LINE

Help

การไลฟ์

ภารกิจคืออะไร toggle
ภารกิจ คือฟังก์ชันที่ผู้ไลฟ์สามารถสร้าง "ภารกิจ" ด้วยตนเองเพื่อให้ผู้ชมส่งคะแนนเชียร์ให้ถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ไลฟ์ที่ตั้งค่าภารกิจเอาไว้จะมีแถบวัดภารกิจ (challenge meter) ที่สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของภารกิจได้ มาร่วมทำภารกิจให้สำเร็จกับผู้ดูไลฟ์เพื่อให้การไลฟ์สนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้นกันเถอะ

ตัวอย่างภารกิจ
- หากทำภารกิจสำเร็จจะอัดคลิปเลียนแบบดารา
- หากได้ครบ 10,000 คะแนนแล้วจะซื้อกีตาร์มาเล่นโซโล่และร้องเพลงให้ฟัง
- หากทำภารกิจสำเร็จจะเปิดให้มีการประกวดภาพแคปเจอร์หน้าจอแบบฮาๆ
* กรณีที่ใช้งานนอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่นจะไม่มีฟังก์ชันการไลฟ์

ข้อควรทราบ
- ห้ามให้สัญญากับผู้ชมว่าจะมอบเงินหรือของขวัญเป็นสิ่งของตอบแทน เพื่อชักชวนหรือกระตุ้นให้ส่งของขวัญหรือหัวใจมาให้
- หากพบว่ามีการฝ่าฝืน ทีมงานจะระงับการใช้บริการ LINE LIVE รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและจำเป็น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การไลฟ์ร่วมกัน

การไลฟ์ร่วมกันคืออะไร toggle
การไลฟ์ร่วมกัน คือฟังก์ชันการเชิญผู้ชมไลฟ์มาเป็น Guest เพื่อเข้าร่วมไลฟ์ของตนเอง โดยที่การไลฟ์ของ Guest จะปรากฏในหน้าจอไลฟ์ของ Host เพื่อไลฟ์ร่วมกัน

หมายเหตุ :
* ผู้ไลฟ์หลัก คือ Host ส่วนผู้ดูไลฟ์ที่ถูกเชิญมาในการไลฟ์ร่วมกันคือ Guest
* ในหนึ่งครั้งสามารถเชิญผู้ชมไลฟ์มาเป็น Guest เพื่อไลฟ์ร่วมกันได้เพียง 1 คนเท่านั้น
* กรณีที่ใช้งานนอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่นจะสามารถดูไลฟ์ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP