LINE

Help

วิธีการใช้งาน LINE POINTS

วิธีการสะสม LINE POINTS toggle
การรับ LINE POINTS จำเป็นต้องลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ใน LINE ล่วงหน้า กรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ กรุณาดำเนินการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์จากลิงก์ด้านล่าง


การเข้าร่วมแคมเปญ
คุณสามารถรับ LINE POINTS ได้จากการเข้าร่วมแคมเปญที่จัดอยู่โดยเลือกที่แท็บ "Wallet" บนเมนูหลักของ LINE > "LINE POINTS"

ทั้งนี้ แต่ละแคมเปญจะกำหนดเงื่อนไขการได้รับ LINE POINTS เอาไว้ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับ LINE POINTS ของแต่ละแคมเปญจากหน้ารายละเอียดของแคมเปญ
* บางกรณีแคมเปญอาจสิ้นสุดเร็วกว่ากำหนด

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถใช้ LINE POINTS ที่ได้รับได้อย่างไร toggle
คุณสามารถใช้พอยท์ได้โดยการเลือกที่แท็บ "Wallet" จากหน้าเมนูหลัก LINE > "LINE POINTS" > "ใช้"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถเปลี่ยนประเทศที่ใช้บริการของ LINE POINTS ได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถเปลี่ยนประเทศที่ใช้บริการได้เฉพาะกรณีที่
ประเทศที่ตั้งค่าไว้บน LINE POINTS กับประเทศที่ตั้งค่าไว้บนอุปกรณ์แตกต่างกันเท่านั้น
* ในระยะเวลา 30 วัน สามารถเปลี่ยนประเทศที่ใช้บริการได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

ทั้งนี้ คุณไม่สามารถใช้งาน LINE POINTS นอกเหนือจากประเทศที่ตั้งค่าเอาไว้ในตอนนั้นได้ หากมีการเปลี่ยนประเทศที่ใช้บริการ LINE POINTS ที่สะสมมาทั้งหมดจะหายไป โปรดใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการ 

คุณสามารถเปลี่ยนประเทศที่ใช้บริการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 
1. เลือกที่แท็บ "Wallet" จากหน้าเมนูหลัก LINE > "LINE POINTS"
2. เลือกที่สัญลักษณ์ "≡" บริเวณด้านบนของหน้าจอ > "การตั้งค่าพื้นที่"
3. ตรวจสอบประเทศ "พื้นที่ปัจจุบัน" หรือ "พื้นที่หลังจากที่เปลี่ยน" แล้วเลือกที่ > "เปลี่ยน" ตามความต้องการ
* หากไม่สามารถเลือกเปลี่ยนประเทศที่ใช้บริการได้ คุณจะไม่สามารถเลือกที่ปุ่ม "เปลี่ยน" ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

พอยท์โค้ดคืออะไร toggle
พอยท์โค้ด คือบริการมอบ LINE POINTS ที่สามารถนำไปใช้ได้ในบริการต่างๆ ของ LINE, ซื้อของที่ร้านค้า, ช็อปปิ้งออนไลน์ เป็นต้น

ท่านสามารถเติม LINE POINTS ได้โดยการใช้เบราว์เซอร์ของ PC หรือสมาร์ทโฟนเปิดหน้าเว็บด้านล่างแล้วใส่รหัส PIN 

- หน้าเว็บสำหรับใส่พอยท์โค้ด

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP