LINE

ศูนย์ช่วยเหลือ

เซอร์เคิล

เซอร์เคิล

เซอร์เคิลคืออะไร? toggle
เซอร์เคิลคือเนื้อหาส่วนหนึ่งในคอมมิวนิตี้ เมื่อเข้าร่วมเซอร์เคิลผ่านการยอมรับคำเชิญของผู้ดูแลเซอร์เคิลแล้วจะสามารถใช้งานระบบพูดคุยหรือพื้นที่พิเศษเฉพาะสมาชิกเซอร์เคิลได้ เอาล่ะ ไปสานสัมพันธ์กับสมาชิกเซอร์เคิลให้แน่นแฟ้นเพื่อเพิ่มจำนวนเพื่อนคนสนิทกันเถอะ
แต่โปรดระวัง คุณสามารถเข้าร่วมได้เพียง 1 เซอร์เคิลเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จะสร้างเซอร์เคิลได้อย่างไร? toggle
สามารถตั้งเซอร์เคิลได้เมื่อชำระค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด ตั้งชื่อเซอร์เคิล ตั้งค่าสัญลักษณ์เซอร์เคิล เขียนข้อความแนะนำที่น่าสนใจ ให้คนอื่นๆ อีกมากมายได้รู้จักเซอร์เคิลของตัวเองกันเถอะ

*โปรดระวัง หากคุณตั้งชื่อเซอร์เคิลหรือเขียนข้อความแนะนำเซอร์เคิลที่ไม่เหมาะสมอาจถูกปฏิเสธการใช้งาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จะเข้าร่วมเซอร์เคิลได้อย่างไร? toggle
คุณสามารถหาเซอร์เคิลที่ถูกใจและสมัครเข้าร่ว​​มได้ แต่สามารถสมัครเข้าร่วมได้เพียงแค่ 1 เซอร์เคิลเท่านั้น หากต้องการสมัครเข้าร่วมเซอร์เคิลอื่น​​ โปรดยกเลิกคำขอเข้าร่วมเซอร์เคิลที่ส่ง​​ไปก่อนหน้านี้ก่อน และหากได้รับคำเชิญเข้าร่วมเซอร์เคิล​​ จะสามารถเข้าร่วมเซอร์เคิลได้ทันทีที่ยอมรับคำ​​เชิญ อนึ่ง โปรดระวังเมื่อมีการสมัครเข้าร่วมเซอร์เคิลหรื​​อเชิญผู้อื่นเข้าร่วมเซอร์เคิล จะตอบรับคำขอนั้นได้ภายใน 7 วันเท่านั้น
นอกจากนี้ ในขณะที่เป็นสมาชิกของเซอร์เคิลใดๆ และมีความประสงค์จะเข้าร่วมเซอร์เคิลอื่น จะต้องออกจากเซอร์เคิลปัจจุบันก่อน แต่โปรดทราบว่า 24 ชม. หลังออกจากเซอร์เคิลไป คุณจะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมเซอร์เคิลใดๆ ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หัวหน้าและรองหัวหน้าเซอร์เคิลเป็นใคร? toggle
หัวหน้าและรองหัวหน้าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ดูแลจัดการเซอร์เคิลที่สังกัดอยู่
โดยสามารถเชิญสมาชิก, อนุมัติคำขอสมัครเข้าร่วมเซอร์เคิล, เชิญออกจากเซอร์เคิล และอัพเกรดเซอร์เคิลได้
แต่สิทธิ์ในการแต่งตั้งรวมถึงลดระดับรองหัวหน้า และการเปลี่ยนสกินของห้องเซอร์เคิลนั้นจะเป็นของหัวหน้าเซอร์เคิลแต่เพียงผู้เดียว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จะเป็นอย่างไรหากหัวหน้าเซอร์เคิลเปลี่ยนไป? toggle
หัวหน้าเซอร์เคิลสามารถมอบสิทธิ์การเป็นหัวหน้าให้แก่สมาชิกคนอื่นได้ อนึ่ง ในกรณีที่หัวหน้าลบอวตารไปโดยไม่ได้มอบสิทธิ์ให้ใคร สิทธิ์ในการเป็นหัวหน้าจะถูกมอบให้แก่สมาชิกคนอื่นโดยอัตโนมัติ โดยลำดับตัดสินการมอบสิทธิ์แก่อวตารถูกกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
ลำดับที่ 1: รองหัวหน้า
ลำดับที่ 2: อวตารที่เข้าร่วมเซอร์เคิลก่อนใคร
ลำดับที่ 3: อวตารที่ล็อกอินเข้าไปยังเซอร์เคิลเป็นคนล่าสุด
(ในกรณีที่ไม่มีรองหัวหน้าในเซอร์เคิล จะดำเนินการมอบสิทธิ์ให้แก่สมาชิกทั่วไปด้วยเกณฑ์เดียวกัน)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จะเพิ่มจำนวนสมาชิกเซอร์เคิลได้อย่างไร? toggle
เมื่ออัพเกรดเซอร์เคิลแล้วจะสามารถเพิ่มจำนวนสมาชิกภายในเซอร์เคิลได้ การอัพเกรดนั้นจะแบ่งเป็นลำดับขั้น และจะสามารถเพิ่มจำนวนสมาชิกได้ตามลำดับขั้นการอัพเกรด
เมื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกเซอร์เคิลไปแล้วครั้งหนึ่ง จะไม่สามารถลดจำนวนลงอีกได้ อีกทั้งสิทธิ์ในการอัพเกรดเซอร์เคิลนั้นจะเป็นของหัวหน้าและรองหัวหน้าเซอร์เคิลเท่านั้น ดังนั้นหากต้องการเพิ่มจำนวนสมาชิกเซอร์เคิลโปรดปรึกษาหัวหน้าและรองหัวหน้าเซอร์เคิลที่สังกัด

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สกินของห้องเซอร์เคิลคืออะไร? toggle
คุณสามารถเปลี่ยนบรรยากาศของห้องเซอร์เคิลได้ง่ายๆ โดยการเปลี่ยนสกิน ลองไปหาสกินที่เหมาะกับเซอร์เคิลจากสกินที่มีคอนเซ็ปท์ต่างๆ มากมายกันเลยดีกว่า สกินนั้นวางขายอยู่ที่ร้านค้าสกินภายในห้องเซอร์เคิล สมาชิกเซอร์เคิลทุกคนสามารถซื้อสกินได้ และเมื่อได้ซื้อสกินไปแล้วก็จะสามารถใช้ได้ตลอดไป
แต่สิทธิ์ในการติดตั้งสกินนั้นถูกจำกัดไว้เฉพาะหัวหน้าเซอร์เคิลเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

"คะแนนเซอร์เคิล" คืออะไร? toggle
คือคะแนนที่สมาชิกซึ่งเข้าร่วมเซอร์เคิลได้รับเมื่อเคลียร์เงื่อนไขที่กำหนดสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
ระบบจะรวบรวมคะแนนที่สมาชิกเซอร์เคิลได้รับภายในเซอร์เคิลแต่ละแห่ง โดยสมาชิกเซอร์เคิลทุกคนจะได้รับรางวัลทุกครั้งเมื่อคะแนนเซอร์เคิลถึงสเตจที่กำหนดไว้
คุณสามารถตรวจสอบอันดับของเซอร์เคิลที่ตนสังกัดอยู่ได้จากกระดานจัดอันดับ นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาได้รับคะแนน (สิ้นสุดซีซั่น) เซอร์เคิลที่ติดอันดับ 1, 2, 3 จะได้บันทึกอยู่ในรายการ HALL OF FAME และได้รับรางวัลอีกด้วย
คะแนนเซอร์เคิลนั้นใช้ระบบซีซั่น และคุณจะรับคะแนนได้ภายในช่วงระยะเวลาซีซั่นเท่านั้น โดยคะแนนที่ได้รับระหว่างซีซั่นทั้งหมดจะรีเซ็ตเมื่อซีซั่นที่ดำเนินอยู่สิ้นสุดลง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการทราบวิธีรับคะแนนเซอร์เคิลอย่างละเอียด toggle
คะแนนเซอร์เคิลคือคะแนนที่คุณและสมาชิกของเซอร์เคิลที่คุณสังกัดจะได้รับเมื่อทำกิจกรรมต่างๆ เช่น หมุน Gacha, ได้รับ VIP EXP, เคลียร์เควสต์ หรือซื้อสกินเซอร์เคิล และจะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ได้รับคะแนน โดยรายละเอียดของคะแนนที่ได้รับจากการทำกิจกรรมต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1. Gacha
- Gacha VIP รอยัล: รับ 10 คะแนนเมื่อหมุน Gacha VIP รอยัล 1 ครั้ง
- Gacha VIP: รับ 5 คะแนนเมื่อหมุน Gacha VIP 1 ครั้ง
- Gacha Cash: รับ 3 คะแนนเมื่อหมุน Gacha Cash 1 ครั้ง
- Gacha Gem: รับ 1 คะแนนเมื่อหมุน Gacha Gem 1 ครั้ง
- Gacha ต่อเนื่อง (10 ครั้ง): รับคะแนนตามจำนวนครั้งที่หมุนต่อเนื่อง (ตัวอย่าง: รับ 50 คะแนนเมื่อหมุน Gacha VIP ต่อเนื่อง 10 ครั้ง)
*คุณจะได้รับคะแนนเท่ากับการหมุน Gacha ในราคาปกติแม้จะหมุน Gacha ในช่วงลดราคาก็ตาม
*คุณจะไม่ได้รับคะแนนเมื่อหมุน Gacha ฟรี (รวมถึงการใช้บัตร Gacha)

2. VIP EXP
- รับ 10 คะแนนเมื่อได้รับ VIP EXP 1 หน่วย
- จะได้รับคะแนนจาก EXP ที่ได้รับเมื่อซื้อสินค้าหรือ EXP จากสมุดสะสมโบนัสเท่านั้น หากได้รับ EXP จากวิธีอื่นนอกเหนือจากนี้จะไม่เข้าข่ายได้รับคะแนน

3. เควสต์
คุณจะได้รับ 1 คะแนนเมื่อเคลียร์แต่ละเควสต์ทางด้านล่างนี้
- รับ Gem ฟรี
- ค้นหาแมจิคในสแควร์
- มาทักทายด้วยคำว่า "สวัสดี" ในรูมปาร์ตี้
- ส่งหัวใจให้อวตาร & สัตว์เลี้ยง
- มาลูบหัวเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวน้อยกัน
- ไฮไฟว์กันที่ Square
- เก็บกวาดห้องที่ยุ่งเหยิง
- รดน้ำต้นไม้ที่ขาดน้ำ
- ไปเยี่ยมชมเซอร์เคิลกัน

4. ซื้อสกินห้องเซอร์เคิล
- รับ 50 คะแนนเมื่อซื้อสกินห้องเซอร์เคิล


แต่คุณอาจจะมีสิทธิ์ไม่ได้รับคะแนนถึงแม้จะสังกัดเซอร์เคิลแล้ว กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่นี่เมื่อคุณไม่ได้รับคะแนนเซอร์เคิล

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จะได้รับรางวัลอะไรบ้างเมื่อสะสมคะแนนเซอร์เคิลได้ครบตามที่กำหนดไว้? toggle
คุณจะได้รับรางวัลตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. รางวัลเมื่อทำคะแนนถึงสเตจที่กำหนด
- จะได้รับบัตร Gacha เซอร์เคิลสำหรับใช้ในซีซั่นนั้น
- จำนวนของบัตรที่ได้รับอาจแตกต่างกันในแต่ละสเตจ คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดรางวัลได้จากหน้าจอคะแนนเซอร์เคิลหัวข้อ "ตรวจสอบรางวัลซีซั่น" > "สถานะคะแนนเซอร์เคิล"
- จะได้รับรางวัลทางกล่องข้อความเมื่อเข้าห้องเซอร์เคิลแล้วแตะปุ่ม "รับรางวัล" และคุณสามารถใช้บัตร Gacha ที่ได้รับจนถึงวันถัดไปหลังจากซีซั่นสิ้นสุดลง
- Gacha เซอร์เคิลคือ Gacha VIP ที่สามารถใช้งานได้ในห้องเซอร์เคิลระหว่างซีซั่นเท่านั้น

2. รางวัลบันทึกในรายการ HALL OF FAME
- สมาชิกของเซอร์เคิลที่ได้บันทึกในรายการ HALL OF FAME จะได้รับบัตร Gacha หมวดหมู่ VIP
- เซอร์เคิลอันดับ 1 จะได้รับบัตร Gacha หมวดหมู่ VIP 10 ใบ, เซอร์เคิลอันดับ 2 ได้รับ 7 ใบ และเซอร์เคิลอันดับ 3 ได้รับ 5 ใบ แต่จำนวนบัตร Gacha ที่มอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานะของการจัดกิจกรรม หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบัตร Gacha ทีมงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทางประกาศ
- แต่ถ้าสมาชิกคนใดมีคะแนนที่ได้รับระหว่างซีซั่นเป็น 0 คะแนน เราจะถือว่าสมาชิกคนนั้นไม่ให้ความร่วมมือช่วยกันทำกิจกรรมในซีซั่นนั้น และจะไม่มอบบัตร Gacha หมวดหมู่ VIP ให้
- คุณสามารถตรวจสอบบัตร Gacha หมวดหมู่ VIP ที่ได้รับผ่านทางกล่องข้อความ กรุณารับรางวัลภายใน 1 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่มอบ

- นอกจากนี้ ที่หน้าจอข้อมูลเซอร์เคิลและโปร์ไฟล์ของสมาชิกเซอร์เคิลที่ได้บันทึกในรายการ HALL OF FAME จะมีสัญลักษณ์แสดงตามอันดับ และจะแสดงสัญลักษณ์จนกว่าจะมีการอัพเดต HALL OF FAME ครั้งถัดไป

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ทำไมถึงไม่ได้รับคะแนนเซอร์เคิลและรางวัลแม้จะเข้าร่วมเซอร์เคิลแล้ว? toggle
ก่อนอื่นลองมาตรวจสอบว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาซีซั่นที่รับคะแนนเซอร์เคิลได้หรือไม่ เพราะคุณสามารถรับคะแนนเซอร์เคิลได้ในช่วงระยะเวลาซีซั่นเท่านั้น
นอกจากจะตรวจสอบระยะเวลาซีซั่นผ่านทางประกาศแล้ว คุณยังสามารถตรวจสอบได้จากปุ่ม "คะแนนเซอร์เคิล" ที่แสดงอยู่ในห้องเซอร์เคิลเช่นกัน
หากอยู่ในช่วงระยะเวลาซีซั่น คุณจะสามารถตรวจสอบข้อมูลคะแนนเซอร์เคิลในปัจจุบันได้เมื่อแตะปุ่ม "คะแนนเซอร์เคิล"
หากไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาซีซั่น เมื่อแตะปุ่มจะแสดงกำหนดการของซีซั่นถัดไปขึ้นมาแทน เมื่อคุณต้องการทราบระยะเวลาของแต่ละซีซั่น ก็ลองมาตรวจสอบที่ห้องเซอร์เคิลดูสิ

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดทางด้านล่างนี้หากคุณไม่ได้รับคะแนนแม้จะอยู่ในช่วงระยะเวลาซีซั่น

เพื่อป้องกันการรับคะแนนเซอร์เคิลและรางวัลในช่วงระยะเวลาซีซั่นด้วยพฤติกรรมที่มิชอบ หากคุณทำพฤติกรรมตามรายละเอียดทางด้านล่าง คุณจะไม่ได้รับคะแนนเซอร์เคิลแม้จะเป็นสมาชิกเซอร์เคิลก็ตาม
- หากเข้าร่วมเซอร์เคิลกลางคันในช่วงระยะเวลาซีซั่น: คุณจะเริ่มรับคะแนนเซอร์เคิลและรางวัลได้ตั้งแต่ซีซั่นถัดไป
- หากเป็นบัญชีที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ: คุณจะไม่ได้รับคะแนนเซอร์เคิลและรางวัลเมื่อบัญชีของคุณยังไม่ได้รับการอนุมัติหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนเซอร์เคิล หากได้รับการอนุมัติในช่วงระยะเวลาซีซั่น คุณจะเริ่มรับคะแนนเซอร์เคิลและรางวัลได้ตั้งแต่ซีซั่นถัดไป

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จะยังคงได้รับรางวัลหรือไม่แม้จะทำคะแนนถึงสเตจที่กำหนดในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นสุดซีซั่น? toggle
คุณสามารถรับรางวัลที่มอบให้ระหว่างช่วงระยะเวลาซีซั่นได้จนถึงวันถัดไปหลังจากซีซั่นสิ้นสุดลง และคุณยังสามารถหมุน Gacha เซอร์เคิลได้จนถึงวันถัดไปหลังจากซีซั่นสิ้นสุดลงเช่นกัน
เนื่องจากคุณสามารถรับรางวัลได้จนถึงวันถัดไปหลังจากซีซั่นสิ้นสุดลง ดังนั้นแม้จะใกล้สิ้นสุดซีซั่นก็อย่ายอมแพ้ มาพยายามให้ถึงที่สุดเพื่อทำคะแนนเซอร์เคิลให้ถึงสเตจกันเถอะ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

รายละเอียดที่แสดงบนรายการ HALL OF FAME แตกต่างจากข้อมูลเซอร์เคิลในปัจจุบัน toggle
รายละเอียดที่แสดงบนรายการ HALL OF FAME คือข้อมูลเซอร์เคิล ณ ช่วงเวลาที่ได้บันทึกใน HALL OF FAME
แต่ข้อมูลที่แสดงขึ้นเมื่อแตะหน้าจอข้อมูลเซอร์เคิลหัวข้อ HALL OF FAME นั้นคือข้อมูลเซอร์เคิลในปัจจุบัน
ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเซอร์เคิลหลังจากบันทึกข้อมูลลงในรายการ HALL OF FAME อาจทำให้ข้อมูลที่แสดงบนรายการ HALL OF FAME และข้อมูลบนหน้าจอข้อมูลเซอร์เคิลแตกต่างกันได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ภารกิจเซอร์เคิลคืออะไร? toggle
ภารกิจเซอร์เคิลคือภารกิจที่ร่วมมือกันทำกับสมาชิกเซอร์เคิล
โดยมีทั้งภารกิจร่วมแก้ไขปัญหาเดียวกันและภารกิจที่สามารถเคลียร์ได้ด้วยคนเดียว และเมื่อเคลียร์ครบทั้งหมดสมาชิกเซอร์เคิลทุกคนจะได้รับรางวัล
มาร่วมมือกับสมาชิกเคลียร์ภารกิจที่ได้รับในเวลาที่กำหนดเพื่อรับรางวัลสุดพิเศษกันเถอะ!
ระวังด้วยล่ะเพราะจะไม่สามารถรับรางวัลได้หลังสิ้นสุดระยะเวลาของภารกิจ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีภารกิจเซอร์เคิลแบบไหนบ้าง? toggle
ภารกิจเซอร์เคิลหลักๆ ได้แก่ "บริจาคสกินเพื่อใช้กับห้องเซอร์เคิล" "รับคะแนนเซอร์เคิล" และ "สวมใส่ไอเท็มที่ภารกิจเซอร์เคิลกำหนดไปเที่ยวห้องเซอร์เคิล" เป็นต้น
รายละเอียดและเงื่อนไขของภารกิจเซอร์เคิลอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาดูรายละเอียดภารกิจที่เพิ่มเข้ามาที่รายละเอียดภารกิจในหน้าจอภารกิจเซอร์เคิลหรือหน้า TIP

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ทำไมจึงไม่สามารถเข้าร่วมภารกิจเซอร์เคิลได้ toggle
เพื่อป้องกันการรับรางวัลด้วยพฤติกรรมที่มิชอบ สมาชิกที่เข้าร่วมเซอร์เคิลระหว่างช่วงซีซั่นจะไม่สามารถเข้าร่วมภารกิจเซอร์เคิลได้เช่นเดียวกับระหว่างช่วงซีซั่นคะแนนเซอร์เคิล
และเพื่อป้องกันมิให้มีเจตนาขัดขวางคุณอาจเข้าร่วมบางภารกิจได้ แต่มีภารกิจบางส่วนที่ถึงแม้จะทำตามเงื่อนไขได้สำเร็จก็จะไม่ถือว่าเคลียร์ภารกิจ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP