LINE

ศูนย์ช่วยเหลือ

คำถามที่ถามบ่อย

ไม่ได้รับอีเมลแจ้งลงทะเบียนเสร็จสิ้น toggle
ทีมงานได้รับรายงานว่าอีเมลแอดเดรสจำนวนหนึ่งไม่ได้รับอีเมลแจ้งเปลี่ยนอีเมลแอดเดรส

หากคุณไม่ได้รับอีเมลนานกว่า 30 นาทีหลังทำรายการ กรุณาลองใช้อีเมลแอดเดรสอื่น เช่น Gmail

นอกจากนี้ กรุณาตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
- โปรแกรมอีเมลบางโปรแกรมอาจย้ายอีเมลไปยังถังขยะหรือโฟลเดอร์สแปมโดยอัตโนมัติ กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าของโปรแกรมอีเมล
- กรณีที่สามารถตรวจสอบอีเมลบนเบราเซอร์ได้ กรุณาตรวจสอบอีเมลบนเบราเซอร์อีกครั้ง
- กรณีที่ใช้งานอีเมลแอดเดรสของโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน บางครั้งอาจรับอีเมลไม่ได้เนื่องจากการตั้งค่า

หากตั้งค่าจำกัดอีเมลแอดเดรสหรือโดเมนอยู่ กรุณาเปลี่ยนการตั้งค่าให้สามารถรับอีเมลจากโดเมน "line.me" ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สำหรับผู้ที่กำลังจะเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งาน toggle
LINE Creators Market เชื่อมต่อกับบัญชี LINE ที่คุณใช้ตอนลงทะเบียนครีเอเตอร์

หากคุณไม่สามารถใช้งานบัญชี LINE ที่ใช้ตอนลงทะเบียนครีเอเตอร์ จะไม่สามารถล็อกอินบัญชี LINE Creators Market ที่เคยใช้งานมาได้

หากคุณกำลังจะเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งาน กรุณาตรวจสอบวิธีโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE ล่วงหน้า

วิธีโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE
- สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ iOS เลือก ที่นี่
- สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android เลือก ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระบบจะแจ้งเตือนให้เพื่อนใน LINE ทราบเมื่อสร้างหรือจำหน่ายสติกเกอร์หรือไม่ toggle
ไม่มีระบบแจ้งเตือนให้เพื่อนทราบโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างหรือจำหน่ายสติกเกอร์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลืมอีเมลแอดเดรสหรือรหัสผ่านที่ใช้ล็อกอิน LINE Creators Market toggle
การล็อกอินเข้าใช้บริการ LINE Creators Market จำเป็นต้องกรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้กับ LINE

สามารถตรวจสอบอีเมลแอดเดรสได้จากแอปพลิเคชัน LINE ตามขั้นตอนในหน้าช่วยเหลือดังต่อไปนี้
สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ระบบ Android เลือก ที่นี่
สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ระบบ iOS เลือก ที่นี่

กรณีที่ลืมรหัสผ่าน กรุณาตรวจสอบหน้าช่วยเหลือดังต่อไปนี้
สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ระบบ Android เลือก ที่นี่
สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ระบบ iOS เลือก ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สร้างสติกเกอร์ขึ้นมาให้ตนเองหรือคนรู้จักใช้โดยไม่จำหน่ายได้หรือไม่ toggle
คุณไม่สามารถใช้งานหรือแจกจ่ายไอเทมที่ตนเองสร้างได้โดยไม่จำหน่าย

เนื่องจากไอเทมจะใช้งานได้เมื่อมีการวางจำหน่ายและซื้อเท่านั้น ถึงแม้จะเป็นผลงานของตนเองก็ตาม

หากต้องการจำหน่ายให้เฉพาะคนรู้จัก เช่นเพื่อนหรือคนในครอบครัว กรุณากำหนดขอบข่ายการจำหน่ายโดยตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

หมายเหตุ :
* ครีเอเตอร์เจ้าของคอนเทนต์ สามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์ที่ยื่นขอให้พิจารณาผ่านแอปพลิเคชัน LINE Sticker Maker ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปได้ฟรี
* ยกเว้นสติกเกอร์ที่ยื่นขอพิจารณาผ่านแอปพลิเคชัน LINE Sticker Maker เวอร์ชัน 4.0 เป็นต้นไป และเลือก "ต้องซื้อสติกเกอร์ ได้เงินส่วนแบ่ง" ในขั้นตอนการตั้งค่าเงินส่วนแบ่งจากยอดขายจะไม่สามารถดาวน์โหลดฟรีได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เมื่อยื่นคำขอพิจารณาแล้วจะสามารถจำหน่ายสติกเกอร์หรือธีมได้ทันทีเลยหรือไม่ toggle
สติกเกอร์และธีมทั้งหมดจะต้องผ่านการพิจารณาโดยทีมงานก่อนว่าผลงานดังกล่าวว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการจำหน่ายหรือไม่

คุณจะเริ่มจำหน่ายสติกเกอร์หรือธีมได้ก็ต่อเมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้นและได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับการแจ้งเตือนจากบัญชี LINE ที่ชื่อว่า LINE Creators Market toggle
บัญชีที่มีชื่อว่า LINE Creators Market คือ บัญชีที่ใช้สำหรับแจ้งให้ทราบข้อมูลต่างๆ ซึ่งระบบจะเพิ่มเป็นเพื่อนให้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณลงทะเบียน LINE Creators Market

บัญชีนี้จะส่งข้อความไปยังบัญชี LINE ที่ลงทะเบียนเอาไว้ เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสถานะการพิจารณาสติกเกอร์และธีมที่ยื่นเรื่องเข้ามา หรือแจ้งจำนวนเงินส่วนแบ่งที่สรุปยอดแล้วของแต่ละเดือน เป็นต้น

ทั้งนี้ คุณไม่สามารถบล็อคหรือลบบัญชีดังกล่าวได้ แต่สามารถปิดการแจ้งเตือนได้
* ไม่รองรับระบบตอบกลับอัตโนมัติ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หมวดหมู่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP