LINE

Help

ปัญหา/ข้อผิดพลาดของฟังก์ชันหรือการแสดงผล

พบปัญหา/ข้อผิดพลาดของฟังก์ชันหรือการแสดงผลใน LINE LIVE toggle
หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาในการใช้งาน LINE LIVE กรุณาติดต่อผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

ทั้งนี้ ปัญหาส่วนใหญ่จะสามารถแก้ไขได้โดยคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือ โปรดตรวจสอบคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือก่อนติดต่อสอบถามเข้ามายังทีมงาน

กรณีที่ตรวจสอบหน้าช่วยเหลือแล้วไม่พบหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อเข้ามาผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม
* ในหน้าแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม กรุณาเปลี่ยน "หมวดหมู่" และ "รายละเอียด" ให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการสอบถาม จากนั้นให้กรอกข้อมูลที่จำเป็นในช่องที่ปรากฏ และภายในช่อง "รายละเอียดของปัญหาที่พบ" กรุณาระบุชื่อเล่นที่ใช้งาน LINE LIVE มาด้วย

ทีมงานอาจไม่สามารถตอบกลับทุกการสอบถามได้ แต่เราจะมีการตรวจสอบเนื้อหาที่รายงานปัญหาเข้ามาเพื่อใช้ในการปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ ทีมงานอาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบปัญหาอย่างรายละเอียดในขั้นถัดไป

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP