LINE

สติกเกอร์/ธีม

สติกเกอร์

กำหนดจำนวนรูปของสติกเกอร์ที่ขายได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถเลือกจำนวนรูปภาพต่อสติกเกอร์ 1 ชุดได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

สติกเกอร์ปกติ (แบบภาพนิ่ง) : 8 รูป, 16 รูป, 24 รูป, 32 รูป, 40 รูป
สติกเกอร์อนิเมชัน : 8 รูป, 16 รูป, 24 รูป

ทั้งนี้ หากส่งให้บริษัทพิจารณาแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนภาพต่อ 1 ชุดได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ขนาดรูปภาพสำหรับการสร้างสติกเกอร์มีข้อกำหนดหรือไม่ toggle
การสร้างสติกเกอร์มีข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดของรูปภาพดังต่อไปนี้

สติกเกอร์ปกติ (แบบภาพนิ่ง)
- รูปหลัก
จำนวน : 1 รูป
ประเภทไฟล์ : PNG
ขนาดของรูป : กว้าง 240 x สูง 240 พิกเซล

- รูปสติกเกอร์
จำนวน : 8 รูป, 16 รูป, 24 รูป, 32 รูป, 40 รูป
ประเภทไฟล์ : PNG
ขนาดของรูป : กว้าง 80-370 x สูง 80-320 พิกเซล (ต่อ 1 รูป)
* รูปสติกเกอร์จะถูกบีบอัดไฟล์ภาพโดยอัตโนมัติตอนลงทะเบียน กรุณากำหนดขนาดรูปด้วยตัวเลขคู่

- รูปภาพแท็บในห้องแชท
จำนวน : 1 รูป
ประเภทไฟล์ : PNG
ขนาดของรูป : กว้าง 96 x สูง 74 พิกเซล

สติกเกอร์อนิเมชัน
- รูปหลัก
จำนวน : 1 รูป
ประเภทไฟล์ : APNG
ขนาดของรูป : กว้าง 240 x สูง 240 พิกเซล

- รูปสติกเกอร์
จำนวน : 8 รูป, 16 รูป, 24 รูป
ประเภทไฟล์ : APNG
ขนาดของรูป : กว้าง 320 x สูง 270 พิกเซล (ขนาดใหญ่สุดต่อ 1 รูป)
* สามารถสร้างรูปแบบแนวนอน และแนวตั้งได้ หากความกว้างหรือความสูงอย่างใดอย่างหนึ่งของรูปภาพมีขนาด 270 พิกเซลขึ้นไป
ตัวอย่าง : กว้าง 270 x สูง 100 พิกเซล หรือ กว้าง 100 x สูง 270 พิกเซล

- รูปภาพแท็บในห้องแชท
จำนวน : 1 รูป
ประเภทไฟล์ : PNG
ขนาดของรูป : กว้าง 96 x สูง 74 พิกเซล

คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการสร้างสำหรับครีเอเตอร์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

นำภาพวาดจากสติกเกอร์ที่วางขายแล้วมาสร้างสติกเกอร์อนิเมชันได้หรือไม่ toggle
สามารถนำมาใช้งานได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

แก้ไขหรือเปลี่ยนรูปสติกเกอร์ที่อยู่ระหว่างการจำหน่ายได้หรือไม่ toggle
คุณไม่สามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขรูปสติกเกอร์ที่ผ่านการพิจารณาไปแล้วได้

กรุณาตรวจสอบรูปสติกเกอร์ให้ดีก่อนยื่นเรื่องขอให้พิจารณา

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถนำภาพถ่ายมาทำเป็นสติกเกอร์จำหน่ายได้หรือไม่ toggle
สามารถนำมาจำหน่ายได้

คุณสามารถยื่นขอให้พิจารณาสติกเกอร์ที่นำภาพถ่ายมาใช้ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คลิกที่ "ลงทะเบียนใหม่" ที่อยู่ด้านซ้ายบนของหน้าของฉัน
2. คลิกเลือกที่ "สติกเกอร์"
3. ลงทะเบียนข้อมูลที่จะให้แสดงใน LINE STORE, ร้านสติกเกอร์
กรุณาลงทะเบียนชื่อ, คำอธิบาย, ชื่อครีเอเตอร์, ข้อมูลลิขสิทธิ์ของสติกเกอร์
* LINE STORE รองรับการลงทะเบียนได้มากถึง 12 ภาษา ขอแนะนำให้ท่านเตรียมแปลข้อมูลเป็นภาษาที่ต้องการเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

4. ในหัวข้อ "การใช้รูปถ่าย" ให้เลือก "มีการใช้รูปถ่ายประกอบในสติกเกอร์"

5. ลงทะเบียนรูป
อัปโหลดรูปสติกเกอร์ที่คุณสร้าง 8 รูป, 16 รูป, 24 รูป, 32 รูป, 40 รูป (หรือ 8 รูป, 16 รูป, 24 รูป สำหรับสติกเกอร์อนิเมชัน), รูปหลัก 1 รูป และรูปภาพแท็บห้องแชท 1 รูป

6. เมื่อคลิกที่ปุ่ม "คำขอ" จะเป็นการยื่นเรื่องขอให้พิจารณาไปที่ LINE Creators Market

คุณจำเป็นต้องตรวจสอบ "รายละเอียดการยินยอม" ตอนส่งคำขอรับการพิจารณาก่อนยื่น
กรุณาตรวจสอบ "รายละเอียดการยินยอม" ให้ถี่ถ้วน แล้วคลิกทำเครื่องหมายถูกหน้าช่อง "ข้าพเจ้ายินยอมตามรายละเอียดด้านบน"
* หากไม่ทำเครื่องหมายถูกที่ "ข้าพเจ้ายินยอมตามรายละเอียดด้านบน" จะไม่สามารถคลิกส่งคำขอได้

ข้อควรระวังในการนำภาพถ่ายมาใช้งาน
กรณีที่นำภาพนักแสดง, ตัวคาแรคเตอร์, โลโก้ต่างๆ มาทำเป็นสติกเกอร์ กรุณาแนบเอกสารรับรองลิขสิทธิ์ (หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์) มาด้วย
* สามารถแนบหนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเอกสารใดก็ตามที่สามารถตรวจสอบได้ถึงการมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ธีม

ข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดของรูปธีม toggle
การสร้างรูปธีมมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้


* เลือกที่รูปตารางด้านบนเพื่อขยายขนาดของรูปตาราง

โปรดดูข้อกำหนดเกี่ยวกับชื่อไฟล์และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมที่ คู่มือการสร้างสรรค์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีคู่มือสำหรับสร้างธีมหรือไม่ toggle
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือสำหรับธีม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อมูลที่แสดง

ข้อมูลเกี่ยวกับสติกเกอร์แสดงเป็นภาษาใดได้บ้าง toggle
การแปลชื่อของครีเอเตอร์, ชื่อและคำอธิบายของสติกเกอร์หรือธีม สามารถตั้งค่าภาษาได้ดังต่อไปนี้

ภาษาที่สามารถใช้งานได้ (12 ภาษา)
- ภาษาอังกฤษ (*ต้องตั้งค่า)
- ภาษาญี่ปุ่น
- ภาษาเกาหลี
- ภาษาจีน (จีนตัวย่อ)
- ภาษาจีน (จีนตัวเต็ม)
- ภาษาไทย
- ภาษาอินโดนีเซีย
- ภาษาเยอรมัน
- ภาษาฝรั่งเศส
- ภาษาอิตาลี
- ภาษาโปรตุเกส (บราซิล)
- ภาษาสเปน

หมายเหตุ :
* ระบบจะเปลี่ยนภาษาที่แสดงโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมการใช้งานของคุณที่เข้ามาใน LINE STORE ตามภาษาที่มีการตั้งค่าแปลเอาไว้ 
* หากไม่มีการตั้งค่าแปลภาษา ระบบจะแสดงเป็นภาษาอังกฤษ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ขั้นตอนการสร้างผลงาน

ขั้นตอนตั้งแต่การลงทะเบียนสติกเกอร์หรือธีมไปจนถึงการยื่นเรื่องขอรับการพิจารณา toggle
ขั้นตอนตั้งแต่การลงทะเบียนสติกเกอร์ไปจนถึงการทำเรื่องขอรับการตรวจมีดังต่อไปนี้

1. คลิกที่ "ลงทะเบียนใหม่" เพื่อเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียน
2. เลือกที่ "สติกเกอร์" หรือ "ธีม"
3. ลงทะเบียนข้อมูลที่จะให้แสดงใน LINE STORE, ร้านสติกเกอร์หรือร้านธีม
กรุณาลงทะเบียนชื่อ, คำอธิบาย, ชื่อครีเอเตอร์, ข้อมูลลิขสิทธิ์ ของสติกเกอร์หรือธีม
* LINE STORE รองรับการลงทะเบียนได้มากถึง 12 ภาษา ขอแนะนำให้คุณเตรียมแปลข้อมูลเป็นภาษาที่ต้องการเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
 
4. ลงทะเบียนรูป
อัปโหลดรูปสติกเกอร์ที่คุณสร้าง 8 รูป, 16 รูป, 24 รูป, 32 รูป, 40 รูป (หรือ 8 รูป, 16 รูป, 24 รูป สำหรับสติกเกอร์อนิเมชัน), รูปหลัก 1 รูป และรูปภาพแท็บห้องแชท 1 รูป
กรณีของธีม คุณจำเป็นต้องเตรียมภาพหลัก 3 รูป และภาพธีม 58 รูป
 
5. เมื่อคลิกที่ปุ่ม "คำขอ" จะเป็นการยื่นเรื่องขอให้พิจารณาไปที่ LINE Creators Market
* หากผลงานของคุณจำเป็นต้องแสดงเอกสารยืนยันลิขสิทธิ์ ขอให้แจ้งลิงก์ที่สามารถใช้ตรวจสอบผลงาน หรือแนบเอกสารลิขสิทธิ์มาด้วย

ข้อควรทราบการส่งคำขอพิจารณาสติกเกอร์
การยื่นคำขอพิจารณาสติกเกอร์เท่านั้นที่จำเป็นต้องตรวจสอบ "รายละเอียดการยินยอม" ตอนส่งคำขอรับการพิจารณาก่อนยื่น กรุณาตรวจสอบ "รายละเอียดการยินยอม" ให้ถี่ถ้วน แล้วคลิกทำเครื่องหมายถูกหน้าช่อง "ข้าพเจ้ายินยอมตามรายละเอียดด้านบน"
* หากไม่ทำเครื่องหมายถูกที่ "ข้าพเจ้ายินยอมตามรายละเอียดด้านบน" จะไม่สามารถคลิกส่งคำขอได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP