LINE

ศูนย์ช่วยเหลือ

แฟชันนิสต้า☆เชิญทางนี้

คะแนนที่ได้รับคืออะไร? toggle
คะแนนที่ได้รับคือผลรวมของคะแนนที่ได้จากการเข้าร่วมและโหวต
*คะแนนที่ได้รับ: คะแนนการประกวด + คะแนน "ถูกใจ" (คะแนนที่ได้มาทุกครั้งที่ทำการ "ถูกใจ" + คะแนนที่ได้รับมาทุกครั้งที่ได้รับการ "ถูกใจ") + คะแนนเพิ่มเติม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กิจกรรม "แฟชันนิสต้า☆เชิญทางนี้" มีกำหนดการเช่นไร? toggle
กำหนดการของกิจกรรมดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ รอบคัดเลือก N วัน, (รอบ Blind Audition N วัน), รอบชิงชนะเลิศ (ทาย TOP 3!) N วัน

รอบคัดเลือก: สามารถตรวจสอบอันดับของอวตารของตนเองและอวตารที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดได้

รอบ Blind Audition: หลังสิ้นสุดรอบคัดเลือกแล้ว จะไม่มีการแสดงผลการจัดอันดับในระหว่างที่ทำการ Blind Audition อยู่

รอบชิงชนะเลิศ (ทาย TOP 3!): จะมีการแสดงอวตารที่ได้อันดับ 1-30 แบบสุ่มลำดับโดยไม่เกี่ยวข้องกับผลการจัดอันดับแต่อย่างใด

*สามารถเข้าร่วมและโหวตได้ทุกเมื่อตั้งแต่ช่วงรอบคัดเลือก, รอบ Blind Audition และรอบชิงชนะเลิศ 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จะตรวจสอบคะแนนที่ได้รับมาได้ที่ไหน? toggle
ตรวจสอบได้ทางด้านบนของหน้าคะแนนรางวัลที่อยู่ในหน้าการประกวด 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไอเท็มบอกใบ้คืออะไร? toggle
สามารถตรวจสอบประเภทของไอเท็มบอกใบได้โดยไปที่ หน้าจอประกวด > ไอคอนคำบอกใบ้ทางขวาบน > ป็อปอัพไอเท็มบอกใบ้
เมื่อสวมใส่ไอเท็มบอกใบ้แล้วได้รับการ "ถูกใจ" จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมจากคะแนน "ถูกใจ" พื้นฐาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อันดับจะถูกจัดด้วยตามเกณฑ์เช่นไร? toggle
อันดับจะถูกจัดตามจำนวน "ถูกใจ" รวมที่อวตารที่เข้าประกวดได้รับมาจากอวตารอื่น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กิจกรรม "ทาย TOP 3!" คืออะไร? toggle
จะมีการแสดงอวตารที่ได้อันดับ 1-30 แบบสุ่มลำดับโดยไม่เกี่ยวข้องกับผลการจัดอันดับแต่อย่างใด
หลังสิ้นสุดการประกวด จะมีการมอบรางวัลให้กับ 1,000 ท่านที่ทำการ "ถูกใจ" ให้กับอวตารที่ติด TOP 3 มากที่สุด
(เมื่อเข้าไปยังหน้า "ทาย TOP 3!" จะมีการสุ่มแสดงอวตารที่อยู่ในอันดับ 1-30 โดยไม่เรียงอันดับตามผลคะแนน)
*ไอเท็มที่ได้รับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละการประกวด

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

รางวัล "ถูกใจ" (โหวต) คืออะไร? toggle
หากทำการโหวต (แบบเสียค่าใช้จ่าย) ในระหว่างรอบชิงชนะเลิศ (ทาย TOP 3!) จะได้รับไอเท็ม 1 ชิ้นโดยสุ่มจากทั้งหมด N ชนิด
แต่อาจมีโอกาสที่คุณจะได้รับไอเท็มซ้ำได้เช่นกัน
*ไอเท็มที่ได้รับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละการประกวด

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จะรับรางวัลที่ได้รับเลือกเป็น TOP 3 หรือรางวัลจากกิจกรรม "ทาย TOP 3!" ได้จากช่องทางใด? toggle
หลังจากการประกวดในหัวข้อที่เข้าร่วมสิ้นสุดลง จะมีการส่งรางวัลไปให้คุณทางกล่องข้อความ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ปุ่ม [ไอเท็มที่ใช้] คืออะไร? toggle
ปุ่ม [ไอเท็มที่ใช้] ที่แสดงอยู่ใน "แฟชันนิสต้า☆เชิญทางนี้! กับเชอรี่" จะแสดงที่อวตารทุกตัวโดยไม่แบ่งประเภท
(คุณสามารถตรวจสอบไอเท็มได้ที่เฟซช็อปแต่จะไม่สามารถซื้อได้)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

คะแนนรวมคืออะไร? toggle
คือระบบรวมคะแนนต่างๆ ทั้งหมดที่ได้รับมาไม่ว่าจะเป็นคะแนนจากการสมัครเข้าร่วม การกดถูกใจ หรือคะแนนเพิ่มเติมจากการประกวด คุณจะได้รับระดับตามคะแนนรวมที่สะสมได้ และจะได้รับรางวัลเมื่อเลื่อนระดับสำเร็จ คะแนนรวมจะคำนวณผลตั้งแต่การประกวดที่จัดตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2018 เป็นต้นไป และผลรวมคะแนนจะรีเซ็ตทุกปีในวันที่ 31 ส.ค. เวลา 23:59น. (GMT+9)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP