LINE

ศูนย์ช่วยเหลือ

บัตรสะสมแต้ม

บัตรสะสมแต้มคืออะไร toggle
บัตรสะสมแต้ม (Reward card) คือฟังก์ชันที่สามารถแจกแต้มหรือจัดการแต้มได้บน LINE เพื่อเป็นรางวัลจูงใจให้กับผู้ใช้เมื่อซื้อสินค้าหรือมาใช้บริการที่ร้าน

การแจกบัตรสะสมแต้มแบบเดิมอาจพบปัญหาที่ว่า
- ลูกค้าไม่รับบัตรสะสมแต้มเพราะรู้สึกเกะกะ
- รู้สึกสิ้นเปลืองเพราะแจกบัตรสะสมแต้มไปแล้วแต่ไม่มั่นใจว่าลูกค้าจะกลับมาที่ร้านอีก

บัตรสะสมแต้มที่ออกให้บน LINE สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ และเนื่องจากเป็นบัตรสะสมแต้มดิจิทัลจึงสามารถใช้ฟังก์ชันในการจัดการ/รวบรวมข้อมูลทางสถิติ เพื่อช่วยให้ลูกค้ากลับมาใช้งานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถแจกให้กับลูกค้าที่ไม่เคยมาที่ร้านได้เพื่อเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการสร้างบัตรสะสมแต้ม toggle
คุณสามารถสร้างบัตรสะสมแต้มใหม่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการสร้างบัตรสะสมแต้มบนแอปพลิเคชันจัดการ
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "บัตรสะสมแต้ม" > "ทำบัตรสะสมแต้ม"
2. เลือกที่ "ทำบัตรสะสมแต้ม" แล้วตั้งค่าตามหัวข้อต่างๆ 
3. เลือกที่ "บันทึก" หรือ "บันทึกแล้วเปิดใช้บัตร"

ขั้นตอนการสร้างบัตรสะสมแต้มบน LINE Official Account Manager
1. คลิกที่ "หน้าหลัก" > "บัตรสะสมแต้ม"
2. ตั้งค่าตามหัวข้อต่างๆ ในหน้า "ทำบัตรสะสมแต้ม"
3. เลือกที่ "บันทึก" หรือ "บันทึกแล้วเปิดใช้บัตร"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแจกแต้มให้กับผู้ใช้ toggle
ผู้ใช้จะได้รับแต้มจากการอ่าน QR Code วิธีการแสดง QR Code มีดังต่อไปนี้

- แสดง QR Code ด้วยสมาร์ทโฟน
แสดง One Time QR Code (QR Code ที่ใช้ครั้งเดียว) บนหน้าจอสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันจัดการ

- แสดง QR Code ด้วยการพิมพ์
คุณสามารถแสดง QR Code สำหรับพิมพ์ได้โดยการสร้าง QR Code สำหรับพิมพ์บนแอปพลิเคชันจัดการและ LINE Official Account Manager บนเว็บ 

หมายเหตุ :
* การแจกแต้มด้วยการอ่าน QR Code สำหรับพิมพ์จำเป็นต้องตั้งค่าเปิดใช้บนแอปพลิเคชันจัดการหรือ LINE Official Account Manager บนเว็บก่อน
* ไม่สามารถพิมพ์ QR Code สำหรับใช้ครั้งเดียวเพื่อนำไปใช้แสดงได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการแก้ไขข้อมูลบัตรสะสมแต้มที่เปิดใช้บัตรแล้ว toggle
หลังเปิดใช้บัตรสะสมแต้มแล้ว จะไม่สามารถแก้ข้อมูลใดได้นอกจากอายุใช้งานของบัตรเท่านั้น แต่สำหรับบัตรสะสมแต้มที่ผู้ใช้ได้รับแล้ว, บัตรแลกของรางวัลที่ตั้งค่าแล้ว, บัตรแลกของรางวัลที่ผู้ใช้ได้รับแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากเปิดใช้บัตรแล้ว

กรณีที่ต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ในบัตรสะสมแต้มที่ผู้ใช้ได้รับแล้ว, บัตรแลกของรางวัลที่ตั้งค่าแล้ว, บัตรแลกของรางวัลที่ผู้ใช้ได้รับแล้ว กรุณาเลือกที่ "ระงับการใช้บัตร" แล้วสร้างบัตรสะสมแต้มใหม่

หมายเหตุ :
* บัตรสะสมแต้มที่ระงับไปแล้วครั้งหนึ่งจะไม่สามารถเปิดใช้บัตรได้อีก
* สามารถสร้างบัตรสะสมแต้มใหม่ได้เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งวันหลังจากวันที่มีการระงับการเปิดใช้บัตร

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการระงับบัตรสะสมแต้ม toggle
กรณีที่ต้องการระงับบัตรสะสมแต้ม กรุณาตรวจสอบข้อควรทราบดังต่อไปนี้

ข้อควรทราบ :
- เมื่อดำเนินการระงับเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถยกเลิกการระงับได้
- ระบบจะรีเซ็ตข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดรวมถึงแต้มของผู้ใช้ที่สะสมอยู่ด้วย
- สามารถสร้างบัตรสะสมแต้มใหม่ได้เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งวันหลังจากวันที่มีการระงับการเปิดใช้บัตร
- ไม่สามารถกู้ข้อมูลบัตรสะสมแต้มที่ระงับไปแล้วได้

ขั้นตอนการระงับบัตรสะสมแต้มบนแอปพลิเคชันจัดการ
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "บัตรสะสมแต้ม" > "ทำบัตรสะสมแต้ม" > "ระงับการเปิดใช้บัตร"
2. ตั้งค่าตามหัวข้อต่างๆ แล้วเลือกที่ "ระงับการเปิดใช้บัตร"

ขั้นตอนการระงับบัตรสะสมแต้มบน LINE Official Account Manager
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "บัตรสะสมแต้ม" > "ตั้งค่า" > "ระงับการเปิดใช้บัตร"
2. ตั้งค่าตามหัวข้อต่างๆ แล้วเลือกที่ "ระงับการใช้บัตร"

ทั้งนี้ คุณสามารถตรวจสอบบัตรสะสมแต้มที่กำลังใช้งานหรือที่ออกไปแล้ว, จำนวนบัตรแลกของรางวัลที่ออกย้อนหลังได้โดยการเลือกที่แท็บ "ข้อมูลเชิงลึก" > "บัตรสะสมแต้ม" > "บัตร & แต้ม"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP