เซอร์เคิล

ทำไมถึงไม่ได้รับคะแนนเซอร์เคิลและรางวัลแม้จะเข้าร่วมเซอร์เคิลแล้ว? toggle
ก่อนอื่นลองมาตรวจสอบว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาซีซั่นที่รับคะแนนเซอร์เคิลได้หรือไม่ เพราะคุณสามารถรับคะแนนเซอร์เคิลได้ในช่วงระยะเวลาซีซั่นเท่านั้น
นอกจากจะตรวจสอบระยะเวลาซีซั่นผ่านทางประกาศแล้ว คุณยังสามารถตรวจสอบได้จากปุ่ม "คะแนนเซอร์เคิล" ที่แสดงอยู่ในห้องเซอร์เคิลเช่นกัน
หากอยู่ในช่วงระยะเวลาซีซั่น คุณจะสามารถตรวจสอบข้อมูลคะแนนเซอร์เคิลในปัจจุบันได้เมื่อแตะปุ่ม "คะแนนเซอร์เคิล"
หากไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาซีซั่น เมื่อแตะปุ่มจะแสดงกำหนดการของซีซั่นถัดไปขึ้นมาแทน เมื่อคุณต้องการทราบระยะเวลาของแต่ละซีซั่น ก็ลองมาตรวจสอบที่ห้องเซอร์เคิลดูสิ

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดทางด้านล่างนี้หากคุณไม่ได้รับคะแนนแม้จะอยู่ในช่วงระยะเวลาซีซั่น

เพื่อป้องกันการรับคะแนนเซอร์เคิลและรางวัลในช่วงระยะเวลาซีซั่นด้วยพฤติกรรมที่มิชอบ หากคุณทำพฤติกรรมตามรายละเอียดทางด้านล่าง คุณจะไม่ได้รับคะแนนเซอร์เคิลแม้จะเป็นสมาชิกเซอร์เคิลก็ตาม
- หากเข้าร่วมเซอร์เคิลกลางคันในช่วงระยะเวลาซีซั่น: คุณจะเริ่มรับคะแนนเซอร์เคิลและรางวัลได้ตั้งแต่ซีซั่นถัดไป
- หากเป็นบัญชีที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ: คุณจะไม่ได้รับคะแนนเซอร์เคิลและรางวัลเมื่อบัญชีของคุณยังไม่ได้รับการอนุมัติหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนเซอร์เคิล หากได้รับการอนุมัติในช่วงระยะเวลาซีซั่น คุณจะเริ่มรับคะแนนเซอร์เคิลและรางวัลได้ตั้งแต่ซีซั่นถัดไป

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จะยังคงได้รับรางวัลหรือไม่แม้จะทำคะแนนถึงสเตจที่กำหนดในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นสุดซีซั่น? toggle

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

TOP