LINE

แชท/โทร/แจ้งเตือน

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแชท

ปัญหาการแชท

มีปัญหาในการรับส่งข้อความแชท toggle
หากมีปัญหาในการรับส่งข้อความแชท คุณสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
1. อัปเดตเวอร์ชันแอปพลิเคชัน LINE ที่นี่
2. ปิด-เปิดแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ใช้งานอีกครั้ง
3. ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าคัดกรองจำกัดการใช้งานเว็บไซต์หรือไม่ หรือยกเลิกการใช้งานนั้น
* กรุณาสอบถามรายละเอียดกับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ที่ใช้งานอยู่
4. เข้าไปที่หน้าจอรายการแชท แล้วเปิดกลุ่มแชทที่ต้องการอีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อความแชทหายไป toggle
ระบบของ LINE บันทึกเนื้อหาการแชทไว้ในตัวแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
ดังนั้น คุณจึงไม่สามารถกู้เนื้อหาการแชทที่หายไปกลับคืนมาได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- ลบห้องแชทด้วยตนเอง
- เปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งาน เช่น เปลี่ยนรุ่น, เปลี่ยนเครื่องเนื่องจากส่งซ่อม
- ลบแอปพลิเคชัน LINE (หรือถอนการติดตั้ง)

แต่คุณจะสามารถกู้ข้อมูลการแชทกลับคืนมาได้ หากสำรองข้อมูลเอาไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถกู้ข้อมูลที่สำรองไว้ล่วงหน้ากลับคืนมาได้โดยถอนและติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE อีกครั้ง แม้ลบข้อความดังกล่าวในห้องแชทไปแล้วก็ตาม
* ระบบจะลบเนื้อหาการแชททั้งหมดจากอุปกรณ์เมื่อถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE

ทั้งนี้ คุณจะไม่สามารถกู้เนื้อหาแชทกลับคืนมาได้ หากสำรองข้อมูลการแชทไม่สำเร็จหรือไม่ได้สำรองข้อมูลการแชทในช่วงเวลานั้นเอาไว้

กรุณาตรวจสอบ วิธีสำรองและเรียกคืนประวัติการแชท แล้วดำเนินการสำรองข้อมูลการแชทที่จำเป็นตามเวลาที่ต้องการ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

แอปพลิเคชันบังคับปิดเอง toggle
สาเหตุที่แอปพลิเคชันบังคับปิดเองในระหว่างการแชท อาจเกิดจากหน่วยความจำของอุปกรณ์ใช้งานไม่เพียงพอ กรุณาลองดำเนินการตามคำแนะนำต่อไปนี้

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
- ปิดการทำงานของแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานอยู่ 
- ปิดและเปิดแอปพลิเคชัน LINE อีกครั้ง 
- ปิดและเปิดอุปกรณ์ที่ใช้งานอีกครั้ง 
- เพิ่มพื้นที่หน่วยความจำให้มากกว่า 2 GB ขึ้นไป
- ลบแคชไฟล์ของแอปพลิเคชัน LINE (ตรวจสอบวิธีการลบแคชไฟล์ได้ ที่นี่)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

พบปัญหาเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับรูปภาพ/ วิดีโอ/ข้อความเสียง toggle
ระบบอาจใช้เวลาสักระยะเมื่อมีการรับส่ง/เปิดดู/แสดงข้อมูล เช่น รูปภาพ/วิดีโอ/ข้อความเสียง <b>รูปภาพที่รับส่งจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากสิ้นสุดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลแล้ว คุณจะไม่สามารถเปิดรูปภาพดังกล่าวได้อีกต่อไป 
* ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลรูปให้ทราบได้

หากคุณแตะรูปตัวอย่างเพื่อเปิด (ดาวน์โหลด) รูปภาพที่ได้รับในห้องแชท รูปภาพดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ภายในแอปพลิเคชัน LINE เท่านั้น หากคุณต้องการบันทึกลงในอัลบั้มของอุปกรณ์ใช้งาน กรุณาเลือกที่ "บันทึก" หลังจากที่เปิดภาพ

หากลบข้อมูลแคชของแอปพลิเคชันโดยใช้แอปพลิเคชันลบแคชไฟล์ของบริษัทอื่น รูปภาพที่บันทึกไว้ภายในแอปพลิเคชัน LINE อาจไม่สามารถเปิดดูได้อีก 

กรณีที่พบปัญหาเกี่ยวกับรูปภาพ/ วิดีโอ/ข้อความเสียง กรุณาลองแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามคำแนะนำต่อไปนี้

1. ปิดแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานอยู่ทั้งหมด
2. ปิดและเปิดอุปกรณ์ที่ใช้งาน
3. อัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ที่นี่
4. อัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
5. ลบแอปพลิเคชันและข้อมูลที่ไม่ใช้งานออกจากอุปกรณ์
6. ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าคัดกรองจำกัดการใช้งานเว็บไซต์หรือไม่ หรือยกเลิกการใช้งานนั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มแชท toggle
- กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสร้างกลุ่ม การเชิญเพื่อนเข้ากลุ่ม เลือกที่นี่
- กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับโน้ตหรืออัลบั้ม เลือกที่นี่

หากมีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มแชทนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น กรุณาลองดำเนินการตามคำแนะนำต่อไปนี้

- อัปเดตเวอร์ชันแอปพลิเคชัน LINE ที่นี่
- ปิดและเปิดอุปกรณ์ใช้งานอีกครั้ง
- กลับมาที่หน้าจอรายการแชทแล้วเปิดห้องแชทดังกล่าวอีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

บุคคลที่สามสามารถดูข้อความแชทได้หรือไม่ toggle
เนื้อหาข้อความต่างๆ ที่รับ-ส่งบน LINE เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ทางเราตระหนักและทราบถึงความสำคัญของข้อมูลเหล่านั้น จึงได้ตั้งกฎที่เข้มงวดภายในบริษัทเพื่อเก็บรักษาข้อมูลที่ผู้ใช้บริการใช้สื่อสารระหว่างกัน

ทีมงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมในการแชทดังกล่าว จะไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาของการแชทได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีข้อความว่า "แชทกับเพื่อนใหม่กันเถอะ" ส่งมาจากเพื่อนที่ไม่ได้ส่งข้อความติดต่อกัน toggle
เมื่อเพิ่มผู้ใช้เป็นเพื่อนใหม่ ระบบของ LINE จะส่งข้อความว่า "แชทกับเพื่อนใหม่กันเถอะ" ภายในห้องแชทกับเพื่อนคนดังกล่าวโดยอัตโนมัติ หากคุณหรือเพื่อนเปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อน" ระบบอาจสร้างห้องแชทอีกครั้งแล้วแสดงขึ้นมาด้านบนสุดของรายการแชท

กรณีที่ห้องแชทกับเพื่อนที่คุณไม่ได้ติดต่อกันแสดงขึ้นมาด้านบนรายการแชท มีความเป็นไปได้ว่าบุคคลดังกล่าวเปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อน" โปรดวางใจได้ว่าข้อความดังกล่าวไม่ใช่การลักลอบล็อกอินหรือบัญชีถูกขโมยแต่อย่างใด

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระบบและวิธีใช้งานแชท

วิธีการแคปเจอร์หน้าจอห้องแชท toggle

ขั้นตอนการแคปเจอร์หน้าจอห้องแชท
1. แตะค้างข้อความแรกสุดที่ต้องการแคปเจอร์ภายในห้องแชท
2. เลือกที่ "จับภาพ"
3. เลือกข้อความสุดท้ายที่ต้องการแคปเจอร์
4. เลือกที่ "จับภาพ

 

หมายเหตุ:
* กรณีที่ต้องการซ่อนชื่อหรือรูปโปรไฟล์ของคู่สนทนา กรุณาเลือกที่ "ซ่อน"
* คุณสามารถปรับแต่งหรือวาดรูปลงบนภาพแคปเจอร์และบันทึกลงในสมาร์ทโฟนได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

"ข้อความที่ยังไม่อ่าน" คืออะไร toggle
"ข้อความที่ยังไม่อ่าน" เป็นฟังก์ชันที่ทำหน้าที่คล้ายที่คั่นหนังสือ ช่วยแบ่งข้อความที่คุณอ่านแล้วกับข้อความที่คุณยังไม่ได้อ่านออกจากกัน

"ข้อความที่ยังไม่อ่าน" จะปรากฏเมื่อมีข้อความที่คุณยังไม่ได้อ่าน 1 ข้อความขึ้นไป

ทั้งนี้ "ข้อความที่ยังไม่อ่าน" จะไม่ปรากฏใน LINE Official Account

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการส่งข้อมูลประเภทอื่นนอกจากข้อความภายในห้องแชท toggle

คุณสามารถส่งข้อมูลต่างๆ ภายในห้องแชทได้ เช่น รูปภาพหรือวิดีโอ, ข้อความเสียง, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง, การแจ้งเตือนเมื่อโอนเงินผ่าน Rabbit LINE Pay เป็นต้น

กรุณาตรวจสอบวิธีการส่งตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการส่งรูปภาพและวิดีโอ
1. เลือกที่แท็บ "แชท" > เลือกที่ชื่อห้องแชท
2. เลือกที่ไอคอนรูปภาพทางด้านข้างของช่องพิมพ์ข้อความ
3. เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการแล้วเลือกที่ไอคอน "เครื่องบินกระดาษ

 

หมายเหตุ :

* การส่งหนึ่งครั้งสามารถเลือกรูปภาพและวิดีโอรวมกันได้สูงสุด 50 ไฟล์
* เมื่อเลือกที่ไอคอนรายการรูปภาพด้านขวาล่างของหน้าจอเลือกรูปภาพและวิดีโอ ระบบจะแสดงรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดบนอุปกรณ์
* ตัวเลขแสดงจำนวนไฟล์รูปภาพและวิดีโอที่เลือกจะปรากฏด้านล่างหน้าจอ
* เมื่อเลือกที่ตัวเลขแสดงจำนวนไฟล์ จะสามารถตรวจสอบหรือเปลี่ยนลำดับรูปภาพหรือวิดีโอที่เลือกไว้ได้

ขั้นตอนการส่งข้อมูลประเภทอื่นนอกจากรูปภาพและวิดีโอ
1. เลือกที่แท็บ "แชท" > เลือกที่ชื่อห้องแชท
2. เลือกที่ไอคอน "+" ทางด้านข้างของช่องพิมพ์ข้อความ
3. เลือกส่งข้อมูลที่ต้องการ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หยุดการเล่นไฟล์ GIF แบบภาพเคลื่อนไหวได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถหยุดการเล่นไฟล์ GIF แบบภาพเคลื่อนไหวได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "รูป & วิดีโอ"
2. ปิดการตั้งค่าที่หัวข้อ "เปิดไฟล์ GIF อัตโนมัติ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการอ่านข้อความที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมดในครั้งเดียว toggle
คุณสามารถอ่านข้อความที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมดภายในครั้งเดียวได้ตามวิธีดังต่อไปนี้

การตั้งค่าเป็นอ่านแล้วสำหรับห้องแชทเดียว 
1. เลือกที่ "แชท
2. แตะค้างห้องแชทที่ต้องการให้อ่านข้อความ 
3. เลือกที่ "เปลี่ยนเป็นอ่านแล้ว

การตั้งค่าเป็นอ่านแล้วสำหรับห้องแชททั้งหมด 
1. เลือกที่ "แชท"
2. เลือกที่สัญลักษณ์ " " > "เปลี่ยนเป็นอ่านแล้วทั้งหมด
3. เลือกที่ "ตกลง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการส่งข้อความเสียง toggle
ข้อความเสียง (Voice message) คือ ฟังก์ชันที่สามารถบันทึกเสียงของตนเองเพื่อส่งให้กับฝ่ายตรงข้าม
คุณสามารถส่งข้อความเสียงได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "แชท" 
2. เลือกที่ชื่อของอีกฝ่ายหรือชื่อกลุ่ม 
3. เลือกที่ไอคอนรูป "ไมโครโฟน" ทางด้านขวาของช่องพิมพ์ข้อความ 
4. แตะค้างที่ไอคอน "ไมโครโฟน" เพื่อบันทึกเสียง
5. ปล่อยนิ้วออกจากไอคอน "ไมโครโฟน" เพื่อส่งข้อความเสียง
 
* กรณีที่มีหน้าจอให้อนุญาตใช้งานบันทึกเสียง หรือให้เข้าถึงไมโครโฟนให้เลือกที่ "อนุญาต" หรือ "ตั้งค่า" เพื่อเปิดไมโครโฟน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการสร้าง GIF แอนิเมชันจากรูปภาพหลายภาพแล้วส่งในห้องแชท toggle
คุณสามารถนำรูปภาพหลายภาพมาสร้าง GIF แอนิเมชันแล้วส่งในห้องแชทได้

สร้างภาพ GIF คืออะไร
ฟังก์ชันที่สามารถสร้าง GIF แอนิเมชันอย่างง่ายดายได้จากรูปภาพหลายภาพ

กรุณาตรวจสอบวิธีการส่ง GIF แอนิเมชันในห้องแชทตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "รูปภาพ" ทางด้านข้างของช่องพิมพ์ข้อความ > เลือกที่ไอคอนรายการรูปที่อยู่ด้านขวาล่างหน้าจอ
2. เลือกรูปภาพที่ต้องการ > แล้วเลือกที่ไอคอน "GIF"
  * รูปภาพที่เลือกจะปรากฏด้านล่างหน้าจอตามลำดับการเลือก
  * สามารถเปลี่ยนลำดับของรูปภาพที่ปรากฏได้โดยการแตะค้างที่รูปภาพ แล้วปล่อยนิ้วที่ตำแหน่งที่ต้องการ
3. ตั้งค่าความต้องการ > เลือกที่ไอคอน "เครื่องบินกระดาษ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งในห้องแชท toggle
คุณสามารถส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งในห้องแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอนรูป " + " ทางด้านข้างของช่องพิมพ์ข้อความ > เลือกที่ "ตำแหน่งที่ตั้ง"
2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการ > จากนั้นเลือกที่ "แชร์ตำแหน่งที่ตั้ง"

หากไม่พบตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการส่ง คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวได้โดยกรอกชื่อสถานที่หรือที่อยู่ลงในช่องค้นหาภายในหน้าจอเลือกตำแหน่งที่ตั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีปรับแต่งรูปและวิดีโอที่จะส่ง toggle
คุณสามารถปรับแต่งรูปภาพและวิดีโอที่จะส่งในห้องแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "รูปภาพ" ทางด้านข้างของช่องพิมพ์ข้อความ
2. เลือกที่รูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการปรับแต่ง
3. แก้ไขตามความต้องการ > เลือกที่ไอคอน "เครื่องบินกระดาษ"

สิ่งที่สามารถตั้งค่าได้ในหน้าจอปรับแต่ง

ฟิลเตอร์
เลือกใช้ฟิลเตอร์ที่ต้องการใช้งานได้จากไอคอน "วงกลม 3 วง"

ครอบตัดรูป/วิดีโอ
รูปภาพ : เลือกที่ไอคอน "สี่เหลี่ยม" เพื่อครอบตัดรูปไปใช้งาน
วิดีโอ : เลือกที่ไอคอน "กรรไกร" เพื่อตัดส่วนหนึ่งของวิดีโอไปใช้งาน

วาดภาพ
เลือกที่ไอคอน "ปากกา" เพื่อวาดภาพ คุณสามารถเลือกความหนา, สีของปากกา, รูปร่างได้

โมเสก
กรณีที่เป็นรูปภาพ คุณสามารถเลือกไอคอน "โมเสก" เพื่อใส่เอฟเฟกต์โมเสกหรือเบลอภาพส่วนที่ต้องการได้

ข้อความ
เลือกที่ไอคอน "T" เพื่อใส่ข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนสีและเอฟเฟกต์ตัวอักษรได้

แสตมป์
เลือกที่ไอคอนรูป "ใบหน้า" เพื่อใส่แสตมป์ เช่น วัน-เวลาปัจจุบัน, อิโมจิ, แสตมป์ตำแหน่งที่ตั้ง, สติกเกอร์ที่มีอยู่
* สติกเกอร์ที่ใช้งานได้ มีดังต่อไปนี้
- ครีเอเตอร์สติกเกอร์
- สติกเกอร์ทางการของ LINE บางชุด

Avatar
เลือกที่ไอคอนรูป "หน้าคน" เพื่อใส่ Avatar ของตนเองหรือ Avatar ที่เพื่อนแชร์ให้
* ตรวจสอบเกี่ยวกับ LINE Avatar ได้ ที่นี่
* ไม่รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android x86 รุ่นต่ำกว่า OS6

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแชร์ข้อความ, รูป, วิดีโอในห้องแชทให้เพื่อน toggle
คุณสามารถแชร์ข้อความ, รูป และวิดีโอได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดห้องแชทที่มีข้อความ, รูป หรือวิดีโอที่ต้องการแชร์
2. แตะค้างที่ข้อความ, รูป หรือวิดีโอที่ต้องการแชร์ > "แชร์" > "แชร์"
  * สามารถเลือกส่งได้ครั้งละหลายข้อมูล
3. เลือกผู้ที่คุณต้องการแชร์ให้แล้วเลือกที่ "แชร์" หรือเลือกปลายทางการแชร์อื่นด้านล่างหน้าจอ

กรณีที่แชร์ให้เพื่อนหรือกลุ่ม คุณสามารถส่งข้อความแชทไปพร้อมกันได้ โดยกรอกข้อความในช่องพิมพ์ข้อความก่อนเลือกที่ "แชร์"

หากต้องการแชร์รูปหรือวิดีโอที่รับส่งในห้องแชททีละไฟล์ หรือแชร์รูปที่รับส่งพร้อมกันครั้งละหลายรูปในคราวเดียว สามารถทำได้โดยเลือกที่ไอคอน "แชร์" ทางด้านข้างของไฟล์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการส่งข้อความแชทในระหว่างกำลังเล่นวิดีโอหรือวิดีโอคอล toggle
คุณสามารถส่งข้อความแชทในระหว่างกำลังเล่นวิดีโอหรือโทรวิดีโอคอลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

- วิดีโอ (เฉพาะ Android OS เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไป)
1. เลือกที่ภาพวิดีโอที่ได้รับในห้องแชท
2. เลือกที่ไอคอนรูปสี่เหลี่ยมทางด้านขวาบนของหน้าจอ
* การใช้งานครั้งแรกจำเป็นต้องเปิดการอนุญาตก่อน
* ไม่สามารถใช้งานกับวิดีโอของ Youtube ที่ถูกส่งในห้องแชทได้

- วิดีโอคอล/Live
1. เลือกที่ไอคอนรูปโทรศัพท์ด้านบนของห้องแชท > เลือก "วิดีโอคอล" หรือ "Live"
2. เลือกที่ไอคอนรูปสี่เหลี่ยมทางด้านบนของหน้าจอ

คุณสามารถเลื่อนหน้าจอขนาดย่อไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้
* คุณสามารถปรับเป็นขนาดเต็มหน้าจอได้โดยเลือกที่ไอคอนลูกศร

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตอบกลับเฉพาะบางข้อความแชท toggle
คุณสามารถตอบกลับเฉพาะบางข้อความแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกข้อความที่จะตอบกลับโดยแตะค้างหรือแตะแล้วปัดไปทางด้านซ้าย
2. กรณีที่แตะค้างให้เลือกที่ "ตอบกลับ"
3. กรอกข้อความแชท อิโมจิ หรือเลือกสติกเกอร์แล้วกดส่ง

ทั้งนี้ ฟังก์ชัน "ตอบกลับ" ข้างต้นใช้งานได้กับข้อความ, สติกเกอร์, อิโมจิ, รูปภาพ, วิดีโอเท่านั้น

ระบบปฏิบัติการ Android สามารถเปิด/ปิดการทำงานของฟังก์ชันปัดข้อความไปด้านข้างเพื่อตอบกลับได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "แชท"
2. เลือกเปิดหรือปิดที่ "ปัดข้อความไปด้านข้างเพื่อตอบกลับ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีถ่ายและปรับแต่งรูปและวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน LINE toggle
คุณสามารถถ่ายรูปและวิดีโอโดยใช้งานฟิลเตอร์หรือเอฟเฟกต์ได้ในห้องแชทและไทม์ไลน์ของแอปพลิเคชัน LINE
อีกทั้งยังมีฟังก์ชันที่ช่วยเพิ่มความสะดวกอีกมากมาย เช่น ฟังก์ชันปรับแต่งรูปและวิดีโอหลังถ่าย

ตรวจสอบวิธีปรับแต่งรูปและวิดีโอได้ ที่นี่

คุณสามารถถ่ายรูป, วิดีโอ, GIF แล้วปรับแต่งก่อนส่งได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือกที่แท็บ "แชท" > เลือกที่ชื่อห้องแชท
2. เลือกที่ไอคอน "กล้องถ่ายรูป" ทางด้านข้างของช่องพิมพ์ข้อความ
3. เลือกที่ปุ่มชัตเตอร์ (วงกลม) ที่อยู่ตรงกลางด้านล่างหน้าจอ
  * สามารถแตะหรือสไลด์โหมดถ่ายรูปด้านล่างเพื่อเปลี่ยนโหมดการถ่ายได้ เช่น รูป, วิดีโอ, GIF
4. แก้ไขตามความต้องการ > เลือกที่ไอคอน "เครื่องบินกระดาษ"

สิ่งที่สามารถตั้งค่าได้ในหน้าจอถ่ายรูปและวิดีโอ

แฟลช
เปิด-ปิดแฟลชได้โดยเลือกที่ไอคอน "ซิกแซก"

เอฟเฟกต์
สามารถใส่เอฟเฟกต์ตามการเคลื่อนไหวของใบหน้าได้โดยเลือกที่ไอคอน "ระยิบระยับ" ด้านล่างหน้าจอ
ทั้งยังสามารถเลือกเอฟเฟกต์อื่นๆ ได้อีกมากมายโดยเลือกที่ไอคอน "ดูเพิ่มเติม"

เปลี่ยนกล้องหน้าหลัง
สามารถใช้งานได้ทั้งกล้องหน้า (ถ่ายเซลฟี่) และกล้องหลัง (ถ่ายภาพที่ตนกำลังมองอยู่)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตรวจสอบรูป, วิดีโอ, ลิงก์, ไฟล์ ทั้งหมดที่รับส่งในห้องแชท toggle
คุณสามารถตรวจสอบรูป, วิดีโอ, ลิงก์ และไฟล์ทั้งหมดที่รับส่งในห้องแชทได้
โดยเลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > แท็บ "รูป & วิดีโอ" / "ลิงก์" / "ไฟล์" อย่างใดอย่างหนึ่ง

แท็บแต่ละแท็บ สามารถตรวจสอบรายการต่อไปนี้ได้

- รูป & วิดีโอ
คุณสามารถลบ, แชร์ หรือบันทึกรูปและวิดีโอลงในอัลบั้ม, อุปกรณ์ใช้งาน หรือ Keep ได้ โดยเลือกที่ปุ่ม "เลือก" ด้านขวาบนของหน้าจอ
หากรับส่งรูปหลายรูปในคราวเดียว จะสามารถบันทึกรูปเหล่านั้นในคราวเดียวได้เช่นกัน โดยเลือกที่ รูปภาพ > ไอคอน "บันทึก" ด้านล่างหน้าจอ
หากเลือกรูปหรือวิดีโอแล้วสไลด์รูปหรือวิดีโอที่แสดงขึ้นมาไปทางซ้าย-ขวา จะสามารถดูรูปและวิดีโออื่นๆ ที่อยู่ในห้องแชทได้
หากเลือกที่วันที่ซึ่งอยู่ด้านบนของหน้าจอรูปหรือวิดีโอ จะสามารถไปยังข้อความตอนส่งรูปหรือวิดีโอนั้นได้

- ลิงก์
เมื่อเลือกที่ลิงก์ ระบบจะเปิดเว็บไซต์ดังกล่าว
นอกจากนี้ เมื่อเลือกที่ "..." ทางด้านขวาของลิงก์ จะสามารถดำเนินการต่างๆ เพิ่มเติมได้ เช่น "คัดลอกลิงก์", "แชร์" หรือ "ไปที่ข้อความ" ซึ่งมีลิงก์ดังกล่าวอยู่

- ไฟล์
เมื่อเลือกที่ "..." ทางด้านขวาของไฟล์ จะสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ เช่น "แชร์" หรือ "ไปที่ข้อความ" ซึ่งมีไฟล์ดังกล่าวอยู่

คอนเทนต์ที่ส่งในห้องแชท Keep Memo สามารถตรวจสอบได้ใน Keep
ตรวจสอบเกี่ยวกับ Keep Memo ที่นี่
ตรวจสอบวิธีเข้าใช้งาน Keep ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแสดงความรู้สึกต่อข้อความ toggle
คุณสามารถแสดงความรู้สึกต่อข้อความในห้องแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. แตะค้างที่ข้อความในห้องแชทที่ต้องการแสดงความรู้สึก
2. เลือกความรู้สึกที่ต้องการส่ง

เมื่อแตะไอคอนแสดงความรู้สึกที่ข้อความแชท จะสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่แสดงความรู้สึกได้

คุณสามารถยกเลิกการแสดงความรู้สึกของตนเองได้ตามวิธีดังต่อไปนี้
* ไม่สามารถยกเลิกการแสดงความรู้สึกของผู้อื่นได้

โอเพนแชท
- แตะที่ไอคอนรูปใบหน้าสีเหลือง

ห้องแชทอื่นนอกเหนือจากโอเพนแชท
- แตะที่ไอคอนแสดงความรู้สึกของตนเองอีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การแสดงความรู้สึกต่อข้อความคืออะไร toggle
การแสดงความรู้สึกต่อข้อความ คือฟังก์ชันแสดงอารมณ์ตอบสนองต่อข้อความในห้องแชทผ่านสติกเกอร์รูปแบบหนึ่งที่ระบบมีให้

* หากต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้ในห้องแชทอื่นนอกเหนือจากโอเพนแชท กรุณาอัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุด ที่นี่

วิธีแสดงความรู้สึกต่อข้อความเลือก ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ประวัติการแชท

วิธีการสำรองข้อมูลการแชทไปยัง Google ไดรฟ์ toggle
การเรียกคืนประวัติการแชทหลังเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งานจำเป็นต้องสำรองข้อมูล (บันทึก) เอาไว้ล่วงหน้า
กรุณาตรวจสอบข้อมูลด้านล่างนี้ก่อนดำเนินการสำรองข้อมูล

- เปิดใช้งาน Google ไดรฟ์อยู่หรือไม่
- อัปเดตแอปพลิเคชัน LINE เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วหรือไม่

สติกเกอร์และรูปภาพต่างๆ ภายในห้องแชทไม่สามารถสำรองข้อมูลหรือเรียกคืนข้อมูลได้
หากมีรูปภาพที่ต้องการบันทึก กรุณาบันทึกใน "อัลบั้ม" หรือ "Keep" แทน

การสำรองข้อมูลการแชทไปยัง Google ไดรฟ์ มี 2 วิธีดังต่อไปนี้

สำรองข้อมูลการแชทไปยัง Google ไดรฟ์ด้วยตนเอง
คุณสามารถบันทึกประวัติการแชทด้วยตนเองได้ตามความต้องการ
ตรวจสอบวิธีการสำรองข้อมูลด้วยตนเอง ที่นี่

สำรองข้อมูลการแชทไปยัง Google ไดรฟ์โดยอัตโนมัติ
คุณสามารถกำหนดให้ระบบสำรองข้อมูลประวัติการแชทโดยอัตโนมัติตามความถี่ที่ตั้งค่าเอาไว้ได้
ตรวจสอบวิธีการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ ที่นี่

ทั้งนี้ การสำรองข้อมูลจะไม่สำเร็จหาก Google ไดรฟ์หรืออุปกรณ์มีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ
กรุณาตรวจสอบพื้นที่ว่าง หรือผลลัพธ์การสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

คุณสามารถตรวจสอบการจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน Google ไดรฟ์ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความแจ้งว่าสำรองข้อมูลอัตโนมัติไปยัง Google ไดรฟ์ไม่สำเร็จ toggle
ข้อความแจ้งเตือนจะแสดงเมื่อพื้นที่ว่างใน Google ไดรฟ์หรืออุปกรณ์ไม่เพียงพอและสำรองข้อมูลอัตโนมัติไม่สำเร็จ

ข้อความแจ้งเตือนดังต่อไปนี้จะส่งผ่านแอปพลิเคชันและแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอตั้งค่า
* ระบบจะไม่แจ้งให้ทราบหากสำรองข้อมูลไม่สำเร็จด้วยสาเหตุอื่น

- ไม่สามารถสำรองข้อมูลได้ (วันที่และเวลา)
 Google ไดรฟ์มีพื้นที่เก็บข้อมูลไม่เพียงพอ

- ไม่สามารถสำรองข้อมูลได้ (วันที่และเวลา)
 เนื่องจากมีพื้นที่เก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ไม่เพียงพอ

หากพบข้อความในลักษณะข้างต้น หรือพบว่าบนแอปพลิเคชันไม่สามารถสำรองข้อมูลได้ตามระยะเวลาที่กำหนด กรุณาเตรียมพื้นที่ว่างบน Google ไดรฟ์และอุปกรณ์ให้เพียงพอ แล้วลองดำเนินการสำรองข้อมูลอีกครั้ง

คุณสามารถตรวจสอบการจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน Google ไดรฟ์ได้ ที่นี่

ขอแนะนำให้ตรวจสอบผลลัพธ์การสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอที่แอปพลิเคชัน LINE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ค้นหาข้อความในห้องแชททั้งหมดโดยภาพรวมได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถค้นหาห้องแชทและข้อความในห้องแชทได้โดยการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดจากหน้ารายการแชท

วิธีการค้นหา
1. เลือกไอคอนค้นหา (รูปแว่นขยาย) ที่อยู่ด้านขวาบนของรายการแชท
2. พิมพ์ข้อความลงในช่องค้นหาข้อความ

 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการสำรองและเรียกคืนประวัติการแชท toggle
สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS
คุณสามารถใช้ iCloud สำรองข้อมูลประวัติการแชทได้
ตรวจสอบขั้นตอนการสำรองข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่
ตรวจสอบขั้นตอนการเรียกคืนประวัติการแชทเพิ่มเติม ที่นี่

สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android
คุณสามารถใช้ Google Drive สำรองข้อมูลประวัติการแชทได้
ตรวจสอบขั้นตอนการสำรองข้อมูลและเรียกคืนประวัติการแชทเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการสำรองข้อมูลและเรียกคืนประวัติการแชทด้วย Google ไดรฟ์ toggle
คุณสามารถสำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชทด้วย Google ไดรฟ์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

กรุณาเตรียมที่ว่างบนอุปกรณ์และ Google ไดรฟ์ให้เพียงพอก่อนสำรองข้อมูล และดำเนินการในสถานะที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ดี

ทั้งนี้ หากอุปกรณ์ไม่รองรับการใช้งาน Google ไดรฟ์ ระบบจะไม่แสดงเมนู "สำรองข้อมูล & เรียกคืนข้อมูลประวัติการแชท" และไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้

ขั้นตอนการสำรองข้อมูลประวัติการแชท
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "แชท"
2. เลือกที่ "สำรองข้อมูล & เรียกคืนข้อมูลประวัติการแชท"
3. เลือกที่ "สำรองข้อมูลไปยัง Google ไดรฟ์"

ดูวิดีโอแนะนำขั้นตอนการตั้งค่า

ไม่สามารถสำรองข้อมูลสติกเกอร์ หรือรูปภาพได้ กรุณาบันทึกภาพสำคัญเอาไว้ในอัลบั้มหรือ Keep
ตรวจสอบเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ ที่นี่

ขั้นตอนการเรียกคืนประวัติการแชท
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "แชท"
2. เลือกที่ "สำรองข้อมูล & เรียกคืนข้อมูลประวัติการแชท"
3. เลือกที่ "เรียกคืนข้อมูล"
* แอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชัน 9.2.0 ขึ้นไปสามารถเรียกคืนประวัติการแชทระหว่างกำลังโอนย้ายข้อมูลบัญชีได้

ดูวิดีโอแนะนำขั้นตอนการตั้งค่า


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการค้นหาข้อความในห้องแชท toggle
คุณสามารถค้นหาข้อความในห้องแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "ค้นหา" ด้านบนหน้าจอแชท
2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาลงในช่องกรอกข้อความ

หากต้องการดูข้อความทั้งหมดของวันใดวันหนึ่งโดยเฉพาะ กรุณาเลือกไอคอนรูป "ปฏิทิน" ที่อยู่ด้านขวาเหนือแป้นพิมพ์

กรณีที่ต้องการค้นหาข้อความจากห้องแชททุกห้อง กรุณาตรวจสอบวิธีการเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการโอนย้ายประวัติการแชทไปที่ระบบปฏิบั​​ติการอื่น toggle
คุณไม่สามารถโอนย้ายประวัติการแชทไปใช้ที่อุปกรณ์ต่างระบบปฏิบัติการได้ (เช่น Android > iPhone, iPhone > Android เป็นต้น)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการบันทึกประวัติการแชทเป็นไฟล์ข้อความ (.txt) toggle
คุณสามารถบันทึกประวัติการแชทภายในห้องแชทเป็นไฟล์ข้อความได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* ประวัติการแชทที่บันทึกเป็นไฟล์ข้อความไม่สามารถนำมาใช้กู้คืนข้อมูลได้

1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "ตั้งค่าอื่นๆ"
2. เลือกที่ "สำรองประวัติการแชท" แล้วเลือกวิธีการส่งไฟล์ที่ต้องการ

หากต้องการเรียกคืนประวัติการแชทหลังจากโอนย้ายบัญชีหรือติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการลบประวัติการแชทในห้องแชท toggle
กรุณาตรวจสอบวิธีการลบประวัติการแชทของห้องแชทตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการลบประวัติการแชททั้งหมด
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "แชท"
2. เลือกที่ "ลบประวัติการแชททั้งหมด" > "ลบ"

ขั้นตอนการลบประวัติการแชทของห้องแชทแต่ละห้อง
1. เลือกที่แท็บ "แชท" > เลือกห้องแชทที่ต้องการ > "" > "ตั้งค่าอื่นๆ"
2. เลือกที่ "ลบประวัติการแชท" > "ตกลง"
* ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลและข้อความแชทที่ลบไปแล้วได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการสำรองข้อมูลการแชทไปยัง Google ไดรฟ์โดยอัตโนมัติ toggle
การเรียกคืนประวัติการแชทหลังเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งานจำเป็นต้องสำรองข้อมูล (บันทึก) เอาไว้ล่วงหน้า

กรุณาตรวจสอบขั้นตอนการสำรองข้อมูลการแชทไปยัง Google ไดรฟ์โดยอัตโนมัติดังต่อไปนี้
* ตรวจสอบวิธีการสำรองข้อมูลด้วยตนเองได้ ที่นี่

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "แชท"
2. เลือกที่ "สำรองข้อมูล & เรียกคืนข้อมูลประวัติการแชท"
3. เปิดการตั้งค่า "สำรองข้อมูลอัตโนมัติ"
4. เลือกความถี่ในการสำรองข้อมูล

ฟังก์ชันสำรองข้อมูลอัตโนมัติ จะทำงานขณะอุปกรณ์อยู่ระหว่างชาร์จแบตเตอรี่เท่านั้น
* กรณีที่ทำเครื่องหมายเลือก "ใช้อินเทอร์เน็ตมือถือ" จะสามารถสำรองข้อมูลได้แม้ไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi

หากอุปกรณ์อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้างต้น ในสภาพที่หน้าจอปิดอยู่และไม่มีการดำเนินการใดๆ บนอุปกรณ์เป็นระยะเวลาหนึ่ง ระบบจะดำเนินการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

กรณีสำรองข้อมูลอัตโนมัติไม่สำเร็จ ระบบจะแจ้งให้ทราบผ่านบัญชีทางการของ LINE
สามารถตรวจสอบเกี่ยวกับการแจ้งเตือนสำรองข้อมูลอัตโนมัติไม่สำเร็จได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กลุ่มแชท/แชทแบบวงสนทนา

วิธีดูวิดีโอ YouTube ด้วยกันหลังส่งในกลุ่มแชท toggle
คุณสามารถดูวิดีโอ YouTube ด้วยกันหลังส่งในกลุ่มแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "แชร์หน้าจอผ่านการโทร" ซึ่งแสดงอยู่ในข้อความแสดงตัวอย่างของวิดีโอ YouTube ที่ส่งในห้องแชท
2. เลือกที่ "โทรแบบเสียง" หรือ "โทรวิดีโอคอล" เพื่อดูด้วยกัน
* หากกำลังเล่นวิดีโอ YouTube ในห้องแชทอยู่ กรุณาเลือกที่ไอคอน "แชร์หน้าจอ"

กรณีที่ปิดการตั้งค่า "แสดงตัวอย่างลิงก์" เอาไว้ ระบบจะไม่แสดงปุ่ม "แชร์หน้าจอผ่านการโทร"
ตรวจสอบวิธีการตั้งค่าแสดงตัวอย่างลิงก์ที่ส่งในห้องแชทได้ที่ หน้าช่วยเหลือนี้

* ปุ่ม "แชร์หน้าจอผ่านการโทร" ใต้ข้อความแสดงตัวอย่างลิงก์ YouTube เป็นการประมวลผลบนอุปกรณ์ของผู้ใช้เท่านั้นโดยไม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ LINE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการสร้างกลุ่มจากห้องแชทแบบวงสนทนา toggle
คุณสามารถสร้างกลุ่มแชทจากห้องแชทแบบวงสนทนาได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "ตั้งค่าอื่นๆ"
2. เลือกที่ "สร้างกลุ่ม"
3. เลือกเพื่อนที่ต้องการเพิ่ม แล้วเลือกที่ "ต่อไป"
4. ตั้งค่าชื่อและภาพโปรไฟล์กลุ่ม > แล้วเลือกที่ "สร้าง"

ทั้งนี้ ประวัติการแชทแบบวงสนทนาจะไม่โอนย้ายตามเข้าไปในกลุ่มแชท
หากต้องการตรวจสอบประวัติการแชทในอดีต กรุณาตรวจสอบจากในห้องแชทแบบวงสนทนานั้นแทน

ตรวจสอบเกี่ยวกับกลุ่มแชทเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ซ่อน/ลบ

วิธีเลิกซ่อนแชทที่ซ่อนอยู่ toggle
สามารถเลิกซ่อนแชทที่ซ่อนอยู่ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

กรณีห้องแชทแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มแชท
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "กลุ่ม" หรือ "เพื่อน"> เลือกกลุ่มหรือเพื่อนที่ต้องการ
2. เลือกที่ "แชท" จากหน้าต่างป๊อปอัพที่แสดงขึ้นมา

ไม่สามารถเลิกซ่อนได้หากอีกฝ่ายไม่แสดงในรายการเพื่อนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
- ไม่ได้เพิ่มฝ่ายตรงข้ามเป็นเพื่อน
- ลบฝ่ายตรงข้ามออกจากการเป็นเพื่อน
- ฝ่ายตรงข้ามลบบัญชีแล้ว

กรณีห้องแชทแบบวงสนทนาหลายคน
สามารถเลิกซ่อนแชทได้โดยแจ้งให้สมาชิกที่เข้าร่วมในห้องแชทช่วยส่งข้อความไปยังห้องแชทดังกล่าว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีลบห้องแชท toggle
สามารถลบห้องแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "แชท" > ":" > "จัดการข้อความ"
2. เลือกห้องแชทที่ต้องการลบ
3. เลือกที่ "ลบ" > "ลบ"

หมายเหตุ :
* ไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลในห้องแชทที่ลบไปแล้วกลับมาได้
* ไม่สามารถลบห้องแชทของ Keep Memo ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการลบข้อความที่ส่ง toggle
คุณสามารถลบข้อความที่แสดงในห้องแชทของคุณได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. แตะค้างที่ข้อความที่ต้องการลบ
2. เลือกที่ "ลบ" หรือ "ลบข้อความ" > "ลบ" > "ลบ"

หมายเหตุ :
* ระบบจะลบเฉพาะข้อความที่แสดงอยู่ในห้องแชทของคุณเท่านั้น
* ข้อความที่แสดงอยู่ในห้องแชทของฝ่ายตรงข้ามจะไม่ถูกลบ

หลังจากส่งข้อความภายใน 24 ชั่วโมง คุณจะสามารถยกเลิกการส่งข้อความได้ทั้งข้อความที่อ่านแล้วและยังไม่ถูกอ่าน

กรุณาตรวจสอบเกี่ยวกับการยกเลิกข้อความได้ที่หน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้
- วิธียกเลิกการส่งข้อความ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระบบจะแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเมื่อลบข้อความหรือลบห้องแชทหรือไม่ toggle

ระบบจะไม่แจ้งไปหาอีกฝ่ายทราบเมื่อคุณลบข้อความหรือลบห้องแชทของบุคคลดังกล่าว
 

ยกเว้นกรณีที่ยกเลิกการส่งข้อความโดยเลือก "ยกเลิกข้อความ" ระบบจะแจ้งให้ทราบทั้งในห้องแชทของคุณและอีกฝ่าย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีซ่อนแชท toggle
สามารถซ่อนห้องแชทได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "แชท"
2. เลือกที่ ":" ด้านขวาบน > "จัดการข้อความ"
3. เลือกห้องแชทที่ต้องการซ่อนที่แสดงในหน้าจอ "แก้ไขรายการแชท" > เลือกที่ปุ่ม "ไม่แสดง" ด้านขวาล่าง
4. เลือกที่ "ไม่แสดง"

คุณสามารถซ่อนห้องแชทที่ต้องการทีละห้องได้โดยแตะค้างห้องที่ต้องการซ่อนในหน้าจอ "แชท" > เลือกที่ "ไม่แสดง" > "ไม่แสดง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีป้องกันแชทจากบุคคลที่ไม่รู้จัก toggle
คุณสามารถป้องกันข้อความแชทจากบุคคลที่ไม่รู้จักได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ความเป็นส่วนตัว"
2. เปิดการตั้งค่า "ปฏิเสธการรับข้อความ"


ทั้งนี้ เมื่อตั้งค่าปฏิเสธการรับข้อความแล้วคุณจะสามารถป้องกันข้อความแชทจากคนที่ไม่รู้จักได้ แต่คุณจะไม่ได้รับข้อความจากคนรู้จักในรายการ "แนะนำ" เช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีปฏิเสธแชทที่เกี่ยวกับ LINE GAME toggle
หากคุณต้องการปฏิเสธการแจ้งเตือนข้อความแชทที่เกี่ยวกับ LINE GAME กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" > "การแจ้งเตือน" > "แอปที่อนุญาต"
2. เลือกเกมที่ไม่ต้องการรับการแจ้งเตือน
3. ปิดการตั้งค่าที่ "รับข้อความ" หรือ "รับการแจ้งเตือน"

* หากปิดการตั้งค่า "รับข้อความ" คุณจะไม่ได้รับข้อความ แต่ยังรับของขวัญที่เพื่อนส่งมาให้ได้
* หากปิดการตั้งค่า "รับการแจ้งเตือน" คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน แต่ยังได้รับข้อความแชทจาก LINE อยู่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธียกเลิกการส่งข้อความ toggle
คุณสามารถยกเลิกการส่งข้อความในห้องแชทของคุณกับเพื่อนได้โดยการแตะค้างที่ข้อความที่ส่ง > เลือก "ยกเลิกข้อความ"

หลังจากส่งข้อความภายใน 24 ชั่วโมง คุณสามารถยกเลิกการส่งข้อความได้ทั้งข้อความที่อ่านแล้วและยังไม่ถูกอ่านได้

ข้อควรทราบ
- ระบบจะแจ้งในห้องแชทของคุณและอีกฝ่ายว่ามีการยกเลิกส่งข้อความ
- หากลบข้อมูลรูปภาพหรือข้อความแชทต่างๆ ในแชทไปแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันยกเลิกข้อความได้
- ทีมงานไม่สามารถกู้คืนข้อมูลที่ถูกลบไปแล้ว หรือยกเลิกการส่งข้อมูลได้เช่นกัน

ข้อมูลที่ยกเลิกการส่งได้
ข้อความตัวอักษร, สติกเกอร์, รูปภาพ, วิดีโอ, ข้อความเสียง, URL, รายชื่อติดต่อ, ตำแหน่งที่ตั้ง, ไฟล์, ประวัติการโทร
* กรณีที่ใช้งานแอปพลิเคชัน LINE ตั้งแต่เวอร์ชัน 9.17.0 ขึ้นไปไม่สามารถยกเลิกประวัติการโทรได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลบข้อความที่ต้องการยกเลิกการส่งไปแล้ว toggle
หากลบข้อมูลรูปภาพหรือข้อความแชทต่างๆ ในแชทไปแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน "ยกเลิกข้อความ" ได้

ทีมงานไม่สามารถกู้คืน ลบ หรือยกเลิกการส่งข้อมูลได้เช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

Letter Sealing

Key Fingerprint ของ Letter Sealing คืออะไร toggle
Key Fingerprint คือกุญแจการเข้ารหัส (Encryption key) ที่ระบบกำหนดให้แต่ละผู้ใช้งานสำหรับการส่งข้อความแชทที่ปลอดภัยระหว่างผู้ใช้ Letter Sealing
* Key Fingerprint จะไม่แสดงข้อมูลให้เห็นบนหน้าจอในห้องแชทของ LINE 

กรณีที่ Key Fingerprint ของคุณตรงกับฝ่ายตรงข้ามหมายความว่าข้อความแชทถูกเข้ารหัสเอาไว้อย่างปลอดภัยแล้ว
* คุณสามารถตรวจสอบ Key Fingerprint ด้วยตนเองได้ตามความต้องการ 

คุณสามารถตรวจสอบ Key Fingerprint ว่าตรงกับฝ่ายตรงข้ามหรือไม่ตามวิธีดังต่อไปนี้ 

1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท
2. เลือกที่ "ห้องแชทนี้ปลอดภัยด้วย Letter Sealing" ด้านล่างหน้าจอ
3. เปรียบเทียบ Key Fingerprint บนหน้าจออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามว่าตรงกันหรือไม่ 
ทั้งนี้ ทีมงานขอแนะนำให้เปรียบเทียบ Key Fingerprint โดยการพบกันโดยตรง หรือติดต่อกันด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล 

กรณีที่ข้อความ "ห้องแชทนี้ปลอดภัยด้วย Letter Sealing" ไม่ปรากฏขึ้นมาแสดงว่าปิดการใช้งาน Letter Sealing เอาไว้
คุณสามารถเปิดใช้งาน Letter Sealing ได้ตามคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือต่อไปนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หน้าจอยืนยันตัวตนของ Letter Sealing ไม่แสดงขึ้นมา toggle
หากคุณดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งาน Letter Sealing บน LINE สำหรับ PC แต่เปิดแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟนแล้วหน้าจอกรอกรหัสยืนยันตัวตนไม่แสดงขึ้นมา กรุณาปิดและเปิดแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟนอีกครั้ง

จากนั้นกรุณาดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งตามคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือต่อไปนี้

- วิธีใช้งาน Letter Sealing บน LINE สำหรับ PC

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สัญลักษณ์กุญแจด้านบนห้องแชทหายไป toggle
คุณสามารถตรวจสอบว่ากำลังใช้งาน Letter Sealing อยู่หรือไม่ โดยการเลือกที่ "" ด้านบนห้องแชท 

หากมีข้อความว่า "ห้องแชทนี้ปลอดภัยด้วย Letter Sealing" ปรากฏอยู่ด้านล่างแสดงว่ากำลังใช้งาน Letter Sealing
* สัญลักษณ์กุญแจจะปรากฏอยู่ด้านหน้าข้อความข้างต้น 

กรณีที่ "ห้องแชทนี้ปลอดภัยด้วย Letter Sealing" ไม่ปรากฏขึ้นมา กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

Letter Sealing คืออะไร toggle

Letter Sealing คือ ระบบการเข้ารหัสข้อความที่ส่งในห้องแชทแบบ End-to-end encryption (E2EE)
* End-to-end encryption (E2EE) คือ รูปแบบการส่งข้อมูลโดยการแปลงข้อความบนเซิร์ฟเวอร์ให้กลายเป็นรหัสลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนอกจากผู้ส่งและผู้รับสามารถอ่านเนื้อหาของข้อความได้

หากผู้ส่งและผู้รับข้อความเปิดการใช้งาน Letter Sealing เอาไว้ทั้งสองฝ่าย ข้อความที่รับส่งหากันจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ฟังก์ชัน Letter Sealing จะเข้ารหัสข้อความหรือเนื้อหาดังต่อไปนี้ในห้องแชท
- ข้อความตัวอักษร (ยกเว้นข้อความที่ส่งผ่านบริการอื่น เช่น YouTube เป็นต้น)
- ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง
- โทรและวิดีโอคอลแบบตัวต่อตัว
* เรามีแผนจะปรับใช้กับการส่งข้อความชนิดอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

กรณีที่ใช้งาน LINE สำหรับ PC โดยเปิดการตั้งค่า Letter Sealing เอาไว้

คุณจำเป็นต้องยืนยันตัวตนสำหรับการรับส่งข้อความแชทในครั้งแรก
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการยืนยันตัวตนที่หน้าช่วยเหลือต่อไปนี้

- ใช้งาน Letter Sealing บน LINE สำหรับ PC ได้อย่างไร

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่า Letter Sealing toggle
ระบบจะเปิดใช้งาน Letter Sealing เอาไว้เป็นค่าเริ่มต้น
* LINE ได้ยกระดับความปลอดภัยในการใช้งาน โดยปรับเปลี่ยนให้ไม่สามารถตั้งค่าปิดใช้งาน Letter Sealing ได้อีกต่อไป

หากปัจจุบันการตั้งค่า Letter Sealing ปิดอยู่ คุณสามารถเปิดใช้งานเพื่อปกป้องข้อความได้จากแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ความเป็นส่วนตัว"
2. เลือกที่ "Letter Sealing"

ไปที่หน้าจอตั้งค่า

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีข้อความว่า "ไม่สามารถแสดงข้อความได้" ปรากฏและไม่สามารถดูข้อความแชทที่เคยรับส่งได้ toggle
หลังโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วยสมาร์ทโฟน บางครั้งระบบจะแสดงข้อความด้านล่างนี้ และจะไม่สามารถดูข้อความแชทในอดีตได้

"ไม่สามารถแสดงข้อความได้"
"ไม่สามารถแสดงข้อความนี้ได้ เนื่องจากไม่ได้สำรองข้อมูลแชทบนอุปกรณ์เครื่องเดิมหรือไม่ได้เรียกคืนข้อมูลบนอุปกรณ์เครื่องใหม่"
"ไม่สามารถแสดงข้อความเนื่องจากถอดรหัสไม่สำเร็จ"

หากพบข้อความข้างต้น จะไม่สามารถแสดงข้อความแชทในอดีตได้
หากต้องการตรวจสอบข้อความแชทในอดีต กรุณาติดต่อให้อีกฝ่ายส่งข้อความแชทดังกล่าวให้คุณ

ทั้งนี้ ข้อความข้างต้นจะแสดงเมื่อตรงกับกรณีดังต่อไปนี้

โอนย้ายข้อมูลบัญชีระหว่างอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการเดียวกัน (เช่น จาก iOS ไปยัง iOS) โดยไม่ได้สำรองหรือเรียกคืนข้อมูลการแชท
หากสำรองและเรียกคืนข้อมูลการแชท จะสามารถดูข้อความในอดีตบนอุปกรณ์เครื่องใหม่ได้
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองและเรียกคืนข้อมูลการแชท ที่นี่

โอนย้ายข้อมูลบัญชีจากอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการต่างกัน (เช่น จาก iOS ไปยัง Android)
กรณีที่โอนย้ายข้อมูลไปยังอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการต่างกัน จะไม่สามารถโอนย้ายข้อความแชทในอดีตได้

ได้รับข้อความแชทขณะกำลังโอนย้ายข้อมูลบัญชี
ข้อความแชทที่ได้รับขณะดำเนินการโอนย้ายข้อมูลบัญชีจะไม่สามารถโอนย้ายไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ได้

- Letter Sealing คืออะไร

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใช้การแชทเพิ่มความสะดวก

ตารางนัด

ลบกิจกรรมที่สร้างขึ้นมาได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถลบได้เฉพาะกิจกรรมที่คุณเป็นผู้สร้างเองเท่านั้น หากไม่มีการอัปเดตข้อมูลในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่มีการแก้ไขครั้งล่าสุด ระบบจะลบกิจกรรมดังกล่าวเองโดยอัตโนมัติ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ผู้ใช้งานทุกคนสามารถแก้ไขกิจกรรมได้หรือไม่ toggle
ผู้ใช้งานที่ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถแก้ไขกิจกรรมได้ทุกคน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ผู้ใช้งานทุกคนสามารถเชิญบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้หรือไม่ toggle
ผู้ใช้งานทุกคนสามารถเชิญเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ โดยสามารถเชิญได้ 30 คนต่อ 1 ครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ส่งข้อความถึงผู้ตอบคืออะไร toggle
ส่งข้อความถึงผู้ตอบ คือฟังก์ชันที่สามารถส่งข้อความแชทถึงเพื่อนที่ตอบกลับกิจกรรมได้ หากผู้ตอบไม่ใช่เพื่อนของคุณใน LINE จะไม่สามารถส่งข้อความแชทหาได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อความเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งไปไม่ถึงเพื่อน toggle
กรณีที่ข้อความเชิญส่งไปไม่ถึงเพื่อน แต่มีชื่อเพื่อนปรากฏในรายชื่อผู้รับในขั้นตอนการเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม มีความเป็นไปได้ว่าเพื่อนคนดังกล่าวปิดการตั้งค่าการรับข้อความจาก "แอปที่ไม่อนุญาต" เอาไว้

คุณสามารถรับข้อความที่ส่งจาก LINE ตารางนัดได้โดยตั้งค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "การแจ้งเตือน"
2. เปิดการตั้งค่าที่ "แอปที่ไม่อนุญาต"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โน้ต/อัลบั้ม

วิธีลบอัลบั้ม/รูปในอัลบั้ม toggle
คุณสามารถลบอัลบั้มหรือรูปในอัลบั้มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการลบอัลบั้ม
1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกที่ "..." ด้านขวาล่างของอัลบั้ม หรือเลือกที่อัลบั้มแล้วเลือกที่สัญลักษณ์ ":" ด้านขวาบน
3. เลือกที่ "ลบอัลบั้ม" > "ลบ"

ขั้นตอนการลบรูปในอัลบั้ม
1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกอัลบั้มที่ต้องการ แล้วเลือกที่ ":" ทางด้านขวาบน > เลือกที่ "เลือกรูป"
3. เลือกรูปที่ต้องการลบ แล้วเลือกที่ไอคอนถังขยะด้านซ้ายล่าง > เลือกที่ "ลบ"

หมายเหตุ :
* คุณสามารถเลือกรูปทั้งหมดได้โดยเลือกที่ "เลือกทั้งหมด"
* หากลบอัลบั้มหรือรูปภาพไปแล้วจะไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้อีก

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่มรูปในอัลบั้ม toggle
คุณสามารถเพิ่มรูปในอัลบั้มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกที่ "..." ด้านขวาล่างของอัลบั้ม > "เพิ่มรูป"
3. เลือกรูปที่ต้องการเพิ่มในอัลบั้มแล้วเลือกที่ "ต่อไป" > "เพิ่ม"

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพที่รับส่งในห้องแชทเข้าอัลบั้มได้โดยการแตะค้างที่รูปภาพ > แล้วเลือกที่ "บันทึกในอัลบั้ม"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จำนวนอัลบั้มที่สร้างได้สูงสุด toggle
จำนวนอัลบั้มที่สามารถสร้างได้ในแต่ละห้องแชท : สูงสุด 100 อัลบั้ม
จำนวนรูปภาพที่สามารถอัปโหลดได้ในแต่ละอัลบั้ม : สูงสุด 1000 รูป
จำนวนรูปภาพที่สามารถอัปโหลดได้ใน 1 ครั้ง : สูงสุด 300 รูป

* กรณีที่บันทึกรูปภาพลงอัลบั้มโดยการแตะค้างที่รูปภาพในห้องแชท คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพได้สูงสุด 20 รูปต่อการอัปโหลด 1 ครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการสร้างโน้ต toggle
คุณสามารถสร้างโน้ตได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "โน้ต"
2. เลือกไอคอน "+" ด้านขวาล่าง > "โพสต์"
3. กรอกข้อความที่ต้องการโน้ตลงไป > แล้วเลือกที่ "โพสต์" ด้านขวาบน 

ทั้งนี้ สิ่งที่สามารถแนบลงในโน้ตได้ ได้แก่ สติกเกอร์, รูปภาพ, วิดีโอ, ลิงก์ URL, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เป็นต้น
- สามารถแนบรูปภาพ/วิดีโอไม่เกิน 20 ไฟล์ และสติกเกอร์ไม่เกิน 20 ภาพต่อ 1 โพสต์
- ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง สามารถแนบได้ 1 ข้อมูลต่อ 1 โพสต์
- สติกเกอร์แบบมีเสียง, สติกเกอร์อนิเมชัน สามารถแนบได้ 1 ภาพเท่านั้นและไม่สามารถโพสต์ร่วมกับสติกเกอร์แบบภาพนิ่งได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีสร้างอัลบั้ม toggle
คุณสามารถสร้างอัลบั้มใหม่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกไอคอน "+" ด้านขวาล่าง
* สำหรับห้องแชทที่ยังไม่เคยสร้างอัลบั้ม สามารถสร้างโดยเลือกที่ "สร้างอัลบั้ม" ได้เช่นกัน
3. เลือกรูปที่ต้องการบันทึกในอัลบั้มแล้วเลือกที่ "ต่อไป"
4. กรอกชื่ออัลบั้มแล้วเลือกที่ "สร้างอัลบั้ม"

หมายเหตุ :
* สามารถตั้งชื่ออัลบั้มได้สูงสุด 50 ตัวอักษร
* กรณีไม่กรอกชื่ออัลบั้ม ระบบจะตั้งชื่อเป็นวันที่ที่สร้างอัลบั้มให้โดยอัตโนมัติ
* ไม่สามารถตั้งชื่ออัลบั้มซ้ำกันในห้องแชทเดียวกันได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแก้ไขหรือลบโน้ต toggle
คุณสามารถแก้ไขหรือลบโน้ตได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "..." ด้านขวาบนของโน้ตที่ต้องการแก้ไขหรือลบ
2. เลือกที่ "แก้ไขโพสต์" หรือ "ลบโพสต์" > "ลบ"

* สามารถแก้ไขและลบได้เฉพาะโน้ตที่ตนเองสร้างเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการบันทึกรูปจากอัลบั้ม toggle
คุณสามารถบันทึกรูปจากอัลบั้มทั้งหมดหรือเฉพาะรูปที่ต้องการได้

ขั้นตอนการบันทึกรูปทั้งอัลบั้ม
1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกที่ "..." ด้านขวาล่างของอัลบั้ม หรือเลือกที่อัลบั้มแล้วเลือกที่ ":" ด้านขวาบน
3. เลือกที่ "ดาวน์โหลดอัลบั้ม"

ขั้นตอนการบันทึกเฉพาะรูปที่เลือก
1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกอัลบั้มที่ต้องการ แล้วเลือกที่ ":" ทางด้านขวาบน > เลือกที่ "เลือกรูป"
3. เลือกรูปที่ต้องการบันทึก แล้วเลือกที่ "" ทางด้านขวาล่าง
* คุณสามารถเลือกรูปทั้งหมดได้โดยเลือกที่ "เลือกทั้งหมด"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีปิดการแจ้งเตือนโน้ต toggle
ระบบจะแจ้งเตือนโน้ตผ่านการแจ้งเตือนแบบพุช (Push Notification) หรือการแจ้งเตือนในไอคอนรูปกระดิ่งบนแท็บไทม์ไลน์

คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนโน้ตได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "ตั้งค่าอื่นๆ"
2. เลือกปิด "การแจ้งเตือนเกี่ยวกับโน้ต"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การแสดงโน้ตบนไทม์ไลน์ toggle
โน้ตที่แสดงบนไทม์ไลน์จะแสดงให้สมาชิกในกลุ่มหรือผู้ที่ได้รับการแชร์เห็นเท่านั้น
โปรดวางใจได้ว่าเพื่อนที่ไม่ใช่สมาชิกในกลุ่มหรือเพื่อนที่ไม่ได้รับการแชร์ดังกล่าวจะไม่สามารถมองเห็นได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนชื่ออัลบั้ม toggle
คุณสามารถเปลี่ยนชื่ออัลบั้มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกที่ "..." ด้านขวาล่างของอัลบั้ม หรือเลือกที่อัลบั้มแล้วเลือกที่ ":" ด้านขวาบน
3. เลือกที่ "เปลี่ยนชื่ออัลบั้ม"
4. กรอกชื่ออัลบั้มแล้วเลือกที่ "เปลี่ยนชื่อ"

หมายเหตุ :
* สามารถตั้งชื่ออัลบั้มได้สูงสุด 50 ตัวอักษร
* ไม่สามารถตั้งชื่ออัลบั้มซ้ำกันในห้องแชทเดียวกันได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เผลอลบอัลบั้ม toggle

หากอัลบั้มถูกลบออกไปแล้ว จะไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้อีก

เพื่อนภายในห้องแชทก็จะไม่สามารถดูอัลบั้มที่ลบไปแล้วได้เช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแชร์รูปในอัลบั้ม toggle
คุณสามารถแชร์รูปในอัลบั้มไปยังเพื่อน, กลุ่ม, ไทม์ไลน์ หรือแอปพลิเคชันอื่นได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* สามารถแชร์ได้พร้อมกันสูงสุด 20 รูป

1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกอัลบั้ม แล้วเลือกที่ ":" ด้านขวาบน > "เลือกรูป"
3. เลือกรูปที่ต้องการแชร์ แล้วเลือกที่ไอคอนแชร์ด้านล่าง
4. เลือกผู้ที่คุณต้องการแชร์ให้ จากนั้นเลือกที่ "แชร์" หรือเลือกปลายทางการแชร์เป็น "แชร์บนไทม์ไลน์" / "แชร์ไปยังแอปอื่น" / "บันทึกที่ Keep" / "แชร์ไปยังสตอรี่"

กรณีที่แชร์ให้เพื่อนหรือกลุ่ม คุณสามารถส่งข้อความแชทไปพร้อมกันได้ โดยกรอกข้อความในช่องพิมพ์ข้อความก่อนเลือกที่ "แชร์"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการค้นหาภายในโน้ต toggle
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันค้นหาภายในโน้ตได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือกที่เครื่องหมาย " ≡ " ด้านบนหน้าจอแชท > "โน้ต"
2. พิมพ์ข้อความลงในช่องค้นหาที่อยู่ด้านบนหน้าจอ

ข้อมูลที่สามารถค้นหาได้มีดังต่อไปนี้
- ข้อความโน้ต
- ผู้สร้างโน้ต (ใส่เครื่องหมาย @ แล้วตามด้วยชื่อผู้ใช้ที่ต้องการค้นหา)
- แฮชแท็ก (ใส่เครื่องหมาย # แล้วตามด้วยคีย์เวิร์ด)

ช่องค้นหาข้อมูลจะแสดงขึ้นมาเมื่อเลือกที่แท็บโน้ตเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การโหวต

วิธีสร้างหน้าโหวต toggle
คุณสามารถสร้างหน้าโหวตได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดกลุ่มแชทที่ต้องการสร้างหน้าโหวตขึ้นมา
2. เลือกที่ "+" ด้านล่างหน้าจอกลุ่มแชท > "โหวต"
3. เลือกที่ "สร้างหน้าโหวต"
  * กรณีที่เคยสร้างหน้าโหวตแล้ว เลือกที่ "+"

หากต้องการประกาศให้สมาชิกทุกคนในห้องแชททราบเกี่ยวกับการโหวต กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

รูปแบบของตัวเลือกในการโหวต toggle
คุณสามารถใส่ข้อความได้หากเลือก "ข้อความ" ในหน้าจอสร้างหน้าโหวต และยังสามารถใส่ทั้ง "ข้อความ" และ "รูปภาพ" เป็นตัวเลือกในการโหวตได้อีกด้วย

หากเลือกที่ "วัน" คุณจะสามารถสร้างตัวเลือกเป็นวันที่แบบหลายวันได้

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งค่าให้เลือกโหวตได้หลายตัวเลือก หรือร่วมโหวตได้โดยไม่เปิดเผยชื่อได้อีกด้วย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

แก้ไขหน้าโหวตที่สร้างไปแล้วได้อย่างไร toggle
กรณีที่สร้างหน้าโหวตขึ้นมาแต่ยังไม่มีผู้ใดเข้าร่วมการโหวต ผู้สร้างหน้าโหวตเท่านั้นที่สามารถแก้ไขเนื้อหาทั้งหมดได้

แต่กรณีที่มีผู้อื่นเข้าร่วมโหวตแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้

ทั้งนี้ หากในขั้นตอนการสร้างโหวตได้เลือกเป็นแบบ "เพิ่มตัวเลือก" เอาไว้ สมาชิกทุกคนในห้องแชทจะสามารถเพิ่มตัวเลือกของการโหวตได้
* กรณีที่มีสมาชิกร่วมโหวตแล้วก็สามารถเพิ่มตัวเลือกได้เช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแก้ไขหน้าโหวตที่สร้างเสร็จแล้ว toggle
กรณีที่สร้างหน้าโหวตขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่มีผู้เข้าร่วมการโหวต ผู้สร้างหน้าโหวตสามารถแก้ไขเนื้อหาทั้งหมดได้ แต่กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการโหวตแล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขได้

ทั้งนี้ สมาชิกภายในห้องแชททุกคนสามารถเพิ่มตัวเลือกในหน้าโหวตได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เมื่อปิดการโหวตแล้วจะเป็นอย่างไร toggle
หากหมดระยะเวลาการโหวตที่ตั้งค่าเอาไว้ตอนสร้างหน้าโหวต หรือผู้สร้างหน้าโหวตปิดการโหวตดังกล่าว ระบบจะส่งข้อความแจ้งการปิดโหวตไปยังห้องแชท

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลบหน้าโหวตได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถลบได้เฉพาะหน้าโหวตที่ตนเองสร้างเท่านั้น ไม่สามารถลบหน้าโหวตที่สมาชิกอื่นเป็นผู้สร้างได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อื่นๆ

วิธีประกาศข้อความแชทที่รับส่ง, การโหวต หรือกิจกรรมต่างๆ ในห้องแชท toggle
คุณสามารถติดประกาศข้อความที่รับส่ง, การโหวต หรือกิจกรรมต่างๆ ไว้ที่ด้านบนสุดของห้องแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ (ประกาศจะแสดงอยู่ตลอดเวลา)

ขั้นตอนการประกาศข้อความแชท
1. แตะค้างที่ข้อความที่ต้องการติดประกาศ
2. เลือกที่ "ประกาศ"

ขั้นตอนการประกาศการโหวต
1. เลือกที่ "+" ด้านล่างหน้าจอแชท
2. เลือกที่ "โหวต" > เลือกการโหวตที่ต้องการติดประกาศ
3. เลือกที่ "ประกาศ" > "ตกลง"
* ฟังก์ชันโหวตสามารถใช้ได้เฉพาะในกลุ่มแชท

ขั้นตอนการประกาศกิจกรรม
1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท
2. เลือกที่ "กิจกรรม" > เลือกกิจกรรมที่ต้องการติดประกาศ
3. เลือกที่ "ตั้งค่าให้แสดงที่ประกาศ" > "ตกลง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การแจ้งเตือน

ปัญหาการแจ้งเตือน

วิธีปิดตั้งค่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ในกรณีที่พบปัญหาการแจ้งเตือน toggle
หากพบปัญหาการแจ้งเตือน อาจแก้ไขได้โดยการปิดตั้งค่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* ขั้นตอนหรือชื่อเมนูอาจแตกต่างกันออกไปตามประเภทของอุปกรณ์หรือเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Android

ขั้นตอนการปิดกำหนดเวลาโหมดประหยัดแบตเตอรี่
1. เลือกที่ "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > ค้นหาด้วยคำว่า "โหมดประหยัดแบตเตอรี่" แล้วเลือกที่ผลการค้นหา
2. เลือกที่ "ตั้งกำหนดเวลา"
3. เลือกที่ "ไม่มีกำหนดเวลา"

ขั้นตอนการปิดการตั้งค่า "การจำกัดการใช้งานในพื้นหลัง"
1. เลือกที่ "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > ค้นหาด้วยคำว่า "LINE" แล้วเลือกที่ผลการค้นหา
2. เลือกที่ "การจำกัดการใช้งานในพื้นหลัง"
3. เลือกที่ "นำออก"

ขัันตอนการปิดการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่
1. เลือกที่ "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > ค้นหาด้วยคำว่า "การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่" แล้วเลือกที่ผลการค้นหา
2. เลือกที่ "ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพ" ด้านบน > "แอปทั้งหมด"
3. เลือกที่ "LINE" > "ไม่เพิ่มประสิทธิภาพ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับการแจ้งเตือนแต่ไม่พบข้อความแชทดังกล่าว toggle
หลังได้รับการแจ้งเตือนว่าได้รับข้อความแชท บางครั้งอาจต้องรอสักครู่ข้อความแชทจริงจึงปรากฏ
หากปัจจุบันคุณยังคงประสบปัญหาอยู่ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้ทีละข้อจากข้อบนสุดไล่ลงไปตามลำดับ

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น :
- กลับไปยังหน้ารายการแชท > เปิดห้องแชทดังกล่าวอีกครั้ง
- ปิดและเปิดอุปกรณ์ที่ใช้งานอีกครั้ง
- อัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ที่นี่
- ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าคัดกรองจำกัดการใช้งานเว็บไซต์หรือไม่ หรือยกเลิกการใช้งานนั้น
  * กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดจากบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้งานโดยตรง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไอคอนตัวเลขหรือสัญลักษณ์ "N" ไม่แสดงเป็นป้ายกำกับ หรือแสดงค้างไม่หายไป toggle
ป้ายกำกับอาจไม่แสดงหรือแสดงล่าช้า โดยมีสาเหตุจากสถานะการรับคลื่นสัญญาณหรือ Wi-Fi ของอุปกรณ์ที่ใช้งาน

โดยปกติไอคอนตัวเลขหรือสัญลักษณ์ "N" จะแสดงเป็นป้ายกำกับอยู่จนกว่าคุณจะเปิดแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าว

หากป้ายกำกับไม่แสดงตามปกติ กรุณาลองดำเนินการตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
- ลบแอปพลิเคชันและข้อมูลที่ไม่ใช้งานออกจากอุปกรณ์
- ปิดและเปิดอุปกรณ์ที่ใช้งานอีกครั้ง
- อัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กรณีที่พบปัญหาเรื่องการแจ้งเตือน toggle
วิธีการแก้ปัญหาจะแตกต่างกันไปตามอาการของปัญหา กรุณาเลือกหัวข้อด้านล่างตามอาการของปัญหาที่ประสบอยู่

มีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งเตือน เช่น ไม่ได้รับการแจ้งเตือน, ไม่มีเสียงแจ้งเตือน, ระบบสั่นไม่ทำงาน
- วิธีปิดการตั้งค่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์
- วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนของ LINE
- วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนของห้องแชท

การแจ้งเตือนล่าช้า
- วิธีการแก้ไขเบื้องต้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนต่างๆ

"การแจ้งเตือน" ในหน้าหลักคืออะไร toggle
"การแจ้งเตือน" ในหน้าหลัก คือหน้าที่รวบรวมข้อมูลอัปเดตต่างๆ มาให้ตรวจสอบได้ในคราวเดียว
สามารถเปิดได้โดยเลือกที่ "หน้าหลัก" > "การแจ้งเตือน" (ไอคอนรูปกระดิ่ง) ด้านบนหน้าจอ

สามารถตั้งค่าหัวข้อที่แสดงได้โดยเลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) ด้านบนของหน้าจอ "การแจ้งเตือน"

ข้อมูลที่ตรวจสอบได้ในหน้าจอ "การแจ้งเตือน" มีดังต่อไปนี้

วันเกิดของตนเอง

- ข้อความอวยพรวันเกิดจาก LINE
- การ์ดวันเกิดและลูกโป่งอวยพรที่ได้รับจากเพื่อน
- การกด "ถูกใจ" การ์ดวันเกิด

เพื่อน
- เพิ่มเพื่อน หรือถูกเพิ่มเป็นเพื่อน
- บัญชีที่เพิ่มเข้ามาในรายการ "แนะนำ"
- เพื่อนที่เกิดวันนี้

เพื่อนคนโปรด
- เปลี่ยนชื่อหรือรูปโปรไฟล์
- เปลี่ยนรูปหน้าปกโปรไฟล์
- เปลี่ยนข้อความสถานะ
* คุณสามารถเพิ่มเพื่อนเข้าในรายการโปรดได้โดยเลือกที่ไอคอน "" ในหน้าโปรไฟล์ของเพื่อน

กลุ่ม
- กลุ่มที่ได้รับเชิญ
- สมาชิกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมกลุ่มครบทุกคน
- มีสมาชิกใหม่เข้าร่วมในกลุ่มที่คุณร่วมอยู่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยหน้าจอป๊อปอัพ toggle
การตั้งค่าแจ้งเตือนด้วยหน้าจอป๊อปอัพจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน LINE และอุปกรณ์ที่ใช้งาน กรุณาตรวจสอบวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่ตารางด้านล่างนี้


* เลือกที่รูปตารางด้านบนเพื่อขยายขนาดของรูปตาราง

[A] : กรณีที่ใช้งานแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชันต่ำกว่า 8.17.0 หรือระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันต่ำกว่า 7.0
- การแสดงเนื้อหาข้อความในป๊อปอัพ
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "การแจ้งเตือน"
3. เปิด "การแจ้งเตือน" ที่อยู่ด้านบนหน้าจอ
4. ไปที่ "แสดงการแจ้งเตือน" แล้วเปิด/ปิดการตั้งค่าที่หัวข้อ "แสดงข้อความ

- การตั้งค่าการแสดงป๊อปอัพ
คุณสามารถตั้งค่าการแสดงป๊อปอัพตามสถานะของหน้าจอได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "การแจ้งเตือน"
3. เปิด "การแจ้งเตือน" ที่อยู่ด้านบนหน้าจอ
4. เปิด/ปิดการตั้งค่าที่หัวข้อ "แสดงหน้าต่างป๊อปอัพเมื่อเปิดหน้าจอ" หรือ "แสดงหน้าต่างป๊อปอัพเมื่อปิดหน้าจอ"


[B] : กรณีที่ใช้งานแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชันสูงกว่า 8.17.0 หรือระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันสูงกว่า 7.0
บริษัทได้ยกเลิกฟังก์ชันการแจ้งเตือนด้วยหน้าจอป๊อปอัพแล้วในแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชันตั้งแต่ 8.17.0 ขึ้นไป กรุณาใช้งานโดยการตั้งค่าแจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟนแทน
หากต้องการแสดงข้อความแจ้งเตือนขณะที่ล็อกหน้าจอบนอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันสูงกว่า 8.0 ขึ้นไป กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนของแต่ละแอปที่อนุญาต toggle
คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนแอปพลิเคชันที่อนุญาตให้เชื่อมต่อกับ LINE ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "การแจ้งเตือน" > "แอปที่อนุญาต"
2. เลือกแอปที่อนุญาตที่ต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือน
3. เปิดหรือปิดการตั้งค่า "ข้อความ" และ "การแจ้งเตือน"

ไปที่หน้าจอการตั้งค่าแอปที่อนุญาต

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีปิดการแจ้งเตือนชั่วคราว toggle
คุณสามารถตั้งค่าปิดการแจ้งเตือนชั่วคราวได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "การแจ้งเตือน"
2. เลือกที่ "ปิดแจ้งเตือนชั่วคราว" > แล้วเลือกที่ "ปิดแจ้งเตือน 1 ชั่วโมง" หรือ "ปิดแจ้งเตือนถึง 8.00 น." อย่างใดอย่างหนึ่ง


หากต้องการตั้งค่ากลับให้เหมือนเดิม กรุณาเลือกที่เมนู "ปิดแจ้งเตือนชั่วคราว" อีกครั้ง > แล้วเลือกที่ "ปิดเสียง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตั้งค่าแจ้งเตือนไทม์ไลน์ toggle
คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนของไทม์ไลน์ได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีการตั้งค่าแจ้งเตือนของไทม์ไลน์
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "การแจ้งเตือน"
2. เลือกเปิด/ปิดที่ "การแจ้งเตือนไทม์ไลน์"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตั้งค่าแจ้งเตือนของ Rabbit LINE Pay toggle
คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนของ Rabbit LINE Pay ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "การแจ้งเตือน"
2. เลือกปิด-เปิดการตั้งค่าที่ "LINE Pay"


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนของ LINE toggle
คุณสามารถตรวจสอบวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนของ LINE ได้ตามคำแนะนำต่อไปนี้
* ขั้นตอนหรือชื่อหัวข้อการตั้งค่าอาจแตกต่างกันออกไปตามประเภทของอุปกรณ์ใช้งานหรือเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Android
* อุปกรณ์บางรุ่นระบบอาจเลือกใช้เสียงแจ้งเตือนที่ตั้งค่าเอาไว้ในอุปกรณ์ใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก

- ระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่เวอร์ชัน 9.0 ขึ้นไป

ขั้นตอนการตั้งค่าใน LINE
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "การแจ้งเตือน"
2. ทำเครื่องหมายเลือกที่ "การแจ้งเตือน" ด้านบนหน้าจอ
3. เลือกที่ "ตั้งค่าการแจ้งเตือน"
4. เปิดการตั้งค่าที่หัวข้อ "แสดงการแจ้งเตือน"
5. เลือกที่ "การแจ้งเตือน"
6. เปิดการตั้งค่าที่หัวข้อ "แสดงการแจ้งเตือน"
7. เลือกเปิดหรือปิดการแจ้งเตื​​อนแต่ละหัวข้อ

ดูวิดีโอแนะนำขั้นตอนการตั้งค่าสำหรับ Android ตั้งแต่เวอร์ชัน 9.0 ถึงเวอร์ชันต่ำกว่า 10.0

ระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่เวอร์ชัน 8.0 ถึงเวอร์ชันต่ำกว่า 9.0

ขั้นตอนการตั้งค่าใน LINE
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "การแจ้งเตือน"
2. ทำเครื่องหมายเลือกที่ "การแจ้งเตือน" ด้านบนหน้าจอ
3. เลือกที่ "ตั้งค่าการแจ้งเตือน"
4. เปิดการตั้งค่าการแจ้งเตือนแอปพลิเคชัน
5. เลือกที่ "การแจ้งเตือน"
6. เปิดการตั้งค่าด้านบนสุด
7. เลือกที่ "ความสำคัญ" แล้วเลือกระดับ "ด่วน"
8. เลือกเปิดหรือปิดตามความต้องการ เช่น เสียง, ระบบสั่น เป็นต้น

ดูวิดีโอแนะนำขั้นตอนการตั้งค่าสำหรับ Android ตั้งแต่เวอร์ชัน 8.0 ถึงเวอร์ชันต่ำกว่า 9.0

ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันต่ำกว่า 8.0
คุณจำเป็นต้องตั้งค่าทั้งบนอุปกรณ์ใช้งานและในแอปพลิเคชัน LINE

ขั้นตอนการตั้งค่าบนอุปกรณ์ใช้งาน
1. เลือกที่ "ตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > "การจัดการแอปพลิเคชัน" หรือ "แอปพลิเคชัน"
2. เลือกที่ "LINE" จากรายการแอปพลิเคชัน
3. ตรวจสอบหัวข้อเกี่ยวกับ "การแจ้งเตือน"
* กรุณาตรวจสอบว่าปิดการตั้งค่า "บล็อกทั้งหมด" แล้วหรือไม่

ขั้นตอนการตั้งค่าใน LINE
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "การแจ้งเตือน"
2. ทำเครื่องหมายเลือกที่ "การแจ้งเตือน" ด้านบนหน้าจอ
3. เลือกเปิดหรือปิดตามความต้องการ เช่น เสียง, ระบบสั่น เป็นต้น

ไปที่หน้าตั้งค่าการแจ้งเตือนของ LINE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่