LINE

เพื่อนและกลุ่ม

คำถามที่พบบ่อย

เพิ่มเพื่อนไม่ได้ มีข้อความแจ้งเตือนว่า "ไม่สามารถตอบรับเพื่อนได้มากกว่านี้" toggle
ระบบมีการจำกัดจำนวนเพื่อนของบัญชี และจำนวนผู้ใช้อื่นที่สามารถเพิ่มคุณเป็นเพื่อน

หากในขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนมีข้อความแจ้งเตือนว่า "ขออภัย บัญชีที่คุณพยายามเพิ่มอยู่นั้นไม่สามารถตอบรับเพื่อนได้มากกว่านี้" แสดงว่า บุคคลที่ท่านต้องการเพิ่มเป็น "เพื่อน" ถูกผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนจนครบจำนวนที่กำหนดแล้ว ทำให้ไม่สามารถเพิ่มเป็นเพื่อนได้อีก 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการกู้คืนเพื่อนที่ลบไปแล้วกลับมา toggle
หากต้องการให้เพื่อนที่ลบไปแล้วกลับมาแสดงบนรายการเพื่อนอีกครั้ง กรุณาเพิ่มเพื่อนอีกครั้งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ (ค้นหา ID, ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์, คิวอาร์โค้ด)

คุณสามารถตรวจสอบขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

รายชื่อเพื่อนไม่แสดงหรือหายไป toggle
กรณีที่รายชื่อเพื่อนแสดงไม่หมด
บางครั้งรายชื่อเพื่อนอาจถูกย่อเก็บไว้ (ซ่อน) อยู่
กรุณาเลือกที่แถบ "เพื่อน (ที่มีตัวเลขแสดง)" สีเทาอ่อนเพื่อเปิดรายชื่อเพื่อนที่ซ่อนอยู่ทั้งหมด

กรณีที่รายชื่อเพื่อนบางส่วนไม่แสดงขึ้น
เมื่อเพื่อนลบบัญชีผู้ใช้ LINE ออก ชื่อเพื่อนคนนั้นจะหายไปจากรายชื่อ "เพื่อน" ของท่าน
หากไม่แน่ใจกรุณาตรวจสอบสถานะการใช้บัญชีจากบุคคลดังกล่าวโดยตรง

ถ้าเป็นกรณีนอกเหนือจากข้างต้น กรุณาตรวจสอบว่ามีชื่ออยู่ในบล็อคลิสต์หรือผู้ใช้ที่ซ่อนอยู่หรือไม่
ท่านสามารถตรวจสอบดูบล็อคลิสต์หรือผู้ใช้ที่ซ่อนอยู่ได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ขั้นตอนการตรวจสอบการซ่อน/บล็อค
1. เลือกที่ไอคอน "ตั้งค่า" > "รายการเพื่อน"
2. เลือกที่ "ผู้ใช้ที่ซ่อนอยู่" หรือ "บล็อคลิสต์"

* กรณีที่ลบเพื่อนไปแล้วจะไม่สามารถตรวจสอบได้ กรุณาเพิ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเพื่อนอีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เพื่อน

เพื่อนคืออะไร toggle
เพื่อน คือผู้ใช้งานที่ท่านสามารถติดต่อซึ่งกันและกันได้ภายใน LINE

เมื่อเพิ่มผู้ใช้งานเป็น "เพื่อน" ท่านจะสามารถส่งข้อความแชท หรือเชิญเข้าห้องแชทหรือกลุ่มได้
นอกจากนี้ หากทั้งสองฝ่ายเพิ่มเป็นเพื่อนซึ่งกันเรียบร้อยแล้ว จะสามารถใช้บริการโทรฟรีหรือวีดีโอคอลได้
* อุปกรณ์บางประเภทอาจไม่รองรับการโทรฟรีหรือวิดีโอคอล

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จำนวนเพื่อนที่เพิ่มได้มากที่สุด toggle
ท่านสามารถเพิ่ม [เพื่อน] ได้มากที่สุดถึง 5000 รายชื่อ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเพิ่มเพื่อน

เพิ่มเพื่อนจากการค้นหา LINE ID ไม่ได้ toggle
กรณีที่ไม่สามารถค้นหาเพื่อนได้ เป็นไปได้ว่าบุคคลดังกล่าวอาจตั้งค่าไม่อนุญาตให้ค้นหาด้วย ID เอาไว้ กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าดังกล่าวอีกครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการนำระบบค้นหาด้วย ID ของแอปพลิเคชัน LINE ไปใช้ในทางที่ผิด เมื่อค้นหาเพื่อนเกินจำนวนครั้งที่กำหนดหรือค้นหา ID ผู้ใช้ผิดพลาดต่อเนื่อง ระบบการค้นหาด้วย ID จะหยุดทำงานชั่วคราว

ทางบริษัทต้องขออภัยที่ไม่สามารถเปิดเผยระยะเวลาระงับการค้นหาหรือรายละเอียดอื่นๆ ให้ทราบได้ เนื่องจากเหตุผลทางความปลอดภัยของระบบ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เพิ่มเพื่อนโดยการค้นหา ID toggle
ท่านสามารถเพิ่มผู้ใช้งานเป็นเพื่อนได้โดยการค้นหา LINE ID

วิธีการค้นหาด้วย LINE ID
1. เลือกที่ไอคอน "เพื่อน"
2. เลือกที่ไอคอน "เพิ่มเพื่อน" ที่อยู่ด้านขวาบนของรายชื่อเพื่อน > แล้วเลือก "ID/โทรศัพท์"
3. กรอก ID ของเพื่อน

กรณีที่ไม่สามารถค้นหาด้วย ID กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากหน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้
ไม่สามารถเพิ่มเพื่อนด้วยการค้นหา ID

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เพิ่มเพื่อนโดย QR Code toggle
ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนได้โดยการให้เพื่อนแสกน QR Code ของตนเอง หรือแสกน QR Code ของเพื่อน

◆เพิ่มเพื่อนโดยให้เพื่อนแสกน QR Code◆
1) แตะ "แสดง QR Code ของตัวเอง" ด้านล่าง
2) ให้เพื่อนใช้ฟังก์ชันตัวอ่าน QR Code เพื่ออ่านข้อมูล
3) เมื่อแตะ [เพิ่ม] จะเพิ่มบุคคลนั้นเข้ารายชื่อเพื่อนทันที

◆เพิ่มเพื่อนโดยการแสกน QR Code ของเพื่อน◆
1) แตะ "อ่าน QR Code ของเพื่อน" ด้านล่าง
2) ใช้ตัว QR Code เพื่ออ่านข้อมูล
3) แตะ [เพิ่ม] เพื่อเพิ่มเป็นเพื่อน

ท่านสามารถส่ง QR Code ทางอีเมล์ได้โดยการเข้าไปที่ [เพิ่มเพื่อน] > [เชิญ]
การเชิญเพื่อนคือ?

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เพิ่มเพื่อนที่อยู่ในห้องแชท toggle
กรณีที่ต้องการเพิ่มเพื่อนจากการแชทกลุ่มหรือห้องแชทหลายคนเข้าสู่บัญชีของท่าน กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกแถบชื่อกลุ่มหรือชื่อห้องแชทด้านบนห้องแชท
2. เลือกแถบสมาชิกที่แสดงอยู่บริเวณด้านบนหน้าจอ
3. เลือกผู้ใช้งานที่ต้องการเพิ่มเป็นเพื่อนจากรายชื่อสมาชิก
4. เลือก "เพิ่ม" จากหน้าต่างที่ปรากฏ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เพิ่มเพื่อนจากรายชื่อแนะนำเพื่อน toggle
กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "เพื่อน"
2. เลือกที่ไอคอน "เพิ่มเพื่อน" ที่อยู่ด้านขวาบนของรายชื่อเพื่อน
3. ภายในรายการแนะนำเพื่อน เลือกที่ไอคอน "เพิ่มเพื่อน" ที่อยู่ทางด้านขวาของชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการเพิ่มเป็นเพื่อน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การเชิญเพื่อนคืออะไร toggle
การเชิญเพื่อน คือ ฟังก์ชันการเชิญเพื่อนที่ไม่ได้ใช้แอปพลิเคชัน LINE ให้มาใช้แอปพลิเคชัน LINE

ขั้นตอนการเชิญ
1. เลือกที่ไอคอน "เพื่อน"
2. เลือกที่ไอคอน "เพิ่มเพื่อน" ที่อยู่ด้านขวาบนของรายชื่อเพื่อน > แล้วเลือก "เชิญ"
3. เลือกวิธีการเชิญที่ต้องการ
* สามารถใช้ SMS (หมายเลขโทรศัพท์) เชิญผู้ใช้งานที่ไม่มีไอคอน LINE ปรากฏที่ชื่อ และสามารถใช้อีเมลเชิญผู้ใช้งานที่มีปุ่ม "เชิญ" ปรากฏอยู่ได้

ข้อควรระวัง
- ระบบจะส่งข้อความให้ท่านผ่านฟังก์ชันการรับส่งข้อความของอุปกรณ์ใช้งาน (SMS หรืออีเมล) กรณีที่ไม่ได้รับข้อความ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน

- ชื่อแสดงตนของผู้เชิญที่ตั้งไว้ในแอปพลิเคชัน LINE จะปรากฏภายในรายละเอียดของข้อความเชิญที่ส่งไปด้วย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

พบปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่มเพื่อน

เพิ่มเพื่อนไม่ได้ มีข้อความแจ้งเตือนว่า "ไม่สามารถตอบรับเพื่อนได้มากกว่านี้" toggle
ระบบมีการจำกัดจำนวนเพื่อนของบัญชี และจำนวนผู้ใช้อื่นที่สามารถเพิ่มคุณเป็นเพื่อน

หากในขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนมีข้อความแจ้งเตือนว่า "ขออภัย บัญชีที่คุณพยายามเพิ่มอยู่นั้นไม่สามารถตอบรับเพื่อนได้มากกว่านี้" แสดงว่า บุคคลที่ท่านต้องการเพิ่มเป็น "เพื่อน" ถูกผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนจนครบจำนวนที่กำหนดแล้ว ทำให้ไม่สามารถเพิ่มเป็นเพื่อนได้อีก 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เพิ่มเพื่อนด้วย QR Code ไม่ได้ toggle
กรณีที่เพื่อนอ่านข้อมูล QR Code ของท่านไม่ได้กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

เลือกที่ไอคอน "ตั้งค่า" > "โปรไฟล์" > "คิวอาร์โค้ดของฉัน" จากนั้นเลือก " V " แล้วเลือกที่ "สร้างคิวอาร์โค้ดใหม่"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การตั้งค่าและระบบรายชื่อเพื่อน

เกี่ยวกับการซ่อน/บล็อค/ลบ

ลบเพื่อนได้อย่างไร toggle
การลบเพื่อนแตกต่างจากการบล็อก หากลบเพื่อนออกจากรายการเพื่อนแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาได้เหมือนการปลดบล็อค
ดังนั้น กรุณาใช้ความระมัดระวังกรณีที่ลบบุคคลที่ไม่มีช่องทางการติดต่ออื่นนอกจากบัญชี LINE

* ท่านจำเป็นต้องบล็อคหรือซ่อนบุคคลที่ต้องการลบก่อน กรุณาตรวจสอบขั้นตอนจากหน้าช่วยเหลือต่อไปนี้


ขั้นตอนการลบเพื่อน
1. เลือกที่ไอคอน "ตั้งค่า" > "รายการเพื่อน"
2. เลือกที่ "ผู้ใช้ที่ซ่อนอยู่" หรือ "บล็อคลิสต์"
3. เลือกที่ "แก้ไข" ที่ชื่อของบุคคลที่ต้องการลบ
4. เลือกที่ "ลบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

บล็อคเพื่อนได้อย่างไร toggle
การบล็อคคืออะไร
- เมื่อท่านบล็อค บุคคลนั้นจะไม่สามารถแชท, โทรฟรีหรือวีดิโอคอลกับท่านได้
- รายชื่อบุคคลนั้นจะหายไปจากรายชื่อ "เพื่อน" แต่จะปรากฏใน "บล็อคลิสต์"

ทั้งนี้ การบล็อคเพื่อนไม่ใช่การลบเพื่อนออกจากรายชื่อ "เพื่อน" หรือ "แนะนำเพื่อน" โดยถาวร
หากต้องการลบโดยถาวรกรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากหน้าช่วยเหลือด้านล่าง


ขั้นตอนการบล็อค
1. เลือกที่ไอคอน "เพื่อน"
2. สไลด์ ชื่อของบุคคลที่ต้องการบล็อคไปทางซ้าย
3. เลือกที่ปุ่ม "บล็อค"

ขั้นตอนการปลดบล็อค
1. เลือกที่ไอคอน "ตั้งค่า" > "รายการเพื่อน"
2. เลือกที่ "บล็อคลิสต์"
3. เลือกที่ "แก้ไข" ที่ชื่อของบุคคลที่ต้องการปลดบล็อค
4. เลือกที่ "ปลดบล็อค"

* บางกรณีระบบอาจใช้เวลาประมวลผลสักครู่กว่าจะแสดงผล

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ซ่อนเพื่อนได้อย่างไร toggle
การซ่อนคืออะไร
- แม้จะซ่อนบุคคลนั้นท่านยังคงสามารถรับข้อความจากบุคคลนั้นได้
- บุคคลนั้นจะไม่ปรากฏในรายชื่อ "เพื่อน" แต่จะปรากฏใน "ผู้ใช้ที่ซ่อนอยู่"
- ท่านสามารถมองเห็นข้อมูลเมื่อบุคคลนั้นอัปเดต "โปรไฟล์" หรือ "ไทม์ไลน์"

ทั้งนี้ การซ่อนเพื่อนไม่ใช่การลบเพื่อนออกจากรายชื่อ "เพื่อน" หรือ "แนะนำเพื่อน" โดยถาวร
หากต้องการลบโดยถาวรกรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากหน้าช่วยเหลือด้านล่าง


ขั้นตอนการซ่อน
1. เลือกที่ไอคอน "เพื่อน"
2. สไลด์ ชื่อของบุคคลที่ต้องการซ่อนไปทางซ้าย
3. เลือกที่ปุ่ม "ซ่อน"

ขั้นตอนการปลดการซ่อน
1. เลือกที่ไอคอน "ตั้งค่า" > "รายการเพื่อน" > "ผู้ใช้ที่ซ่อนอยู่" 
2. เลือกที่ "แก้ไข" ที่ชื่อของบุคคลที่ต้องการปลดการซ่อน
3. เลือกที่ "แสดง"

* บางกรณีระบบอาจใช้เวลาประมวลผลสักครู่กว่าจะแสดงผล

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ปัญหาเกี่ยวกับรายชื่อเพื่อน

ชื่อไม่ปรากฏทั้งๆที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์ toggle
กรณีที่บันทึกรายชื่อเพื่อนไว้ในสมุดโทรศัพท์ของสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ปรากฏขึ้นในรายชื่อเพื่อน อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

- ท่านหรือเพื่อนของท่านปิดการตั้งค่าการเพิ่มเพื่อนโดยอัตโนมัติเอาไว้ในแอปพลิเคชัน LINE สำหรับสมาร์ทโฟน
- ถูกบล็อคหรือถูกซ่อนอยู่
- แสดงอยู่ในรายชื่อ "แนะนำเพื่อน"

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของขั้นตอนได้เพิ่มเติมจากหน้าช่วยเหลือด้านล่าง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

รายชื่อเพื่อนยังคงปรากฏอยู่ในอันดับเกมแม้จะลบหรือบล็อคเรียบร้อยแล้ว toggle
ปัญหาในแต่ละเกมส์จะแตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหา กรุณาเปิดแอพพลิเคชันเกมส์ขึ้นมาแล้วติดต่อผ่าน [ฟอร์มรายงานปัญหา] ภายในแอพพลิเคชันนั้นๆ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การตั้งค่าและระบบแนะนำเพื่อน

ปฏิเสธรับข้อความจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนได้อย่างไร toggle
กรณีที่ต้องการปฏิเสธการรับข้อความจากบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อน กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "ตั้งค่า" > "ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว"
2. เปิดใช้งาน "ปฏิเสธรับข้อความ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

บล็อคเพื่อนที่ปรากฏอยู่ในแนะนำเพื่อนได้อย่างไร toggle
ท่านสามารถปฏิเสธไม่รับข้อความจากผู้ใช้งานที่ปรากฏอยู่ในรายการ "แนะนำเพื่อน" ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "เพื่อน"
2. เลือกที่ไอคอน "เพิ่มเพื่อน" ทางด้านขวาบนของรายชื่อเพื่อน
3. เลือกผู้ใช้งานที่ต้องการบล็อค
4. เลือกที่ "บล็อค"

* บางกรณีระบบอาจใช้เวลาประมวลผลสักครู่กว่าจะแสดงผล

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระบบการแสดงผลที่รายการแนะนำเพื่อน toggle
ระบบการแสดงผลที่รายการแนะนำเพื่อน
- อีกฝ่ายเป็นผู้ใช้งาน LINE ที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของคุณอยู่ (แต่คุณไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายตรงข้าม)
- อีกฝ่ายทราบ LINE ID ของคุณ แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนด้วยการค้นหา ID
- อีกฝ่ายเพิ่มคุณเป็นเพื่อนจากรายชื่อสมาชิกของก​ารสนทนาหลายคนหรือกลุ่มเดียวกัน
- เพื่อนของคุณส่ง "รายชื่อผู้ติดต่อ" (ข้อมูลบัญชี LINE) ของคุณให้กับอีกฝ่ายเพื่อใช้ในการเพิ่มเพื่อน
* กรณีที่มีการส่ง "รายชื่อผู้ติดต่อ" ให้กับอีกฝ่าย สิ่งที่อีกฝ่ายจะตรวจสอบได้คือ ชื่อบน LINE, รูปภาพโปรไฟล์, ข้อความสถานะเท่านั้น
- เพิ่มเพื่อนจากการกดลิงก์ที่ระบุอยู่ในอีเมลเชิญหรือเพิ่มเพื่อนจาก QR Code ของคุณ

ทั้งนี้ ภายในรายการ "แนะนำเพื่อน" อาจมีการระบุวิธีการที่ถูกเพิ่มเพื่อนเอาไว้หรือไม่มีการระบุ

กรณีที่มีการระบุวิธีการเพิ่มเพื่อน
- ถูกเพิ่มเป็นเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์
- ถูกเพิ่มเป็นเพื่อนด้วย QR Code
- ถูกเพิ่มเป็นเพื่อนด้วย LINE ID

กรณีที่ไม่มีการระบุวิธีการถูกเพิ่มเป็นเพื่อน
- ถูกเพิ่มเป็นเพื่อนโดยตรงจากรายชื่อสมาชิกภายในกลุ่มเดียวกัน 
- เพื่อน ก. ส่งข้อมูล "รายชื่อผู้ติดต่อ" ของคุณให้กับเพื่อน ข. แล้วเพื่อน ข. เพิ่มคุณเป็นเพื่อน

กรณีเปิดการตั้งค่า "เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ" เอาไว้แล้วบุคคลที่บันทึกอยู่สมุดโทรศัพท์ไปปรา​​กฏที่รายการแนะนำเพื่อน
การตั้งค่า "เพื่อน" ของบุคคลดังกล่าวเป็นดังนี้
- เปิดการตั้งค่า "เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ" เอาไว้
- ปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้เพิ่มเป็นเพื่อน" เอาไว้

* ชื่อที่แสดงในรายการแนะนำเพื่อนจะเป็นชื่อที่อีกฝ่ายตั้งค่าเอาไว้ใน LINE 
* กรณีมีชื่อที่ไม่ทราบที่มาปรากฏอยู่ จะไม่มีวิธีตรวจสอบอื่นนอกจากคุณต้องถามจากบุคคลดังกล่าวโดยตรงเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เกี่ยวกับการตั้งค่าอื่นๆ

ระบบการแสดงชื่อและรูปโปรไฟล์เพื่อน toggle
ชื่อ :
ชื่อของเพื่อนที่แสดงใน LINE ของคุณแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามการตั้งค่าของคุณเองและฝ่ายตรงข้าม

1. แสดงเป็นชื่อที่ลงทะเบียนในสมุดโทรศัพท์
กรณีที่เพิ่มเพื่อนโดยซิงค์ข้อมูลสมุดโทรศัพท์กับ LINE บนสมาร์ทโฟน

2. แสดงเป็นชื่อตามที่ฝ่ายตรงข้ามตั้งไว้บน LINE
กรณีที่คุณเพิ่มเพื่อนด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากซิงค์สมุดโทรศัพท์ เช่น ค้นหาด้วย ID, QR Code เป็นต้น

3. แสดงเป็นชื่อที่คุณเปลี่ยนด้วยตนเอง
กรณีที่คุณเปลี่ยนชื่ออีกฝ่ายจากในรายการเพื่อนด้วยตนเอง
*ชื่อจะเปลี่ยนเฉพาะในรายการเพื่อนของคุณฝ่ายเดียวเท่านั้น

รูปโปรไฟล์ :
ระบบจะแสดงรูปโปรไฟล์ที่ฝ่ายตรงข้ามตั้งเอาไว้จากหน้า "โปรไฟล์"
คุณสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของตนเองได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของฝ่ายตรงข้ามได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปลี่ยนชื่อแสดงตนและภาพโปรไฟล์ toggle
กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อที่แสดงของตัวเอง
1. เลือกที่ไอคอน "ตั้งค่า" > "โปรไฟล์"
2. เลือกที่ "ชื่อที่แสดง"
3. กรอกชื่อที่ต้องการเปลี่ยนแล้วเลือกที่ "บันทึก"

วิธีการเปลี่ยนชื่อแสดงตนของเพื่อน
1. เลือกชื่อเพื่อนที่ต้องการเปลี่ยนจากรายชื่อเพื่อน
2. เลือกที่ไอคอน "ดินสอ" บนหน้าต่าง ที่ปรากฏขึ้นมา
3. กรอกชื่อที่ต้องการแล้วเลือก "บันทึก"

วิธีการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ของตัวเอง
1. เลือกที่ไอคอน "ตั้งค่า" > "โปรไฟล์"
2. เลือกรูปโปรไฟล์ด้านซ้ายบนแล้วเลือกวิธีการอัปโหลดรูปภาพ
3. ปรับขอบเขตของรูปภาพที่ต้องการแล้วเลือกที่ "ตกลง"
* ท่านไม่สามารถเปลี่ยนรูปภาพของเพื่อนได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

รายชื่อไม่แสดงผลตามสมุดโทรศัพท์ toggle
กรณีที่มีผู้ใช้งาน LINE ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ตรงกับสมุดโทรศัพท์บนสมาร์ทโฟนที่ท่านใช้งาน ระบบจะนำชื่อในสมุดโทรศัพท์ไปแสดงเป็นชื่อของผู้ใช้งานในรายการ "เพื่อน" เป็นอันดับแรก หากไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในสมุดโทรศัพท์ ระบบจะแสดงชื่อของผู้ใช้งานคนดังกล่าวด้วยชื่อที่เพื่อนคนดังกล่าวตั้งไว้ในแอปพลิเคชัน LINE 

อนึ่ง แม้จะมีหมายเลขโทรศัพท์บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์ แต่เมื่อเพิ่มเพื่อนด้วยการค้นหา ID ชื่อของเพื่อนจะปรากฏตามที่เพื่อนคนดังกล่าวตั้งไว้ในแอปพลิเคชัน LINE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ชื่อแสดงเป็นตัวอักษรผิดเพี้ยน toggle
กรณีที่ชื่อของเพื่อนที่มาจากสมุดโทรศัพท์บนสมาร์ทโฟนแสดงเป็นตัวอักษรที่ผิดเพี้ยนทั้งหมดในรายการเพื่อน กรุณาตรวจสอบบนแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟนว่าสามารถแก้ไขตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้หรือไม่

1. เลือกที่แท็บ "เพื่อน" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "เพื่อน"
2. ตั้งค่าเปิด "เพิ่มเพื่อน"

กรณีที่ตั้งค่าให้เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติเอาไว้ ให้เลือกที่ปุ่มอัปเดตข้อมูลที่อยู่บริเวณช่องที่แสดงวันที่การอัปเดตล่าสุด 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เกี่ยวกับกลุ่ม

การสร้างกลุ่ม/เชิญสมาชิกเข้ากลุ่ม

วิธีการสร้างกลุ่มแชท toggle
คุณสามารถสร้างกลุ่มแชทตามความต้องการได้ ซึ่งการแชทแบบกลุ่มจะแตกต่างกับการแชทแบบวงสนทนาตรงที่สามารถตั้งชื่อกลุ่มได้ และยังสามารถใช้งานฟังก์ชัน "โน้ต" หรือ "อัลบั้ม" ได้อีกด้วย

เมื่อเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกันเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเพิ่มสมาชิกในกลุ่มเป็นเพื่อนหรือแชทกันภายในกลุ่มได้

ขั้นตอนการสร้างกลุ่มแชท
1. เลือกที่แท็บ "เพื่อน"
2. เลือกที่ไอคอน "เพิ่มเพื่อน" ทางด้านขวาบนของรายการเพื่อน > แล้วเลือก "สร้างกลุ่ม
3. เลือกสมาชิกที่ต้องการเพิ่มเข้ากลุ่ม > "ต่อไป"
4. เลือกที่ "สร้างกลุ่ม"
5. ระบบจะส่งข้อความเชิญเข้ากลุ่มไปที่สมาชิกที่เลือก หากสมาชิกเลือก "ร่วมกลุ่ม" ก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มทันที
* รายชื่อของผู้ที่ยังไม่ได้เลือก "ร่วมกลุ่ม" จะปรากฏอยู่ในรายการ "กำลังเชิญ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเชิญสมาชิกใหม่เข้ากลุ่ม toggle
1. เปิดห้องแชทของกลุ่มที่ต้องการเชิญเพื่อนใหม่เข้าร่วม
2. เลือกที่ไอคอน " V "
3. เลือกที่ "เชิญ"
* คุณสามารถเชิญเพื่อนด้วยปุ่ม "เชิญเพื่อน" ที่อยู่ด้านล่างรายชื่อสมาชิกกลุ่มได้เช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จำนวนมากสุดที่เชิญได้ toggle
ท่านสามารถเชิญสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มได้มากสุดกลุ่มละ 199 คน (ไม่นับตัวเอง)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการยกเลิกเมื่อเชิญสมาชิกผิด toggle
กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกกลุ่มที่ต้องการจากรายชื่อเพื่อน
2. เลือกที่แถบสมาชิกที่ปรากฏอยู่ในหน้าต่าง
3. สไลด์ชื่อสมาชิกที่เชิญผิดไปทางซ้าย แล้วเลือกที่ "ลบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เมื่อกดปฏิเสธการเชิญของเพื่อนโดยไม่ตั้งใจ toggle
กรณีที่ท่านต้องการเข้าร่วมกลุ่ม เนื่องจากท่านปฏิเสธการเชิญไปแล้ว จำเป็นต้องให้สมาชิกในกลุ่มเชิญท่านอีกครั้งหนึ่ง
กรุณาขอให้สมาชิกในกลุ่มเชิญท่านเข้ากลุ่มอีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กรณีที่ปฏิเสธการเข้าร่วมกลุ่ม toggle
แม้จะ [ปฏิเสธ] การเชิญเข้ากลุ่ม แต่บัญชีก็ยังคงปรากฏอยู่ใน [สมาชิกอยู่ระหว่างการเชิญ] ของกลุ่มนั้น
หากไม่ต้องการให้บัญชีปรากฏอยู่ในกลุ่ม คนที่เชิญจำเป็นต้องเลือก [ยกเลิก] ภายใน [สมาชิกอยู่ระหว่างการเชิญ] เท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สมาชิกใหม่ที่กำลังเชิญดูสิ่งที่โพสต์ก่อนเข้าร่วมในกลุ่มได้หรือไม่ toggle
สมาชิกใหม่สามารถย้อนดูโพสต์ในโน้ตหรืออัลบั้มที่โพสต์ในระหว่างการเชิญจนถึงเข้าร่วมกลุ่มได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โน้ตกลุ่ม/อัลบั้ม

การเปิดดูโน้ตกลุ่มหรืออัลบั้ม toggle
ท่านสามารถเปิดดูได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

- เลือกที่กลุ่มที่ต้องการจากรายการเพื่อน เลือก "โน้ต" หรือ "อัลบั้ม" จากในหน้าต่างที่ปรากฏ 
- เลือกที่สัญลักษณ์ " V " บริเวณด้านขวาบนของกลุ่มแชท > เลือก "โน้ต" หรือ "อัลบั้ม" 
- สไลด์ที่หน้าจอของกลุ่มแชทไปด้านซ้าย 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง
- เลือกที่ไอคอนของกลุ่มที่ต้องการจาก "กลุ่มของฉัน" บนไทม์ไลน์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ขั้นตอนการโพสต์เข้าโน้ตกลุ่ม toggle
ท่านสามารถโพสต์ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

- เปิดกลุ่มแชทที่ต้องการจากรายการเพื่อน เลือกที่ "โน้ต" จากในหน้าต่างที่ปรากฏ จากนั้นให้เลือกที่สัญลักษณ์รูป "ดินสอ"
- เลือกที่ปุ่ม "เขียน" ด้านบนของไทม์ไลน์ เลือกที่ "ถึง : เพื่อนไลน์ของฉัน" ที่หน้าจอโพสต์จากนั้นเลือกกลุ่มที่ต้องการโพสต์

หากต้องการแก้ไข ท่านจะสามารถแก้ไขได้เพียงเนื้อหาของข้อความของโน้ตได้เท่านั้น

กรณีที่ต้องการจะแก้ไขส่วนอื่นนอกจากเนื้อหาของข้อความ ท่านจำเป็นต้องลบโน้ตดังกล่าวโดยเลือกที่สัญลักษณ์ "..." ทางด้านขวาบนของโน้ตดังกล่าว > แล้วเลือก "ลบ" จากนั้นจึงโพสต์เนื้อหาที่ต้องการแก้ไขใหม่อีกครั้ง
หากท่านต้องการโพสต์รูปภาพ ขอแนะนำให้ใช้งาน "อัลบั้ม" ที่เป็นฟีเจอร์สำหรับการโพสต์หรือใช้ดูรูปภาพโดยเฉพาะ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ขั้นตอนการโพสต์อัลบั้ม toggle
กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกกลุ่มที่ต้องการจากรายชื่อเพื่อน
2. เลือกที่ "อัลบั้ม" จากในหน้าต่างที่ปรากฏ
3. เลือกอัลบั้มที่ต้องการโพสต์รูปภาพ
4. เลือกที่เครื่องหมาย "+" ด้านขวาล่าง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์กลุ่มที่ปรากฏอยู่บนไทม์ไลน์ จะไปปรากฏที่เพื่อนใน LINE ด้วยหรือไม่? toggle
การโพสต์กลุ่มที่แสดงบนไทม์ไลน์จะแสดงให้สมาชิกกลุ่มเห็นเท่านั้น
ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มไม่สามารถเห็นได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ขั้นตอนการลบโน้ตกลุ่ม toggle
กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
* สามารถลบได้เฉพาะโน้ตที่ตนเองเป็นผู้โพสต์เท่านั้น

1. เลือกกลุ่มที่ต้องการจากรายชื่อเพื่อน
2. เลือกที่ "โน้ต" จากในหน้าต่างที่ปรากฏ 
3. เลือกที่โพสต์ที่ต้องการจะลบ
4. เลือกที่ "…" ทางด้านขวาบน > "ลบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ขั้นตอนการลบอัลบั้มของกลุ่ม toggle
กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกกลุ่มที่ต้องการจากรายชื่อเพื่อน
2. เลือกที่ "อัลบั้ม" จากในหน้าต่างที่ปรากฏ 
3. เลือกที่อัลบั้มที่ต้องการลบ
4. เลือกที่ "…" ทางด้านขวาบน > แล้วเลือก "ลบอัลบั้ม"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ขั้นตอนการบันทึกภาพของอัลบั้มกลุ่ม toggle
กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกกลุ่มที่ต้องการจากรายชื่อเพื่อน
2. เลือกที่ "อัลบั้ม" จากในหน้าต่างที่ปรากฏ 
3. เลือกรูปภาพที่ต้องการบันทึกจากอัลบั้มที่โพสต์
4. เลือกที่ "บันทึก" ทางด้านขวาล่าง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการลบข้อความที่โพสต์ลงโพสต์กลุ่ม toggle
ท่านไม่สามารถลบโพสต์ที่เคยโพสต์ไว้ในโน้ตได้ (รวม [ถูกใจ] กับ [แสดงความเห็น] ของโพสต์ด้วย) ด้วยบัญชีที่เคยใช้ก่อนหน้านี้

การลบ [แสดงความเห็น] จำเป็นต้องขอให้ผู้โพสต์เป็นคนลบการแสดงความคิดเห็นด้วยตัวเอง
การลบ [ถูกใจ] ไม่สามารถทำได้ จำเป็นต้องลบทั้งโพสต์นั้นทั้งหมด

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการลบรูปภาพในอัลบั้ม toggle
กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

**ข้อควรระวัง** 
- โพสต์ที่ถูกลบไปแล้วไม่สามารถกู้คืนได้อีก
- เมื่อลบโพสต์ ระบบจะแจ้งเตือนผ่านการแชทในห้องแชทว่าใครเป็นผู้ลบ

1. เลือกกลุ่มที่ต้องการจากรายชื่อเพื่อน
2. เลือกที่ "อัลบั้ม" จากในหน้าต่างที่ปรากฏ 
3. เลือกรูปภาพที่ต้องการลบจากอัลบั้มที่โพสต์
4. แตะภาพที่ต้องการลบค้างไว้
5. เลือกที่ "ลบรูปภาพ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการเปลี่ยนชื่ออัลบั้ม toggle
ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่ออัลบั้ม
1. เลือกที่ "เพื่อน"
2. เลือกชื่อของเพื่อนหรือชื่อกลุ่ม
3. กรณีที่เป็นการสนทนา 1 ต่อ 1 (แชทแบบตัวต่อตัว) ให้เลือกที่ "แชท" > " V " > "อัลบั้ม"
กรณีที่เป็นการแชทกลุ่ม ให้เลือกที่ "อัลบั้ม"
4. เลือกอัลบั้มที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ
5. เลือก "..." > "เปลี่ยนชื่ออัลบั้ม"
6. เปลี่ยนชื่ออัลบั้มตามต้องการแล้วเลือก "บันทึก"

ความยาวของชื่ออัลบั้มคือ 1 - 20 ตัวอักษร และไม่สามารถตั้งชื่ออัลบั้มซ้ำกันได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จำนวนสูงสุดที่สามารถสร้างอัลบั้มรูปได้ toggle
- จำนวนอัลบั้มที่สร้างได้สูงสุดในแต่ละกลุ่มแชท : 100 อัลบั้ม
- จำนวนรูปภาพที่สามารถอัปโหลดได้สูงสุดในแต่ละอัลบั้ม : 1,000 รูปภาพ
- จำนวนรูปภาพที่สามารถอัปโหลดได้สูงสุดใน 1 ครั้ง : 1,000 รูปภาพ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การออกจากกลุ่ม

วิธีการออกจากกลุ่ม toggle
แม้ว่าคุณจะออกจากกลุ่มไปแล้ว แต่โพสต์/อัลบั้ม/รูปภาพของคุณที่เคยโพสต์เอาไว้จะยังคงอยู่เช่นเดิม กรณีที่ต้องการลบโพสต์/อัลบั้ม/รูปภาพ กรุณาลบก่อนออกจากกลุ่มดังกล่าว

* กรณีสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มลบบัญชีของตนเอง หรือออกจากกลุ่มจะมีข้อความแชทแจ้งเตือนว่า "...... ออกจากกลุ่ม"

วิธีการออกจากกลุ่ม
1. เลือกกลุ่มที่ต้องการออกจากรายการเพื่อน
2. เลือกที่ "แชท"
3. เลือกที่ไอคอน " " ที่อยู่ด้านขวาบน > "ตั้งค่า"
4. เลือกที่ "ออกจากกลุ่ม"

ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกในกลุ่มออกจากกลุ่มทั้งหมด สิ่งที่โพสต์ในกลุ่มนั้นจะถูกลบทั้งหมดด้วยเช่นกัน กรณีที่สมาชิกทุกคนออกจากกลุ่ม จะไม่สามารถกู้ข้อมูลที่เคยโพสต์กลับมาได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อยากลบโพสต์ของสมาชิกที่ออกจากกลุ่มไปแล้ว toggle
ไม่สามารถลบโพสต์ของสมาชิกที่ออกจากกลุ่มไปแล้วได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการลบกลุ่มหรือสมาชิกในกลุ่ม toggle
กลุ่มแชทจะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มออกจากกลุ่มแชทดังกล่าวแล้ว กรุณาลบสมาชิกคนอื่นออกจากกลุ่มก่อนตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดห้องแชทของกลุ่มแชทที่ต้องการลบขึ้นมา
2. เลือกที่ไอคอน " V " ที่อยู่ด้านขวาบน > "ตั้งค่า"
3. เลือกที่ "รายชื่อสมาชิก & การเชิญ" > "แก้ไข"
4. เลือกเครื่องหมาย " - " (ลบ) ที่อยู่ด้านซ้ายข้างชื่อของสมาชิกที่ต้องการลบ
5. เลือกที่ "ลบ"

หลังจากลบสมาชิกคนอื่นนอกจากคุณหมดแล้ว คุณสามารถลบกลุ่มได้ด้วยการเลือกที่ "ออกจากกลุ่ม"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP