LINE

สติกเกอร์/อิโมจิ/ธีม

สติกเกอร์

กำหนดจำนวนรูปของสติกเกอร์ที่ขายได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถเลือกจำนวนรูปภาพต่อสติกเกอร์ 1 ชุดได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

สติกเกอร์ปกติ (แบบภาพนิ่ง) / สติกเกอร์เติมคำ : 8 รูป, 16 รูป, 24 รูป, 32 รูป, 40 รูป
สติกเกอร์แอนิเมชัน : 8 รูป, 16 รูป, 24 รูป

ทั้งนี้ หากส่งให้พิจารณาแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนภาพต่อสติกเกอร์ 1 ชุดได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อกำหนดในการตั้งชื่อไฟล์หรือขนาดของรูปสติกเกอร์ toggle
การสร้างรูปสติกเกอร์มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้
* คลิกที่รูปเพื่อขยายขนาดของตาราง

สติกเกอร์/สติกเกอร์เติมคำ


สติกเกอร์แอนิเมชัน


* รูปสติกเกอร์จะถูกบีบอัดไฟล์ภาพโดยอัตโนมัติตอนลงทะเบียน กรุณากำหนดขนาดรูปด้วยตัวเลขคู่

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือการสร้างสรรค์ (สติกเกอร์ / สติกเกอร์แอนิเมชัน / สติกเกอร์เติมคำ)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

นำภาพวาดจากสติกเกอร์ที่วางขายแล้วมาสร้างสติกเกอร์อนิเมชันได้หรือไม่ toggle
สามารถนำมาใช้งานได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

แก้ไขหรือเปลี่ยนรูปสติกเกอร์/อิโมจิ/ธีมที่กำลังจำหน่ายได้หรือไม่ toggle
คุณไม่สามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขรูปสติกเกอร์/อิโมจิ/ธีมที่ผ่านการพิจารณาแล้วได้

กรุณาตรวจสอบรูปผลงานให้เรียบร้อยก่อนยื่นเรื่องขอให้พิจารณา

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

นำภาพถ่ายมาทำเป็นสติกเกอร์/อิโมจิจำหน่ายได้หรือไม่ toggle
สามารถนำมาจำหน่ายได้ แต่คุณจำเป็นต้องตรวจสอบ "รายละเอียดการยินยอม" ตอนส่งคำขอรับการพิจารณาก่อนยื่น

กรุณาตรวจสอบ "รายละเอียดการยินยอม" ให้ถี่ถ้วน แล้วคลิกทำเครื่องหมายถูกหน้าช่อง "ข้าพเจ้ายินยอมตามรายละเอียดด้านบน"
* หากไม่ทำเครื่องหมายถูกที่ "ข้าพเจ้ายินยอมตามรายละเอียดด้านบน" จะไม่สามารถคลิกส่งคำขอได้

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการนำรูปถ่ายมาใช้งาน
กรณีที่นำภาพนักแสดง, ตัวคาแรคเตอร์, โลโก้ต่างๆ มาใช้สร้างสรรค์ผลงาน กรุณาแนบเอกสารรับรองลิขสิทธิ์ (หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์) มาด้วย
* สามารถแนบหนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเอกสารใดก็ตามที่สามารถตรวจสอบได้ถึงการมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การตั้งค่าแท็กคืออะไร toggle
หากตั้งค่าแท็กให้กับสติกเกอร์หรืออิโมจิเอาไว้ เมื่อพิมพ์ตัวอักษรในหน้าจอแชทของ LINE สติกเกอร์หรืออิโมจิที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษรที่พิมพ์จะปรากฏขึ้นมาเป็นตัวเลือกโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง: หากใส่แท็กว่า "สวัสดี" เอาไว้ เมื่อพิมพ์คำว่า "สวัสดี" สติกเกอร์หรืออิโมจิที่มีแท็กดังกล่าวจะแสดงขึ้นมาเป็นตัวเลือกให้โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการตั้งค่าแท็ก
1. คลิกที่ "การจัดการสติกเกอร์และธีม" > คลิกที่ผลงานที่ต้องการในแท็บ "สติกเกอร์" หรือ "อิโมจิ"
2. คลิกที่แท็บ "ตั้งค่าแท็ก" > คลิกปุ่ม "แก้ไข" ด้านขวาสติกเกอร์หรืออิโมจิที่ต้องการตั้งค่าแท็ก
3. เลือกภาษาที่ต้องการลงทะเบียนแท็ก
4. เลือกแท็กที่ต้องการจากในรายการแท็กที่แสดง
* สามารถลงทะเบียนได้ 3 แท็ก
5. คลิกที่ปุ่ม "บันทึก" > "OK"

ตัวเลขในวงเล็บที่อยู่ข้างแท็ก คือ จำนวนภาษาที่แท็กดังกล่าวรองรับ คุณสามารถตรวจสอบแท็กที่เป็นภาษาอื่นได้โดยการคลิกที่ตัวเลขในวงเล็บข้างแท็ก

ทั้งนี้ แท็กที่แก้ไขจะต้องผ่านการพิจารณาก่อน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว แท็กดังกล่าวจะถูกนำไปปรับใช้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่กดปุ่มอัปเดต

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อิโมจิ

อิโมจิมีกี่ประเภทและจำเป็นต้องใช้กี่รูป toggle
อิโมจิมีทั้งหมด 7 ประเภทดังต่อไปนี้


* เลือกที่รูปตารางด้านบนเพื่อขยายขนาดของรูปตาราง

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คู่มือการสร้างสรรค์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อกำหนดในการตั้งชื่อไฟล์หรือขนาดของ​​รูปอิโมจิ toggle

การสร้างรูปอิโมจิมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 

* เลือกที่รูปตารางด้านบนเพื่อขยายขนาดของรูปตาราง

 

หมายเหตุ :

* กรุณากำหนดให้ฉากหลังของรูปภาพเป็นแบบโปร่งใส

* ต้องปรับให้มีความละเอียด 72 dpi หรือสูงกว่า และระบุโหมดสีให้เป็น RGB

* ไฟล์รูปแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 1 MB

* กรณีที่บีบอัดรูปทั้งหมดเป็นไฟล์ ZIP เพื่ออัปโหลดจะต้องมีขนาดไม่เกิน 20 MB

 

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คู่มือการสร้างสรรค์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กำหนดจำนวนรูปอิโมจิได้ด้วยตนเองหรือไม่ toggle
อิโมจิแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักดังต่อไปนี้
- อิโมจิรูป
- อิโมจิตัวอักษร + อิโมจิรูป
- อิโมจิตัวอักษร

คุณสามารถลงทะเบียนรูปอิโมจิได้อย่างต่ำ 8 รูป - สูงสุด 40 รูป และกำหนดจำนวนโดยการเพิ่มหรือลดรูปที่จะลงทะเบียนทีละ 1 รูปได้ เช่น ลงทะเบียน 9 รูป หรือ 10 รูป แต่ "อิโมจิตัวอักษร" จะมีการกำหนดชนิดตัวอักษร (Label) และจำนวนเอาไว้คงที่

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คู่มือการสร้างสรรค์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ขั้นตอนตั้งแต่การลงทะเบียนอิโมจิถึงการยื่นเรื่องขอรับการตรวจพิจารณาเป็นอย่างไร toggle
ขั้นตอนตั้งแต่การลงทะเบียนอิโมจิถึงการยื่นเรื่องขอรับการตรวจพิจารณามีดังต่อไปนี้

1. คลิกที่ "ลงทะเบียนใหม่" เพื่อเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียน
2. เลือกที่ "อิโมจิ"

3. ลงทะเบียนข้อมูลที่จะแสดงในร้านสติกเกอร์ LINE
กรุณาลงทะเบียนชื่อ, คำอธิบาย, ชื่อครีเอเตอร์, ข้อมูลลิขสิทธิ์ของอิโมจิ
* รองรับการลงทะเบียนได้มากถึง 12 ภาษา ขอแนะนำให้คุณเตรียมแปลข้อมูลเป็นภาษาที่ต้องการเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

4. ลงทะเบียนรูป
- อัปโหลดรูปอิโมจิตามจำนวนที่กำหนดในประเภทอิโมจิที่เลือก และรูปภาพแท็บห้องแชท 1 รูป
- เลือกอิโมจิ 4 รูปที่ต้องการใช้เป็นรูปหลักจากรูปอิโมจิที่ลงทะเบียนไว้

5. เมื่อคลิกที่ปุ่ม "คำขอ" จะเป็นการยื่นเรื่องขอให้พิจารณาไปที่ LINE Creators Market
* หากผลงานของคุณจำเป็นต้องแสดงเอกสารยืนยันลิขสิทธิ์ ขอให้แจ้งลิงก์ที่สามารถใช้ตรวจสอบผลงาน หรือแนบเอกสารลิขสิทธิ์มาด้วย

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการส่งคำขอพิจารณาผลงาน
การยื่นคำขอพิจารณาสติกเกอร์/อิโมจิเท่านั้นที่จำเป็นต้องตรวจสอบ "รายละเอียดการยินยอม" ตอนส่งคำขอรับการพิจารณาก่อนยื่น กรุณาตรวจสอบ "รายละเอียดการยินยอม" ให้ถี่ถ้วน แล้วคลิกทำเครื่องหมายถูกหน้าช่อง "ข้าพเจ้ายินยอมตามรายละเอียดด้านบน"
* หากไม่ทำเครื่องหมายถูกที่ "ข้าพเจ้ายินยอมตามรายละเอียดด้านบน" จะไม่สามารถคลิกส่งคำขอได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ธีม

ข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดของรูปธีม toggle
การสร้างรูปธีมมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้


* เลือกที่รูปตารางด้านบนเพื่อขยายขนาดของรูปตาราง

โปรดดูข้อกำหนดเกี่ยวกับชื่อไฟล์และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมที่ คู่มือการสร้างสรรค์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีคู่มือสำหรับสร้างธีมหรือไม่ toggle
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือสำหรับธีม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อมูลที่แสดง

ข้อมูลเกี่ยวกับสติกเกอร์/อิโมจิ/ธีมแสดงเป็นภาษาใดได้บ้าง toggle
การแปลชื่อของครีเอเตอร์, ชื่อและคำอธิบายของสติกเกอร์/อิโมจิ/ธีมสามารถตั้งค่าภาษาได้ดังต่อไปนี้

ภาษาที่สามารถใช้งานได้ (12 ภาษา)
- ภาษาอังกฤษ (*ต้องตั้งค่า)
- ภาษาญี่ปุ่น
- ภาษาเกาหลี
- ภาษาจีน (ตัวย่อ)
- ภาษาจีน (ตัวเต็ม)
- ภาษาไทย
- ภาษาอินโดนีเซีย
- ภาษาเยอรมัน
- ภาษาฝรั่งเศส
- ภาษาอิตาลี
- ภาษาโปรตุเกส (บราซิล)
- ภาษาสเปน

* ระบบจะเปลี่ยนภาษาที่แสดงโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมการใช้งานของคุณที่เข้ามาในร้านสติกเกอร์ LINE ตามภาษาที่มีการตั้งค่าแปลเอาไว้
* ภาษาที่ไม่มีการตั้งค่าเอาไว้ ระบบจะแสดงเป็นภาษาอังกฤษ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ขั้นตอนการสร้างผลงาน

ขั้นตอนตั้งแต่การลงทะเบียนสติกเกอร์/อิโมจิ/ธีมไปจนถึงการยื่นเรื่องขอรับการพิจารณา toggle

ขั้นตอนตั้งแต่การลงทะเบียนสติกเกอร์/อิโมจิ/ธีมไปจนถึงการทำเรื่องขอรับการตรวจมีดังต่อไปนี้

1. คลิกที่ "ลงทะเบียนใหม่" เพื่อเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียน
2. เลือกผลงานที่ต้องการลงทะเบียน
3. ลงทะเบียนข้อมูลที่จะแสดงในร้านสติกเกอร์/ร้านธีมบน LINE
* กรุณาลงทะเบียนชื่อ, คำอธิบาย, ชื่อครีเอเตอร์, ข้อมูลลิขสิทธิ์ของผลงาน
* รองรับการลงทะเบียนได้มากถึง 12 ภาษา ขอแนะนำให้คุณเตรียมแปลข้อมูลเป็นภาษาที่ต้องการเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 

 

4. ลงทะเบียนรูป
- กรณีสติกเกอร์ อัปโหลดรูปสติกเกอร์ที่คุณสร้าง 8 รูป, 16 รูป, 24 รูป, 32 รูป, 40 รูป (สำหรับสติกเกอร์อนิเมชัน 8 รูป, 16 รูป, 24 รูป ), รูปหลัก 1 รูป และรูปภาพแท็บห้องแชท 1 รูป
- กรณีอิโมจิ อัปโหลดรูปอิโมจิตามจำนวนที่กำหนดในประเภทอิโมจิที่เลือก และรูปภาพแท็บห้องแชท 1 รูป
- กรณีของธีม จำเป็นต้องเตรียมภาพหลัก 3 รูป และภาพธีม 58 รูป

5. เมื่อคลิกที่ปุ่ม "คำขอ" จะเป็นการยื่นเรื่องขอให้พิจารณาไปที่ LINE Creators Market
* หากผลงานของคุณจำเป็นต้องแสดงเอกสารยืนยันลิขสิทธิ์ ขอให้แจ้งลิงก์ที่สามารถใช้ตรวจสอบผลงาน หรือแนบเอกสารลิขสิทธิ์มาด้วย

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการส่งคำขอพิจารณาผลงาน
การยื่นคำขอพิจารณาสติกเกอร์/อิโมจิเท่านั้นที่จำเป็นต้องตรวจสอบ "รายละเอียดการยินยอม" ตอนส่งคำขอรับการพิจารณาก่อนยื่น
กรุณาตรวจสอบ "รายละเอียดการยินยอม" ให้ถี่ถ้วน แล้วคลิกทำเครื่องหมายถูกหน้าช่อง "ข้าพเจ้ายินยอมตามรายละเอียดด้านบน"
* หากไม่ทำเครื่องหมายถูกที่ "ข้าพเจ้ายินยอมตามรายละเอียดด้านบน" จะไม่สามารถคลิกส่งคำขอได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP