LINE

สภาพแวดล้อมการใช้งาน

สภาพแวดล้อมที่แนะนำในการใช้งาน LINE Creators Market toggle
ระบบจะทำงานได้ตามปกติและถูกต้องหากใช้งาน LINE Creators Market ในสภาพแวดล้อมที่แนะนำดังต่อไปนี้

Windows
- Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด
- Firefox เวอร์ชันล่าสุด

Mac
- Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด
- Firefox เวอร์ชันล่าสุด
- Safari เวอร์ชันล่าสุด

หมายเหตุ :
* แนะนำให้ใช้ Google Chrome หรือ Firefox ในการแก้ไขข้อมูลรูปแบบตัวอักษรของสติกเกอร์เติมคำ
* ทีมงานไม่รองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต รองรับการใช้งานเฉพาะคอมพิวเตอร์ (PC) เท่านั้น

ทั้งนี้ หากไม่ใช้งานตามสภาพแวดล้อมข้างต้นอาจมีปัญหาดังต่อไปนี้
- การแสดงผลของหน้าจอผิดเพี้ยน
- กดปุ่มไม่ได้

กรุณาใช้งานด้วยระบบปฏิบัติการ, เบราว์เซอร์, เวอร์ชันตามที่ได้แนะนำในสภาพแวดล้อมการใช้งาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP