LINE

ลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียน

วิธีการเริ่มใช้งาน LINE Creators Market toggle
คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นครีเอเตอร์ก่อนที่จะขายสติกเกอร์หรือธีมใน LINE Creators Market โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ปุ่ม "ลงทะเบียน" ในหน้าหลักของ LINE Creators Market และล็อกอินด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้กับ LINE ของคุณ
2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนเป็นครีเอเตอร์
3. ระบบจะส่งอีเมลแจ้งยืนยันการลงทะเบียนไปยังอีเมลแอดเดรสที่คุณกรอกไว้
4. คลิกที่ลิงก์ในอีเมลเพื่อยืนยันการลงทะเบียนครีเอเตอร์ให้เสร็จสิ้น
5. ล็อกอินอีกครั้งเพื่อเข้าไปยังหน้าของฉัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน LINE Creators Market หรือไม่ toggle
ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการลงทะเบียนเป็นครีเอเตอร์ใน LINE Creators Market ทุกคนสามารถลงทะเบียนได้หากมีบัญชี LINE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กรณีที่เป็นนิติบุคลสามารถลงทะเบียน LINE Creators Market จาก LINE Partners ได้หรือไม่ toggle
เราไม่รับคำร้องในการสร้างบัญชี Creators Market  โดยผ่าน LINE Partners กรุณากดที่ "ลงทะเบียน" ที่ด้านบนของหน้า LINE Creators Market เพื่อสร้างบัญชี

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ควรเลือกรูปแบบธุรกิจเป็นประเภทใด toggle
กรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ควรเลือกรูปแบบธุรกิจเป็นประเภท "ส่วนบุคคล" จากนั้นให้กรอกชื่อเจ้าของกิจการหรือชื่อทางการค้าลงในช่อง "ชื่อหรือชื่อทางการค้า (ในกรณีที่เป็นธุรกิจส่วนตัว)"

ทั้งนี้ หากคุณจำเป็นต้องแก้ไขประเภทรูปแบบธุรกิจหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อแจ้งปัญหาจาก ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หลักเกณฑ์ของการจำหน่าย toggle
บุคคลทั่วไปและนิติบุคคลสามารถลงทะเบียนใน LINE Creators Market ได้ทุกคนไม่จำกัดอาชีพหรืออายุ

ทั้งนี้ กรณีที่เป็นเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อน โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานให้ถี่ถ้วน แล้วจึงลงทะเบียนเป็นครีเอเตอร์ในลำดับถัดไป

หมายเหตุ :
- จำเป็นต้องมีบัญชี LINE สำหรับใช้ในการลงทะเบียน
- หลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว หากต้องการขายสติกเกอร์หรือธีม คุณจำเป็นต้องมีบัญชีต่อไปนี้
* สำหรับครีเอเตอร์ที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น: บัญชีธนาคารในประเทศญี่ปุ่น หรือบัญชี LINE Pay ที่มีสถานะบัญชีเป็น Money
* สำหรับครีเอเตอร์ที่พำนักอยู่ประเทศอื่น (นอกเหนือประเทศญี่ปุ่น): บัญชี PayPal ประเภทธุรกิจ (Business Account) หรือบัญชีบุคคลพรีเมียร์ (Premier Account)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

บัญชี

หากไม่มีบัญชี LINE จะสามารถเริ่มใช้งาน LINE Creators Market ได้หรือไม่ toggle
คุณจำเป็นต้องมีบัญชี LINE เพื่อใช้ลงทะเบียนใช้งาน LINE Creators Market ซึ่งการสร้างบัญชีหรือการใช้บริการ LINE จะไม่เสียใช้จ่ายแต่อย่างใด

หากยังไม่มีบัญชี LINE กรุณาติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟนของคุณ จากนั้นให้สร้างบัญชี LINE ขึ้นมา

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลืมอีเมลแอดเดรสหรือรหัสผ่านที่ใช้ล็อกอิน LINE Creators Market toggle
การล็อกอินเข้าใช้บริการ LINE Creators Market จำเป็นต้องกรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้กับ LINE

คุณสามารถตรวจสอบอีเมลแอดเดรสได้จากแอปพลิเคชัน LINE ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "เพื่อน" หรือ "อื่นๆ" (ไอคอน "...") ใน LINE > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี"
2. เลือกที่ "อีเมล" > "เปลี่ยนอีเมล"
3. อีเมลแอดเดรสที่คุณใช้งานอยู่จะแสดงอยู่ด้านล่างช่องกรอกอีเมล

หากลืมรหัสผ่าน กรุณาตั้งค่ารหัสผ่านใหม่โดยเลือกที่ "รหัสผ่าน" ในขั้นตอนที่ 1. หลังจากที่เลือกหน้า "บัญชี"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถใช้บัญชี LINE@ หรือบัญชีทางการ LINE ลงทะเบียน LINE Creators Market ได้หรือไม่ toggle
คุณไม่สามารถใช้บัญชี  LINE@ หรือบัญชีทางการ  LINE ในการลงทะเบียน LINE Creators Market ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ล็อกอินเข้าหน้าของฉัน ใน LINE Creators Market ไม่ได้ toggle
คุณสามารถล็อกอินเข้า LINE Creators Market ได้ด้วยอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชี LINE
* อีเมลแอดเดรสที่ตั้งค่าไว้ในหน้าของฉัน เป็นอีเมลแอดเดรสที่ใช้สำหรับการติดต่อกับครีเอเตอร์เท่านั้น

หากกรอกอีเมลแอดเดรสหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องหลายครั้ง ระบบจะระงับการล็อกอินไว้ชั่วคราว
กรณีที่ไม่สามารถล็อกอินได้ กรุณารอสักระยะแล้วจึงลองล็อกอินใหม่อีกครั้ง

กรุณาตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่แนะนำในการใช้งาน LINE Creators Market เพิ่มเติมได้ที่หน้าถามตอบ (FAQ) หัวข้อ "สภาพแวดล้อมที่แนะนำในการใช้งาน LINE Creators Market"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความแชทแจ้งมาที่สมาร์ทโฟนว่ามีการล็อกอิน toggle
ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2558 เป็นต้นไป เมื่อล็อกอินเข้า LINE Creators Market ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปทางแชทใน LINE เมื่อล็อกอินเข้า LINE Creators Market

กรณีที่คุณไม่ทราบที่มาของการล็อกอินเข้า LINE Creators Market อาจมีบุคคลอื่นกรอกข้อมูลด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นผู้ล็อกอินเข้าใช้งานด้วยตนเอง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมตามสถานะปัจจุบันของคุณดังต่อไปนี้

1. กรณีที่ใช้งานบัญชี LINE ได้
มีความเป็นไปได้ว่าบุคคลอื่นพยายามล็อกอินเข้าบัญชี LINE Creators Market ของคุณจากอุปกรณ์เครื่องอื่น กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีเมื่อพบปัญหาลักษณะนี้

คุณสามารถตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่หน้าช่วยเหลือด้านล่าง


2. กรณีที่ใช้งานบัญชี LINE ไม่ได้แล้ว
มีความเป็นไปได้ว่าบัญชี LINE ของคุณอาจถูกบุคคลอื่นลักลอบใช้งานอยู่ คุณจะสามารถนำบัญชี LINE กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง หากคุณล็อกอินเข้าบัญชี LINE ด้วยสมาร์ทโฟนที่เคยใช้งาน LINE ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนการล็อกอิน

วิธีการล็อกอิน
1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE ขึ้นมา
2. เลือกที่ "เข้าสู่ระบบ"
3. กรอกข้อมูลบัญชี Facebook หรืออีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ > จากนั้นเลือก "ตกลง"
* กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหลังจากที่ล็อกอินได้อีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP