LINE

ลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียน

วิธีการเริ่มใช้งาน LINE Creators Market toggle
คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นครีเอเตอร์ก่อนที่จะขายสติกเกอร์หรือธีมใน LINE Creators Market โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ปุ่ม "ลงทะเบียน" ในหน้าหลักของ LINE Creators Market และล็อกอินด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้กับ LINE ของคุณ
2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนเป็นครีเอเตอร์
3. ระบบจะส่งอีเมลแจ้งยืนยันการลงทะเบียนไปยังอีเมลแอดเดรสที่คุณกรอกไว้
4. คลิกที่ลิงก์ในอีเมลเพื่อยืนยันการลงทะเบียนครีเอเตอร์ให้เสร็จสิ้น
5. ล็อกอินอีกครั้งเพื่อเข้าไปยังหน้าของฉัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน LINE Creators Market หรือไม่ toggle
ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการลงทะเบียนเป็นครีเอเตอร์ใน LINE Creators Market ทุกคนสามารถลงทะเบียนได้หากมีบัญชี LINE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กรณีที่เป็นนิติบุคลสามารถลงทะเบียน LINE Creators Market จาก LINE Partners ได้หรือไม่ toggle
เราไม่รับคำร้องในการสร้างบัญชี Creators Market  โดยผ่าน LINE Partners กรุณากดที่ "ลงทะเบียน" ที่ด้านบนของหน้า LINE Creators Market เพื่อสร้างบัญชี

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หากเป็นผู้ประกอบกิจการส่วนบุคคล ควรเลือกรูปแบบธุรกิจอะไร toggle
หากคุณเป็นผู้ประกอบกิจการส่วนบุคคล (กิจการเจ้าของคนเดียว) กรุณาเลือกรูปแบบธุรกิจเป็น "ส่วนบุคคล" และกรอกชื่อเจ้าของกิจการหรือชื่อกิจการที่ลงทะเบียนพาณิชย์เป็นชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจลงในช่อง "ชื่อหรือชื่อทางการค้า"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หลักเกณฑ์ของการจำหน่าย toggle
บุคคลทั่วไปและนิติบุคคลสามารถลงทะเบียนใน LINE Creators Market ได้ทุกคนไม่จำกัดอาชีพหรืออายุ

ทั้งนี้ กรณีที่เป็นเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อน โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานให้ถี่ถ้วน แล้วจึงลงทะเบียนเป็นครีเอเตอร์ในลำดับถัดไป

หมายเหตุ :
- จำเป็นต้องมีบัญชี LINE สำหรับใช้ในการลงทะเบียน
- หลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว หากต้องการขายสติกเกอร์หรือธีม คุณจำเป็นต้องมีบัญชีต่อไปนี้
* สำหรับครีเอเตอร์ที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น: บัญชีธนาคารในประเทศญี่ปุ่น หรือบัญชี LINE Pay ที่มีสถานะบัญชีเป็น Money
* สำหรับครีเอเตอร์ที่พำนักอยู่ประเทศอื่น (นอกเหนือประเทศญี่ปุ่น): บัญชี PayPal ประเภทธุรกิจ (Business Account) หรือบัญชีบุคคลพรีเมียร์ (Premier Account)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

บัญชี

หากไม่มีบัญชี LINE จะสามารถเริ่มใช้งาน LINE Creators Market ได้หรือไม่ toggle
คุณจำเป็นต้องมีบัญชี LINE เพื่อใช้ลงทะเบียนใช้งาน LINE Creators Market ซึ่งการสร้างบัญชีหรือการใช้บริการ LINE จะไม่เสียใช้จ่ายแต่อย่างใด

หากยังไม่มีบัญชี LINE กรุณาติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟนของคุณ จากนั้นให้สร้างบัญชี LINE ขึ้นมา

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลืมอีเมลแอดเดรสหรือรหัสผ่านที่ใช้ล็อกอิน LINE Creators Market toggle
การล็อกอินเข้าใช้บริการ LINE Creators Market จำเป็นต้องกรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้กับ LINE

สามารถตรวจสอบอีเมลแอดเดรสได้จากแอปพลิเคชัน LINE ตามขั้นตอนในหน้าช่วยเหลือดังต่อไปนี้
สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ระบบ Android เลือก ที่นี่
สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ระบบ iOS เลือก ที่นี่

กรณีที่ลืมรหัสผ่าน กรุณาตรวจสอบหน้าช่วยเหลือดังต่อไปนี้
สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ระบบ Android เลือก ที่นี่
สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ระบบ iOS เลือก ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถใช้บัญชี LINE@ หรือบัญชีทางการ LINE ลงทะเบียน LINE Creators Market ได้หรือไม่ toggle
คุณไม่สามารถใช้บัญชี  LINE@ หรือบัญชีทางการ  LINE ในการลงทะเบียน LINE Creators Market ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ล็อกอินเข้าหน้าของฉัน ใน LINE Creators Market ไม่ได้ toggle
คุณสามารถล็อกอินเข้า LINE Creators Market ได้ด้วยอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชี LINE
* อีเมลแอดเดรสที่ตั้งค่าไว้ในหน้าของฉัน เป็นอีเมลแอดเดรสที่ใช้สำหรับการติดต่อกับครีเอเตอร์เท่านั้น

หากกรอกอีเมลแอดเดรสหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องหลายครั้ง ระบบจะระงับการล็อกอินไว้ชั่วคราว
กรณีที่ไม่สามารถล็อกอินได้ กรุณารอสักระยะแล้วจึงลองล็อกอินใหม่อีกครั้ง

กรุณาตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่แนะนำในการใช้งาน LINE Creators Market เพิ่มเติมได้ที่หน้าถามตอบ (FAQ) หัวข้อ "สภาพแวดล้อมที่แนะนำในการใช้งาน LINE Creators Market"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีข้อความแจ้งการล็อกอินส่งมายังสมาร์ทโฟน toggle
เมื่อล็อกอินเข้า LINE Creators Market ระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ทราบถึงการล็อกอินไปยังบัญชี LINE

หากได้รับข้อความแจ้งการล็อกอินไม่ทราบที่มา กรุณาตรวจสอบหน้าช่วยเหลือดังต่อไปนี้
สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ระบบ Android เลือก ที่นี่
สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ระบบ iOS เลือก ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สำหรับผู้ที่กำลังจะเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งาน toggle
LINE Creators Market เชื่อมต่อกับบัญชี LINE ที่คุณใช้ตอนลงทะเบียนครีเอเตอร์

หากคุณไม่สามารถใช้งานบัญชี LINE ที่ใช้ตอนลงทะเบียนครีเอเตอร์ จะไม่สามารถล็อกอินบัญชี LINE Creators Market ที่เคยใช้งานมาได้

หากคุณกำลังจะเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งาน กรุณาตรวจสอบวิธีโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE ล่วงหน้า

วิธีโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE
- สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ iOS เลือก ที่นี่
- สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android เลือก ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีออกจากการเป็นสมาชิก LINE Creators Market toggle
หากคุณต้องการออกจากการเป็นสมาชิก LINE Creators Market กรุณาอัปเดตแอปพลิเคชัน LINE Sticker Maker ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด แล้วดำเนินการออกจากการเป็นสมาชิก ที่นี่

ข้อควรระวังเกี่ยวกับผลงาน :
- เมื่อออกจากการเป็นสมาชิก LINE Creators Market แล้ว จะไม่สามารถเข้าใช้งานหรือจัดการผลงานที่แสดงอยู่ใน LINE Sticker Maker และ LINE Creators Market ได้อีก
- เมื่อออกจากการเป็นสมาชิกแล้ว ระบบจะระงับการจำหน่ายสติกเกอร์และธีมที่วางขายอยู่ใน LINE STORE โดยอัตโนมัติ
- ผู้ใช้ที่ซื้อผลงานไปแล้วยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติแม้ระบบระงับการจำหน่ายผลงานดังกล่าวแล้ว

ข้อควรระวังเกี่ยวกับเงินส่วนแบ่ง :
- หากคุณมีเงินส่วนแบ่งมากกว่าจำนวนชำระขั้นต่ำตอนออกจากการเป็นสมาชิก บริษัทจะโอนเงินไปยังบัญชีรับเงินที่ระบุไว้ ณ วันที่ออกจากการเป็นสมาชิก ภายใน 90 วันนับจากวันที่ออกจากการเป็นสมาชิก
- หากตรงกับกรณีใดกรณีหนึ่งด้านล่าง เงินส่วนแบ่งที่ยังไม่ได้โอนจะถือเป็นโมฆะไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนเท่าใดก็ตาม
  1) ไม่ได้กรอก หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องที่ "หน้าของฉัน" ของ LINE Creators Market > "ตั้งค่าบัญชี" > "ข้อมูลเบื้องต้น" หรือ "ข้อมูลบัญชีรับเงิน"
  2) ไม่ได้ยืนยันตัวตนตามที่กำหนด

ทั้งนี้ ระบบจะไม่ลบบัญชี LINE แม้คุณออกจากการเป็นสมาชิก LINE Creators Market คุณจึงสามารถใช้งาน LINE ต่อไปได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP