LINE

ศูนย์ช่วยเหลือ

ไอเท็ม

ไอเท็ม

สามารถซื้อไอเท็มได้ที่ไหน? toggle
สามารถซื้อแฟชั่นอวตาร หรือไอเท็มอินทีเรียได้ตามวิธีดังต่อไปนี้

1.ไปที่ร้านค้าได้จากหน้าจอหลักหรือว่า [เพิ่มเติม]
จะสามารถย้ายไปยังร้านค้าที่ต้องการได้โดยไปที่หน้าจอหลัก > [ร้านค้า] หรือ จากหน้าจอหลัก > [เพิ่มเติม] >[ผู้เล่นมือใหม่] , [แพ็กเกจ] หรือ [แฟชั่น] จะสามารถรับไอเท็มอินทีเรียหรือชุดที่ร้านค้า Gacha ได้เช่นกัน โดยการไปที่หน้าจอหลักและแตะที่ปุ่ม > [Gacha] > [เพิ่มเติม]

2.ไปที่ร้านค้าจากห้อง
จะสามารถย้ายไปยังร้านค้าที่ต้องการได้โดยการแตะปุ่ม [แฟชั่น], [อินทีเรีย] หรือ [แพ็กเกจ]ที่อยู่ทางด้านขวาล่างในห้อง จะสามารถรับไอเท็มอินทีเรียหรือชุดที่ร้านค้า Gacha ได้เช่นกันหากแตะที่ปุ่ม [Gacha]

3.ไปที่ร้านค้าจาก [ตู้เสื้อผ้า/ตกแต่งห้อง]
แตะปุ่ม "ร้านค้า" ที่อยู่ด้านมุมขวาบนของหน้าจอได้โดยไปที่ [หน้าจอหลัก > ห้องของฉัน > เมนู > ตู้เสื้อผ้าหรือตกแต่งห้อง]

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฉันต้องการที่จะเรียกคืนสิ่งของที่ฉันเคยซื้อไป toggle
ขอประทานอภัย เพชรที่เคยซื้อไปแล้วไม่สามารถที่จะเรียกคืนเงินหรือทำการยกเลิกได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการให้ไอเท็มเป็นของขวัญ toggle
สามารถให้ของขวัญได้ตามวิธีดังต่อไปนี้
ทั้งนี้ สามารถให้ของขวัญกับคนที่ไม่ใช่เพื่อนได้เช่นกัน

1.จะสามารถซื้อของขวัญให้เพื่อนได้โดยไปที่หน้าจอหลัก > [ร้านค้า] > [ของขวัญ] หรือ หน้าจอหลัก > [เพิ่มเติม] >[ร้านค้า] > [ของขวัญ]

2.จะสามารถซื้อของขวัญให้เพื่อนได้โดยไปที่หน้าจอหลัก > [เพื่อน] > แล้วเลือกเพื่อนที่ต้องการให้ของขวัญที่ [เพื่อนของฉัน] เมื่อแตะปุ่ม [ของขวัญ] ที่อยู่บนหน้าจอป๊อปอัพโปรไฟล์ จะย้ายไปยังหน้าจอกิ๊ฟท์ช็อป

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ปุ่มรีไซเคิล (Recycle) มีไว้ทำอะไร? toggle
ด้วยฟีเจอร์ของการรีไซเคิล (Recycle) คุณสามารถแลกเปลี่ยนไอเทม ที่คุณไม่ต้องการแล้ว เพื่อรับจำนวน Gem ตามที่กำหนด

ลองกดปุ่มรีไซเคิล (Recycle) ที่อยู่ด้านในของปุ่ม Closet และหน้าจอ Room Edit

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

คิดจำนวน Gem จากการรีไซเคิลไอเท็มอย่างไร? toggle
จำนวนของ Gem ที่คุณจะได้รับเมื่อรีไซเคิลไอเท็มนั้น โดยส่วนใหญ่จะถูกคำนวณโดยใช้อัตราคงที่นำไปคูณราคาเดิมของไอเท็ม แต่ในบางกรณี อัตราคำนวณอาจแตกต่างกันตามคุณสมบัติพิเศษของไอเทม (ทั่วไป,หายาก,หายากที่สุด)
อนึ่ง ไอเทมเริ่มต้น, ไอเทมของขวัญ, ไอเทมที่ระลึก และไอเทมจาก Catch of the day นั้นมีมูลค่ารีไซเคิลเป็น 0
ในกรณีของอวาตาร์ประเภทสัตว์นั้น มีไอเทมบางส่วนที่ซื้อจากเฟซช็อปที่จะไม่สามารถรับ Gem ได้เมื่อทำการรีไซเคิล (Premium Gift บางส่วนจะได้รับ Gem เมื่อรีไซเคิล)

คุณสามารถดูจำนวน Gem ที่จะได้รับจากการรีไซเคิลไอเท็มได้โดยการเลือกที่ไอเทมทางหน้าจอรีไซเคิล (Recycle)
กรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนจะรีไซเคิลทุกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฉันสามารถที่จะกำจัดไอเท็มที่ฉันไม่ต้องการอีกต่อไปแล้วได้อย่างไร? toggle
สามารถรีไซเคิลไอเท็มที่ครอบครองได้จากตู้เสื้อผ้า/เมนูตกแต่งห้อง

1.ตู้เสื้อผ้า
1) ไปที่ หน้าจอหลัก > ห้องของฉัน > เมนู > ตู้เสื้อผ้า ตามลำดับ แล้วเลือกปุ่ม "รีไซเคิล" ที่อยู่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ
2) หลังจากเลือกไอเท็มที่ต้องการลบหรือว่ารีไซเคิลได้แล้ว ให้กดปุ่ม "รีไซเคิล"
*ในกรณีที่ครอบครองไอเท็มซ้ำกันหลายอัน ให้เลือกปุ่ม "จัดการไอเท็มซ้ำ" ที่อยู่ทางด้านล่างขวา เพื่อทำการรีไซเคิลทั้งหมดโดยให้เหลือไอเท็มที่ซ้ำกันเอาไว้ 1 ชิ้นได้
*ไม่สามารถรีไซเคิลไอเท็มที่สวมใส่อยู่ได้

2.ตกแต่งห้อง
1) ไปที่ หน้าจอหลัก > ห้องของฉัน > เมนู > ตกแต่งห้อง ตามลำดับ แล้วเลือกปุ่ม "กล่องไอเท็ม" ที่อยู่ด้านล่างขวาของหน้าจอ
2) เลือกปุ่มรีไซเคิลที่อยู่ทางด้านซ้ายล่างของกล่องไอเท็ม
3) หลังจากเลือกไอเท็มที่ต้องการลบหรือว่ารีไซเคิลได้แล้ว ให้กดปุ่มรีไซเคิล

*ไม่สามารถรีไซเคิลไอเท็มที่ติดตั้งในห้องของฉันได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไอเท็มที่ฉํนต้องการไม่มีขาย toggle
ถ้าไอเท็มที่คุณต้องการไม่มีขายอยู่ในร้านค้า ให้คุณเข้าใจเหตุผลดังนี้:

- ไอเท็มเหล่านั้นอาจจะมีขายในช่วงเวลาที่จำกัดเท่านั้น
- ไอเท็มเหล่านั้นอาจจะอยู่ในส่วนของไอเท็ม Gacha
- ไอเท็มบางชิ้นอาจจะไม่สามารถใส่เข้ากับรูปแบบ Avatar ของคุณได้ (บางไอเท็มสามารถใช้ได้กับ ผู้ชาย/ผู้หญิง/รูปแบบสัตว์ Avatar เท่านั้น) ยกตัวอย่างเช่น หางสามารถซื้อใช้ได้กับรูปแบบสัตว์เท่านั้น / ต่างหูสามารถซื้อใช้ได้สำหรับรูปแบบมนุษย์เท่านั้น เป็นต้น

เราหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยเหลือคุณได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฉันต้องการดูไอเท็มที่เลือกไว้เมื่อก่อนในร้านช้อป ต้องทำอย่างไร toggle
หากกดปุ่มรูปนาฬิกาที่อยู่ทางด้านบนขวาของหมวดหมู่ขณะอยู่ในร้านค้าแฟชั่น, ร้านค้าอินทีเรีย จะแสดงรายการไอเท็มทั้งหมดที่ตนเคยดูเอาไว้
โดยรายการไอเท็มจะแสดง "ไอเท็มแฟชั่น" ที่ดูล่าสุด 40 ชิ้น, "ไอเท็มอินทีเรีย" ที่ดูล่าสุด 39 ชิ้น โดยที่ไอเท็มเก่าหรือไอเท็มที่สิ้นสุดการจำหน่ายไปแล้วจะถูกลบไปโดยอัตโนมัติ 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไอเทมสำหรับเมคอัพหาได้จากที่ใด toggle
ไอเทมเมคอัพที่อยู่ภายใน "ตู้เสื้อผ้า" สามารถได้รับจาก Gacha หรือกิจกรรม (อีเว้นท์)

ท่านสามารถใช้ไอเทมเมคอัพที่ได้รับมาตามความต้องการ
เพียงแต่จะไม่สามารถใช้ใบหน้าดั้งเดิมที่เลือกในขั้นตอนการสร้างอวตาร หรือใบหน้าที่เปลี่ยนภายใน "เฟซช้อป"  ได้ตามความต้องการ และใบหน้าดังกล่าวจะไม่ปรากฏใน "เมคอัพ" ภายในเมนู "ตู้เสื้อผ้า" ด้วยเช่นกัน

ขอให้ทำความเข้าใจว่า ไอเทมใบหน้าที่ได้รับมาจาก Gacha หรือกิจกรรม (อีเว้นท์) เปรียบเสมือนหน้ากากที่สามารถถอดหรือใส่เมื่อไรก็ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถปรับเสียงของไอเท็ม BGM ได้ที่ไหน? toggle
ตัวไอเท็ม BGM นั้นไม่สามารถปรับเสียงได้
แต่สามารถปรับเสียงที่ตัวแอพพลิเคชั่น LINE PLAY หรือว่าลบไอเท็ม BGM จากห้องที่เมนูตกแต่งห้องได้
โดยสามารถปรับเสียงได้จาก "หน้าจอหลัก > เพิ่มเติม > การตั้งค่า > เสียง"
(เคล็ดลับ) ในกรณีที่ปุ่มแสดงผลเป็น ON จะถือว่าเป็นการตั้งค่าเสียง หากปรับให้เป็น OFF จะสามารถปิดเสียงได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

"ไอเท็มแอ็คชัน" คืออะไร? toggle
ไอเท็มแอคชันคือไอเท็มที่สามารถเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของอวตาร (อาทิ ยืนหรือเดิน) ได้ ไอเท็มแอคชันที่สามารถเปลี่ยนการเคลื่อนไหวได้นั้นจะแตกต่างกันไปตามไอเท็มแต่ละประเภท โดยมีไอเท็ม 1 ชิ้นที่สามารถเปลี่ยนการเคลื่อนไหวได้หลายแบบเช่นเดียวกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฉันจะเปลี่ยนขนาด "ห้องของฉัน" ได้อย่างไร toggle
สามารถปรับเปลี่ยนขนาดห้องของฉันได้ที่ร้านรีโนเวท
กรุณาเลือก "หน้าหลัก" > "ร้านค้า" > "รีโนเวท" หรือ "ห้องของฉัน" > "ตกแต่งห้อง" > "ร้านค้า" > "รีโนเวท" แล้วซื้อขนาดห้องที่ต้องการ
เมื่อเปลี่ยนขนาดของห้อง ไอเท็มทั้งหมดในห้องของฉัน (ยกเว้นประตูและไดอารี่) จะถูกถอดออกไป เหลือไว้เฉพาะพื้น, ประตู, วอลเปเปอร์ และไดอารี่เท่านั้น

<Tip>
ห้องที่เคยซื้อแล้วครั้งหนึ่ง จะถูกเก็บรักษาเอาไว้ตลอด และสามารถเลือกเพื่อนำมาเปลี่ยนใช้ได้เสมอที่ร้านรีโนเวท
ไม่สามารถซื้อห้องที่มีขนาดเท่ากับห้องของฉันในปัจจุบันได้
ไม่สามารถรีไซเคิลขนาดห้องได้
ไอเท็มที่เคยวางไว้ในห้องก่อนจะเปลี่ยนขนาด สามารถนำกลับมาวางอีกครั้งได้ด้วยการตกแต่งห้อง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

บัตร Gacha คืออะไร? toggle
บัตร Gacha คือบัตรสำหรับสุ่ม Gacha ที่กำหนดได้ฟรี 1 ครั้ง
คุณสามารถรับบัตร Gacha จากกิจกรรมต่างๆ และสามารถตรวจสอบบัตร Gacha ที่ได้รับมาผ่านทางตู้จดหมาย
สามารถใช้งานบัตร Gacha ได้โดยการกดปุ่ม "ใช้บัตร" ที่ตู้จดหมาย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับบัตร Gacha VIP ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็น VIP toggle
สามารถใช้บัตร Gacha VIP ภายในตู้จดหมายที่คุณได้รับเป็นรางวัลมาจากกิจกรรมต่างๆ ได้ ถึงแม้ว่าจะคุณจะไม่ได้เป็น VIP ก็ตาม อย่าลืมกดใช้ดูล่ะ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่สามารถใช้บัตร Gacha ได้ toggle
หากไม่ได้ใช้บัตร Gacha ที่ส่งมาทางตู้จดหมายจนเลยกำหนดการใช้งานแล้ว บัตร Gacha นั้นจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป
นอกจากนี้ โปรดระวังว่าหากสิ้นสุดระยะเวลาจำหน่าย Gacha นั้นแล้ว ก็จะไม่สามารถใช้งานบัตร Gacha ดังกล่าวได้เช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ปุ่ม "LIKE" คืออะไร? toggle
ปุ่ม "LIKE" คือปุ่มสำหรับแสดงความถูกใจที่คุณสามารถเลือกกดได้ เมื่อพบไอเท็มที่ชอบภายใน Gacha

*ปุ่ม "LIKE" สามารถกดได้เพียง 1 ครั้งต่อไอเท็ม 1 ชิ้น
*หลังกดปุ่ม "LIKE" ไปแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้
*ยอด "LIKE" (ยอดถูกใจ) ของไอเท็มแต่ละชิ้นจะอัพเดตในทุกๆ 10 นาที

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไอเท็มเวทมนตร์คืออะไร? toggle
ไอเท็มเวทมนตร์คือไอเท็มแฟชั่นระดับ Super Epic หากสวมใส่ไอเท็มเวทมนตร์และไปยังสแควร์ จะสามารถร่ายมนตร์ให้อวตารอื่นได้ และจะมีไอคอนรูปดาวปรากฎอยู่บนศีรษะของอวตารที่สวมใส่ไอเท็มเวทมนตร์ อวตารอื่นที่มาแตะไอคอนนี้จะต้องมนตร์เป็นระยะเวลาหนึ่ง
สามารถรับไอเท็มเวทมนตร์ได้จาก Gacha และกิจกรรมต่างๆ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

Magic Box คืออะไร? toggle
คือ Gacha ซีรี่ส์พิเศษที่ทำให้คุณได้รับไอเท็มไม่ซ้ำแบบจนกว่าคอลเลคชั่นจะสมบูรณ์
ไอเท็มที่ได้รับจาก Magic Box จะปรากฏแบบสุ่ม หลังจากคอลเลคชันสมบูรณ์แล้วจะมีโอกาสได้รับไอเท็มซ้ำกันได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โปรดอธิบายเกี่ยวกับเมนูสไตลิ่ง toggle
มันคือฟังก์ชั่นสำหรับใช้บันทึกไอเท็มแฟชั่น ทรงผม และเมคอัพทั้งหมดที่อวตารกำลังสวมใส่เป็นชุดเดียว
คุณสามารถสวมใส่และจัดเก็บสไตลิ่งของตัวเองได้อย่างง่ายดายโดยตั้งชื่อเก๋ ๆ ให้แก่ชุดไอเท็มของคุณ และสามารถสร้างสไตล์อวตารของคุณเองได้ทีละขั้นตอน!
ไอเท็มชุดที่จัดเก็บในช่องสไตลิ่งสามารถแก้ไขหรือลบได้ตลอดเวลา และสามารถใช้เมนูสไตลิ่งได้อย่างสบายใจเนื่องจากการลบข้อมูลสไตลิ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อไอเท็ม
คุณสามารถซื้อช่องจัดเก็บเพิ่มเติมได้หากช่องจัดเก็บไม่เพียงพอสำหรับการบันทึกสไตล์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถมีช่องจัดเก็บได้มากถึง 365 ช่องเมื่อนับรวมกับช่องพื้นฐานที่ให้ตามค่าเริ่มต้น ลองมาเตรียมสไตลิ่งทั้ง 365 วันผ่านเมนูสไตลิ่งกันเถอะ!

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP