ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  การตั้งค่าอื่นๆ เกี่ยวกับเพื่อน

  ระบบการแสดงชื่อของเพื่อนและรูปโปรไฟล์

  วิธีเปลี่ยนชื่อและรูปโปรไฟล์

  ชื่อใน LINE ไม่แสดงผลตามที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์

  ชื่อแสดงเป็นตัวอักษรผิดเพี้ยน

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง