LINE

Help

ข้อห้าม/การลงโทษ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการโพสต์/การไลฟ์/การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล toggle
เมื่อเผยแพร่เนื้อหาในอินเทอร์เน็ตครั้งหนึ่งแล้ว ผู้ใช้งานทั่วโลกจะสามารถเข้ามาดูเนื้อหาได้ทุกคน เนื้อหาดังกล่าวอาจถูกคัดลอกไปไว้หลายที่ และอาจถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้างขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวได้ ดังนั้นควรตระหนักไว้อยู่เสมอว่าเนื้อหาดังกล่าวสมควรเผยแพร่ออกสู่สาธารณะได้หรือไม่

ข้อมูลส่วนบุคคล
- หลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่อาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น อีเมลแอดเดรส, LINE ID, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น
- หลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่อาจสามารถใช้ระบุตัวตนได้ เช่น ที่อยู่, ชื่อโรงเรียน เป็นต้น

ข้อมูลของบุคคลที่สาม (เพื่อน คนรู้จัก เป็นต้น)
- หลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สามโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตถึงแม้คุณจะไม่มีเจตนาที่ไม่ดีก็ตาม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
- หลีกเลี่ยงการใช้งานที่มีจุดประสงค์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

ทั้งนี้ อาจมีการระงับไม่ให้ใช้งาน LINE LIVE ในบางกรณี เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาและเพื่อให้ผู้ใช้ทุกท่านใช้งานได้อย่างปลอดภัย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อห้ามในการใช้บริการ LINE LIVE toggle
หากทีมงานตรวจสอบพบพฤติกรรมที่เข้าข่ายข้อห้ามในการใช้บริการจะมีบทลงโทษ เช่น ลบโพสต์ที่เกี่ยวข้อง จำกัดการเข้าใช้ฟังก์ชันการโพสต์ ระงับการใช้งานบัญชี เป็นต้น ข้อห้ามในการใช้บริการ LINE LIVE มีดังต่อไปนี้

ห้ามใช้คำที่ไม่เหมาะสม (เช่น คำไม่สุภาพ คำรุนแรง คำยุยงหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน)
- มีพฤติกรรมที่เป็นสิ่งรบกวนต่อการไลฟ์หรือการรับชม
- มีการด่าทอผู้ไลฟ์

ห้ามใช้คำที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจ
- มีพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย
- มีพฤติกรรมที่สนับสนุนหรือแสดงออกอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย เช่น ข่มขู่ว่าจะก่ออาชญากรรม โอ้อวดหรือชื่นชมการก่ออาชญากรรม เป็นต้น
- มีพฤติกรรมหรือเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องลามกอนาจาร
- มีโพสต์ที่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การพูดที่แสดงการแบ่งแยกหรือกีดกัน เป็นต้น
- มีการด่าทอเกี่ยวกับเนื้อหาการไลฟ์
- มีการไลฟ์หรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมโดยมีการเปิดเผยชื่อบนโปรไฟล์ LIVE ต่อสาธารณะ หรือทำให้สามารถระบุตัวตนได้ด้วยวิธีใดก็ตาม

ห้ามมีพฤติกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อการนัดพบ
- มีการไลฟ์หรือความคิดเห็นที่มีจุดประสงค์เพื่อหาคู่หรือนัดพบในสถานที่อื่นนอกจากไลฟ์
- มีการไลฟ์หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการขายหรือซื้อบริการทางเพศ
- มีพฤติกรรมอื่นๆ ที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร

ห้ามโพสต์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอเกี่ยวกับเรื่องลามกอนาจาร
- มีการโพสต์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร
* การไลฟ์หรือความคิดเห็นที่ส่อเสียดถึงเรื่องพฤติกรรมทางเพศจะถูกลบ

ห้ามลงข้อมูลส่วนบุคคล
- มีการลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- มีการลงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม
- มีการแสดง QR Code ของ LINE บนหน้าจอไลฟ์
- มีการลงข้อมูลรหัสประจำตัวประชาชน
- มีการไลฟ์หรือความคิดเห็นที่แสดงให้เห็นว่ามีการรวบรวมหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สาม
- มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการบอกหรือสอบถามข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สาม
* ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมลแอดเดรส เป็นต้น

ห้ามใช้พฤติกรรมที่มีการละเมิดสิทธิ์
- มีพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิ์ในรูปภาพบุคคลหรือละเมิดลิขสิทธิ์
- มีการโพสต์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอที่ตนเองไม่มีสิทธิ์นำไปใช้

ข้อห้ามอื่นๆ
- มีพฤติกรรมที่หลอกลวงทีมงานผู้ให้บริการหรือผู้ใช้งานอื่น
- มีการล่อลวงให้ไปที่เว็บไซต์ที่ทีมงานผู้ให้บริการพิจารณาว่าเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานอื่น
- ส่งเสริมหรือโน้มน้าวให้เกิดการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
- ส่งข้อความสแปมจำนวนมากโดยไม่นึกถึงความต้องการของผู้อื่น
- พฤติกรรมอื่นๆ ที่ทีมงานผู้ให้บริการพิจารณาว่าเป็นการขัดขวางการให้บริการ

หมายเหตุ: ข้อห้ามหรือรายละเอียดของบทลงโทษอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP