ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ไม่ได้รับ LINE POINTS

  เข้าร่วมแคมเปญไม่ได้เนื่องจากมีข้อความ "ยังไม่พร้อมให้บริการในขณะนี้" แสดงขึ้นมา

  ทำตามเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว แต่ไม่ได้รับพอยท์

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง