหรับ PC

วิธีการใช้งาน LINE สำหรับ PC toggle
หากต้องการใช้งาน LINE สำหรับ PC กรุณาลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสในแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน
ตรวจสอบวิธีการลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสเพิ่มเติม ที่นี่

หลังจากลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสเรียบร้อยแล้ว กรุณาดาวน์โหลด LINE สำหรับ PC ที่นี่

หากดาวน์โหลด LINE สำหรับ PC เรียบร้อยแล้ว กรุณาลองล็อกอินด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ต้องการให้ล็อกอินด้วย LINE สำหรับ PC ได้ toggle
คุณสามารถตั้งค่าการอนุญาตให้อุปกรณ์อื่นเข้าสู่ระบบได้ตามต้องการจากสมาร์ทโฟน

ขั้นตอนการอนุญาตให้อุปกรณ์อื่นเข้าสู่ระบบ
1. เลือกแท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี"
2. เลือก "อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบสถานะการล็อกอินของ LINE สำหรับ PC toggle
คุณสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่กำลังล็อกอิน LINE สำหรับ PC ได้จากทางสมาร์ทโฟนด้วยวิธีการต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี"
2. เลือกที่ "อุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบ"


ทั้งนี้ คุณสามารถล็อกเอาท์จาก PC ที่ล็อกอินอยู่ได้โดยการเลือกที่ "ออกจากระบบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE สำหรับ iPad

LINE สำหรับ iPad

ไม่ต้องการให้ล็อกอินด้วย LINE สำหรับ iPad ได้ toggle

คุณสามารถตั้งค่าการอนุญาตให้อุปกรณ์อื่นเข้าสู่ระบบได้ตามต้องการจากสมาร์ทโฟน

 

ขั้นตอนการอนุญาตให้อุปกรณ์อื่นเข้าสู่ระบบ

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี"

2. เลือก "อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ"


ไปที่หน้าตั้งค่าอนุญาตให้เข้าสู่ระบบ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบสถานะการล็อกอินของ LINE สำหรับ iPad toggle

คุณสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่กำลังล็อกอิน LINE สำหรับ iPad ได้จากทางสมาร์ทโฟนด้วยวิธีการต่อไปนี้

 

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี"

2. เลือกที่ "อุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบ"


ไปที่หน้าจอตรวจสอบอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบ


ทั้งนี้ คุณสามารถล็อกเอาท์จาก iPad ที่ล็อกอินอยู่ได้โดยการเลือกที่ "ออกจากระบบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กรณีที่พบปัญหา

วิธีการแก้ไขเบื้องต้น toggle
กรณีที่พบปัญหาใน LINE กรุณาลองปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

- ปิดแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานอยู่ทั้งหมด
- ปิดและเปิดแอปพลิเคชัน LINE ใหม่อีกครั้ง
- อัปเดต LINE

นอกจากนี้ หากใช้งานนอกเหนือจากสภาพแวดล้อมที่แนะนำอาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานได้ กรุณาตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่แนะนำ ที่นี่
* อุปกรณ์ที่มีการ Jailbreak หรือ Root จะอยู่นอกเหนือการรองรับของทีมงาน

ทั้งนี้ หากพบระบบเชื่อมต่อเครือข่ายขัดข้องหรือรูปภาพแสดงไม่ปกติ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพิ่มเติม

- ลบแคชไฟล์, ลบแอปพลิเคชันและข้อมูลที่ไม่ใช้งานออกจากอุปกรณ์
- ตรวจสอบการจำกัดความเร็วของอินเทอร์เน็ต, การตั้งค่าคัดกรองจำกัดการใช้งานเว็บไซต์, สถานะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ลบแคชไฟล์ใน LINE

ขั้นตอนการลบแคชไฟล์ใน LINE
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "แชท" > "ลบข้อมูล"
3. เลือกข้อมูลแคชที่ต้องการ จากนั้นเลือกที่ "ลบข้อมูลที่เลือก"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ขั้นตอนการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับ LINE toggle
หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาในการใช้งาน LINE กรุณาติดต่อผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

ทั้งนี้ ปัญหาส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้ด้วยคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือ
โปรดตรวจสอบคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือก่อนติดต่อสอบถามเข้ามายังทีมงาน

- หน้าช่วยเหลือของ LINE

หากตรวจสอบตามหน้าช่วยเหลือแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาแจ้งปัญหาผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถามด้านล่าง

พบปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน LINE
- แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม
* สำหรับผู้ไม่สามารถใช้งาน LINE ได้ กรุณาเลือกที่ "ทำต่อโดยไม่เข้าสู่ระบบ"

พบปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันอื่นๆ นอกเหนือจาก LINE เช่น LINE Official Account, LINE Camera เป็นต้น
- แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม
* สำหรับผู้ไม่สามารถใช้งาน LINE ได้ กรุณาเลือกที่ "ทำต่อโดยไม่เข้าสู่ระบบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อื่นๆ

LINE Labs คืออะไร toggle
LINE Labs คือบริการที่ให้คุณทดลองใช้ฟังก์ชันที่อาจเปิดบริการอย่างเป็นทางการในอนาคต คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันใน LINE Labs ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "LINE Labs"
2. เปิดฟังก์ชันที่ต้องการใช้งาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชันบางส่วนจากบนหน้าจอโฮมของอุปกรณ์ toggle
เมื่อคุณแตะค้างที่ไอคอนแอปพลิเคชัน LINE คุณจะสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันดังต่อไปนี้ได้

- แชทใหม่
- ชำระเงินด้วยรหัส
- ตัวอ่านคิวอาร์โค้ด (QR code reader)
- ปิดแจ้งเตือน

* กรณีที่ใช้งานอุปกรณ์ระบบ Android อาจไม่แสดงขึ้นมาเนื่องจาก Launcher

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแชร์ข้อมูลจากแอปพลิเคชันอื่นมาที่ LINE toggle
คุณสามารถแชร์ข้อมูลจากแอปพลิเคชันอื่นมาที่ LINE ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ปุ่ม Share/Action บนหน้าจอที่กำลังเปิดดูอยู่
* กรณีที่ไม่มี LINE ปรากฏขึ้นมา กรุณาสไลด์แถวที่มีไอคอนแอปพลิเคชันเรียงกันอยู่ไปทางด้านซ้ายแล้วเลือกที่ "อื่นๆ" แล้วเลือกเพิ่ม "LINE"
2. เลือกที่ "LINE"
3. เลือกปลายทางที่ต้องการส่งต่อ แล้วเลือก "ส่ง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีใช้ฟังก์ชันสแกนข้อความจากกล้องถ่ายรูป รูปภาพ หรือตัวอ่าน QR Code toggle
ฟังก์ชันสแกนข้อความ คือฟังก์ชันที่สามารถตรวจจับตัวอักษรในภาพแล้วแปลงให้เป็นข้อความได้
คุณสามารถคัดลอก หรือแปลข้อความดังกล่าวแล้วส่งไปยังห้องแชทได้

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันสแกนข้อความ แปลงภาพเป็นข้อความได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

กรณีที่ใช้งานขณะถ่ายรูป
1. เลือกที่ไอคอน "กล้องถ่ายรูป" ทางด้านข้างของช่องพิมพ์ข้อความในห้องแชท
2. สไลด์เมนูด้านล่างหน้าจอไปทางขวาเพื่อเลือก "สแกนข้อความ"
3. เลือกที่ปุ่มถ่ายรูป
* หลังถ่ายรูปสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เช่นกัน โดยเลือกที่ไอคอน "A"

กรณีที่ใช้งานกับรูปภาพที่ส่งหรือได้รับในห้องแชท
1. เลือกที่เครื่องหมาย "" ด้านบนของห้องแชท > เลือกที่ "รูป & วิดีโอ"
2. เลือกรูปภาพที่ต้องการแปลงเป็นตัวอักษร
3. เลือกที่ไอคอน "A"

กรณีที่ใช้งานกับรายการรูปถ่าย
1. เลือกที่ไอคอน "รูปภาพ" ทางด้านข้างของช่องพิมพ์ข้อความ
2. เลือกรูปภาพที่ต้องการแปลงเป็นตัวอักษร
3. เลือกที่ไอคอน "A"

กรณีที่ใช้งานด้วยตัวอ่าน QR Code
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" / "แชท" / "TODAY" > เลือกไอคอน "QR Code" ที่อยู่ด้านบน
2. เลือกที่ "สแกนข้อความ" ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ
3. เลือกที่ปุ่มถ่ายรูป

กรุณาตรวจสอบวิธีการคัดลอกหรือแปลข้อความที่แปลงโดยใช้ฟังก์ชันสแกนข้อความ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีคัดลอกหรือแปลข้อความโดยใช้ฟังก์ชันสแกนข้อความ toggle
กรุณาตรวจสอบวิธีการคัดลอกหรือแปลข้อความที่แปลงโดยใช้ฟังก์ชันสแกนข้อความตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
* คุณสามารถตรวจสอบขั้นตอนการเปิดใช้งานฟังก์ชันสแกนข้อความได้ ที่นี่

ทั้งนี้ หากเปิดใช้งานฟังก์ชันสแกนข้อความ ระบบจะเลือกส่วนที่ประเมินว่าเป็นข้อความให้โดยอัตโนมัติ
หากต้องการเลือกส่วนของข้อความด้วยตนเอง ให้ใช้นิ้วลากเพื่อระบายเฉพาะส่วนที่ต้องการแล้วดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

การคัดลอก
เลือกที่ "คัดลอก"

การแปล
เลือกที่ไอคอน "รูปโลก"

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่แปลได้โดยการเลือกภาษาด้านล่างภายในหน้าจอแสดงผลการแปล
และยังสามารถเลือกที่ "คัดลอก" เพื่อคัดลอกคำแปลได้อีกด้วย

หลังจากคัดลอกข้อความแล้ว คุณสามารถแชร์ไปยังห้องแชท, ไทม์ไลน์ และ Keep ได้
คุณสามารถนำข้อความมาใส่ที่หน้าจอโดยเลือกที่ "แชร์" / "โพสต์" / "บันทึก" หรือคัดลอกและวางด้วยตนเองได้

* หากไม่มีเมนูสแกนข้อความปรากฏขึ้นมา กรุณาอัปเดต LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปิดใช้งานตัวอ่านคิวอาร์โค้ด toggle
คุณสามารถใช้ตัวอ่านคิวอาร์โค้ดแสกน QR Code ของ LINE และ QR Code ประเภทอื่นๆ ได้ ขั้นตอนการเปิดใช้ตัวอ่านคิวอาร์โค้ดมีดังต่อไปนี้

กรณีที่เปิดจากช่องการค้นหา
1. เลือกที่ไอคอน "QR Code" ทางด้านขวาของช่องค้นหาข้อมูล
2. เลือกที่ "สแกนคิวอาร์โค้ด"
* สามารถเปิดได้จากแท็บ "หน้าหลัก" / "แชท" / "LINE TODAY"

กรณีที่เปิดจากหน้าจอเพิ่มเพื่อน
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "เพิ่มเพื่อน"
2. เลือกที่ไอคอน QR Code

กรณีที่เปิดจากหน้าจอการตั้งค่า
1. เลือกที่ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์"
2. เลือกที่ "คิวอาร์โค้ดของฉัน"
3. เลือกที่ "สแกนคิวอาร์โค้ด"
 
คุณสามารถใช้ตัวอ่านคิวอาร์โค้ดแสกน QR Code ประเภทอื่นๆ ได้ดังต่อไปนี้
- การชำระเงินด้วย QR Code ของ Rabbit LINE Pay
- การเพิ่มเพื่อนด้วย QR Code
- QR Code ประเภท URL (เมื่ออ่าน QR Code แล้วจะมี URL แสดงขึ้นมา)
- QR Code ประเภทข้อความ (เมื่ออ่าน QR Code แล้วจะมีข้อความแสดงขึ้นมา)
- บาร์โค้ด

* QR Code เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทเด็นโซ่ เวฟ (DENSO WAVE Incorporated)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่กำลังล็อกอิน LINE หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ LINE toggle
คุณสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่กำลังล็อกอิน LINE ของคุณหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้
* แอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟนไม่สามารถใช้บัญชีเดียวกันบนอุปกรณ์เครื่องได้ คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่นี่

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี"
2. เลือกที่ "อุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบ"

คุณสามารถตรวจสอบชื่อของอุปกรณ์และระยะเวลาที่ล็อกอินได้จากหน้าจอ "อุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบ"
หากคุณต้องการล็อกเอาท์จากอุปกรณ์ที่ล็อกอินอยู่ กรุณาเลือกที่ "ออกจากระบบ"

หมายเหตุ :
* กรณีอุปกรณ์ที่กำลังล็อกอินอยู่มีชื่ออุปกรณ์ที่ไม่ทราบที่มา กรุณาล็อกเอาท์จากอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วเปลี่ยนรหัสผ่านทันที
* หากต้องการล็อกเอาท์ออกจากอุปกรณ์ที่ล็อกอินอยู่ในบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ LINE ทั้งหมดในครั้งเดียว กรุณาเลือกที่ "ออกจากระบบของทุกบริการ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการยกเลิกตั้งค่าจำกัดอายุของผู้ใช้แอปพลิเคชัน toggle
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าจำกัดอายุของผู้ใช้แอปพลิเคชันได้ในกรณีที่บุตรหลานของคุณไม่สามารถใช้งาน LINE บนอุปกรณ์ได้เนื่องจากการจำกัดอายุการใช้งานแอปพลิเคชัน

ทั้งนี้ ขั้นตอนการตั้งค่าจะแตกต่างกันตามเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน กรุณาตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการอุปกรณ์ที่ต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าแล้วดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้

กรณีที่ใช้งานระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่เวอร์ชัน 12 ขึ้นไป
1. เลือกที่ "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์
2. เลือกที่ "เวลาหน้าจอ" > "จำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว"
* กรณีที่ต้องกรอกรหัสเวลาหน้าจอหรือรหัสผ่าน กรุณากรอกรหัส 4 หลักที่ตั้งค่าเอาไว้บนอุปกรณ์
3. เลือกที่ "การจำกัดเนื้อหา" > "แอป"
4. เลือกที่ "อนุญาตแอปทั้งหมด" หรือ "12+" ตามความเหมาะสม

กรณีที่ใช้งานระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชันต่ำกว่า 12
1. เลือกที่ "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์
2. เลือกที่ "ทั่วไป" > "การจำกัด"
* กรณีที่ต้องกรอกรหัสผ่านการจำกัด กรุณากรอกรหัส 4 หลักที่ตั้งค่าเอาไว้บนอุปกรณ์
3. เลือกที่ "แอป"
4. เลือกที่ "อนุญาตแอปทั้งหมด" หรือ "12+" ตามความเหมาะสม

หากไม่ทราบรหัสที่ต้องกรอกระหว่างการตั้งค่า กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่บริการช่วยเหลือของ Apple

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP