LINE

ศูนย์ช่วยเหลือ

สัตว์เลี้ยง

รับสัตว์เลี้ยงได้จากที่ไหน toggle
ท่านสามารถเข้า "ร้านสัตว์เลี้ยง" ได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

- เลือกที่ไอคอน "สัตว์เลี้ยง" ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่บนหน้าหลัก
- เลือกที่ไอคอน "เมนู" > "ร้านสัตว์เลี้ยง" ที่ห้องของฉัน
- เลือกที่ "เพิ่มเติม" > "ร้านค้า" > "ร้านสัตว์เลี้ย" บนหน้าหลัก

ท่านสามารถเพิ่มไอเทมของสัตว์เลี้ยงไว้ในห้องของฉันได้โดยการเลือกที่ไอคอน "เมนู" > "ตกแต่งห้อง" เพียงเท่านี้สัตว์เลี้ยงน่ารักก็จะมาเที่ยวเล่นที่ห้องของฉันแล้ว

*ฟีเจอร์สัตว์เลี้ยงสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชัน LINE PLAY ตั้งแต่เวอร์ชัน 4.0 ขึ้นไป

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เพิ่มสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์เลี้ยงของฉันได้อย่างไร toggle
เมื่อวางไอเทมสัตว์เลี้ยงไว้ภายในห้องของฉัน สัตว์เลี้ยงก็จะมาเที่ยวเล่นที่ห้อง
หากพบสัตว์เลี้ยงอยู่ในห้อง กรุณาลูบหัวสัตว์เลี้ยงตัวนั้น

เมื่อลูบหัวสัตว์เลี้ยงแล้วระดับความสนิทสนมจะเพิ่มขึ้น และสัตว์เลี้ยงน่ารักตัวนั้นจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันได้ในที่สุด

ขอให้วางไอเทมเตรียมรอสัตว์เลี้ยงเอาไว้แม้สัตว์เลี้ยงน่ารักจะยังไม่มาที่ห้อง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ทำไมสัตว์เลี้ยงถึงหายไป toggle
สัตว์เลี้ยงแต่ละตัวจะมาเที่ยวที่ห้องของฉันอย่างสม่ำเสมอจนกว่าจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของฉัน

หากสัตว์เลี้ยงหายไป กรุณาตรวจสอบดูว่าได้วางไอเทมสำหรับสัตว์เลี้ยงไว้ในห้องของฉันแล้วหรือไม่ หรือตรวจสอบเวลาที่สามารถเรียกสัตว์เลี้ยงมาได้อีกจาก "หนังสือสัตว์เลี้ยง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สัตว์เลี้ยงมีกี่ประเภท toggle
สัตว์เลี้ยงมีหลายประเภท เช่น แมว สุนัข ฯลฯ

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะอัปเดตให้สามารถเลี้ยงสัตว์ได้หลายประเภทมากขึ้นในอนาคต

มาเลี้ยงสัตว์เลี้ยง LINE PLAY ที่แสนน่ารักกันเถอะ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อยากลองเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวอื่นด้วย toggle
ในกรณีที่ต้องการเลี้ยงสัตว์ตัวอื่นเมื่อติดตั้งสัตว์เลี้ยงที่ห้องของฉันครบ 5 ตัวแล้วนั้น ให้ลบไอเท็มที่สัตว์เลี้ยงชื่นชอบออกเพื่อเปลี่ยนกับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่จากไอคอนเมนู "ห้องของฉัน > ตกแต่งห้อง" แล้วนำไอเท็มที่สัตว์เลี้ยงชื่นชอบชิ้นใหม่มาวางเพื่อเรียกสัตว์เลี้ยงตัวใหม่แทน 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ตั้งค่าแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่พบสัตว์เลี้ยงได้อย่างไร toggle
ท่านสามารถตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่สามารถเรียกสัตว์เลี้ยงได้ด้วยการเลือกที่ "เพิ่มเติม" > "การตั้งค่า" > "การแจ้งเตือน" > เลือก "ON" ที่การแจ้งเตือนสัตว์เลี้ยงเพื่อรับการแจ้งเตือน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถเลี้ยงสัตว์ได้สูงสุดกี่ตัว? toggle
สามารถเลี้ยงสัตว์ได้หลายตัว
สามารถติดตั้งไอเท็มสัตว์เลี้ยงที่ห้องของฉันได้สูงสุด 5 ตัว โดยสามารถติดตั้งไอเท็มสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมที่ชั้น 2 (2F) และชั้น 3 (3F) ได้ชั้นละ 5 ตัวเช่นเดียวกัน  

ลองติดตั้งสัตว์เลี้ยงที่ซื้อไว้ให้ครบทุกชั้น แล้วไปเพิ่มความสนิทสนมของสัตว์เลี้ยงดูนะ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ทราบเวลาที่สามารถเจอสัตว์เลี้ยงตัวอื่นที่ยังไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงของฉันได้อย่างไร toggle
ท่านสามารถตรวจสอบเวลาของการมาครั้งต่อไปของสัตว์เลี้ยงตัวอื่นที่ยังไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงของฉันได้ด้วยการเลือกที่ไอคอน "เมนู" > "หนังสือสัตว์เลี้ยง" > "รายละเอียด"

กรุณาวางไอเทมสัตว์เลี้ยงเอาไว้ที่ห้องของฉันในช่วงเวลาการมาของสัตว์เลี้ยง ท่านสามารถเรียกสัตว์เลี้ยงมาได้ทันทีหากเลือกที่ไอคอน "รอยเท้าสัตว์" บนไอเทมสัตว์เลี้ยง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่มระดับความสนิทสนมเพื่อให้เป็นสัตว์เลี้ยงของฉันได้อย่างรวดเร็ว toggle
กรุณาเลือกที่ไอคอนรูปเท้าสัตว์บนไอเทมสัตว์เลี้ยง หรือเลือกที่ "หนังสือสัตว์เลี้ยง" > "รายละเอียด" > "เรียกทันที"  ขอให้ลูบหัวสัตว์เลี้ยงบ่อยๆ เพื่อให้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันได้อย่างรวดเร็ว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สัตว์เลี้ยงหายไปเมื่อไม่ได้ลูบหัว toggle
หากไม่ลูบหัวสัตว์เลี้ยงภายในเวลาที่กำหนด สัตว์เลี้ยงจะงอนและหายตัวไป
เมื่อสัตว์เลี้ยงกลับมาขอลูบหัวสัตว์เลี้ยงด้วย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อวตารอื่นสามารถลูบหัวสัตว์เลี้ยงในห้องของฉันได้หรือไม่? toggle
อวตารอื่นที่มาเยือนห้องของฉัน จะสามารถลูบหัวสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในห้องของฉันได้วันละหนึ่งครั้ง
โดยจะสามารถลูบหัวสัตว์เลี้ยงที่ความสนิทสนมกับเจ้าของยังไม่ถึงระดับสูงสุดเท่านั้น
เมื่อความสนิทสนมเพิ่มขึ้นเป็นระดับสูงสุดจนพัฒนาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉัน จะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชั่นการส่งหัวใจให้แทน
สามารถตรวจสอบอวตารที่ลูบหัวสัตว์เลี้ยงของฉันได้ที่ [ข้อความใหม่] จากหน้าจอหลัก

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

าพบสัตว์เลี้ยงที่ห้องของอวตารอื่นล่ะ? toggle
ถ้าพบสัตว์เลี้ยงที่ห้องของอวตารอื่น สามารถลูบหัวหรือว่าส่งหัวใจให้แทนเจ้าของได้
ลองตรวจสอบที่หน้าจอป๊อบอัพโปร์ไฟล์หรือไดอารี่ของอวตารดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ทำสิ่งที่เขาไม่ชอบ แล้วค่อยลูบหัว หรือว่าส่งหัวใจให้สัตว์เลี้ยงแล้วกันนะ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ตรวจสอบรายการสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงอยู่ได้อย่างไร toggle
ท่านสามารถตรวจสอบรายการสัตว์เลี้ยงของตัวเองได้โดยเลือกที่ไอคอน "เมนู" > "ร้านสัตว์เลี้ยง" > "หนังสือสัตว์เลี้ยง"

มาเรียนรู้ข้อมูลของสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงอยู่แล้วสร้างความสนิทสนมให้มากยิ่งขึ้นกันเถอะ

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถบันทึกข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับข้อมูลสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สัตว์เลี้ยงมีเลเวลหรือไม่ toggle
สัตว์เลี้ยงจะมีระดับความสนิทสนิมกับอวตารของท่าน หากมีระดับความสนิทสนมเต็มจะพัฒนากลายเป็น "สัตว์เลี้ยงของฉัน"

หากเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันแล้วจะได้รับไอเทมพิเศษจากสัตว์เลี้ยงอีกด้วย
คอยดูสิว่า สัตว์เลี้ยงจะนำของขวัญอะไรมาให้เรา!

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อดีของการนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉัน toggle
สัตว์เลี้ยงที่ความสนิทสนมเพิ่มขึ้นจนถึงระดับสูงสุดจะพัฒนาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉัน และสามารถรับไอเท็มของขวัญได้
นอกจากนี้ ยังสามารถตั้งค่าให้สัตว์เลี้ยงเดินตามได้ (สูงสุด 2 ตัว) จากหน้า "หนังสือสัตว์เลี้ยง" > สัตว์เลี้ยงของฉัน"
ไปสนุกกับ LINE PLAY พร้อมกับสัตว์เลี้ยงที่เคลื่อนไหวได้กันเลย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีสัตว์เลี้ยงมากกว่าสองตัวแต่เห็นแค่เพียงตัวเดียว toggle
กรุณาตรวจสอบระดับความสนิทสนมอีกครั้ง
หากระดับความสนิทสนมเต็ม สัตว์เลี้ยงจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันทันที

หากมีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งอยู่กับท่านเสมอ แต่อีกตัวหนึ่งกลับปรากฏตัวนานๆ ครั้ง ขอให้ท่านลูบหัวเพื่อเพิ่มระดับความสนิทสนมให้มากขึ้น

แม้จะเพิ่มสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เข้าไว้ในห้อง หากไม่เพิ่มระดับความสนิทสนม สัตว์เลี้ยงตัวนั้นจะไม่มาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ทำเควสลูบหัวสัตว์เลี้ยงให้สำเร็จได้อย่างไร toggle
ทำได้โดยการวางไอเทมสัตว์เลี้ยงไว้ในห้อง, ลูบหัวสัตว์เลี้ยงตามเวลาที่สัตว์เลี้ยงมา หรือไปลูบหัวสัตว์เลี้ยงที่ห้องของอวตารอื่นที่มีสัตว์เลี้ยง

ทั้งนี้ อวตารอื่นสามารถลูบหัวสัตว์เลี้ยงภายในห้องของฉันได้เพียงวันละ 1 ครั้งเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สัญลักษณ์รูปหัวใจบนสัตว์เลี้ยงคืออะไร? toggle
สัญลักษณ์รูปหัวใจจะปรากฏขึ้นบนสัตว์เลี้ยงของฉัน หากแตะที่สัญลักษณ์ จะสามารถส่งหัวใจให้สัตว์เลี้ยงได้

โดยสามารถส่งหัวใจที่ถูกจำกัดไว้ในแต่ละวันและหัวใจพิเศษที่ตนมีอยู่ให้สัตว์เลี้ยงได้ เหมือนกับที่ส่งหัวใจให้อวตารอื่น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถตรวจสอบจำนวนหัวใจที่สัตว์เลี้ยงได้รับได้ที่ไหน? toggle
สามารถตรวจสอบจำนวนหัวใจที่สัตว์เลี้ยงของฉันได้รับจาก [หนังสือสัตว์เลี้ยง] > [รายละเอียด] 
ในกรณีเป็นสัตว์เลี้ยงของอวตารอื่น เมื่อแตะที่สัตว์เลี้ยงดังกล่าวหน้าจอป๊อบอัพจะปรากฏ ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและจำนวนหัวใจที่สัตว์เลี้ยงได้รับได้ 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงที่ตามมาเวลาไปเยี่ยมห้องของอวตารอื่นได้หรือไม่? toggle
สามารถตั้งค่าให้พาสัตว์เลี้ยงไปเยี่ยมห้องอวตารอื่นได้สูงสุด 2 ตัว
ก่อนอื่นให้ไปยังหน้า หนังสือสัตว์เลี้ยง > หน้าสัตว์เลี้ยงของฉัน แล้วกดปุ่มสัญลักษณ์รูปดาวที่อยู่ทางด้านล่างของการ์ดโปรไฟล์สัตว์เลี้ยงที่ต้องการเปลี่ยนตัว จากนั้นให้กดยกเลิกการเลือก
หลังจากนั้น ให้กดปุ่มสัญลักษณ์รูปดาวของสัตว์เลี้ยงที่ต้องการให้ติดตามเท่านั้นก็เรียบร้อย!
สัตว์เลี้ยงของฉันที่ตั้งค่าจากหน้า หนังสือสัตว์เลี้ยง > สัตว์เลี้ยงของฉัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ติดตั้งเป็นไอเท็มสัตว์เลี้ยง แต่ก็จะสามารถตรวจสอบได้จากห้องของฉัน, การเยี่ยมห้อง, บ้านของฉัน,  การแชท 1 ต่อ 1, สแควร์, รูมปาร์ตี้ และเซอร์เคิลได้เช่นเดียวกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อยากทราบเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงพาหนะ toggle
อวาตาร์ของฉันสามารถขี่ได้เฉพาะสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในหมวดหมู่สัตว์เลี้ยงพาหนะเท่านั้น
แต่ว่าหากคุณต้องการขี่สัตว์เลี้ยง ต้องกำหนดให้เป็นสัตว์เลี้ยงตัวแทน เมื่อคุณแตะที่สัตว์เลี้ยงพาหนะที่กำหนดให้เป็นสัตว์เลี้ยงตัวแทน คุณจะสามารถขี่สัตว์เลี้ยงตัวดังกล่าวได้ และยังสามารถเข้าร่วมการวิ่งแข่งสัตว์เลี้ยงพาหนะในสวนสนุกสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วย

คุณสามารถไปยังจุดที่ต้องการได้ขณะขี่สัตว์เลี้ยง หากเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถอยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยงได้ คุณสามารถขี่สัตว์เลี้ยงได้ทุกเมื่อ แต่ในกรณีของสัตว์เลี้ยงพาหนะ คุณสามารถตั้งให้เป็นสัตว์เลี้ยงตัวแทนได้เพียงแค่ 1 ตัวเท่านั้น

หากคุณขี่สัตว์เลี้ยงขณะที่ใช้ไอเท็มแอ็กชั่นและไอเท็มเวทย์มนต์ เอ็ฟเฟ็กต์จะไม่แสดงผล ในกรณีนี้ หากคุณลงจากสัตว์เลี้ยง เอ็ฟเฟ็กต์จะแสดงผลอีกครั้ง หากคุณเดินทางจากสแควร์ไปทำเควสต์เวทย์มนต์โดยขี่สัตว์เลี้ยง คุณสามารถทำเควสต์ได้ แต่จะไม่สามารถใช้ท่าที่คัดลอกได้ ในทำนองเดียวกัน หากคุณลงจากสัตว์เลี้ยง ท่าที่คัดลอกก็จะแสดงผลอีกครั้ง

โปรดทราบว่าเมื่อคุณแชทขณะที่ขี่สัตว์เลี้ยง คุณจะไม่สามารถส่งสติกเกอร์ได้ 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ค่าสเตตัสสัตว์เลี้ยงคืออะไร และตรวจสอบได้ที่ไหน toggle
ค่าสเตตัสสัตว์เลี้ยง คือ ค่าความสามารถของสัตว์เลี้ยงพาหนะ ประกอบด้วย 3 อย่างคือ Strength (การทำลายสิ่งกีดขวาง), Speed (ความเร็วพื้นฐาน), Stamina (ระยะเวลา Fever) ความสามารถสัตว์เลี้ยงอาจแตกต่างไปตามค่าสเตตัสของสัตว์เลี้ยงเมื่อเข้าร่วมการวิ่งแข่งสัตว์เลี้ยงพาหนะ
ค่าสเตตัสสัตว์เลี้ยงที่สามารถซื้อได้ สามารถตรวจสอบได้ที่ร้านค้าสัตว์เลี้ยงและ Gacha สัตว์เลี้ยงพาหนะ อีกทั้งสามารถตรวจสอบค่าสเตตัสสัตว์เลี้ยงที่คุณเป็นเจ้าของได้ที่ สวนสนุกสัตว์เลี้ยง>ข้อมูลการเล่นของฉัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สัตว์เลี้ยงพาหนะคืออะไร และตรวจสอบได้ที่ไหน toggle
เป็น Gacha ที่จะทำให้คุณพบกับสัตว์เลี้ยงพาหนะสุดเท่มากมาย พร้อมสนุกไปกับการวิ่งแข่งสัตว์เลี้ยงพาหนะ
เมื่อใช้ Gacha สัตว์เลี้ยงพาหนะ มีโอกาสที่จะได้รับสัตว์เลี้ยงและคริสตัล ในกรณีที่มีไอเทมสัตว์เลี้ยงที่ได้จาก Gacha สัตว์เลี้ยงพาหนะแล้ว คุณจะไม่สามารถรับสัตว์เลี้ยงและคริสตัลสัตว์เลี้ยงของตัวดังกล่าวได้อีก ไอเทมคริสตัลสามารถรับได้เรื่อย ๆ จนกว่าจะได้รับสัตว์เลี้ยงตัวดังกล่าว
สามารถเข้าไปตรวจสอบ Gacha สัตว์เลี้ยงพาหนะได้โดยการเลือก Gacha Object ในสแควร์สวนสนุกสัตว์เลี้ยง หรือเลือกไอคอน PET GACHA ที่ด้านบนขวาของหน้าจอ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP