LINE

Help

บัญชี

วิธีการล็อกเอาท์ toggle
คุณสามารถล็อกเอาท์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "หน้าของฉัน" (รูปคน) ด้านขวาล่างของหน้าจอ
2. เลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชีของฉัน"
3. เลือกที่ "ออกจากระบบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ toggle
คุณสามารถเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "หน้าของฉัน" (รูปคน) ด้านขวาล่างของหน้าจอ
2. เลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์"
3. เลือกที่ไอคอน "กล้องถ่ายรูป"
4. เลือกที่ "ถ่ายรูป" หรือ "เลือกรูป"
5. ถ่ายรูปด้วยกล้องถ่ายรูปหรือเลือกรูปจากอัลบั้ม > ตัดเฉพาะส่วนที่ต้องการ > แล้วเลือกที่ "บันทึก"
6. เลือกที่ "บันทึก"
* การเปลี่ยนข้อมูลโปรไฟล์จำเป็นต้องล็อกอินก่อน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปลี่ยนชื่อเล่น toggle
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเล่นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "หน้าของฉัน" (รูปคน) ด้านขวาล่างของหน้าจอ
2. เลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์"
3. เลือกที่ชื่อเล่นในปัจจุบัน
4. กรอกชื่อตามต้องการแล้วเลือกที่ "บันทึก"
* การเปลี่ยนข้อมูลโปรไฟล์จำเป็นต้องล็อกอินก่อน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าแจ้งเตือน toggle
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแจ้งเตือนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "หน้าของฉัน" (รูปคน) ด้านขวาล่างของหน้าจอ
2. เลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) ด้านขวาบนหน้าจอ
3. เลือกเปิด-ปิดที่ "การแจ้งเตือนแบบพุช"
* การตั้งค่าแจ้งเตือนทั้งหมดในแอปพลิเคชันจะเปลี่ยนตามด้วย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเชื่อมต่อกับ Twitter toggle
คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Twitter ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "หน้าของฉัน" (รูปคน) ด้านขวาล่างของหน้าจอ
2. เลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชีของฉัน"
3. เลือก "เชื่อมต่อ" ในหัวข้อ Twitter

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เปลี่ยนอุปกรณ์แล้วสามารถโอนย้ายข้อมูลได้หรือไม่ toggle
ข้อมูลการใช้งานของ LINE LIVE เชื่อมต่ออยู่กับบัญชี LINE หลังจากโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE เสร็จสิ้น กรุณาล็อกอินด้วยบัญชี LINE เดิม แล้วระบบจะโอนย้ายข้อมูลต่างๆ ของ LINE LIVE มาที่อุปกรณ์ใหม่ เช่น สกอร์การไลฟ์ เป็นต้น

* ยอดคงเหลือของเหรียญ LIVE ไม่สามารถโอนได้ในกรณีที่โอนย้ายข้อมูลบัญชีไปยังอุปกรณ์ที่มีระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน (เช่น iPhone > Android, Android > iPhone)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP