ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ระบบและวิธีใช้ LINE VOOM

  อุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน LINE VOOM และหน้าโปรไฟล์ได้

  วิธีเปิดโปรไฟล์ของผู้ใช้อื่น

  ความแตกต่างระหว่าง LINE VOOM กับหน้าโปรไฟล์

  วิธีลบโพสต์บน LINE VOOM และหน้าโปรไฟล์

  วิธีการลบหรือคัดลอกความคิดเห็น

  ความแตกต่างระหว่างการบล็อคเพื่อนและการบล็อคจาก LINE VOOM

  ระบบและวิธีบล็อคผู้ใช้บน LINE VOOM

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง