LINE

Help

ไทม์ไลน์ และหน้าหลัก

มีปัญหาเกี่ยวกับโพสต์

โพสต์ไม่เรียงตามลำดับการอัปเดตล่าสุด toggle
คุณสามารถตั้งค่าการเรียงลำดับของการแสดงโพสต์ในไทม์ไลน์ได้ตามการอัปเดตล่าสุดหรือโพสต์ยอดนิยม

หากต้องการให้โพสต์ในไทม์ไลน์เรียงตามลำดับการอัปเดตล่าสุด กรุณาตั้งค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอน "..." > "การตั้งค่า" > "ไทม์ไลน์"
2. ปิดการตั้งค่าที่ "แสดงโพสต์ยอดนิยมก่อน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์ของเพื่อนบางคนไม่แสดงในไทม์ไลน์ toggle
โพสต์ของเพื่อนจะไม่แสดงหากเข้าข่ายกรณีดังต่อไปนี้

- ท่านเพิ่มบุคคลดังกล่าวลงรายการที่ซ่อนอยู่ในไทม์ไลน์จากในแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟนเอาไว้ หรือเคยเพิ่มเอาไว้ในอดีต
- อีกฝ่ายบล็อคท่านอยู่ หรือเคยบล็อคในอดีต
- อีกฝ่ายตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในไทม์ไลน์เป็น "ซ่อน" อยู่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การใช้งาน และการตั้งค่า โพสต์และขอบเขตแสดงผล

โพสต์อะไรลงบนไทม์ไลน์ได้บ้าง toggle
ท่านสามารถโพสต์สิ่งเหล่านี้ลงบนไทม์ไลน์ได้

- ข้อความไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร
- สติกเกอร์, รูปภาพ, วิดีโอ มากที่สุด 20 อัน
- สติกเกอร์มีเสียง, สติกเกอร์อนิเมชัน, สติกเกอร์ป๊อปอัพ 1 ภาพ
* ไม่สามารถโพสต์พร้อมกับสติกเกอร์แบบธรรมดาได้
- ลิงก์ URL หรือ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งเพียง 1 ข้อมูล

สิ่งที่โพสต์บนไทม์ไลน์จะแสดงที่หน้าหลักด้วยเช่นกัน ผู้ที่เป็น "เพื่อน" กับท่านจะสามารถเห็นโพสต์เหล่านั้นได้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

กรณีที่ไม่ต้องการให้เห็นโพสต์ ท่านสามารถตั้งขอบข่ายการแสดงโพสต์ด้วยตัวเองก่อนโพสต์ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการโพสต์ลงไทม์ไลน์ toggle
ท่านสามารถโพสต์ลงไทม์ไลน์ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. คลิกที่ "หน้าหลัก" หรือไอคอน "ดินสอ" ที่อยู่บน "ไทม์ไลน์"
2. กรอกเนื้อหาที่ต้องการโพสต์ จากนั้นคลิกที่ "โพสต์"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การแจ้งเตือนการกด "ถูกใจ" และความเห็นที่โพสต์ของตัวเอง toggle
เมื่อมีผู้กด "ถูกใจ" หรือแสดงความคิดเห็นที่โพสต์ของตัวเอง จะมีป้ายการแจ้งเตือนปรากฏที่ไอคอนรูประฆังที่อยู่ส่วนบนของหน้าจอไทม์ไลน์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ต้องการให้ไทม์ไลน์ของตนเองแชร์กับคนที่เป็นเพื่อนใหม่ toggle
เมื่อมีการเพิ่มเพื่อนเข้ามาใหม่ ระบบจะตั้งค่าการแชร์โพสต์บนไทม์ไลน์และหน้าหลักให้เพื่อนคนนั้นเห็นได้โดยอัตโนมัติ

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า กรุณาตรวจสอบขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอน "..." > "การตั้งค่า" > "ไทม์ไลน์"
2. คลิกปลดเครื่องหมายถูกที่หัวข้อ "แชร์โดยอัตโนมัติกับเพื่อนของคุณ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการกดถูกใจและแสดงความคิดเห็นที่โพสต์ toggle
คุณสามารถตรวจสอบการกด "ถูกใจ" หรือ "แสดงความเห็น" ที่โพสต์บนไทม์ไลน์หรือหน้าหลักได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ "ไทม์ไลน์"
2. คลิกที่ "ถูกใจ" หรือ "แสดงความเห็น" ที่อยู่ใต้โพสต์ดังกล่าว

การกดถูกใจ
- คุณสามารถแสดงความสนใจในโพสต์ดังกล่าวได้โดยการกด "ถูกใจ"
- หากเคลื่อนเม้าส์ไปอยู่บนคำว่า "ถูกใจ" คุณจะสามารถคลิกเลือกแสดงความรู้สึกขณะนั้นได้อย่างง่ายดายจากอารมณ์ทั้ง 6 ชนิดผ่านตัวละครของ LINE
- คุณสามารถยกเลิกการกด "ถูกใจ" ได้โดยการคลิกสติกเกอร์ถูกใจซ้ำอีกครั้ง

ทั้งนี้ เมื่อคุณกดถูกใจโพสต์ที่ตั้งค่าการแชร์เป็นสาธารณะ ระบบจะแชร์การกด "ถูกใจ" ของคุณให้กับเพื่อนบนไทม์ไลน์ หากไม่ต้องการแชร์โพสต์ที่กดถูกใจ โปรดนำเครื่องหมายถูกออกจากช่อง "แชร์บนไทม์ไลน์เพื่อน"

การแสดงความเห็น
- คุณสามารถแสดงความคิดที่มีต่อโพสต์ต่างๆ ได้ด้วยข้อความ สติกเกอร์ หรือรูปภาพ
- คุณสามารถลบความคิดเห็นได้โดยการคลิกที่ไอคอนรูป "ถังขยะ" ทางด้านบนของความคิดเห็น
* ไม่สามารถลบการกด "ถูกใจ" หรือ "ความคิดเห็น" ของผู้อื่นได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การใช้งาน และการตั้งค่าอื่นๆ

วิธีการแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลที่โพสต์ toggle

กรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลในโพสต์ที่คุณเป็นผู้โพสต์บนไทมไลน์หรือหน้าหลัก กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

1. คลิกที่ไอคอน " V " ด้านขวาโพสต์บนโพสต์ดังกล่าว > "แก้ไข" 

2. แก้ไขหรือเพิ่มเนื้อหาเสร็จแล้วให้คลิกที่ "ข้อความ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานไทม์ไลน์และหน้าหลักได้ toggle
คุณสามารถใช้งานไทม์ไลน์และหน้าหลักได้บนแอปพลิเคชัน LINE สำหรับ iOS และ Android, LINE สำหรับ PC และ LINE TIMELINE (ไทม์ไลน์บนเบราว์เซอร์)
* ไทม์ไลน์และหน้าหลักไม่สามารถใช้งานได้บน LINE สำหรับ Chrome
 
หากคุณต้องการใช้งานไทม์ไลน์บนเบราว์เซอร์ กรุณาตรวจสอบที่ลิงก์ด้านล่าง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการลบโพสต์ในหน้าหลักและไทม์ไลน์ toggle
ท่านสามารถลบโพสต์ของตัวเองบนไทม์ไลน์และหน้าหลักได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

1. คลิกที่ไอคอน " v " ด้านขวาโพสต์บนโพสต์ดังกล่าว > "ลบ"
2. ตรวจสอบข้อความที่แจ้งเตือนขึ้นมา จากนั้นคลิกที่ "ลบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการลบความคิดเห็น toggle
ท่านสามารถลบความคิดเห็นได้โดยเลื่อนลูกศรของเมาส์ไปที่ความเห็นที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ไอคอน " x " ที่อยู่ด้านขวาความคิดเห็นดังกล่าว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP